Termék kategóriák

EZOTERIKUS KÖNYVEK TERMÉKAJÁNLÓ

Bernád Ilona könyvek


Bernád Ilona könyvek

A Bernád Ilona könyvek tudományosan megírt kézikönyvek

Könyveim tudományosan megírt kézikönyvek, összetett módszerei egészségmegőrzésre, gyógyításra, öngyógyításra alkalmasak, hagyományos orvoslásunk időtálló, működőképes eljárásait a mai orvosi és tudományos kísérletekkel támasztom alá.

Egyre több orvos hív itthon és a nagyvilágban ezeket bemutatni és előadásokat tartani. (Budapest, Szentendre, Miskolc, Szombathely, Csongrád, Mohács, Nyíregyháza, Prága, Athén, USA) 

Gyakorló természetgyógyász vagyok. A gyógyító beszélgetés, valamint a hagyományos és természetes gyógyítás, öngyógyítás híve vagyok.

Tagja vagyok a Romániai Magyar Újságírók Egyesületének, a kolozsvári Kriza János Néprajzi Társaságnak, a budapesti székhelyű Magyar Egészségügyi Társaságnak, a Magyar Orvostörténeti Társaság Népi Gyógyászati Szakosztályának és a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesületnek (Kovászna-Csomakőrös).

2009-ben fotómmal (Tibeti világfák) részt vettem a marosvásárhelyi Foto Natura Kiállításon, a Kőrösi Csoma Sándor Napok közös képzőművészeti tárlatán Kovásznán, 2010-ben (Fény), 2011-ben (A szimbolikus madár - Tibet), ugyanitt volt 2009-ben első egyéni fotókiállításom: Belső-Mongólia, Tibet.

Bernád Ilona könyvei:

Bernád Ilona: Egészségünkért (Magyar népi gyógyászat, Hagyományos orvoslások, Természetgyógyászat, Tanulmányok, Uránia Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2002);

Bernád Ilona: Egészségünkért, Második kötet (Magyar népi egészségtan, gyógyászat, Természetgyógyászat, Hagyományos orvoslások, Gyermekáldás, bábaság a néphagyományban, Sepsiszentgyörgy, 2004). Ugyanabban az évben jelent meg a Gazda Józseffel közös

Bernád Ilona: Magyarok Amerikája (útirajz, nemzetszociográfia). 2005-ben Kilyén Irén Vadad, Erdély gyermeke című falumonográfiáját szerkesztettem. 

Bernád Ilona: Lélekföld, Tibet, Belső-Mongólia (expedícióról szóló útinapló-tanulmány, 300 fotóval) kötetem 2008-ban látott napvilágot. 2010-ben nyomták

Bernád Ilona: Élő népi gyógyászatunk, Egészségünkért 3 kötetemet, amely 532 oldalban összefoglalja az egész Kárpát-medence, Moldva népgyógyászatát, konyháját, 50 gyógyító, adatközlő portréját örökítettem meg benne. Idén bővítettem első Egészségünkért könyvem Samanisztikus széltan (Szélterápia) tanulmányát, nagyon érdekes és szép téma, így, megújulva, fotókkal bővítve 416 oldal lett. Ezekben a hónapokban

Bernád Ilona: Gyermekáldás, bábaság a magyar néphagyományban (Isteni folyamat) című kötetem véglegesítem, amelyen 17. éve dolgozom, a harmadik népi gyógyászatos könyvemhez hasonlóan összmagyar monográfia lesz, ezúttal a szülés-születésről. Akárcsak a korábbi kézikönyveimben, ebben is tudományosan bizonyítom hagyományunk örökérvényű értékeit. Bernád Ilona

 

 


Sorrend:

 1. Bernád Ilona: Egészségünkért (1)

Bernád Ilona

Egészségünkért (1) a magyar természetgyógyászat kézikönyve

Egészségünkért (1) kötetem az erdélyi napilapoknak írt természetgyógyász cikksorozatom könyvvé szerkesztett változata. A magyar természetgyógyászat kézikönyve, magamon kipróbált öngyógyító módszerek, valamint a kilencvenes évek végének szakirodalma. Mivel első megjelenésére (2002.) már megkezdtem a népi gyógyászati gyűjtéseimet, minden betegségcsoport gyógyításánál külön fejezetben szerepel népünk tapasztalata. Bernád Ilona: Egészségünkért (1) kötetem 2011-ben kiadtam másodszor, 416 oldalra bővítettem, mivel nagyon értékesnek, fontosnak tartom a természeti elemekkel, valamint az életerővel és a mentális erővel való orvoslást. Népünk legarchaikusabb szemléletére, gyakorlatára bukkantam, amely összeköt a világ többi hagyományőrző népével, ez a Samanisztikus széltan, szélterápia (táltosgyógyászat). Az adatközlők portréival is gazdagítottam.

Fontos! A három gyógyászatos könyvem tartalomjegyzékében azért vannak ismétlések, mert kézikönyvek lévén a gyűjtött anyagot betegségek, betegségcsoportok szerint osztályozom, de mindig új adatokat, anyagot hoz a következő könyv. Bernád Ilona

 
7 000 Ft
 2. Bernád Ilona: Egészségünkért (2)

Bernád Ilona

 

Az Egészségünkért második kötet 2002-2004 közötti népi gyógyászati gyűjtéseim tárháza, folytatom az első könyvem fejezeteit és új témákkal gazdagítom. Itt kiemelkedőnek tartom a gyermekáldás, életadás, bábaság a magyar néphagyományban témát, amely nagyon fontos, mert egyre kevesebb magyar gyermek születik, fontos lenne az anyák szülési kedvének növelése, és magyar módon, a természet rendje szerint szülni, mivel sem az anya, sem az újszülött így nem sérül. Gyakorlatunkban tisztelték a világrajövő „idejét”, vagyis nem avatkoztak be a születés időpontjába, valamint olyan testhelyzeteket vehetett fel az édesanya vajúdás, szülés közben, hogy nem volt szükség gátmetszésre, császármetszésre. Függőleges testhelyzetekkel, a gravitáció segítségét is igénybe vették, és az is fontos, hogy az édesanya a saját környezetében, tisztaszobában, tehát szent térben hozhatta világra gyermekét, az őt körülvevő, szellemileg-lelkileg-testileg támogató asszonyközösséggel. Magyarul, ősi imádságokkal, áldással segítették és fogadták az újszülöttet.

 
5 000 Ft
   3. Bernád Ilona: Egészségünkért (3) - Élő népi gyógyászatunk

Bernád Ilona: Egészségünkért (3) - Élő népi gyógyászatunk 

Borítóterv: Irina Pusztai és Pusztai Péter

 

Élő népi gyógyászatunk az Egészségünkért sorozat harmadik kötete új gyűjtés (2004-2010), melyben a Kárpát-medence, Moldva konyháját, egészségkultúráját, gyógyászatát mutatja be. Ötven bába, gyógyító adatközlő fotóját örökíti meg. Teljes körkép, monográfia. A konkrét receptek, módszerek mellett népi immunerősítés, gyógyító egyéniségek portréja, visszajelzések, mai újratanulási lehetőségek, a keleti hagyományos orvoslásokkal való kapcsolatról olvashatnak benne. Népgyógyászati módszereinket összevetem, igazolom orvosok kutatásaival, Dr. Csedő Károly, Dr. Rácz Gábor, Dr. Ráczné Kotilla Erzsébet könyveiben lévő botanikai közlésekkel. Fontos szerepet kap itt is az orvos természetgyógyász, népi gyógyászati szakíró Oláh Andor.

Az adatközlők színes, ízes, képi és tájszólásokkal bővelkedő beszédét hűen adom vissza a könyv lapjain.

 
7 000 Ft
   4. Bernád Ilona: Isteni folyamat - Gyermekáldás, bábaság a magyar néphagyományban

Bernád Ilona: Isteni folyamat

Gyermekáldás, bábaság a magyar néphagyományban

Bernád Ilona

Borítóterv: Bernád István

Ezt a könyvet az élet írta. A sokezer évre visszanyúló hagyomány, a működő élettapasztalat adta. Ősbábákkal, szülésznőkkel és több száz édesanyával - köztük otthonszültekkel is - beszélgettem. Szülésznő vagyok, természetgyógyász, néprajzos képesítéssel, így jártam a Kárpát-hazát és Moldvát, a hagyomány teljességére figyelve kérdeztem, és a szellemi gyógyításra, spirituális bábaságra figyelve szerkesztettem, írtam könyvem. Tiszta szívemből ajánlom a jövendő szülőknek, családoknak, mert amíg e tudás szerint éltünk/élhettünk, addig gyarapodó nemzet voltunk. Amíg édesanyáink a Gondviselésbe vetett hittel, saját belső tudásukra és ösztönükre hallgattak/hallgathattak, többször és bátrabban szültek. Kevesebb testi-lelki sérüléssel. E kötet 18 év tudatos munkája. Amikor szülésznőként dolgoztam, azon gondolkodtam, mit tehetnék azért, hogy a nőknek jobb kedvük legyen szülni. Tizennégy évet eltöltve az egészségügyi rendszerben rájöttem, hogy a lányok, asszonyok meg vannak félemlítve, félre vannak tájékoztatva, és a fogyasztói társadalom a születésbe, a szülőszobába is benyomult. A várandósság egy áldott állapot, folyamatos emelkedett állapot kellene hogy legyen, s amiként másállapot, ugyanolyan módosult tudatállapotban kellene az anyáknak világra hozniuk gyermekeiket, vagyis, természetesen, egyszerűen, mint egykor, imádkozva, magukba fordulva asszonyközösség támogató jelenlétében. Így nem fáj annyira a szülés, ha engeded, hogy a természet tegye a dolgát és a gyermekek világra jöjjenek, hiszen az élet él és élni akar, az érett magzat a világra akar jönni életfeladata teljesítésére. E könyvben az élet tiszteletét, nagyanyáink bölcsességének, tudásának egy szeletét sikerült változó világunkban megmenteni. Csodákat, az élet, a teremtés csodáit, melyek, mint csillagok fénylenek az égen. Ne engedjük megszentségteleníteni édesanyákká válásunkat, asszonnyá való beavatásunkat, gyermekünk első útját, és adjuk vissza a szülésnek-születésnek a régi ünnepét, és azt a lehetőséget, hogy édesanyáink erőt és önbizalmat, további kedvet és hitet meríthessenek szüléseikből!

Isteni folyamat (könyv) író Bernád Ilona

 

 
10 000 Ft
 5. Bernád Ilona: Lélekföld - Tibet, Belső-Mongólia

Bernád Ilona

 

Lélekföld - Tibet, Belső-Mongólia 

 

Tanulmány a keleti hun eredetű és magyar gyógyító párhuzamokról.

A Lélekföld - Tibet, Belső-Mongólia a Dr. Obrusánszky Borbála mongolista vezette egyhónapos expedíció naplója 300 fotóval, valamint tanulmány a keleti hun eredetű és magyar gyógyító párhuzamokról, egyetemes szellemi-lelki-testi összetett gyógymódokról. Egy hónap naplója. A vallásos jelképek is figyelemre méltóak, ezen kívül még a pneumatan vagyis samanisztikus széltan (animizmus), jelképes újjászületés, a gyógyforrások melletti áldozás, fára akasztott rongyok, forróvizes ivókúra, gyógynövénygyógyászat, táplálkozásterápia, agyagkúra, vízkúrák, stb. Sokszor rokonnépeink gyakorlatából érthetjük meg a miénket, amit itthon tiltottak, vagy kezdünk feledni, hanyagolni.

 
5 000 Ft
 7. Bernád Ilona: Útjaim a gyógyítás körül

Bernád Ilona: Útjaim a gyógyítás körül

 

Útjaim a gyógyítás körül, mert szent és gyakorlati dolog a gyógyítás

Eddig szép Földünk 47 országában fordultam meg a gyógyítás és a bábaság iránti kíváncsiságom okán és a kutatás, tanulás céljával. Kinyíltak nekem az Emberek, kinyílt a Természet és kinyílt a Nagyvilág. Előttem voltak a természeti és kulturális világcsodák. De kinyíltam én magamnak is, hiszen soha nem gondoltam, hogy ekkora tudás is ott rejtőzhet a tudatok, a lelkek mélyén, mellyel kiegészíthetem azt (is), amit már itthon, a Kárpát-medencében és azon túl, a magyar élet keleti peremén, a moldvai csángóknál gyűjtöttem. Célom, hogy minél hűebben visszaadjam adatközlőim gondolkodás- és kifejezésmódját, és a gyógyítás, bábaság lelkiségét, szellemiségét nem veszítve – hitem szerint Isten eszközeként működve, működtethetve - átnyújtsam Testvéreimnek ezt a Világot, a gyógyítás látható és láthatatlan világát. Ez a világ belső és külső világ, népünk közös lelke, a beteg és a gyógyító közös lelke egyben. Mert szent és gyakorlati dolog a gyógyítás, férfi és nő dolga, amint világukhoz és az élethez is egyenlőképpen szükséges a nő és a férfi. Az összegyűjtött tudást nemcsak könyvekben, hanem előadásokban, tanfolyamokon is megpróbálom továbbadni, betegeken is alkalmazni. Egy porszemet, ennyit tudok én hozzátenni világunk jobbításához, a gyógyítás, a születés humanizálásához és megörökítéséhez. Öngyógyításra és önállósulásra bíztatom kedves Olvasóimat is. Ha jól meggondoljuk, minden az élet és az egészség körül forog. Minél mélyebben megyünk az orvoslásba, annál mélyebben mehetünk önmagunkba. Hivatásom, munkám immár szellemi-lelki utammá vált. Sokszor nem veszélytelen útjaimom éreztem a felső támogatást, éreztem az égi segedelmet. Az Istenfiú, akinek útján kellene járjunk Mindannyian, végig ott volt mögöttem, áldón, védelmezőn, amiként jelképesen a brazíliai szent hegyen, a Corcovadon is.

                                                                                                    Bernád Ilona

 
5 000 Ft
8. Bernád Ilona: Szerettem őköt úgy ahogy kellett

Szerettem őköt úgy ahogy kellett

A csecsemő és gyermek ápolása és gyógyítása néphagyományunkban

Bernád Ilona

Szerettem őköt úgy, ahogy kellett válaszolta Argyeványban, Moldvában Ádám Mária néni kérdésemre, hogy mit tett azért, hogy gyermekeit „ne bántsák a rosszak”, azaz ne legyenek betegek. A szeretet az alapja gyermekeink egészségének, felnevelésének.

Több mint kétezer szülővel, nagyszülővel, bábával, támasztóasszonnyal, népi gyógyítóval beszélgettem a magyar nyelvterületen. E könyvet azokból a történetekből állítottam össze, amelyeket idősek meséltek, hogyan gyógyították őket gyermekkorukban, és miként gyógyították ők saját gyermekeiket. Ebből rajzolódik ki népünk tudásának, bölcsességének, szelídségének, ember- és természetszeretetének, tiszteletének egyik szelete, a népi egészségkultúra és gyermekgyógyászat.

Megőriztem makfalvi nagycsaládom örökségét, és több mint húsz évig gyűjtöttem a Kárpát-hazában, Moldvában élő, s a nagyvilágba szakadt testvéreinktől. Így hát ezekkel az ésszerű gyógymódokkal évszázadok tapasztalatait adom tovább, melyeket a mi népünk őrzött meg, a mi lelkünk kifejeződései, s azért maradtak fenn, mert valamikor enyhülést hoztak, s hozhatnak ma is. Segítik a szervezet öngyógyító belső folyamatait, ezért gyógyítanak. A szellemi és szertartásos gyógymódok, valamint az ide be nem férő ésszerű gyógymódok egy következő kötetben kapnak helyet. 

Nemcsak a kicsi szem, a kicsi száj, hanem gyermekeink lelke üzente tünetek, fájdalmak, betegségek is hozzánk szólnak, minket tanítanak, s a velük való foglalkozás kihozza belőlünk a legjobb önmagunkat. Egy tizenhatgyermekes anya vallomása: „Nekünk biztos, hogy áldás és öröm a gyermek. A tizenhatodikunkat 44 évesen szültem. A tizenötödikünkkel volt egyedül gond, és észrevettük, mennyivel több energiát és ráfigyelést igényel, és ekkor gondoltuk azt, hogy valóban egy beteg gyerek azért áldás – ha ezt is lehet mondani – mert belőlünk hoz ki olyan sok türelmet, szeretetet, és megfelelni akarást, hogy ezt csak úgy lehet elviselni, hogy az ember nő általa. Gazdagodik.” (Nőtincs, Magyarország)

A fogyasztói társadalom, a rohanó életmód, a gyógyszeripar gazdag ajánlata és nyomása ellenére is alkalmazzuk bevált természetes gyógymódjainkat! Nemcsak gyermekeink járnak jól, felnőtt sorba érkezve éretté válik védekező-rendszerük, visszaemlékeznek gyógyírt hozó gyógymódjainkra, lelkünk melegségére, hanem mi is nyugodt lelkiismerettel lehetünk, hogy mindent megtettünk „egész”-ségükért. Mindannyiunk egész-ségéhez, lelki üdvösségéhez hozzátartozik az is, hogy megőrizzük nekik a Kárpát-hazát, Moldvát!  Bernád Ilona

Bernád Ilona

Szerettem őköt úgy ahogy kellett (könyv) író  Bernád Ilona

 
10 000 Ft

Sorrend:

Bernád Ilona: Szakmai Önéletrajz   

1963. november 6-án születtem Erdélyben, a Kis-Küküllő mentén. Makfalván, szülőfalumban, színmagyar faluban nőttem fel (Maros megye). Iskoláimat szülőfalumban kezdtem, Marosvásárhelyen érettségiztem, Egészségügyi Líceumot, később Egészségügyi Főiskolát végeztem, a főasszisztensi vizsgát is letettem. Szülész-nőgyógyász asszisztensnő vagyok. Marosvásárhelyen élek.

Dolgoztam szülészeten, a marosvásárhelyi Ady negyedi és a nyárádkarácsonfalvi körzeti rendelőkben, a marosvásárhelyi vasúti poliklinikán (össz.14 év). Hivatásom, munkám során megértettem, hogy nem elég a fizikai testet gyógyítani, lélek- és szellemi gyógyításra is szükség van. Valamint, hogy a mai gyógyításban, szülészetben nem alkalmazzák a sokezer éves bevált tapasztalatokat. Nagymamámtól és szüleimtől tanultam a magyar népi gyógyászatot. Emlékeztem ezekre a módszerekre, jónak, működőképesnek, helyesnek tartom, ezért megtanultam a modern természetgyógyászatot (csontkovácsolás, masszázs, fülakupunktúrás addiktológia, energo-, gyógynövény-, aroma-, táplálkozásterápia, vízgyógyászat, méregtelenítő-kúrák, sugárzásérzékelés), és Hagyományos Tibeti-, Indiai-, Kínai Orvoslásokat. Szelíd születés, asztrológia tanfolyamokra, önismereti alkalmakra (pszichodráma, Integrált Mozgás-és táncterápia) jártam. 2000-ben néprajzi képzésben vettem részt, ez év tavaszától kezdtem gyűjteni a Kárpát-medencében (Kárpátalja, Felvidék, Őrség, Szlovénia, Vajdaság, Horvát-, Magyar-, Erdélyország) és Moldvában a magyar népi egészségkultúrával, táplálkozással, orvoslással, bábasággal, a gyermekáldással kapcsolatos tudást.

Lehetőségem volt tanulmányutakra járni (Kárpát-medence - utódállamok, Ír-, Svéd-, Finn-, Észt-, Cseh-, Francia-, Német-, Olasz-, Görög,- Törökország, Norvégia, Hollandia, Belgium, Luxemburg, Nagy-Britannia, USA (2002, 2008, 2009, 2010), Kanada, Perzsia, India, Kína, Belső-Mongólia, Tibet, Brazília, Argentína, Uruguay, Venezuela, Ausztrália, Új-Zéland), ahol nemcsak a magyar egészségmegőrző, gyógyító és bába hagyományt gyűjtöm a szétszóratottságban élőktől, hanem a helyi hagyományos orvoslásokat, valamint a természetgyógyászati gyakorlatot is. Eddig közel 900 emberrel beszélgettem. Magnóval, filmező-és fényképezőgéppel járok, mindenhol naplót írok.

Gyűjtéseimre, tudományos alapon nyugvó népi módszereinket felújító munkámra felfigyeltek a szakmában, sok helyre hívnak előadásokat tartani (ELTE Folklore Tanszék, Magyarországi Országos Szülésznői Konferencia, Nyíregyháza, 2003- különdíj -, Romániai-, Magyarországi Országos Természetgyógyászati Kongresszusok, a Kriza János Néprajzi Társaság által szervezett Erdélyi Népi Gyógyászati konferencia, Magyar Orvostörténeti Társaság Népi Orvoslási Szakosztálya és az MTA Néprajzi Kutatóintézet Népi Gyógyászati Archívuma által megrendezett Népi gyógyászati konferencia, Születés Hete, Clevelandi Magyar Kongresszus (2008.), a Csehországi Magyar Orvosi Egyesület által szervezett Orvosi Konferencia (2009., 2011.), a MBT által szervezett ITT-OTT találkozó (Ohio, 2010.). Az ezekre írt tanulmányaim más résztvevőkkel együtt könyvek és CD-k formájában jelentek meg. Rendszeresen tartok kismama tanfolyamokat, népi- és természetgyógyászati előadásokat a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemen, asszisztens- és bábaképzőkben, iskolákban, népfőiskolákon, népi egyetemeken, alapítványoknál, egyesületekben, kismamaklubokban, nőszövetségeknél, egyházaknál, életmódtáborokban.

 1998 óta több erdélyi lapnak (Népújság /Marosvásárhely/, Nyugati Jelen /Arad/, Háromszék /Sepsiszentgyörgy/, Székely Hírmondó/Kézdivásárhely/, Napsugár/Kolozsvár) írom, írtam a természet- illetve népi gyógyászati rovatát. Indiai útinaplóm a Népújságban, a tibeti-mongóliai az Új Magyar Szóban (Bukarest) jelent meg. Kárpát-medencei, moldvai és emigráns magyar közösségek címmel sorozatot írok a Makfalvi tekintőbe (Wesselényi Miklós Egylet Lapja). Tanulmányaim, esszéim jelentek meg a Hitelben (Bp.), Székelyföldben, (Csíkszereda) erdélyi, horvátországi évkönyvekben, valamint cikkeim a Brazíliai Híradóban (Sao Paolo), Új-Zélandi Magyar Szóban (Wellington), Új Kévében (Stockholm), Erdélyi Fénikszben (Nagybánya), Ökonet világban (Bp.). 2002-től a minden évi előadásom megjelenik a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület évkönyvében.

 

Bernád Ilona előadásai:

1. Magyar értékek: népi egészségtan és gyógyászat. Mit hasznosíthatunk ma belőle? Táplálkozásmód, böjt, mértékletesség, az élet tisztelete, szellemi, családi, közösségi élet, összhang a természet ritmusával, természetes alvás, tehát immuntámogató életmód. Mit mondanak a népi adatközlők a betegségek kialakulásáról? (szellemi és lelki eredetűek, még az erkölcsiek is szerepelnek) Háromdimenziós népi orvoslásunk.

2. Gyermekáldás, bábaság a magyar néphagyományban (hogyan vehetjük segítségül a népi tudást meddőség, várandósság, vajúdás, szülés, gyermekágy esetén, anya-, újszülött-, csecsemőgondozás terén) Ezért az előadásért, tanulmányért 2003-ban Magyarországon Országos Szülésznői Konferencián különdíjat kaptam.

3. Magyar népi immunerősítés (természeti elemek, gyógynövények, gyógyélelmiszerek, mozgás, mentális módszerek, szellemi-lelki-testi összetettségben)

4. A magyar népi gyógyászat archaikus rétegének (samanisztikus széltan vagyis táltosgyógyászat) kapcsolata a világ hagyományos orvoslásaival vagy ilyen formában is: A magyar népi- és természetgyógyászat kapcsolata a világ hagyományos orvoslásaival (Samanisztikus széltan) Természetben, a természeti elemekben ágyazódó gyógyítás, mentális- és szeretet erőnk segítségül hívása.

5. Emlékező nyelvünk (egészség, betegségtünetek, gyógyítási szemlélet, gyógynövények, gyógymódok, gyógyítók) Képes, színes nyelvezet.

6. Konkrétan: különböző betegségek, rendszerbetegségek népi gyógyászata (légző-, emésztőszervi-, szív és érrendszeri-, mozgás-, kiválasztó-szervi, bőr-, szem-, fül-, immun-, daganatos betegségek, cukorbetegség, női, férfi bajok, klimax, álmatlanság, alvászavarok, stb.) gyógyítása a népi gyógymódok mellett kitekintéssel a természetgyógyászatra, hagyományos orvoslásokra. Sürgősségek.

7. Holdhatás, orvosmeteorológia, bioritmus, belső órák

8. Stresszoldás, böjt, méregtelenítés, gyógyélelmiszerek, diéták, víz-kúrák, fény-, levegő-, agyag-kúra, hőterápia, stresszoldó légzés, önmasszázs

9. Az ima és a hit a gyógyításban, gyógyulásban (Kárpát medencei, Moldvai és az emigrációban élő magyarok beszámolója szerint)

10. Fényképes vetítés, beszámoló a Kárpát-medencei, moldvai, Észak- és Dél amerikai, Észak-, Nyugat- és Dél-európai, kínai, tibeti, Belső-mongóliai, ausztráliai, Új-zélandi gyűjtőutakról.

 

TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT KÖNYVEK - az egészség megőrzése

természetgyógyászat fő feladata, az egészség megőrzése alternatív gyógyítási technikákkal. Ma már újra több módszer ismert az emberi szervezet regenerálására, melyet  reformtáplálkozással, méregtelenítéssel, böjttel, makrobiotikus és paleolit étrenddel lehet hatékonyan megvalósítani.

A természetgyógyászat az ember természetes öngyógyító képességének segítésével és a természetben megtalálható anyagok gyógyító hatásaival, alkalmazásával foglalkozó irányzatok összefoglaló neve.

természetgyógyászat valójában idősebb az embernél. Az állatok viselkedésének megfigyelése során nagyon sok olyan tapasztalatot rögzítettek, ahol valamilyen állatfaj a gyógyulás szándékával keres fel speciális helyeket, vagy táplálkozik szokásaitól eltérő módon. A természetes gyógymódok legrégebbi feljegyzett forrásai keletről származnak. A kínai orvoslás és az indiai Ájurvéda évezredes múltra tekint vissza.

Az alternatív gyógymód kifejezés összefoglaló kategórianév. Jelenkorban a konvencionális kórházi kezelés, a tudományosan alátámasztott terápiás eljárások és a gyógyszerek helyett alkalmazott technikákat nevezik így, amelybe beletartoznak az Európán kívül alkalmazott hagyományos módszerek is.

Kizárólag akkor beszélhetünk alternatív gyógyítás ról, ha a beteg egyáltalán nem követi a háziorvosa konvencionális előírásait.

Beszélhetünk ugyanakkor kiegészítő gyógymódok ról, komplementer gyógymódok ról, amelyeket a hagyományos terápiával együtt alkalmaznak, hogy javítsák annak hatását. A kiegészítő gyógymódok módszertana sokszor teljesen azonos az alternatív gyógymódok éval, az egyetlen különbség az, hogy a beteg a hagyományos kezelések mellett vagy önállóan alkalmazza őket.

Magyarországon a komplementer gyógymódok, kiegészítője lehet a hivatalosan gyakorolt eljárásoknak és alternatív gyógymódok is, mert nem tartozik bele a hagyományos gyógyászat fő irányzatába. Eszközei, eljárásai többnyire sokkal régebbiek és az ősi keleti gyógyászatban gyökereznek.

Az alternatív gyógymódok és kiegészítő gyógymódok körébe sorolható minden olyan gyógymód, amelyek hatása nincsen bebizonyítva. Emiatt az alternatív gyógymódok  és kiegészítő gyógymódok körébe igen eltérő gyógymódok tartoznak.

Az alternatív gyógymódok at nem módszertanuk különbözteti meg a konvencionális orvoslástól, hanem a hatásuk beválásának ellenőrzése, bizonyítása. Például  a természetgyógyászat körébe sorolják az olyan gyógynövények alkalmazását, amelyek hatása nincsen megfelelően alátámasztva. Ugyanakkor azon gyógynövények alkalmazása, amelyek hatása már bizonyított, a konvencionális gyógymódok körébe sorolható.

Mivel az alternatív jelzőt számos különböző gyógymód megkaphatja, az ilyen gyógymódok csoportosítása nehéz. Az alternatív és kiegészítő gyógyászat egyik csoportját természetgyógyászat nak nevezik, mert elsősorban a természetes gyógymódok at alkalmazza; Gyógynövények, Termoterápia, Aromaterápia, Akupunktúra, Vízgyógyászat, Apiterápia, Gyógymasszázs, Dietetika, Csontkovácsolás, stb.

Ma az alternativ gyógymódok  és kiegészítő gyógymódok körébe tartoznak a tradicionális orvosi eljárások is, mint például a hagyományos kínai orvoslás, vagy az egészségügyi okokból vállalt böjt.

A természetgyógyászat könyvek kategóriában  az első helyen az alternatív gyógymódok könyvei sorakoznak témánként csoportosítva.

betegségek alternatív gyógyítása könyvek sorában főleg a rákbetegség megelőzésével és a gyógyításával kapcsolatos ajánlásokkal találkozhat az olvasó, valamint a szervezete tisztításával ismerkedhet meg, a természetgyógyászat kereteiben alkalmazott alternativ gyógymódok tanulmányozásával.

Az egészségmegőrzés könyvek elsősorban a helyes táplálkozásra hívják fel a figyelmünket, a nyers ételek minél nagyobb mértékű fogyasztása mellett elérhető egészségjavulás érdekében. A természetgyógyászat könyvek több példánya a jelen korban alkalmazott alternativ gyógymódok legújabb vívmányának, a paleolit étrendnek a bemutatásával, kikisérletezésének és hatásmechanizmusának ismertetésével kelt kiérdemelt figyelmet a természetes gyógymódok iránt érdeklődők körében.

természetgyógyászat könyvek között találhatók a Különleges gyógymódok könyvek, melyek népszerűségüket az alternativ gyógymódok különlegességének köszönhetik. Ilyen természetes gyógymódok a mágnes terápia, a kranioszakrális gyógyítás, a gyógyító érintés, a spirituális gyógyítás és a kapcsolatteremtő gyógyítás.

Makrobiotika könyvek  ből megtanulhatjuk, hogyan éljünk az élet természetes rendje szerint. A természetgyógyászat könyvek  különlegességei közé sorolható a makrobiotika, mely a tao életfilozófiáján alapul, aminek lényege a testi-lelki-szellemi egyensúly elérése oly módon, hogy a természet rendjéhez és az univerzum törvényeihez igazodjunk.

természetgyógyászat könyvek legkeresettebb, a mai stresszterhes korban leginkább   aktuálissá váló Méregtelenítés, Böjt, Diéta könyvek tárgyköreit tartalmazó kiadványok.

Nemeskőgyógyászat könyvek és az Öngyógyítás könyvek által bemutatott technikák és természetes gyógymódok egyszerűségét, az általuk elvárt hatást megtapasztalhatjuk, ha hittel és bizalommal  alkalmazzuk az általunk választott módszert.

természetgyógyászat könyvek legújabbkori, mondhatnánk legdivatosabb kiadványai a Paleolit könyvek melyek a táplálkozás legősibb módszereit mutatják be és javasolják alkalmazásukat, a szervezet szénhidrát terhelésének csökkentése érdekében.  Az alternativ gyógymódok fogalomkörében a paleolit táplálkozásnak tulajdonképpen egyetlen titka van: vissza kell térnünk ahhoz a táplálkozáshoz, amelyhez évmilliókon át alkalmazkodtunk.

Az ajurvéda könyvek, melyek az ájurvédikus gyógyítás elméletét és gyakorlatát taglalják, a test és a lélek komplett egészségét vizsgálják. A természetgyógyászat könyvek különlegességei közé tartoznak ezek a művek, melyek a természetes gyógymódok Indiából származó ősi, több ezer éves múltra visszatekintő tudományát tárják elénk. Az ajurvéda az alternativ gyógymódok azon módszere mely a betegség kezelését a beteg és környezete teljes megismerésével kezdi, majd olyan terápiákat alkalmaz, mint a masszázs és a meditáció, a méregtelenítés és a gyógynövénykúrák.

természetgyógyászat könyvek között az Anatómia könyvek a humán anatómia fogalomkörébe tartozó témaköröket tárgyalják, az emberi test  részeinek, a csontrendszer, izomrendszer, szervrendszer vizsgálatával.

Természetgyógyászat könyvek, alternativ gyógymódok, természetes gyógymódok 

természetgyógyászat könyvek kategóriában a legáltalánosabban alkalmazott módszereket a bioterápia tárja elénk, mely magában foglalja azokat a terápiákat, melyekkel szelíd gyógymód formájában tudjuk egészségünket megőrizni. A bioterápia könyvek e módszereket ismertetik. A természetes gyógymódok bioterápiával foglalkozó témaköreit az Akupresszúra könyvek, a Masszázs könyvek, a Mozgásterápia könyvek, a Reflexológia könyvek, valamint az Aromaterápia könyvek,  a Hangterápia könyvek, a Légzésterápia könyvek, a Színterápia könyvek,  a Vizeletterápia könyvek, a Mézterápia könyvek dolgozzák fel.

Az esszénus könyvek  azt tanítják, hogy a lélek halhatatlan, és az esszénusok arra törekszenek, hogy az emberek igaz és becsületes életet éljenek.

A homeopátia a XXI. század gyógymódja. A természetgyógyászat könyvek kategóriában a homeopátia könyvek e módszert mutatják be a gyógyulni vágyó, vagy a gyógyítás iránt elkötelezettséget érzőknek.

A homeopátiás szerek nem csodaszerek, de mint alternativ gyógymódok megfelelõ szaktudás birtokában hatékonyan alkalmazhatók az akut és krónikus betegségek gyógyításában egyaránt és a szervezet öngyógyító erőinek erősítésére alkalmas.

természetgyógyászat könyvek kategóriában a Schüssler terápia könyvek tanulmányozásával, útmutatásainak alkalmazásával, a 12 schüssler só és arcdiagnosztika együttes alkalmazásával komoly betegségeket előzhetünk meg, illetve a már kialakult tüneteket nagymértékben enyhíthetjük. A könyvekből megismerhetjük, hogy milyen ásványianyagok fontosak az emberi szervezet számára és e nagyszerű természetes gyógymódok alkalmazásával és a 12 ásványi só megfelelő kiválasztásával könnyebbé tehetjük önmagunk és mások számára is a gyógyulást. 

A természetgyógyászat könyvek  kategória záró fejezeteként

Népi gyógyászat könyvek tartalmi üzenetét, az őseink által alkalmazott természetes gyógymódok ismeretét, a népi gyógyítók, sámánok, javasasszonyok, több száz éves hagyományát és a régi bevált receptek, kencék, borogatások, gyógyfüvek alkalmazásának tudásanyagát ajánljuk megismerésre. 

Ma már az alternatív gyógyítók szívesen újra felhasználják az ősi, népi megfigyelések alapján összegyűjtött ismereteket. Az lenne a jó, ha visszatalálnánk azokhoz a gyógymódokhoz, vagy inkább módszerekhez, melyekben nem feltétlen pirulákra van szükség.