Új jelszó kérése

Termék kategóriák

EZOTERIKUS KÖNYVEK TERMÉKAJÁNLÓ

Hírek

Pap Gábor könyvek


Sorrend:

A mindenség képe egy aranykancsón

A mindenség képe egy aranykancsón

Pap Gábor

A nagyszentmiklósi kincs

Varázstükör sorozat 6. rész

"Atilla udvarában – ahogy arra több szerző is rámutatott már – a lakomáknak nemcsak hétköznapi jelentésük és jelentőségük volt. „A vendégbarátság és az ünnep a birodalom összetartásának politikai eszköze lett. A kölcsönös szeretet és hűség erősebb köteléknek bizonyult bármilyen merev előírásnál.” (F. Altheimra hivatkozva Sergius Golowin, 114. o.) Én inkább úgy fogalmaznám: Atilla lakomái szakrális töltésű, mégpedig igen magas fokú szentséggel telített szertartási alkalmak voltak. Ezért lehetünk biztosak abban, hogy amennyiben az ő asztalán már ott szerepeltek a könyvünkben leírt és méltatott edények, akkor a lehető legjobb helyre, a legméltóbb környezetbe kerültek. De azt is biztosra vehetjük, hogy a rajtuk lévő képi üzenetekből semmit sem „értett félre” a ház ura. Pedig mint látni fogjuk, elképesztően és megrendítően magas szintű világismeret letéteményesei, egyszersmind készséges közlői ezek az aranyba kalapált üzenetek. De most már legyen elég a bevezetésből. Fiatalodjunk vissza úgy harminc-negyven évet! ... Becsöngettek. Lássuk-halljuk, hogyan is fest „A mindenség képe egy aranykancsón”." (idézet a könyvből)

A mindenség képe egy aranykancsón (könyv) író Pap Gábor

 
3 600 Ft
Az igazat mondd   [ELŐRENDELHETŐ, az információk-kapcsolat menüben]
Az igazat mondd

Az igazat mondd

Művelődéstörténeti írások

Pap Gábor

"Tanulmánykötetünk a harmadik, és alighanem az utolsó képviselője egy művelődéstörténeti kiadvány-sorozatnak. Ennek első kötete 1999-ben jelent meg, „Hazatalálás”, a második 2003-ban, „Mag hó alatt – télutón” címmel, mindkettő a Püski Kiadó gondozásában. A harmadik kötet – amelyet most kezében tart az Olvasó – elég hosszú ideig váratott magára…

…Az eddigi számvetést nemcsak a magunk, de a Kiadó nevében is végeztük. Az utolsó mondatok azonban hadd legyenek személyesebb hangvételűek. 
Ezt az írás-gyűjteményt egyfajta palackpostának szántunk. Egy özönvíz-utáni, reményeink szerint boldogabb kor emberei számára. Ha már a kortársaink nem nagyon akarnak – ez tapasztalati tény –, legalább ők okuljanak belőle."

Az igazat mondd (könyv) író Pap Gábor

 
4 500 Ft
Jelenleg nincs raktáron,
ELŐRENDELHETŐ, a Kapcsolat menüben
Emberséget járunk tanulni   [ELŐRENDELHETŐ, az információk-kapcsolat menüben]
Emberséget járunk tanulni

Emberséget járunk tanulni

Mesék tanulságokkal

Pap Gábor

Klerikus és laikus körökben egyre sűrűbben fogalmazódik meg itthon és határaikon túl az a vélekedés, hogy a népmeséinkből kirajzolódó erkölcsi világrend közelebb áll a krisztusi erkölcsiséghez, mint… igen, mint az Ószövetségé. Mintha népmeséink dinamikus – a folyamatos újra-mesélések során mindegyre és mindig alkalomhoz illően újjászülető – teljessége lenne a mi igazi, Jézus Krisztushoz egyenes úton vezető Ótestamentumunk. Nem „szövetség” (mert szövetség csak azonos szinten lévők közt köttethet, márpedig Isten és az ember létezési szintje nem azonos!), hanem Hagyaték. Zsoltáraink pedig az égi és földi Szerelemről egyforma hitelességgel valló magyar népdalok. Balladáink és hősénekeink ugyanebben a szertartási rendben értelemszerűen a női, illetve férfi-minőség keresztútjárását idéznék meg, melyiket-melyiket a maga idő-nagyságrendjében.
Új szekta lenne születőben? Szó sincs róla! Csak az első lépéseket tesszük meg „őseink még romlatlan hitélete” felé. Isten segítsen bennünket tovább keskeny és rögös utunkon!

Emberséget járunk tanulni (könyv) író Pap Gábor

 
3 500 Ft
Jelenleg nincs raktáron,
ELŐRENDELHETŐ, a Kapcsolat menüben
Hazatalálás   [ELŐRENDELHETŐ, az információk-kapcsolat menüben]  [ANTIKVÁR KÖNYVEK]
Hazatalálás

Hazatalálás

új állapotú antikvár példány 1999.évi kiadás 571 oldal+ szines melléklet

Pap Gábor

Amikor ​ilyen horderejű vállalkozásba fog az ember, mint amilyennek mi most elébe nézünk, egyszeriben teljes mélységében átérzi, milyen igazuk volt a nagy íróelődöknek, amikor hasonló helyzetekben felsőbb hatalmak segítségéhez folyamodtak. Szívesen hárítanám át én is a felvállalt „édes tehernek” legalább egy részét valamely jótékony ügyünk irányában kegyesnek mutatkozó védszellem vállára, hiszen a maradék is éppen elég lehet ahhoz, hogy összeroskadjam alatta, mielőtt célba segíteném. Túlzás nélkül előlegezhetem: nem mindennapi kalandra csábítom az Olvasót, amikor arra buzdítom, tartson velem, fedezzük fel együtt műveltségünk legősibb, ám egyben legholnapibb mélyrétegének néhány eleddig felkutatlan vagy legfeljebb felületes (és nem is mindig káros elfogultságoktól mentes) helyzetjelentésekkel jellemzett rejtekét. nem veszélytelen ez a vállalkozás. Olyan területeken kell majd eligazodnunk, amelyekről nem áll rendelkezésünkre megbízható útikalauz, és olyan kérdésekben kell állást foglalnunk, amelyeknek igen gyakran még a jogosultságát sem hajlandó elismerni a jelenlegi szaktudományos gyakorlat, nemhogy megnyugtató válaszokat kínálna rájuk.

Hazatalálás (könyv) író Pap Gábor

 
6 500 Ft
Jelenleg nincs raktáron,
ELŐRENDELHETŐ, a Kapcsolat menüben
Száll az Isten házadra

Száll az Isten házadra

Ősvallási elemek téli napfordulós népi szertartásainkban

Pap Gábor 

 
2 200 Ft
Jelenleg nincs raktáron,
ELŐRENDELHETŐ, a Kapcsolat menüben

Sorrend: