Termék kategóriák

EZOTERIKUS KÖNYVEK TERMÉKAJÁNLÓ

Yotengrit könyvek


Sorrend:

Yotengrit 3.

Máté Imre

A Yotengrit című könyvben folytatódik a rábaközi tudók, táltosok tanítása. Többek között szertartásszövegek, a Tor, a táltos, a rábaközi tudók tanainak kis könyve, a mózsiások és tökösök hagyatéka található meg CD melléklettel.

Fontos ismételten kihangsúlyoznunk, hogy a „rábaközi titkos hagyaték” nem magyar néphagyomány, hanem egy évszázadokkal ezelőtt belső emigrációba kényszerült zárt kultúra hagyatéka. 

A rábaközi tudók, táltosok, bacsák ápolták a magyar történelmi emlékezetet is

MÁTÉ IMRE a Yotengrit harmadik kötetét tudományos igénnyel írta meg, de nem akadémikus szempontok szerint.

Egyrészt azért nem, mert nem tíz-húsz tudósnak szánta, hanem közkinccsé akarta tenni, másrészt azért nem, mert e könyvekben elsődlegesen nem mint kutató szólal meg, hanem mint nagyhírű tudók, táltosok tanítványa, aki továbbadja a megszerzett ismereteket.

MÁTÉ IMRE nem gyárt teóriákat, azokhoz minden áron bizonyítékokat keresve, hanem a bizonyítékok alapján következtet.

A könyv  leginkább  megszólaltat és idéz. Idézi mestereit, idézi az ősöket.

 

 
2 800 Ft
Yotengrit 4.

Máté Imre

 

A könyv szerzője Máté Imre a Yotengrit című könyvében a magyar őstörténelem hagyományait, régészeti kutatásait mutatja be, a könyvben folytatódik a rábaközi tudók, táltosok tanítása.

Látnoki előrevetítések, magyar történés- és állapotelemzések, megoldásvázlatok a "Yotengrit" tanok vetületében. Misztika és logika jutnak a könyvben közös nevezőre.

 

 
2 300 Ft
Yotengrit oktatóknak és oktatandóknak   [ELŐRENDELHETŐ, az információk-kapcsolat menüben]
Yotengrit oktatóknak és oktatandóknak

Máté Imre Yotengrit c. művei alapján

 

Dibánczi Enikő

 

A Yotengrit című könyv nem gyerek-kathekizmus, nem angyalbárányos meséskönyv - és nem is csak gyerekeknek -, inkább gyerek perspektívából felnőtteknek és fordítva. Módszertani alapja, hogy nem bemagoltatja a hit tételeit, hanem elemzi, és ami még fontosabb, elemezteti azokat.

„Ez a könyv azért jött létre, hogy a rábaközi Tudók, táltosok hagyatéka, a valaha BÜÜN-nek nevezett vallás - ez az eredetileg az élet minden fontos területére kiterjedő teljes világkép - szélesebb körben ismerté váljon.

Szándékom ezt az ősi magyar hagyományt megismertetni, legfőképpen a tizenéves korosztállyal. Így ez a mű elsősorban nekik szól.

Ennek a könyvnek az alapja Máté Imre Yotengrit munkája, sokat idézek belőle, elsősorban a gyermekeknek válogatva. A felépítés tudatos, meghatározott sorrendet követ, segíti lépésről lépésre a haladást.

Igyekeztem önálló gondolkodásra serkentő kérdéseket, és művészeti tevékenységre (ének, vers, rajz) felhívó gyakorlati feladatokat egyaránt szerepeltetni. Így elérhető, hogy az ész és a szív útján párhuzamosan haladva, a megértés és a befogadás teljesebb legyen.

Célom, hogy ez az ősi tudás így újra életre keljen, mozgósítva ezzel a népünket segítő energiákat. Nem visszatérni szeretnénk a múltba, hanem erőt, tudást, emberi tartást kívánunk meríteni onnan

 

 
2 600 Ft
Nincs raktáron
Yotengrit 1.

Máté Imre

 

Yotengrit című könyv a magyar őstörténelem hagyományait, régészeti kutatásait mutatja be, a könyvben folytatódik a rábaközi tudók, táltosok tanítása.

A Tengrit a teremtésmondák szájhagyományban megőrzött, "íratlan könyve". Máté Imre Yotengrit című könyvben, tizenegy évszázaddal a Honfoglalást követően, ama hajdani magyarság szellemi értékeit adja vissza a nemzetnek, mely képes volt Hont foglalni, és államot alapítani. Nem hiányt akarunk mesterségesen pótolni, hanem fényre hozni az elveszettnek véltet, - őseink szellemi hagyatékát, mely egyben a legősibb európai hagyaték.

Ha a táltos szót halljuk sok minden eszünkbe jut. Többek között a néprajzi szakirodalom meghatározása is; eszerint a táltoshit a magyarság etnikus sajátossága, régi maradvány a sámánhit idejéből. Mint tudjuk a táltos természetfölötti erővel rendelkezik, akit a feladatra természetfölötti lények választanak ki. A megjelöltség, a különösség például a fölös számú csontban jelenik meg. A táltos viselkedésében eltér az átlagtól: sokáig szopik, zárkózott, komor természetű. A Kisalföldön úgy tartják, abból a gyermekből válik táltos, aki foggal születik. Az elbeszélések alapján a táltosoknak "tudományuk vót": Isten nevében gyógyítottak embert, állatot, ismerték a gyógynövényeket, otthon voltak a természet patikájában. Levették a rontást, megjövendölték az időjárást. Éltek az átváltozás képességével, a közösség érdekében megvívtak a másik táltossal is. Beszéltek az állatok nyelvén, parancsszavukra minden szelíd és vad jószág engedelmeskedett.

 

 
2 600 Ft
Nincs raktáron
Yotengrit 2.

Máté Imre

 

 

Máté Imre a Yotengrit című könyvben a magyar őstörténelem hagyományait, régészeti kutatásait mutatja be, a könyvben folytatódik a rábaközi tudók, táltosok tanítása.

Nyugat-Magyarországon, elsősorban a Rábaközben, Szigetközben, Csallóközben, a Hanságban létezett egy ún. „szubkultúra”, tehát egy zárt, konspiratív jellegű közösség, mely a 20. századig tudatosan ápolta a magyar táltosok hagyományát, a BÜÜN-nek nevezett vallás bölcseletét, etikáját, teológiáját, jog- és orvostudományát, valamint az ősök történelmi emlékezetét.

A rábaközi tudók, bácsák, táltosok, igricek és más néven nevezett fura szerzetek titkos kultúrájából ránk maradt egy 'Büün'-nek nevezett vallás feltehetőleg teljes anyaga.

A Yotengrit című könyv meghökkentő gyűjtemény a rábaközi Tudók és Táltosok hagyatékából, nagyrészt az eredeti szövegekkel, a mai magyarságra, kifejezésmódra átírt formában, amelyek a tartalmat nem érintik.

Olyan adatokat tudhatunk meg a múltunkból, pl. mindjárt Árpád szerepét illetően is, amelyről eleddig halvány fogalmunk sem volt.

Máté Imre  Yotengrit című könyvében ott találhatóak a legcsodálatosabb írások a nőiségről is.

 

 
2 600 Ft
Nincs raktáron

Sorrend: