Új jelszó kérése

Termék kategóriák

EZOTERIKUS KÖNYVEK TERMÉKAJÁNLÓ

Hírek

Hun könyvek


Szkíta - hun őseink páratlan műveltségének régészeti nyomait az egész eurázsiai kontinensen megtaláljuk, a Sárga - tengertől egészen az Enns - folyóig. A szépen csillogó aranytárgyakon túl nekünk, magyaroknak talán még többet jelentenek azok az ókori tudósítások, amelyek leírták hun őseink ősi szokásait, gyógyítási módszereit, vagy éppen áldozati felajánlásainak rendjét. A régi leírásokat olvasva, sokszor felismerjük a  magyar néphagyományunkban megőrződött emlékeket, amelyek nagy részét őseink évezredeken át adtak tovább, és a modern világ kihívásai ellenére mi is átörökítünk az utódainknak.

Az előítéletekkel teli ókori szerzők hun ellenes tudósításait valós tényeknek tekintő történészek a lehető legfeketébbre festették, a végletekig démonizálták a hunokat, és Atillát, az uralkodójukat.

Az utóbbi évtizedekben azonban a megjelenő könyvek leírásaiban, a fentebbi kérdésre adott válasz kezd árnyaltabbá válni és lassan megváltozni. Az ókori híradások és az új történelmi ismeretek kritikai elemzéseinek tükrében egy történelmi valósághoz közelebb álló Atilla képet kezdünk megismerni... A történelmi igazságnak megfelelőbb Atilla kép rávilágít a hun uralkodó kivételes emberi és uralkodói nagyságára. Kitűnően megszervezte és előrelátóan irányította a hatalmas Hun Birodalmat, jóságos és nagyvonalú volt a legyőzött népekkel, meghagyta a javaikat, a földjeiket, az uralkodóikat és szövetséget kötött velük.


Sorrend:

-10%
A hunok három világbirodalma

Baráthosi-Balogh Benedek


A magyar múlt és ennek hun vonatkozásai eddig egy óriási káoszt képeztek. Amennyire helyünk engedi, igyekszünk rendet teremteni. Különösen ismeretlen a magyarság előtt hun apáink legősibb története. Ennek ismertetésére fektetem hát a fősúlyt s csak a fennmaradó kisebb részen beszélek Atilla hun birodalmáról, melyről mégis minden magyar sokat tud.
Az avarokról szóló részt is ezért hagytam el s majd egyik következő kötetemben fogom pótolni. Talán még Atilláról is ejthetek később pár szót. A hun nép neve a világtörténelem örökre megmaradó lapja. Hogy erre a lapra aztán annyi dicsőség mellett, oly sok sötétséget is írtak.

 
2 100 Ft
Kedv. ár: 1 890 Ft
Kezdete: 2013.04.09
A készlet erejéig!
-10%
A hunok legkorábbi története

Sima Qian


Sima Qian a legnagyobb ókori kínai történészek egyike, százharminc kötetes, óriási munkában foglalta össze hazája történetét Kr.e. 2500-tól saját koráig. E mű 110. kötete a Kínával állandó harcban álló hunokról, azok életformájáról, szokásairól, a kínaiak ellen vívott ütközeteiről szól, és a legnevezetesebb ősi feljegyzés a hunokról, amely már régóta hozzáférhető angol, francia és japán nyelven is. Magyarul most jelenik meg először, egy hazánkban többször megfordult kínai tudós és magyar felesége jóvoltából. A több mint kétezer évvel ezelőtt keletkezett munka klasszikus krónika-stílusban íródott, roppant tömör és adat gazdag.


 
2 500 Ft
Kedv. ár: 2 250 Ft
Kezdete: 2013.04.09
A készlet erejéig!
-10%
A magyarság keleti eredete és hun kapcsolata   [ELŐRENDELHETŐ, az információk-kapcsolat menüben]
A magyarság keleti eredete és hun kapcsolata

Érdy Miklós

 

Vajon léteznek-e új bizonyítékok, amelyek választ adnának arra, hogy helyes irányban kereste-e a magyarok keleti eredetét Körösi Csorna Sándor, Szentkatolnai Bálint Gábor és a többi kutató? A szerző, aki már számos írással gazdagította a magyar őstörténet irodalmát, az utóbbi évek során végzett, nem publikált helyszíni kutatómunkájának eredményeit hozza most nyilvánosságra.

Tíz különálló szakterületet mutat be:
- díszítőművészet a tulipánnal, öltözködés
- néprajz: ködmön és szűr
- tarsolylemezeink
- a népzene Bartók végkövetkeztetésével
- modern genetika
- a magyar és hun lovastemetkezések azonossága.
Az így nyert eredményekből térképeket készített, majd a térképrétegezés elvét használva közelítette meg származásunk legvalószínűbb területét. Új felismerés az is, hogy régészeti és népelnevezési azonosságok bennünket a hunokhoz kötnek.

 
3 800 Ft
Kedv. ár: 3 420 Ft
Kezdete: 2017.05.24
A készlet erejéig!
Jelenleg nincs raktáron,
ELŐRENDELHETŐ, a Kapcsolat menüben
-10%
Atilla - a Hun üzenet

Cey-Bert Róbert Gyula

 

Egyre gyakrabban hangzik el a kérdés a történelmet kedvelő emberek körében, hogy ki is volt valójában Atilla, az V. században élt hun uralkodó? Az Apokalipszis rémisztő lovasa volt-e, aki kegyetlen hadjáratival meg akarta semmisíteni a keresztény Európát, vagy inkább egy rendkívül tehetséges és toleráns uralkodó, aki emberségesen és igazságosan uralkodott a Közép - ázsiai Tien Sántól az Atlanti Óceánig elterülő hatalmas birodalomban? A válasz 15 évszázadon keresztül egyértelmű volt. Az előítéletekkel teli ókori szerzők hun ellenes tudósításait valós tényeknek tekintő történészek a lehető legfeketébbre festették, a végletekig démonizálták a hunokat, és Atillát, az uralkodójukat.

Az utóbbi évtizedekben azonban a fentebbi kérdésre adott válasz kezd árnyaltabbá válni és lassan megváltozni. Az ókori híradások és az új történelmi ismeretek kritikai elemzéseinek tükrében egy történelmi valósághoz közelebb álló Atilla képet kezdünk megismerni... A történelmi igazságnak megfelelőbb Atilla kép rávilágít a hun uralkodó kivételes emberi és uralkodói nagyságára. Kitűnően megszervezte és előrelátóan irányította a hatalmas Hun Birodalmat, jóságos és nagyvonalú volt a legyőzött népekkel, meghagyta a javaikat, a földjeiket, az uralkodóikat és szövetséget kötött velük.

 
4 800 Ft
Kedv. ár: 4 320 Ft
Kezdete: 2013.04.09
A készlet erejéig!
-10%
Atilla és a hunok

Atilla és a hunok

A szkíta-hun-magyar folytonosság

Grandpierre K. Endre

Atilla és a hunok szerepe az emberiség történelmében a modern kultúra talán legnagyobb fehér foltja. Atilla és a hunok könyv-ben feltárul ez a köztudatból mesterségesen kirekesztett történelmi valóság a maga eredeti összefüggésrendszerében. Atilla és a hunok kulcsszerepet játszanak az emberiség mai alapkérdéseiben is: hogyan találhatják meg az őstörténelmüktől megfosztott eurázsiai népek eredeti önazonosságukat? Létezik-e a lezüllesztő történelmi erőkön kívül felemelő történelmi erő is? Hogyan lehet a felemelő történelmi erőket bekapcsolni életünkbe?

Atilla és a hunok (könyv) író Grandpierre K. Endre

 
3 490 Ft
Kedv. ár: 3 140 Ft
Kezdete: 2013.12.30
A készlet erejéig!
Hun és magyar mondák

Hun és magyar mondák című könyv ismertetése


Gaál Mózes


A Hun és magyar mondák  című könyvében, az erdélyi származású Gaál Mózes (1863–1936) az áthagyományozott mondai töredékek és történelmi, művelődéstörténeti tények valamint a krónikák és gesták tiszteletben tartása mellett írói szabadsággal ismerteti a magyar mitológiát. Hun és magyar mondák  című könyvben majd félszáz történet időrendben halad a történelmi korral, a teremtésmondáktól a hunok adomáin és hőstörténetein át varázslatos meseszál vezet egészen a honfoglalás koráig, Géza fejedelem időszakáig. Az írói hitvallás nemes küldetésre vall: „Avatag írások, nagy-régi időkből, melyek krónikás szárazsággal elmondják a hun-magyar hőskor történeteit, kezébe nem kerülnek az ifjúságnak… (…) Megfesteni képét nagy-régi időknek, melyekre világot a históriának fáklyája ingyen sem vet; összerakosgatni a töredékeket igazságos kézzel és becsületes hűséggel: íme ez volt a szándékom.”

A Hun és magyar mondák  című könyv szerzője: Gaál Mózes

 
3 490 Ft
Hun-magyar ősvallás

Cey-Bert Róbert Gyula

 

Ez a könyv összefoglalója a szerzőnek a magyar ősvallás és gyökereinek több évtizeden keresztül végzett kutatásainak. Sok tekintetben a tudományos és köztudatban meglevő ismereteket részben vagy egészben cáfolva, őseink hitvilágának újszerű elemzését nyújtja.

 
2 800 Ft
-10%
Hunok hungárok magyarok   [ELŐRENDELHETŐ, az információk-kapcsolat menüben]
Hunok hungárok magyarok

Hunok hungárok magyarok

Obrusánszky Borbála

Obrusánszky Borbála eltér a „hagyományos” történészektől: mivel munkáját nem íróasztal mögött, hanem terepen végzi... E kötetből fény derül a magyarral rokon pártus, szarmata népek vándorlásainak titkaira, a Római Birodalomba rendfenntartó céllal telepített hadaik sorsára. A kötetben a szerző Obrusánszky Borbála felkutatja és megfejti a hunok nyomait hazánkban, mind Erdélyország területén, feltárva az ősi pusztai hagyaték eddig ismeretlen szilánkjait.

Hunok hungárok magyarok (könyv) író Obrusánszky Borbála

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 
2 000 Ft
Kedv. ár: 1 800 Ft
Kezdete: 2017.05.06
A készlet erejéig!
Jelenleg nincs raktáron,
ELŐRENDELHETŐ, a Kapcsolat menüben
-10%
Szkíta rögök fölött hun-magyar szél járja

Szkíta rögök fölött hun-magyar szél járja

Obrusánszky Borbála

Európában egyedül a magyarok a királyi szkíták és a hunok közvetlen leszármazottai - hangzott el a németországi szkíta kiállítással kapcsolatban egy akkori politikus szájából.
Az állítás helytálló, ugyanis valóban mi őriztük meg ennek a több évezredes múltra visszatekintő, fejlett kultúrának a nyomait népköltészetünkben, jogszokásainkban, népmeséinkben, népdalainkban. Atilla leszármazottai, a Turul-nembéli magyar királyok udvarában, a régi regösök énekei alapján megírt történeti krónikákban pontosan feljegyezték, hogyan is kapcsolódunk az ókori eurázsiai, sztyeppei világ két vezető hatalmához, a szkíták-hoz és hunok-hoz.

Szkíta rögök fölött hun-magyar szél járja (könyv) író Obrusánszky Borbála

 
2 300 Ft
Kedv. ár: 2 070 Ft
Kezdete: 2014.01.15
A készlet erejéig!
-10%
Szkíta-hun régmúltból, székely-magyar jövendő

Obrusánszky Borbála

Szkíta - hun őseink páratlan műveltségének régészeti nyomait az egész eurázsiai kontinensen megtaláljuk, a Sárga - tengertől egészen az Enns - folyóig. A szépen csillogó aranytárgyakon túl nekünk, magyaroknak talán még többet jelentenek azok az ókori tudósítások, amelyek leírták őseink ősi szokásait, gyógyítási módszereit, vagy éppen áldozati felajánlásainak rendjét. A régi leírásokat olvasva, sokszor felismerjük a néphagyományunkban megőrződött emlékeket, amelyek nagy részét őseink évezredeken át adtak tovább, és a modern világ kihívásai ellenére mi is átörökítünk az utódainknak.

 
2 200 Ft
Kedv. ár: 1 980 Ft
Kezdete: 2013.04.09
A készlet erejéig!

Sorrend:

Ezokönyvek Keleverustól 

Ezoterikus könyvekezoterikus pszichológia,

természetgyógyászati könyvek, a népi gyógyászat könyvei,

továbbá asztrológia-horoszkóp ezoterikus könyvek,

számmisztika könyveknumerológia könyvek  

tarot kártya  és angyal kártya, valamint az egészséges életmód,

paleolit, bach virágterápia könyvek és esszenciái,

a magyar őstörténelem műveinek webáruháza.


Az Ezokönyvek Keleverustól webáruházban

válogathat az  ezoterikus könyvekezoterikus pszichológia,

természetgyógyászati könyvek,népi gyógyászat,

az egészséges életmód kialakítását segítő reformtáplálkozás könyvek, 

az asztrológia-horoszkóp, számmisztika könyvek, numerológia könyvek 

multat, jelent és jövőt elemző  kiadványai közül, melyek az ezoterikus irodalom meghatározó ágazatai.

Továbbá az önismeret, pozitív gondolkodás, szeméyiségfejlesztés témakörét ismertető

ezoterikus könyvekbach virágterápia  és esszenciái, radiesztézia eszközei és könyvei,  tarot kártya és angyal  kártya

fali-, matrica-,hűtőmágnes-, energetizáló mandalák

valamint a magyar őstörténelmet bemutató könyvek között.


Fentiek mellett lehetősége van böngészni   további  ezoterikus könyvek,

az álomfejtés, horoszkóp, ezoterika, kabbala, mágia és meditáció,

karma-reinkarnáció érdekfeszítő ezoterikus könyvek választékából, 

a depresszió által okozott lelki problémák megoldását elősegítő 

 lélekgyógyászat, energiagyógyászat, ezoterikus könyvek,  

  a keleti tanításokat képviselő tao filozófia, buddhizmus ezoterikus  könyvek

a kínai orvoslás, a bioterápia, homeopátia, feng shui, ajurvéda, párkapcsolat-szerelem, családfelállítás témakörű ezoterikus könyvek között,

továbbá természetgyógyászat témakörében a

makrobiotika, paleolit étrend, méregtelenítés-böjt, táplálkozás-reformtáplálkozás,

aromaterápia, mozgásterápia, légzésterápia, fitoterápia, reflexológia, masszázs könyvek között

melyeket a kiválasztott könyv kategóriára klikkelve előhívhat, kinagyíthat,

ismerkedhet a tartalmukkal.


Szinte minden terméket

 

10%

 

kedvezménnyel vásárolhat!

 

 20.000.-Ft

 

feletti eseti vásárláskor

 

a szállítás ingyenes

 

Szaktudásommal, mint a MANTRA Alternatív Természettudományi Főiskola végzett parapszichológusa és ezoterikus szakkönyvellátója,

kérésére készséggel segítem választását.

 

Tel: 06-70-933-0021

E-mail: keleverus@gmail.com

 

Keleverus