Új jelszó kérése

Termék kategóriák

EZOTERIKUS KÖNYVEK TERMÉKAJÁNLÓ

Partnereink

Hírek

Pap Gábor könyvek


Sorrend:

A mindenség képe egy aranykancsón

A mindenség képe egy aranykancsón

Pap Gábor

A nagyszentmiklósi kincs

Varázstükör sorozat 6. rész

"Atilla udvarában – ahogy arra több szerző is rámutatott már – a lakomáknak nemcsak hétköznapi jelentésük és jelentőségük volt. „A vendégbarátság és az ünnep a birodalom összetartásának politikai eszköze lett. A kölcsönös szeretet és hűség erősebb köteléknek bizonyult bármilyen merev előírásnál.” (F. Altheimra hivatkozva Sergius Golowin, 114. o.) Én inkább úgy fogalmaznám: Atilla lakomái szakrális töltésű, mégpedig igen magas fokú szentséggel telített szertartási alkalmak voltak. Ezért lehetünk biztosak abban, hogy amennyiben az ő asztalán már ott szerepeltek a könyvünkben leírt és méltatott edények, akkor a lehető legjobb helyre, a legméltóbb környezetbe kerültek. De azt is biztosra vehetjük, hogy a rajtuk lévő képi üzenetekből semmit sem „értett félre” a ház ura. Pedig mint látni fogjuk, elképesztően és megrendítően magas szintű világismeret letéteményesei, egyszersmind készséges közlői ezek az aranyba kalapált üzenetek. De most már legyen elég a bevezetésből. Fiatalodjunk vissza úgy harminc-negyven évet! ... Becsöngettek. Lássuk-halljuk, hogyan is fest „A mindenség képe egy aranykancsón”." (idézet a könyvből)

A mindenség képe egy aranykancsón (könyv) író Pap Gábor

 
3 600 Ft
Angyali korona, szent csillag - A Magyar Szent Korona   [ELŐRENDELHETŐ, az információk-kapcsolat menüben]
Angyali korona, szent csillag - A Magyar Szent Korona

Angyali korona, szent csillag - A Magyar Szent Korona

Pap Gábor

 

„A magyar Szent Korona, a beavató koronák típusába tartozván, nem csak jelképes, de valóságos működésűnek is tételeződik. A magyar közjog, amióta csak adatokkal rendelkezünk felőle, mindig ilyenként kezelte. Ezért nem lehetett helyettesíteni semmilyen más uralkodói fejdísszel, és ezért nem lehetett jogérvényesen magyar királynak tekinteni, akit nem vele koronáztak. A magyar Szent Korona valóságos működésével kapcsolatban ma már konkrét kutatási - mérési, illetve folyamat - rekonstruálási - eredményekről is beszélhetünk. Ezek további pontosítása összehangolt (bár hivatalosan nem támogatott) kutatási program keretében folyik...”

• Ne mondja... Tizenegy időszerű óvás a magyar Szent Koronával        kapcsolatban;

• Gyorsjelentés a Korona - kutatás állásáról;

• Kegytárgy vagy műszer? Módszertani kérdések a Szent Korona  vizsgálatával kapcsolatban;

• Fejezetek a Szent Korona és a Korona - kutatás történetéből;

• Koronánkról - magunk között;

• Kegyelem néktek és bölcsesség - Beszélgetések a magyar Szent  Koronáról;

• A Szent Korona - tanról dióhéjban;

• Elgurult labdák; Bibliográfia;

 

Mitől szent a magyar Szent Korona? Ha ezt a kérdést föltesszük egy iránta érdeklődő egyszerű embernek, akkor valami olyan választ kapunk, hogy hát azért, mert pápa küldte, vagy azért, mert egyháziak koronáznak vele. Tehát valami egészen ésszerű vagy annak tűnő érvet keres a válasz fogalmazója. Valójában egy kicsit másképp áll a dolog. Először is nem magától értetődő, hogy ennek a koronának „szent" jelzője lett. Össze tudjuk vetni egy másik, egykor ugyancsak használatban volt és vele nagyjából egykorúnak is látszó koronával - ez a német-római császári korona -, de azt nem szokták szent koronának nevezni, ott magát a birodalmat nevezik Szent Római Birodalomnak.

Tehát mindenképpen föl kell figyelni erre a jelzőre. Ahhoz, hogy a kérdésre válaszolni tudjunk, tudni kell, hogy három típusát szoktuk megkülönböztetni a koronáknak. Az első a házi korona, a második az országló korona, a harmadik a beavató korona. A házi koronát - mint mondani szoktuk - papucsban is lehet viselni, tehát családi körben is hordhatja a király, hogyha éppen ez jött rá. Az országló koronát országos ügyek intézésekor viseli. Vagy a két legfontosabb hivatala, a főbírói és a főhadúri feladat gyakorlása közben, vagy pedig ha idegen országok követeit fogadja, tehát ország-ország közötti kapcsolatban.

És végül van a beavató korona, amiről a legkevesebbet tudjuk, mert Európában az utolsó másfél ezer évben -legjobb tudomásunk szerint- a miénk volt az egyetlen olyan korona, amelyik a szó legszorosabb értelmében beavató koronának tekinthető. Ennek az a sajátossága, hogy sem családi körben, sem országos ügyek intézésekor nem lehet viselni. Egyetlen alkalommal lehet viselni, a koronázáskor.

Pap Gábor: „Angyali korona, szent csillag"

BESZÉLGETÉSEK A MAGYAR SZENT KORONÁRÓL

 
4 590 Ft
Jelenleg nincs raktáron,
ELŐRENDELHETŐ, a Kapcsolat menüben
Az Atilla-kincs vallomása   [ELŐRENDELHETŐ, az információk-kapcsolat menüben]
Az Atilla-kincs vallomása

Az Atilla-kincs vallomása

Pap Gábor

 
5 400 Ft
Jelenleg nincs raktáron,
ELŐRENDELHETŐ, a Kapcsolat menüben
Az igazat mondd

Az igazat mondd

Művelődéstörténeti írások

Pap Gábor

"Tanulmánykötetünk a harmadik, és alighanem az utolsó képviselője egy művelődéstörténeti kiadvány-sorozatnak. Ennek első kötete 1999-ben jelent meg, „Hazatalálás”, a második 2003-ban, „Mag hó alatt – télutón” címmel, mindkettő a Püski Kiadó gondozásában. A harmadik kötet – amelyet most kezében tart az Olvasó – elég hosszú ideig váratott magára…

…Az eddigi számvetést nemcsak a magunk, de a Kiadó nevében is végeztük. Az utolsó mondatok azonban hadd legyenek személyesebb hangvételűek. 
Ezt az írás-gyűjteményt egyfajta palackpostának szántunk. Egy özönvíz-utáni, reményeink szerint boldogabb kor emberei számára. Ha már a kortársaink nem nagyon akarnak – ez tapasztalati tény –, legalább ők okuljanak belőle."

Az igazat mondd (könyv) író Pap Gábor

 
4 500 Ft
Emberséget járunk tanulni

Emberséget járunk tanulni

Mesék tanulságokkal

Pap Gábor

Klerikus és laikus körökben egyre sűrűbben fogalmazódik meg itthon és határaikon túl az a vélekedés, hogy a népmeséinkből kirajzolódó erkölcsi világrend közelebb áll a krisztusi erkölcsiséghez, mint… igen, mint az Ószövetségé. Mintha népmeséink dinamikus – a folyamatos újra-mesélések során mindegyre és mindig alkalomhoz illően újjászülető – teljessége lenne a mi igazi, Jézus Krisztushoz egyenes úton vezető Ótestamentumunk. Nem „szövetség” (mert szövetség csak azonos szinten lévők közt köttethet, márpedig Isten és az ember létezési szintje nem azonos!), hanem Hagyaték. Zsoltáraink pedig az égi és földi Szerelemről egyforma hitelességgel valló magyar népdalok. Balladáink és hősénekeink ugyanebben a szertartási rendben értelemszerűen a női, illetve férfi-minőség keresztútjárását idéznék meg, melyiket-melyiket a maga idő-nagyságrendjében.
Új szekta lenne születőben? Szó sincs róla! Csak az első lépéseket tesszük meg „őseink még romlatlan hitélete” felé. Isten segítsen bennünket tovább keskeny és rögös utunkon!

Emberséget járunk tanulni (könyv) író Pap Gábor

 
3 500 Ft
Hazatalálás

Hazatalálás

Pap Gábor

 
2 500 Ft
Jelenleg nincs raktáron,
ELŐRENDELHETŐ, a Kapcsolat menüben
-10%
Jó pásztorok hagyatéka - Magyar népművészet   [ELŐRENDELHETŐ, az információk-kapcsolat menüben]
Jó pásztorok hagyatéka - Magyar népművészet

Jó pásztorok hagyatéka - Magyar népművészet

Pap Gábor

 Jó pásztorok hagyatéka - Magyar népművészet című könyv tartalma:

A magyar népművészet jelrendszerének jelentésrétegei
Népművészetünk téridő keretei
A jelrendszer működésének próbája
Asztrálmítoszi nyomok a dunántúli magyar pásztorművészetben
A világ képe egy kerek tükörben
A magyar népi műveltség hétköznapi és ünnepi arca
Hivatkozott irodalom
Függelék:
Isten csillagvára. Ősi természetvallás nyomai a dunántúli népművészetben
Népművészetünk \"képírási\" jelentésszintjének néhány sajátossága
Tájékoztató irodalomjegyzék a képírás témaköréhez

Jó pásztorok hagyatéka - Magyar népművészet (könyv) írója Pap Gábor

 
3 990 Ft
Kedv. ár: 3 590 Ft
Kezdete: 2015.09.13
A készlet erejéig!
Jelenleg nincs raktáron,
ELŐRENDELHETŐ, a Kapcsolat menüben
-10%
Manitól Rasdiig

Manitól Rasdiig

A "fő-fő eretnekről", elő- és utóéletéről

Pap Gábor

"Manicheus, az Atyaisten gondviselése által Jézus Krisztus apostola". Így mutatkozik be a "fő-fő eretnek", az Alapozás levelében. Egy másik irásában meg, rövidebbre fogva, így: "Manes, Jézus Krisztus apostola". Ki volt hát ő, és mit hagyott ránk életművében?
A manicheizmus - névadójának, Maninak személyes megnyilatkozásaira alapozva véleményünket - a kereszténység egyik jellegzetes szellemi vonulatának tekinthető. Jól értsük meg: nem az iráni zurvanizmusénak, nem a buddhizmusénak, de nem is a judeokrisztiánizmusénak. Hanem a kereszténységének.

Manitól Rasdiig (könyv) író Pap Gábor

 

 
2 215 Ft
Kedv. ár: 1 995 Ft
Kezdete: 2014.01.20
A készlet erejéig!
-10%
Tündérszép Ilona vár

Tündérszép Ilona vár

Barangolás a Napúton Árgyélus királyfival és Csongor úrfival

Pap Gábor

"A magyar irodalom gyöngyszemei sorozatban Vörösmarty Csongor és Tündéjéhez érkeztünk el. A Csongor és Tünde, mint tündérjáték, illetve drámai játék azonban kétféle előzményre vezethető vissza. Ezek vállalható előzmények, maga Vörösmarty is vállalta őket. Az időben visszafelé haladva először Gyergyai Albertnek – újabban Gergeinek szoktuk ejteni a nevét – a széphistóriája kell, hogy szerepeljen a vizsgálatainkban, amely bizonyítottan előképe volt a Csongor és Tündének. De van egy még mélyebb előzmény is.

A „mélységet”, azaz a vizsgált művekben mutatkozó archaikus vonásokat most némileg másképp értelmezzük, mint ahogy azt a művészet-, illetve irodalomtörténet-írás általában teszi. Vagyis nem az időrend ma érvényben lévő skáláján számoljuk ki az „ősiség” mértékét. Így aztán arra az eredményre jutunk, hogy az Árgyélustéma népmesei feldolgozásában ősibb magját fedezhetjük fel a történetnek, mint a széphistóriában. S bár ennek a népmesének az első lejegyzett változata jóval később született, mint ahogy Gergei Albert megírta a maga széphistóriáját, mégis bizonyos, hogy ez az ősibb változat. Ebben rejlenek azok a kozmikus keret-elemek, amelyeket azután a széphistória a maga lehetőségei szerint használ fel, és ennek a továbbmunkálása vezet el bennünket a Csongor és Tündéhez.

Mindenekelőtt lássuk röviden, miért is kell nekünk – és egyáltalán: lehet-e? – csillagmítoszi keretben tárgyalni ilyen rangos irodalmi műveket…"

Tündérszép Ilona vár (könyv) író Pap Gábor

 
4 000 Ft
Kedv. ár: 3 600 Ft
Kezdete: 2016.02.26
A készlet erejéig!
Üdvtörténet magyarul   [ELŐRENDELHETŐ, az információk-kapcsolat menüben]
Üdvtörténet magyarul

Üdvtörténet magyarul

Pap Gábor

Hogyan foglalták képírásba eleink a világ teremtéséről, működéséről és megváltásáról szóló tudnivalókat? Az Üdvtörténet magyarul könyv egyik legizgalmasabb fejezete a magyar ősvallás két legfontosabb templomáról szól.

Üdvtörténet magyarul (könyv) író Pap Gábor

 
4 500 Ft
Jelenleg nincs raktáron,
ELŐRENDELHETŐ, a Kapcsolat menüben
Atilla ébresztése   [ELŐRENDELHETŐ, az információk-kapcsolat menüben]
Atilla ébresztése

Atilla ébresztése

48 oldal színes melléklettel

Pap Gábor

Atilláról már sok tanulmány született, de ilyen még nem. Amit Attiláról csak tudni lehet, az mind benne van ebben a kötetben.

Sajnos a magyar források hiányában a külföldi krónikák híradásaira épít, de ezek alapján is egy olyan Atilla - képet kapunk, amely jóval túlmutat minden évszázadon és amelynek gyökere üdvtörténeti nagyságrendben mutatkozik meg.

Az Atilla ébresztése című könyv a hun fejedelem életét, harcait, jellemvonását, a külföldi krónikák leírásait mutatja be, egyszóval mindent, amit róla tudni lehet és érdemes.

Atilla ébresztése (könyv) író Pap Gábor

 
3 000 Ft
Jelenleg nincs raktáron,
ELŐRENDELHETŐ, a Kapcsolat menüben
Száll az Isten házadra

Száll az Isten házadra

Ősvallási elemek téli napfordulós népi szertartásainkban

Pap Gábor 

 
2 200 Ft

Sorrend: