Új jelszó kérése

Termék kategóriák

EZOTERIKUS KÖNYVEK TERMÉKAJÁNLÓ

Hírek

Magyar nép őstörténete


Sorrend:

12

-10%
Szarvasének

Máté Imre

 

Őstörténetünk regélése versben Máté Imre tollából, a csodaszarvas kép spirituális ábrázolásával.

 
1 800 Ft
Kedv. ár: 1 620 Ft
Kezdete: 2013.04.09
A készlet erejéig!
-10%
Szent István király intelmei

I. (Szent) István

Manapság, amikor egyre többet hallunk Magyarország Európához való csatlakozásáról, nem felejthetjük, hogy ez a folyamat Szent István királlyal vette kezdetét. Kilenc évszázados, az idő próbáját kiállt művekhez nem szükséges ajánló sorokat írni, mégis, hadd idézzük fel a nagy francia író és diplomata, Paul Claudel néhány gondolatát az Intelmekről: „Az imént kezembe került Szent István király könyve, az ő intelmei fiához- A nagyszerű gondolatok olvasása közben értettem meg, minő' nagy nemzet ez a magyar nép, amelynek már kilencszáz évvel ezelőtt, a mai európai emberiség hajnalán ilyen halhatatlan eszű királya volt. Én Szent Istvánt a messzi középkor legnagyobb diplomatájának tartom... S én, a francia diplomata, a hívő katolikus erőm fogytáig hirdetem, hogy a Duna-medencében csak a Szent István-i úton lehet keresni a gyógyulást."

 
950 Ft
Kedv. ár: 855 Ft
Kezdete: 2013.04.09
A készlet erejéig!
-10%
Szent királyaink története

Balambértől III. Endréig

 

Deák István


Ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik a magyarságkutató szerzőnek, aki egyértelműen a szkíta - hun - magyar rokonság elméletének a híve, a szent királyaink történetét Balambértől III. Endréig, azaz az Árpád - ház kihalásáig megírt könyvét kívánják forgatni és ebben a témában ismereteket szerezni.

 

 
3 300 Ft
Kedv. ár: 2 970 Ft
Kezdete: 2013.04.09
A készlet erejéig!
-10%
Szent László I.

Szent László I.

A lázadás parazsán

Benkő László

A XI. század közepén forog a magyar történelem kereke. I. István király megteremtette a keresztény államot, és lerakta az új államalakulat alapjait. Halála után unokaöccse, a római keresztényként nevelt Orseolo Péter kapta a koronát, ám István - tudva, hogy egy nép vallását megváltoztatni, letéríteni őt szokásainak évezredes útjáról gigászi és roppantul veszélyes feladat -, belpolitikai lavinát indított el döntésével.
Újra fellángoltak a belső forrongások, amit a krónikaírók felszínes értékítélettel egyszerűen pogánylázadásként jegyeztek fel. Kik irányították a belső lázadásokat, és mit akartak elérni? Valóban istentelen lett volna a magyarság széles rétege?
A fordulatos regény felöleli a korabeli eseményeket, összefüggéseket keres az egymással ellentétben álló érdekek között. Eközben László életének alakulását is nyomon követhetjük gyermekkorától, krakkói és bihari éveitől kezdve. Együtt vágtathatunk I. András király és öccse, Béla herceg vitézeivel a belső rend helyreállításáért a nyugati seregek ellen. Tanúja lehetünk András és Béla konfliktusának és utóbbi trónra kerülésének. Majd hirtelen a gyermek Salamon király udvarában találjuk magunkat, ahol színre lépnek I. Béla király fiai, Géza, Lambert és László hercegek. Mellettük lehetünk a kerlési ütközetben, és megismerhetjük a fiatal, de máris nagyszerű és kiváló tehetségű lovagot, a majdani László királyt. Az ő szemével látjuk a forrongó világ véres eseményeit, és megkíséreljük az eligazodást az udvari intrikákban és a politikai torzsalkodásokban.##
A lendületes történet egyszerre lebilincselő és széleskörű ismereteket nyújtó, s ahogy az író regényeiben megszokhattuk, rendkívül tárgyilagos. A majdani szent király fiatal, tudásra szomjazó hús-vér emberként jelenik meg, erényekkel, hibákkal, de kiváló hadvezéri és uralkodói tulajdonságokkal.
Életének első szakaszát tárja az Olvasó elé a regényfolyam nyitó kötete.

Szent László I. (könyv) író Benkő László

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 
3 000 Ft
Kedv. ár: 2 700 Ft
Kezdete: 2014.09.21
A készlet erejéig!
-10%
Szent László táltosa

Szent László táltosa

Kövesi Péter

Történelmünk alaposabb ismerője könnyen rájöhet, hogy a korai századok története nem feltétlen felel meg a mai történelemkönyvek leírásainak. Kiváltképp igaz ez népünk őstörténetére, az úgynevezett honfoglalásig és államalapításig (ezzel a második kiadásban is megjelent „A csodaszarvas nyomában” című könyvemben foglalkoztam), de az ország kereszténnyé válása Szent István alatt sem volt olyan egyértelmű folyamat. Az ősi magyar hitvilágról és a táltosokról pedig egészen hamis információk terjednek mindmáig.

Szent László király alakja a keresztény forrásokban Jézus hitének legbuzgóbb híveként, a pogány tévelygések elszánt üldözőjeként jelenik meg. A néphagyomány viszont az ősi hit táltosát látja benne.

• Vajon ki is volt, milyen ember lehetett ez a különleges, karizmatikus férfiú, történelmünk egyik legérdekesebb uralkodója?
• Rettenthetetlen harcos, hódító király, keménykezű törvényhozó, imádságos szent, ugyanakkor népünk kereszténység előtti hitének követője is?
• Hogyan férhet meg mindez egyetlen emberben?

Ebben a könyvben – amely mintegy előzménye a már megjelent „A Pilis-összeesküvés” és „A vaskorona” című, nagy sikerű regények történéseinek – Bacsa, a hajdanvolt táltos elbeszélésében egy, a megszokottól eltérő, de minden bizonnyal sokkal hitelesebb Szent László-képet és korrajzot tárok a kedves Olvasó elé, és más megvilágításba helyezem a táltosok rejtélyes világát is.

Szent László táltosa (könyv) író Kövesi Péter

 
2 990 Ft
Kedv. ár: 2 690 Ft
Kezdete: 2015.12.01
A készlet erejéig!
Szent őseink nyomában maradva   [ELŐRENDELHETŐ, az információk-kapcsolat menüben]

Szent őseink nyomában maradva

szent korona, népmese, mitikus történelem

Szántai Lajos

Az úgynevezett „alternatív” művelődéstörténet egyik legnépszerűbb hazai kutatójának előadásaiból szerkesztett gyűjteményes kötet. Témák: Szent Korona; Anonymus, a névtelen jegyző; II. Géza; Árpád-házi Szent Margit; Kun László; Hunyadi Mátyás; Őstörténet és népmese; Világszép Nádszál

Szent őseink nyomában maradva (könyv) író Szántai Lajos

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 
3 900 Ft
-10%
Szkíta tájon pata dobog

Szkíta tájon pata dobog

Obrusánszky Borbála

A magyar történeti hagyomány pontosan meghatározta, hogy kik voltak a magyarok ősei: a szkíták és hunok, akik évszázadokon, sőt évezredeken át uralták az eurázsiai sztyeppei térséget. Azt talán sohasem tudjuk pontosan meghatározni, hogyan keletkezett a ránk is jellemző sajátos szkíta-hun életmód és kultúra, amelynek nyomait máig megtaláljuk a Sárga-tengertől egészen az Őrvidékig, de a modern tudományágak segítségével közelebb juthatunk az igazsághoz.

Ennek a hatalmas és erős szövetségnek nem ismertek a pontos határai, de a régészeti leletek alapján a Sárga-tengertől a Bécsi-medencéig hasonló kultúrát alkotó szövetségről lehetett szó, akik már a bronzkortól uralták e hatalmas területet. Közös jellemzőjük a fejlett lovas életmód, az egyedi harcászati taktika, tárgyaikon sorra feltűnnek az úgynevezett „állatküzdelmi” jelenetek.

A mai tudományos vélemények alapján a rézkor végén, a bronzkor elején már vannak olyan régészeti kultúrák, ahol a későbbi lovas népek műveltségének a csírája felbukkan. Őseink nevét többféle módon jegyezték fel. A hazai források szittyákról és szklavinokról beszéltek, a görögök hol kancafejő, hol szkíta népekről készítettek feljegyzéseket.

Ebben az ismeretterjesztő kiadványban feltárul a hunok és szkíták története és ősi kultúrája. A régészeti leleteken kívül a történeti források is megőrizték az ősi lovas népek emlékét, de a mai magyar néprajzi hagyomány is sok olyan emléket őriz, amelyeknek párhuzamai a keleti szkíta és hun népek között találhatók meg.

Szkíta tájon pata dobog (könyv) író Obrusánszky Borbála

 
2 490 Ft
Kedv. ár: 2 240 Ft
Kezdete: 2015.11.28
A készlet erejéig!
-10%
Szumirok, szittyák, ősturánok

Baráthosi-Balogh Benedek

 

Az újra életre keltett, majd tízezer éves múlt idők olyan új világát tárja elénk, amellyel semmiféle idegenfajta élete és semmiféle rafináltan kieszelt mese nem versenyezhet. És mégis ez a kötet eltér az eddigiektől. Turáni könyvsorozatom a turáni igazságokat nyújtja. Ennek pedig legősibb fundamentuma az, amit most vagyok elmondandó. Így kötelességem az összes bizonyító tényeket és körülményeket a legnagyobb becsületességgel felemlegetni.

 
2 100 Ft
Kedv. ár: 1 890 Ft
Kezdete: 2013.04.09
A készlet erejéig!
Tárih-i Üngürüsz - A magyarok ősgesztája

Tárih-i Üngürüsz - A magyarok ősgesztája

Az eredeti kézirat először nyomtatásban

Blazskovics József, Grandpierre Attila, Grandpierre K. Endre

A Tárih-i Üngürüsz, a magyar ősgeszta 1453-ban íródott a török szultán számára egy réges-régi ősforrás alapján. Sorsa azóta a lét és a nemlét bugyrait járja. Bár 1860-ban Vámbéry Ármin átadta az MTA-nak, 120 éven át ismét nemlétezőnek tekintették. Csak akkor vált mégis ismertté, amikor ezt a tétlenkedést látva szorgos magyarok kikölcsönözték a török nyelvű kéziratot és megszervezték magyarra fordítását. Megpróbálták megnyerni a Tárih-i Üngürüsz kiadatásához Ligeti Lajos turkológus, az MTA akkori alelnökének támogatását. Amikor ez ügyben személyesen felkeresték, és nem tágítottak e szándékuktól, az MTA akkori alelnöke így kiabált: „Ne merjék ezt megtenni, mert véresre zúzott homlokkal fognak visszahátrálni!, és Ne akarjanak engem a sz…ros vödörbe dugni! Grandpierre K. Endre két nagyhatású ismertetőt tett közzé róla, és ezután a Tárih-i Üngürüszt nem lehettett tovább elhallgatni. Korlátozott példányszámban kiadták, de egy hamisítással felérő, torzított változatban, amelyekbe a fordító belement, mert, ahogy mondta: „Erőltették, nem tehettem mást. Az eredeti, hamisítatlan kézirat őstörténeti része most, ebben a kötetben lát először napvilágot Grandpierre K. Endre összes e témában megjelent írásával együtt. A kötetet Grandpierre Atilla tanulmánya vezeti be, amelyben megvilágítja a különböző álláspontokat, azok eltéréseinek okát, feltárja a Tárih-i Üngürüsz idősíkjait, hogy megvilágítsa a Tárih-i Üngürüsz helytálló értelmezéséhez szükséges legfőbb szempontokat. Ennek során fény derül az ősi magyar szájhagyomány jelentőségére, a magyar nemzeti sajátságokra, a regőseink és a mágusok közötti kapcsolatra, Nimród történelmi szerepére, s részletes képet kapunk a Tárih-i Üngürüszről, amely őstörténetünket az eddigieknél mélyebb összefüggésbe helyezi. Bebizonyosodik, hogy a Tárih-i Üngürüsz legfontosabb nemzeti krónikánk, amely képes arra, hogy hathatósan hozzájáruljon a magyarság szellemi megújhodásához.

Grandpierre Atilla

Tárih-i Üngürüsz - A magyarok ősgesztája (könyv) író Blazskovics József, Grandpierre Attila, Grandpierre K. Endre

 
6 990 Ft
-10%
Történelmünk központi titkai

Történelmünk központi titkai

Magyar ősvallás - őshaza: Kárpát-medence - Árpád nagykirály

Grandpierre K. Endre

Ismerjük-e a magyar történelmet? A köztudatban élő kép szerint igen, hiszen a hivatalos történetírás és az iskolában tanultak összhangban állnak. A közkeletű kép szerint a magyar történelem Szent Istvánnal kezdődött. Márpedig a valóságban történelmünk legmeghatározóbb, életfontosságú kérdései Szent István előtt dőltek el. Szent Istvánig Magyarország sok évezredes múltra visszatekinthető világhatalom volt; azóta Magyarország súlya lassan, de következetesen csökken, nemcsak terjedelmében, de magyarságában is. Ez a kulcsfontosságú könyv, amely 1996-ban tíz füzetben látott napvilágot, és amely most először kerül könyvalakban az olvasóközönség elé, alaposan kiegészítve és javítva, az első, amelyik átfogó képet ad a magyar történelem olyan központi kérdeiről, amelyek felvetése is a közelmúltig tabunak számított. Ez a könyv minden magyar nyelven megjelent mű között a legfőbb szellemi erőforrás a magyarság teljes szellemi épségének visszaszerzéséhez. Ha a magyarság legjobb része megtanul küzdeni a magyar történelem feletti önrendelkezés visszaszerzéséért, ez a könyv lesz jövőnk legfontosabb alapműve, a magyarság legnagyobb szellemi kincse.

Grandpierre K. Endre jóvoltából feltárulnak szemünk előtt eddig nem- vagy csak sejtett őstörténeti összefüggések - a magyar ősmúlt félelmetes időbeli kitágulásának lehetőségét villantja föl. Hisszük vagy nem hisszük, de többé már nem lehet elhallgatni ezeket a következtetéseket.

Csodálattal és elismeréssel gondolunk Grandpierre K. Endrére történelmünk eddig eltitkolt eseményeinek olvasása után...bebizonyította, hogy el kell ismernünk őt korunk legkiválóbb történelmi nyomozójának. (Prof. Badiny Jós Ferenc)

Történelmünk központi titkai (könyv) író Grandpierre K. Endre

 

 

 

 
3 990 Ft
Kedv. ár: 3 591 Ft
Kezdete: 2015.07.13
A készlet erejéig!
-10%
Történelmünkhöz bővebben, magyarul

Szondi Miklós

Jelen munka nem vállalkozhat többre, minthogy néhány írással igyekszik hozzájárulni a történelmi ismeretterjesztéshez, s mindezt magyarul. A könyvben található szerény gyűjtemény alapot adhat arra, hogy az olvasó minél több értékes munkához eljuthasson általa. Ez a gyűjtemény nagyon jó fogódzó azoknak, akik nyelvünk ápolásával is tenni akarnak azért, hogy a valós történelmünk ismerete jusson el minél több emberhez.

 
1 680 Ft
Kedv. ár: 1 510 Ft
Kezdete: 2013.04.09
A készlet erejéig!
-10%
Tudnom kell, mert magyar vagyok!   [ELŐRENDELHETŐ, az információk-kapcsolat menüben]
Tudnom kell, mert magyar vagyok!

Mátyás Szabolcs - Mátyás-Kulcsár Éva

Voltak a magyar történelemnek olyan időszakai, amikor arra akarták kényszeríteni ezt a nemzetet, hogy megtagadja múltját, elferdítve tanulja történelmét és elfeledje ősei vallását. Sajnos ez igen mély nyomot hagyott az emberekben, így generációk nőttek fel egy szellemi nihilben, akik így már sajnos maguk sem tudták átadni utódaiknak azt, amit egy folyamatosan fejlődő társadalomban az előző nemzedék átad a következőnek. Szilárdan hinnünk kell azonban abban, hogy a magyar történelemben többé nem lesz ilyen időszak, és nemzetünk függetlensége soha nem fog veszélyben forogni. Bízzunk Széchenyi szavaival élve abban, hogy Magyarország nem volt, hanem lesz, ezért nem a vészharangot kell kongatni, hanem összefogni, és mind a 15 millióan egy emberként, egy nemzetként cselekedni, mert "Ha a magyar is elhagyja a magyart, Nem lesz akkor olyan, aki vele tart, Ugy eltűnik, mint az égrűl a csillag,..." Vetkőzzük le végre a ránk erőltetett és a tudatosan belénk nevelt "kis nemzet", az "utolsó csatlós" és a "vesztes nép" komplexusát, hisz van nekünk dicső történelmünk, kultúránk, amire büszkék lehetünk, és nem kell görnyedt háttal járnunk, legyünk akármelyik szegletében is a világnak. Erezze minden magyar ember, hogy van értelme küzdeni, van értelme a hazáért áldozatot hozni, még akkor is, ha csak cseppek vagyunk a tengerben, hisz "anélkül a csepp nélkül sekélyebb volna a tenger." Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni Ulveczki Csaba barátomnak, "a Hajdúság Orbán Balázsának"; kedves munkatársamnak, a Szent István csatahajó nagy ismerőjének, Balázs Barnabásnak; Szilágyi Tamás református lelkipásztornak; Langer Gábornak; Sarkadi Hajnalkának; állandó lektoromnak, Repka Tündének; Huszthy Lajosnénak (Ági néninek); Dr. Kállay Kristófnak (Kállay Miklós miniszterelnök fia); Dr. Bakay Máriának (Bakay Szilárd altábornagy unokája); szüleimnek és természetesen a dicső magyar ősöknek, akik témát adtak e könyv megírásához.

- A Szerző - (Előszó)

 
2 590 Ft
Kedv. ár: 2 330 Ft
Kezdete: 2018.11.30
A készlet erejéig!
Jelenleg nincs raktáron,
ELŐRENDELHETŐ, a Kapcsolat menüben
-10%
Valaki bennem tovább él...

Molnár V. József élete és hitvallása Tóth Péter Pál portréfilmje alapján

 
2 800 Ft
Kedv. ár: 2 520 Ft
Kezdete: 2013.04.09
A készlet erejéig!
A fehér ló

A fehér ló

Petry Csaba

 

Újabb könyvünk jelent meg, melynek szerzője: Dr. Molnár Géza. (Petry Csaba az írói álneve)

A szerzőt sokan ismerhetik "Az ártéri gazdálkodásról" tartott előadásairól.

A könyv egy rendkívül szórakoztató regény, mely cselekmény 1241-től indul, a tatárdúlás korából.

A fehér ló (könyv) írója Petry Csaba

 
3 000 Ft
Jelenleg nincs raktáron,
ELŐRENDELHETŐ, a Kapcsolat menüben

12

Sorrend: