Új jelszó kérése

Termék kategóriák

EZOTERIKUS KÖNYVEK TERMÉKAJÁNLÓ

Partnereink

Hírek

Molnár V József könyvei


Sorrend:

Az emberélet szentsége

Az emberélet szentsége

Molnár V. József

A régi ember a ... Mindenségben megtalált egybecsengéseket szűkebb emberi környezetére is érvényesnek tartotta. Nem másolta a természet adta mintákat, amelyek az ős-képeket és a nemzedékről nemzedékre öröklődő szokásokat igazolták vissza; emberi különvalóságát megtartva, őrizve a személyére szabottat is, azt erősítve igazította életét a nagy egész működésrendjéhez...A hajdan volt kerek világban ekképpen a mindenség lélekrajzát valósította meg az ember, s hagyta mintául, kovászként mireánk. Úgy vélem, a tikkadó lelkű mai embernek szüksége van eleink szokásrendszerére, bár a régi formákat másolni a mában (az alaposan megváltozott körülmények között) csak részben lehet - módszert adhat a hagyomány, s gyökereket erősíthet, mivel a valóságos hit örök, isteni értéket őrző kerekségét mutatja meg.

Az emberélet szentsége (könyv) Molnár V. József

 
3 990 Ft
Kalendárium - Az esztendő körének szokásrendszere   [ELŐRENDELHETŐ, az információk-kapcsolat menüben]
Kalendárium - Az esztendő körének szokásrendszere

Molnár V. József

Az évkört már az ókorban tizenkét egyforma időtartamú részre tagolta az ekliptikán körbemozgó (a régi ember által megtalált és kitüntetett) tizenkét csillagkép: az állatöv égi "képírása". A tizenkét csillagképhez tizenkét egymást kiegészítő tulajdonság kötődött, földi életünk, élő környezetünk változásainak és átváltozásainak köre, ritmusa[3]. A változások és átváltozások időpontjaihoz már az ősidőkben kultikus cselekvések tartoztak; s fokozatosan ünneppé nemesedtek az évkör megtalált csomópontjai. A középkori keresztény ünnepek (Jézusról, Szűz Máriáról, az angyalokról és a szentekről való megemlékezés alkalmai) csaknem kivétel nélkül az ún. pogány ünnepek helyére kerültek. A régi formákat, "edényeket" új tartalommal töltötték meg. A középkori ember hite szerint a Teremtő parancsára elevenné, időszerűvé, rendezetté lett az ókor végére bálványimádássá merevedett (túlspekulált, kaotikus) szakrális gyakorlat, a Mindenség megtalált rendjéhez való igazodás módja, "módszere".

 
3 000 Ft
Jelenleg nincs raktáron,
ELŐRENDELHETŐ, a Kapcsolat menüben
Levelek az élőfáról

Levelek az élőfáról

Évkönyv Molnár V. József 82. születésnapjára

Molnár V József

Új könyv köszönti a 82 éves Molnár V. Józsefet Levelek az élőfáról 2012. Évkönyv Molnár V. József 82. születésnapjára címmel az élő, szerves műveltség kiemelkedő tanítója előtt tisztelgő új könyv jelent meg. A szerkesztő, Németh Zsolt szándéka szerint ezzel a kiadvánnyal egy évkönyv-sorozat veszi kezdetét, ami mindig az ünnepelt születésnapján látna napvilágot. Az évkönyvben olyan tématerületeket érintő tanulmányok kapnának helyet, amelyekkel Molnár V. József maga is foglalkozott: a Szent Korona, képírás olvasása, s ennek külön nagy fejezeteként a gyermekrajzoké, a magyar népi műveltség, az esztendőkör szokásrendszere, az emberélet szentsége, a Kárpát-medence körtemplomai. Ebbe a kötetbe három ilyen írás került: Takács Györgyé a csángók angyalokhoz kötődő hitvilágáról, Jobbágyi Zsolté a Képes Krónika Béla nevű királyainkat ábrázoló miniatúráiról, és Németh Zsolté az őskép-írásról, amit a Szent Koronáról olvashatunk le. Az ünnepelt életútjából adódóan még egy téma helyet kell, hogy kapjon az évkönyvekben, igaz, nem tanulmányok, hanem visszaemlékezések formájában: 1956. Ebben a kiadványban, ami éppen 56 évvel a szabadságharc után jelenik meg, erre hangsúllyal sor is kerül. Az egyik visszaemlékező maga Molnár V. József, akit Jelenczki István kérdez, a másik pedig akkori egyetemi évfolyamtársa, Aradi Éva. Jóska bácsi tevékenységével a haza szakralitásának visszaállításán fáradozik. Arra törekszik, hogy a nemzet újraéledjen, imája az Istent újra megtalálja, mindennapi tevékenysége pedig természetes és eleink hagyományainak megfelelő legyen. A nemzet élőfájának nedvkeringése az ő és szellemi társai erőfeszítései nyomán újraindult, friss gallyakat és leveleket hozott. A gallyak a tanítványok, a levelek pedig az ő önálló kutatásaik eredményei – innen a könyv címe. A szerzők között akad olyan, akinek első tanulmánya lát napvilágot a kiadványban, és olyanok is, akik már több könyvet és szakcikket tudhatnak maguk mögött. A Levelek az élőfáról 2012 nem csak a létrehozóinak, hanem rajtuk keresztül Molnár V. József egész Kárpát-medencére kiterjedő tanítványi körének tisztelgése szeretett tanítójuk előtt. Tanításainak tényleges követői megtapasztalhatták, hogy új életminőségre jutottak. Az ő feladatuk, hogy azt élőnek megtartva továbbvigyék, és ki-ki saját emberélete szentségének kiteljesítésével segítse a nemzet élőfáját, hogy az minden évben új, egyre erősebb és egészségesebb leveleket hozhasson. A Levelek az élőfáról című könyv is, melynek megjelentetésére a Püski Kiadó vállalkozott, ennek a folyamatnak része kíván lenni.

Levelek az élőfáról (könyv) író Molnár V. József

 
2 300 Ft
Örökség

Örökség

Molnár V József

Nyolc év gazdag terméséből válogattuk jelen kötet írásait. Bár különböző helyen és időben megjelent tanulmányokat kap itt egy kötetben az olvasó, látszólag a témák is távol esnek egymástól, mégis újból és újból ismerős mondatokra, egymás rímelő gondolatokra lelhetünk.

Egy-egy tanulmány a műveltség egy-egy ága, de mindegyikben jelen van a törzs is, oda köt vissza. A részben mindig jelen van az egész a részletek rajzolják meg a műveltség jellegét. Ez a kultúra hatalmas tudást halmozott fel. Képtelenség egyszerre láttatni az egészet. Az írásokat olvasva, egy-egy területet jobban megismerve mégis egységes kép tárul elénk.

Örökség (könyv) író Molnár V József

 
3 500 Ft
Világ-virág

Világ-virág

A természetes műveltség alapjelei, és azok rendszere

Molnár V József

A régi kultúrák és a természeti népek műveltségében az elemi alakzatok megszámlálhatatlan sokasága van jelen. Molnár V. József kutatásai által felállított saját logikai modellje igazolja az egymástól térben és időben távol keletkezett motívumok rendszerét, rokonságát és általános jelentés tartalmát.

Világ-virág (könyv) író Molnár V József

 

 
5 290 Ft
A nap arca   [ELŐRENDELHETŐ, az információk-kapcsolat menüben]
A nap arca

A gyermekrajzok üzenete

 

Molnár V. József

A régi ember a gyermeket Isten áldásának tekintette, s hitében a kisgyermek Isten tenyerén él; általa, vele a teremtő és igazító törvény mutatja meg magát. Tudta, hogy az anyaöl óvása, az öntudatlanul átélt minden-szeretet, amelyben a dolgok egysége honol, a termő, televény sötétség csöndje a születésben lármás világosságra vált, s a megszületett gyermek, a csillagocska fáradhatatlanul keresi majd az elveszett paradicsomot, a biztonságot adó kinti rendet, amelyről ott bent mindent megtudott.

 
1 990 Ft
Jelenleg nincs raktáron,
ELŐRENDELHETŐ, a Kapcsolat menüben
Ég és föld ölelésében   [ELŐRENDELHETŐ, az információk-kapcsolat menüben]
Ég és föld ölelésében

Tanulmányok a gyermekvilágról

 

Molnár V. József

A kisgyermek soha nem rajzol fölöslegesen, fölöslegeset, csak úgy, oka kell legyen a firkáján a formának és a színnek is. Számos esetben megfigyeltem, ha a színt, amellyel rajzolni kezd a gyermek nem tűri a forma, annak más a vonzata - megfelelő színt keres és azzal folytatja a rajzolást- ha kell, átmegy a szomszédba is érte. Valahány gyermek mindannyiszor lelke térképét rajzolja le.

 
1 990 Ft
Jelenleg nincs raktáron,
ELŐRENDELHETŐ, a Kapcsolat menüben
Újraszülető világ   [ELŐRENDELHETŐ, az információk-kapcsolat menüben]
Újraszülető világ

Újraszülető világ

A kisgyermek rajzos üzenete

Molnár V. József

Az „Újraszülető világ” című ezen kiadványt a kisgyermek rajzos üzenete iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk, akiknek a gyermekeik szeretnek rajzolni, és szülőként ismerkedni akarnak ennek a megítéléséről, a segítés vagy támogatás mikéntjéről, az esetleges gyakorlásról, vagy képzésről és továbbképzésről.

Újraszülető világ (könyv) író Molnár V. József

 

 

 

 

 
2 600 Ft
Jelenleg nincs raktáron,
ELŐRENDELHETŐ, a Kapcsolat menüben

Sorrend: