Új jelszó kérése

Termék kategóriák

EZOTERIKUS KÖNYVEK TERMÉKAJÁNLÓ

Hírek

Badiny Jós Ferenc könyvek

Fő kategória >MAGYAR ŐSTÖRTÉNET KÖNYVEK >KÖNYV >Badiny Jós Ferenc könyvek

A magyar nép őstörténetének kutatási eredményeit elénk táró könyvek megismertetik velünk  magyar elődeink útját, kultúráját, kapcsolatait és szokásait az őshazától a mai hazánk területéig, Badiny Jós Ferenc munkásságán keresztül.

Prof. Badiny Jós Ferenc 1909. június 3-án született Gácson, Nógrád megyében. Mint a balassagyarmati gimnázium egykori diákja, a Ludovika Akadémia tüzér-, majd repülőkiképzését elvégző tényleges tisztként kezdi pályafutását, azonban a magyar kir. hadseregből 1940-ben kiválik és a Budapesti Műegyetemen folytatja tanulmányait. Sumerológiával Argentínában kezd foglalkozni, ahová 1946-ban érkezik. Az első irányítást a római Institutum Pontificum Biblicum-tól kapja és mint P. Demnel iskolájának a követője tanul. Ugyanezen Intézettől nyeri képesítését, mely jóváhagyja tanterveit és kidolgozott tananyagát a Buenos Aires-i Jezsuita Egyetemen felállítandó Sumerológiai tanszék létesítéséhez, mely tanszéknek a vezetésével az egyetem rektora 1966-ban megbízza. Azóta ugyanennek az egyetemnek ny. r. tanára. Munkásságának óriási eredménye az, hogy az 1971. tanévre hirdetett előadásaira 21 argentin rendes hallgató iratkozott be.

Tantárgyai a következők:
1. a sumír nyelv és ékírás,
2. a mezopotámiai kultúrák története,
3. a mezopotámiai vallások.

A sumír-magyar nyelvazonosság hirdetője és bizonyítója. A Nemzetközi Orientalista Kongresszus tagja, ahol 1967-ben Ann Arborban - (Michigan, USA) - az esztergomi királyi kápolna oroszlános díszítésének sumír és babiloni eredetét igazolta. Bizonyítását „Altaic Peoples's Teocracy" címen fogadta el a Kongresszus. 1971-ben a canberrai (Ausztrália) kongresszuson - Argentína képviseletében - vesz részt, ahol a Pártus Birodalom sumír tradícióin át, a pártus nép magyar vonatkozásait mutatja ki „The Ethnic and Linguistic Problem of the Parthians" c. előadásában.


Sorrend:

A magyarság igaz őstörténelme   [ELŐRENDELHETŐ, az információk-kapcsolat menüben]
A magyarság igaz őstörténelme

A magyarság igaz őstörténelme

Badiny Jós Ferenc

„E könyv magyar őstörténeti erőpróba. Minden írásból kiviláglik a magyarság jövőjéért, megmaradásáért érzett mélységes aggodalom; felidézi a magyarok elődeinek élet-halál harcát; mozgatórugója a mindenkori hun-magyarellenes szervezkedés.

A gyilkos az idegen érdek, az áldozat a magyar nép és a magyar haza.

„Az Istenes Honfoglalók”-nak álságos német-római területéhséggel kellett szembenéznie, az utódaiknak a Habsburgok istentelen magyarpusztító kapzsiságát kellett megfékeznie. Ám a legkilátástalanabb időkben felragyogott a Világ Világossága. A Boldogasszony végtelen szeretete betöltötte az elszánt magyar szíveket, és erőt adott, hogy ellenálljon a világ ácsingózó gonoszságának.

Badiny Jós Ferenc a magyar Boldogasszonyról, Jézusról, az Isten fiáról, a magyar Szent Koronáról szóló látnoki írásaiban tükröt tart a magyarországi hivatalosított történelemtudomány mívelői elé. Bemutatja groteszk és hamis arcukat, lerántja a leplet álságos tudatlanságukról és a magyar történelem meghamisítását célzó tudatos törekvéseikről.

„A mai olvasónak nem kell mást tennie, mint a maiakkal behelyettesíteni a régmúlt idők eseményeit, s meglátni bennük a reménytelenül reményteljes magyar jövőt!

Félre kell tenni elődeink hiszékeny jóhiszeműségét, nehogy idegen vallási mezben ismétlődjön meg az államalapítás korabeli véres hittérítés!

Minden hazáját szerető és minden magyarságában ingadozó magyarnak ajánlatos e könyvet elolvasnia, hogy Igaz Történelmünk Vezérfonala-ként zsinórmértékül szolgáljon a megmaradásért vívott harcban.”
(Marton Veronika
Badiny Jós Ferenc volt tanítványa)

  • „A Magyarság Igaz Őstörténelme” című ezen gyűjteményes kiadványt a magyar őstörténet kutatásától, Atilla küldetésén át és történelmünk eddig eltitkolt szakaszain keresztül egészen a honfoglalásig a történelmünket nyomon követni kívánó olvasóinknak ajánljuk, akiket érdekel az ősi szittya voltunk, Nimrud népe, a 7000 éves Napbaöltözött Boldogasszonyunk, a hunok évezredei, történelmünk eddig eltitkolt szakaszai, a Pártus birodalom története, a kazár rejtély, történelmünk hézagjai Álmos és Árpád ismeretében, mind-mind olyan témakörök, melyek szükségesek a sumír-magyar lelkiség és mitológia megértéséhez, a nemzeti öntudatunk feltámadásához!
  • „Amikor I. Istvánnal megindul a „pogányok”-nak nevezett, de valójában Jézushitű és az „ázsiai kereszténységhez tartozó” magyar nép „áttérítése” a római-judai-kereszténységre, a misszionáriusok átértékelik az „áttérítésre” ítélt néphagyomány kincsét, és jelképeik értelmét egyszerűen átváltoztatják a róma-judai-keresztények liturgiájának értelme szerint... Így lesz a „pogány” párducból is Isten Báránya”...


„A mi őseink fénylátó, naparcú, égarcú Istenes igazhitűek voltak, akár Szabinából, akár Adzsan - ANSAN-ból tértek haza a Kárpát-medencébe!”

A magyarság igaz őstörténelme (könyv) író Badiny Jós Ferenc

 
9 990 Ft
Jézus magyar eredete   [ELŐRENDELHETŐ, az információk-kapcsolat menüben]
Jézus magyar eredete

Jézus magyar eredete

A jelenkori történelem legmegdöbbentőbb felfedezése

Badiny Jós Ferenc

2 könyv, plusz egy eddig Magyarországon soha meg nem jelent jegyzet a professzor úrtol.

"Rendhagyó, izgalmas, számtalan új hipotézis és meglátás kincsestára ez a most kiadott (2014) Badiny-Jós Ferenc könyv. A bibliai események másként látását, a gnosztikus evangéliumok magyar szempontból több mint izgalmas újraértelmezését tartalmazza."

Jézus magyar eredete (könyv) író Badiny Jós Ferenc

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 
6 990 Ft
Jelenleg nincs raktáron,
ELŐRENDELHETŐ, a Kapcsolat menüben
-10%
Mah-Gar a Magyar

Mah-Gar a Magyar

 
2 990 Ft
Kedv. ár: 2 690 Ft
Kezdete: 2013.11.22
A készlet erejéig!
Ősmagyar hagyományaink

Ősmagyar hagyományaink

Badiny Jós Ferenc

Gyűjteményes kiadás - 3 kötet egyben - A Mah-gar a magyar, Az ister-gami oroszlánok titka és A káld-pártus hagyomány és a magyarok Jézus vallása.

Tisztelt professzorom, Badiny Jós Ferenc e gyűjteményes kötetben ösztönös érzékkel és kiváló előképzettséggel tárja fel őstörténetünk ezredévekre előremutató törvényszerűségeit, és cáfolja meg egyes történészek magyarságellenes, mondhatni hazaáruló megnyilvánulásait.

  • „A mah-gar a magyar” c. nagylélegzetű munkája válasz Komoróczy Géza történész „Sumer és Magyar? (1976)” c. könyvében olvasható csűrcsavaros tudományosság „staniclijába” csomagolt ferdítésekre. Badiny Jós Ferenc írása a hazáját szerető, nemzetéért aggódó tudós vádirata a hebraista köntöst viselő írónak a magyarság elődeit, nemzeti öntudatát lekezelő, az ásatások és a régi írások tényeitől elrugaszkodott megnyilvánulásaira.
  • „Az ister-gami esztergomi oroszlánok titka” felidézi a sumir-pártus-hun-magyar „táltoskirályok”-nak a Teremtő csillagvilágában gyökerező oroszlános igazságszolgáltatását és Isten által rájuk bízott népről való gondoskodást. Bizonyítéka az esztergomi királyi kápolna freskó-töredéke, mely azon pillanatot rögzíti, amikor égi utasításra el kell kezdeni a datolyapálmák beporzását.
  • „A káld-pártus hagyomány és a magyarok Jézus vallása” c. könyv mozaikszerű fejezetei felvillantják a magyarság gyermekkorának világát, a pártus-magyarok istenhitét. A tudós-tanár lelki nagyságát, önzetlenségét jelzi, hogy némely tanítvány kutatómunkáját a sumir-magyar leszármazás egyik bizonyítékaként fogadja el, miszerint a széki vőfély a sumir Lagas város párducos védistenének napkorongos fejdíszét bokrétaként hordozza homlokán.

(Marton Veronika, Badiny Jós Ferenc volt tanítványa)

  • A kötet végén található „A megtalált magyar őstörténelem” jegyzet, amely a babiloni szumir táblákról leolvasott esztergomi romkápolna oroszlános képének magyarázata, Buenos Airesben jelent meg először, Magyarországon csak most (2016) került az olvasóközönség elé.

Ősmagyar hagyományaink (könyv) író Badiny Jós Ferenc

 
6 990 Ft
A káld-pártus hagyomány és a magyarok Jézus vallása

A káld-pártus hagyomány és a magyarok Jézus vallása

Badiny Jós Ferenc

BADINY JÓS FERENC káld-pártus kereszténynek vallotta magát, és ebbe a könyvbe foglalta mindazt, amit a „PÁRTUS JÉZUS URUNK”- ról tanult és hirdetett.

Ezt két okkal indokolta. Egyik abból a sok levélből áradt, amit a keresztényektől és keresztyénektől kapott, amelyekben kijelentették, hogy nem „zsidó-keresztények, az egyházuk tanait nem fogadják el és a maguk módján imádkoznak”.

A másik szintén a sok levél, amelyben követelik a Boldogasszonyos és nem zsidó Jézusos Magyar Egyházak létrehozását.

Lényeges ismérv, hogyvilágosságra került „Jézus Urunk és drága jó Édesanyja, Napbaöltözött Boldogasszonyunk hun – magyar – pártus vérrel öltöttek emberi testet, és Jézus Urunknak csak annyi köze van a korabeli zsidósághoz, amennyiben azok kiáltották rá a „feszítsd meg” – et és szögeztették a keresztfára”.

A szerző a sok levélválasz helyett ebben a kötetben leírja azt a HIT -et, amit ő követ, annak figyelembe vételével, hogy „Jézus Urunkról szóló minden bizonyosságot a káldeusok írásaiban kell keresni, és nem az Isten szavaként kanonizált júdai – héber hagyományban”.

Badiny Jós Ferenc Előszavából a Káldeától Ister-gamig II. című könyv 2. kiadásához:

Így az ősi szittya voltunk, Nimrud népe, a 7000 éves Napbaöltözött Boldogasszonyunk, a hunok évezredei, történelmünk eddig eltitkolt szakaszai, a Pártus birodalom története, a kazár rejtély, történelmünk hézagjai Álmos és Árpád ismeretében, mind-mind olyan témakörök, melyek szükségesek a sumír-magyar lelkiség és mitológia megértéséhez, a magyar önbecsülés tudatosításában. A Káldeus Biblia, vagyis MAGYAR BIBLIA kiadása koronázza meg a nemzeti öntudatunk feltámadását!

A kötet témakörei:

– Én KÁLD-PÁRTUS keresztény vagyok! 
– Korszakváltás vagy ISTENEK harca; 
– Igazság és misztérium az egyházi művészetben (Leonardo da Vinci a kozmikus úton, Fra Filippo Lippi képéről, a Lorettoi Szűz);

– A káld-pártusokról (Ábrahám és Sara, vissza a káldeusokhoz, miért pártus, Mani imája);

– A káld mágusok és hagyományaik Magyarországon (beavatott királyaink, a szegények királykisasszonya, gudea párduc szimbóluma a széki vőfélyek kalapdíszén);

– A mágus hitvilág kozmikus útja és törvénye (Mese Tündér Ilonáról és Árgyélus királyfiról, elveszett mitológiánk nyomában, a kozmikus úton, hogyan nevezték őseink Jézust, milyen iparral rendelkezett a honfoglaló magyarság, Árpád hajóhada, magyar népviselet, táltos – mágus Istentisztelet;

– A magyarok Istene (A magyarok Istenének alakja népi forrásaink nyomán, a háromlényű kettős Szentháromság, az ősi hit ma is él, a magyar ősvallás éve, a magyarok istene, a Boldogasszony);

– Új Bibliát (Kivonat XXIII. János pápa beszédéből a II. Vatikáni Zsinatról, a magyar hit állásfoglalása. 

A HIT-TAN fejezetei: 
I. A magyar feltámadás „Szent Sólyoma”; 
II. A magyar vallásról; 
III. Kis tükör a magyar nemzeti vallásról; 
IV. A „magyarok Jézusvallásának követői”; 
V. A magyar hit etikája; 
VI. Hitvallás, avagy a hármas hit fundamentuma; 
VII. Atilla szent koronája; 
VIII. A Magyar Egyház; 
IX. Péter Apostol tanai; 
X. Az Ister-Gami oroszlánok 19 fokának misztériuma. 
„A KÁLD-PÁRTUS HAGYOMÁNY ÉS A MAGYAROK JÉZUS VALLÁSA” című ezen kiadványt a Badiny Jós Ferenc műveit kedvelő, az őstörténet iránt érdeklődő, a tankönyvkiadás anomáliáival a szerzővel együtt gondolkodó és azt jelentősen továbbgondoló, az általa követett nem katolikus hit megismerését mélyebb kontextusban is igényló olvasóink figyelmébe ajánljuk.

A káld-pártus hagyomány és a magyarok Jézus vallása (könyv) író Badiny Jós Ferenc

 
3 900 Ft
Jelenleg nincs raktáron,
ELŐRENDELHETŐ, a Kapcsolat menüben
Az Ister-Gami oroszlánok titka

Az Ister-Gami oroszlánok titka

Badiny Jós Ferenc

Azóta még sok titkot fedeztem fel ebben a témakörben, amiket ebben a harmadik kiadásban megtalál a magyar lelkű olvasó. De azon ne lepődjön meg, hogy ősi hagyományaink Ister-Gamtól (Esztergomtól) az Egyiptomi piramisokig érnek, és felfedik Nim-rud-Apánk és Jézus Urunk főidre szállásának titkait is.

Az Ister-Gami oroszlánok titka (könyv) író Badiny Jós Ferenc

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 
2 500 Ft
Jelenleg nincs raktáron,
ELŐRENDELHETŐ, a Kapcsolat menüben
Káldeától Ister-Gamig 1.

A sumír őstörténet

 

Badiny Jós Ferenc

 Badiny Jós Ferenc a sumer-magyar nyelvazonosság és történelmi kapcsolattal  foglalkozó, nagy jelentőségű könyvsorozatának első kötete.

A sumír magyar rokonosítási kísérletek eddig azért ütköztek össze az általános közvéleménnyel, mert e kísérletek lefolytatói - kevés kivétellel dilettánsok voltak, akik nem tartoztak az un. hivatásos és egyetemi katedrával rendelkező kutatók közé. Gallus Sándor dr. egyik írásából idézem az ide vonatkozó indoklást: Manapság elfogadott és a szaktudományok művelői által követelt társadalom -strukturális szerep szerint csakis „szakember” hivatott a tudományos kérdések felvetésére és eldöntésére...

 

 

 
2 900 Ft
Jelenleg nincs raktáron,
ELŐRENDELHETŐ, a Kapcsolat menüben

Sorrend:

Ezokönyvek Keleverustól 

Ezoterikus könyvekezoterikus pszichológia,

természetgyógyászati könyvek, a népi gyógyászat könyvei,

továbbá asztrológia-horoszkóp ezoterikus könyvek,

számmisztika könyveknumerológia könyvek  

tarot kártya  és angyal kártya, valamint az egészséges életmód,

paleolit, bach virágterápia könyvek és esszenciái,

a magyar őstörténelem műveinek webáruháza.


Az Ezokönyvek Keleverustól webáruházban

válogathat az  ezoterikus könyvekezoterikus pszichológia,

természetgyógyászati könyvek,népi gyógyászat,

az egészséges életmód kialakítását segítő reformtáplálkozás könyvek, 

az asztrológia-horoszkóp, számmisztika könyvek, numerológia könyvek 

multat, jelent és jövőt elemző  kiadványai közül, melyek az ezoterikus irodalom meghatározó ágazatai.

Továbbá az önismeret, pozitív gondolkodás, szeméyiségfejlesztés témakörét ismertető

ezoterikus könyvekbach virágterápia  és esszenciái, radiesztézia eszközei és könyvei,  tarot kártya és angyal  kártya

fali-, matrica-,hűtőmágnes-, energetizáló mandalák

valamint a magyar őstörténelmet bemutató könyvek között.


Fentiek mellett lehetősége van böngészni   további  ezoterikus könyvek,

az álomfejtés, horoszkóp, ezoterika, kabbala, mágia és meditáció,

karma-reinkarnáció érdekfeszítő ezoterikus könyvek választékából, 

a depresszió által okozott lelki problémák megoldását elősegítő 

 lélekgyógyászat, energiagyógyászat, ezoterikus könyvek,  

  a keleti tanításokat képviselő tao filozófia, buddhizmus ezoterikus  könyvek

a kínai orvoslás, a bioterápia, homeopátia, feng shui, ajurvéda, párkapcsolat-szerelem, családfelállítás témakörű ezoterikus könyvek között,

továbbá természetgyógyászat témakörében a

makrobiotika, paleolit étrend, méregtelenítés-böjt, táplálkozás-reformtáplálkozás,

aromaterápia, mozgásterápia, légzésterápia, fitoterápia, reflexológia, masszázs könyvek között

melyeket a kiválasztott könyv kategóriára klikkelve előhívhat, kinagyíthat,

ismerkedhet a tartalmukkal.


Szinte minden terméket

 

10%

 

kedvezménnyel vásárolhat!

 

 20.000.-Ft

 

feletti eseti vásárláskor

 

a szállítás ingyenes

 

Szaktudásommal, mint a MANTRA Alternatív Természettudományi Főiskola végzett parapszichológusa és ezoterikus szakkönyvellátója,

kérésére készséggel segítem választását.

 

Tel: 06-70-933-0021

E-mail: keleverus@gmail.com

 

Keleverus