Termék kategóriák

EZOTERIKUS KÖNYVEK TERMÉKAJÁNLÓ

Termék részletek7. Bernád Ilona: Útjaim a gyógyítás körül

 7. Bernád Ilona: Útjaim a gyógyítás körül
 • 7. Bernád Ilona: Útjaim a gyógyítás körül
5 000 Ft

Bernád Ilona: Útjaim a gyógyítás körül

 

Útjaim a gyógyítás körül, mert szent és gyakorlati dolog a gyógyítás

Eddig szép Földünk 47 országában fordultam meg a gyógyítás és a bábaság iránti kíváncsiságom okán és a kutatás, tanulás céljával. Kinyíltak nekem az Emberek, kinyílt a Természet és kinyílt a Nagyvilág. Előttem voltak a természeti és kulturális világcsodák. De kinyíltam én magamnak is, hiszen soha nem gondoltam, hogy ekkora tudás is ott rejtőzhet a tudatok, a lelkek mélyén, mellyel kiegészíthetem azt (is), amit már itthon, a Kárpát-medencében és azon túl, a magyar élet keleti peremén, a moldvai csángóknál gyűjtöttem. Célom, hogy minél hűebben visszaadjam adatközlőim gondolkodás- és kifejezésmódját, és a gyógyítás, bábaság lelkiségét, szellemiségét nem veszítve – hitem szerint Isten eszközeként működve, működtethetve - átnyújtsam Testvéreimnek ezt a Világot, a gyógyítás látható és láthatatlan világát. Ez a világ belső és külső világ, népünk közös lelke, a beteg és a gyógyító közös lelke egyben. Mert szent és gyakorlati dolog a gyógyítás, férfi és nő dolga, amint világukhoz és az élethez is egyenlőképpen szükséges a nő és a férfi. Az összegyűjtött tudást nemcsak könyvekben, hanem előadásokban, tanfolyamokon is megpróbálom továbbadni, betegeken is alkalmazni. Egy porszemet, ennyit tudok én hozzátenni világunk jobbításához, a gyógyítás, a születés humanizálásához és megörökítéséhez. Öngyógyításra és önállósulásra bíztatom kedves Olvasóimat is. Ha jól meggondoljuk, minden az élet és az egészség körül forog. Minél mélyebben megyünk az orvoslásba, annál mélyebben mehetünk önmagunkba. Hivatásom, munkám immár szellemi-lelki utammá vált. Sokszor nem veszélytelen útjaimom éreztem a felső támogatást, éreztem az égi segedelmet. Az Istenfiú, akinek útján kellene járjunk Mindannyian, végig ott volt mögöttem, áldón, védelmezőn, amiként jelképesen a brazíliai szent hegyen, a Corcovadon is.

                                                                                                    Bernád Ilona


Ezokönyvek Keleverustól webárúház

 • Bernád Ilona: Szakmai Önéletrajz   

   

  1963. november 6-án születtem Erdélyben, a Kis-Küküllő mentén. Makfalván, szülőfalumban, színmagyar faluban nőttem fel (Maros megye). Iskoláimat szülőfalumban kezdtem, Marosvásárhelyen érettségiztem, Egészségügyi Líceumot, később Egészségügyi Főiskolát végeztem, a főasszisztensi vizsgát is letettem. Szülész-nőgyógyász asszisztensnő vagyok. Marosvásárhelyen élek.

  Dolgoztam szülészeten, a marosvásárhelyi Ady negyedi és a nyárádkarácsonfalvi körzeti rendelőkben, a marosvásárhelyi vasúti poliklinikán (össz.14 év). Hivatásom, munkám során megértettem, hogy nem elég a fizikai testet gyógyítani, lélek- és szellemi gyógyításra is szükség van. Valamint, hogy a mai gyógyításban, szülészetben nem alkalmazzák a sokezer éves bevált tapasztalatokat. Nagymamámtól és szüleimtől tanultam a magyar népi gyógyászatot. Emlékeztem ezekre a módszerekre, jónak, működőképesnek, helyesnek tartom, ezért megtanultam a modern természetgyógyászatot (csontkovácsolás, masszázs, fülakupunktúrás addiktológia, energo-, gyógynövény-, aroma-, táplálkozásterápia, vízgyógyászat, méregtelenítő-kúrák, sugárzásérzékelés), és Hagyományos Tibeti-, Indiai-, Kínai Orvoslásokat. Szelíd születés, asztrológia tanfolyamokra, önismereti alkalmakra (pszichodráma, Integrált Mozgás-és táncterápia) jártam. 2000-ben néprajzi képzésben vettem részt, ez év tavaszától kezdtem gyűjteni a Kárpát-medencében (Kárpátalja, Felvidék, Őrség, Szlovénia, Vajdaság, Horvát-, Magyar-, Erdélyország) és Moldvában a magyar népi egészségkultúrával, táplálkozással, orvoslással, bábasággal, a gyermekáldással kapcsolatos tudást.

  Lehetőségem volt tanulmányutakra járni (Kárpát-medence - utódállamok, Ír-, Svéd-, Finn-, Észt-, Cseh-, Francia-, Német-, Olasz-, Görög,- Törökország, Norvégia, Hollandia, Belgium, Luxemburg, Nagy-Britannia, USA (2002, 2008, 2009, 2010), Kanada, Perzsia, India, Kína, Belső-Mongólia, Tibet, Brazília, Argentína, Uruguay, Venezuela, Ausztrália, Új-Zéland), ahol nemcsak a magyar egészségmegőrző, gyógyító és bába hagyományt gyűjtöm a szétszóratottságban élőktől, hanem a helyi hagyományos orvoslásokat, valamint a természetgyógyászati gyakorlatot is. Eddig közel 900 emberrel beszélgettem. Magnóval, filmező-és fényképezőgéppel járok, mindenhol naplót írok.

  Gyűjtéseimre, tudományos alapon nyugvó népi módszereinket felújító munkámra felfigyeltek a szakmában, sok helyre hívnak előadásokat tartani (ELTE Folklore Tanszék, Magyarországi Országos Szülésznői Konferencia, Nyíregyháza, 2003- különdíj -, Romániai-, Magyarországi Országos Természetgyógyászati Kongresszusok, a Kriza János Néprajzi Társaság által szervezett Erdélyi Népi Gyógyászati konferencia, Magyar Orvostörténeti Társaság Népi Orvoslási Szakosztálya és az MTA Néprajzi Kutatóintézet Népi Gyógyászati Archívuma által megrendezett Népi gyógyászati konferencia, Születés Hete, Clevelandi Magyar Kongresszus (2008.), a Csehországi Magyar Orvosi Egyesület által szervezett Orvosi Konferencia (2009., 2011.), a MBT által szervezett ITT-OTT találkozó (Ohio, 2010.). Az ezekre írt tanulmányaim más résztvevőkkel együtt könyvek és CD-k formájában jelentek meg. Rendszeresen tartok kismama tanfolyamokat, népi- és természetgyógyászati előadásokat a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemen, asszisztens- és bábaképzőkben, iskolákban, népfőiskolákon, népi egyetemeken, alapítványoknál, egyesületekben, kismamaklubokban, nőszövetségeknél, egyházaknál, életmódtáborokban.

  1998 óta több erdélyi lapnak (Népújság /Marosvásárhely/, Nyugati Jelen /Arad/, Háromszék /Sepsiszentgyörgy/, Székely Hírmondó/Kézdivásárhely/, Napsugár/Kolozsvár) írom, írtam a természet- illetve népi gyógyászati rovatát. Indiai útinaplóm a Népújságban, a tibeti-mongóliai az Új Magyar Szóban (Bukarest) jelent meg. Kárpát-medencei, moldvai és emigráns magyar közösségek címmel sorozatot írok a Makfalvi tekintőbe (Wesselényi Miklós Egylet Lapja). Tanulmányaim, esszéim jelentek meg a Hitelben (Bp.), Székelyföldben, (Csíkszereda) erdélyi, horvátországi évkönyvekben, valamint cikkeim a Brazíliai Híradóban (Sao Paolo), Új-Zélandi Magyar Szóban (Wellington), Új Kévében (Stockholm), Erdélyi Fénikszben (Nagybánya), Ökonet világban (Bp.). 2002-től a minden évi előadásom megjelenik a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület évkönyvében.

  Gyakorló természetgyógyász vagyok. A gyógyító beszélgetés, valamint a hagyományos és természetes gyógyítás, öngyógyítás híve vagyok.

  Tagja vagyok a Romániai Magyar Újságírók Egyesületének, a kolozsvári Kriza János Néprajzi Társaságnak, a budapesti székhelyű Magyar Egészségügyi Társaságnak, a Magyar Orvostörténeti Társaság Népi Gyógyászati Szakosztályának és a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesületnek (Kovászna-Csomakőrös).

  2009-ben fotómmal (Tibeti világfák) részt vettem a marosvásárhelyi Foto Natura Kiállításon, a Kőrösi Csoma Sándor Napok közös képzőművészeti tárlatán Kovásznán, 2010-ben (Fény), 2011-ben (A szimbolikus madár - Tibet), ugyanitt volt 2009-ben első egyéni fotókiállításom: Belső-Mongólia, Tibet.

  Könyveim: Egészségünkért (Magyar népi gyógyászat, Hagyományos orvoslások, Természetgyógyászat, Tanulmányok, Uránia Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2002); Egészségünkért, Második kötet (Magyar népi egészségtan, gyógyászat, Természetgyógyászat, Hagyományos orvoslások, Gyermekáldás, bábaság a néphagyományban, Sepsiszentgyörgy, 2004). Ugyanabban az évben jelent meg a Gazda Józseffel közös Magyarok Amerikája (útirajz, nemzetszociográfia). 2005-ben Kilyén Irén Vadad, Erdély gyermeke című falumonográfiáját szerkesztettem. A Lélekföld, Tibet, Belső-Mongólia (expedícióról szóló útinapló-tanulmány, 300 fotóval) kötetem 2008-ban látott napvilágot. 2010-ben nyomták az Élő népi gyógyászatunk, Egészségünkért3 kötetemet, amely 532 oldalban összefoglalja az egész Kárpát-medence, Moldva népgyógyászatát, konyháját, 50 gyógyító, adatközlő portréját örökítettem meg benne. Idén bővítettem első Egészségünkért könyvem Samanisztikus széltan (Szélterápia) tanulmányát, nagyon érdekes és szép téma, így, megújulva, fotókkal bővítve 416 oldal lett. Ezekben a hónapokban a Gyermekáldás, bábaság a magyar néphagyományban (Isteni folyamat) című kötetem véglegesítem, amelyen 17. éve dolgozom, a harmadik népi gyógyászatos könyvemhez hasonlóan összmagyar monográfia lesz, ezúttal a szülés-születésről. Akárcsak a korábbi kézikönyveimben, ebben is tudományosan bizonyítom hagyományunk örökérvényű értékeit.

  Bernád Ilona