Az oldal jelenleg ZÁRVA van!
Kérem próbálkozzon újra egy későbbi időpontban.

Termék kategóriák

EZOTERIKUS KÖNYVEK TERMÉKAJÁNLÓ

Termék részletek5. Bernád Ilona: Lélekföld - Tibet, Belső-Mongólia

 5. Bernád Ilona: Lélekföld - Tibet, Belső-Mongólia
5 000 Ft

Bernád Ilona

 

Lélekföld - Tibet, Belső-Mongólia 

 

Tanulmány a keleti hun eredetű és magyar gyógyító párhuzamokról.

A Lélekföld - Tibet, Belső-Mongólia a Dr. Obrusánszky Borbála mongolista vezette egyhónapos expedíció naplója 300 fotóval, valamint tanulmány a keleti hun eredetű és magyar gyógyító párhuzamokról, egyetemes szellemi-lelki-testi összetett gyógymódokról. Egy hónap naplója. A vallásos jelképek is figyelemre méltóak, ezen kívül még a pneumatan vagyis samanisztikus széltan (animizmus), jelképes újjászületés, a gyógyforrások melletti áldozás, fára akasztott rongyok, forróvizes ivókúra, gyógynövénygyógyászat, táplálkozásterápia, agyagkúra, vízkúrák, stb. Sokszor rokonnépeink gyakorlatából érthetjük meg a miénket, amit itthon tiltottak, vagy kezdünk feledni, hanyagolni.


Ezokönyvek Keleverustól webárúház

 • Bernád Ilona: Szakmai Önéletrajz   

   

  1963. november 6-án születtem Erdélyben, a Kis-Küküllő mentén. Makfalván, szülőfalumban, színmagyar faluban nőttem fel (Maros megye). Iskoláimat szülőfalumban kezdtem, Marosvásárhelyen érettségiztem, Egészségügyi Líceumot, később Egészségügyi Főiskolát végeztem, a főasszisztensi vizsgát is letettem. Szülész-nőgyógyász asszisztensnő vagyok. Marosvásárhelyen élek.

  Dolgoztam szülészeten, a marosvásárhelyi Ady negyedi és a nyárádkarácsonfalvi körzeti rendelőkben, a marosvásárhelyi vasúti poliklinikán (össz.14 év). Hivatásom, munkám során megértettem, hogy nem elég a fizikai testet gyógyítani, lélek- és szellemi gyógyításra is szükség van. Valamint, hogy a mai gyógyításban, szülészetben nem alkalmazzák a sokezer éves bevált tapasztalatokat. Nagymamámtól és szüleimtől tanultam a magyar népi gyógyászat hagyományait. Emlékeztem ezekre a módszerekre, jónak, működőképesnek, helyesnek tartom, ezért megtanultam a modern természetgyógyászat (csontkovácsolás, masszázs, fülakupunktúrás addiktológia, energo-, gyógynövény-, aroma-, táplálkozásterápia, vízgyógyászat, méregtelenítő-kúrák, sugárzásérzékelés), és a Hagyományos Tibeti-, Indiai-, Kínai Orvoslásokat. Szelíd születés, asztrológia tanfolyamokra, önismereti alkalmakra (pszichodráma, Integrált Mozgás-és táncterápia) jártam. 2000-ben néprajzi képzésben vettem részt, ez év tavaszától kezdtem gyűjteni a Kárpát-medencében (Kárpátalja, Felvidék, Őrség, Szlovénia, Vajdaság, Horvát-, Magyar-, Erdélyország) és Moldvában a magyar népi egészségkultúrával, táplálkozással, orvoslással, bábasággal, a gyermekáldással kapcsolatos tudást.

  Lehetőségem volt tanulmányutakra járni (Kárpát-medence - utódállamok, Ír-, Svéd-, Finn-, Észt-, Cseh-, Francia-, Német-, Olasz-, Görög,- Törökország, Norvégia, Hollandia, Belgium, Luxemburg, Nagy-Britannia, USA (2002, 2008, 2009, 2010), Kanada, Perzsia, India, Kína, Belső-Mongólia, Tibet, Brazília, Argentína, Uruguay, Venezuela, Ausztrália, Új-Zéland), ahol nemcsak a magyar egészségmegőrző, gyógyító és bába hagyományt gyűjtöm a szétszóratottságban élőktől, hanem a helyi hagyományos orvoslásokat, valamint a természetgyógyászati gyakorlatot is. Eddig közel 900 emberrel beszélgettem. Magnóval, filmező-és fényképezőgéppel járok, mindenhol naplót írok.

  Gyűjtéseimre, tudományos alapon nyugvó népi módszereinket felújító munkámra felfigyeltek a szakmában, sok helyre hívnak előadásokat tartani (ELTE Folklore Tanszék, Magyarországi Országos Szülésznői Konferencia, Nyíregyháza, 2003- különdíj -, Romániai-, Magyarországi Országos Természetgyógyászati Kongresszusok, a Kriza János Néprajzi Társaság által szervezett Erdélyi Népi Gyógyászati konferencia, Magyar Orvostörténeti Társaság Népi Orvoslási Szakosztálya és az MTA Néprajzi Kutatóintézet Népi Gyógyászati Archívuma által megrendezett Népi gyógyászati konferencia, Születés Hete, Clevelandi Magyar Kongresszus (2008.), a Csehországi Magyar Orvosi Egyesület által szervezett Orvosi Konferencia (2009., 2011.), a MBT által szervezett ITT-OTT találkozó (Ohio, 2010.). Az ezekre írt tanulmányaim más résztvevőkkel együtt könyvek és CD-k formájában jelentek meg. Rendszeresen tartok kismama tanfolyamokat, népi- és természetgyógyászat témakörű előadásokat a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemen, asszisztens- és bábaképzőkben, iskolákban, népfőiskolákon, népi egyetemeken, alapítványoknál, egyesületekben, kismamaklubokban, nőszövetségeknél, egyházaknál, életmódtáborokban.

  1998 óta több erdélyi lapnak (Népújság /Marosvásárhely/, Nyugati Jelen /Arad/, Háromszék /Sepsiszentgyörgy/, Székely Hírmondó/Kézdivásárhely/, Napsugár/Kolozsvár) írom, írtam a természet- illetve népi gyógyászat rovatát. Indiai útinaplóm a Népújságban, a tibeti-mongóliai az Új Magyar Szóban (Bukarest) jelent meg. Kárpát-medencei, moldvai és emigráns magyar közösségek címmel sorozatot írok a Makfalvi tekintőbe (Wesselényi Miklós Egylet Lapja). Tanulmányaim, esszéim jelentek meg a Hitelben (Bp.), Székelyföldben, (Csíkszereda) erdélyi, horvátországi évkönyvekben, valamint cikkeim a Brazíliai Híradóban (Sao Paolo), Új-Zélandi Magyar Szóban (Wellington), Új Kévében (Stockholm), Erdélyi Fénikszben (Nagybánya), Ökonet világban (Bp.). 2002-től a minden évi előadásom megjelenik a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület évkönyvében.

  Gyakorló természetgyógyász vagyok. A gyógyító beszélgetés, valamint a hagyományos és természetes gyógyítás, öngyógyítás híve vagyok.

  Tagja vagyok a Romániai Magyar Újságírók Egyesületének, a kolozsvári Kriza János Néprajzi Társaságnak, a budapesti székhelyű Magyar Egészségügyi Társaságnak, a Magyar Orvostörténeti Társaság Népi Gyógyászati Szakosztályának és a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesületnek (Kovászna-Csomakőrös).

  2009-ben fotómmal (Tibeti világfák) részt vettem a marosvásárhelyi Foto Natura Kiállításon, a Kőrösi Csoma Sándor Napok közös képzőművészeti tárlatán Kovásznán, 2010-ben (Fény), 2011-ben (A szimbolikus madár - Tibet), ugyanitt volt 2009-ben első egyéni fotókiállításom: Belső-Mongólia, Tibet.

  Könyveim: Egészségünkért (Magyar népi gyógyászat, Hagyományos orvoslások, Természetgyógyászat, Tanulmányok, Uránia Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2002); Egészségünkért, Második kötet (Magyar népi egészségtan, gyógyászat, Természetgyógyászat, Hagyományos orvoslások, Gyermekáldás, bábaság a néphagyományban, Sepsiszentgyörgy, 2004). Ugyanabban az évben jelent meg a Gazda Józseffel közös Magyarok Amerikája (útirajz, nemzetszociográfia). 2005-ben Kilyén Irén Vadad, Erdély gyermeke című falumonográfiáját szerkesztettem. A Lélekföld, Tibet, Belső-Mongólia (expedícióról szóló útinapló-tanulmány, 300 fotóval) kötetem 2008-ban látott napvilágot. 2010-ben nyomták az Élő népi gyógyászatunk, Egészségünkért3 kötetemet, amely 532 oldalban összefoglalja az egész Kárpát-medence, Moldva népgyógyászatát, konyháját, 50 gyógyító, adatközlő portréját örökítettem meg benne. Idén bővítettem első Egészségünkért könyvem Samanisztikus széltan (Szélterápia) tanulmányát, nagyon érdekes és szép téma, így, megújulva, fotókkal bővítve 416 oldal lett. Ezekben a hónapokban a Gyermekáldás, bábaság a magyar néphagyományban (Isteni folyamat) című kötetem véglegesítem, amelyen 17. éve dolgozom, a harmadik népi gyógyászatos könyvemhez hasonlóan összmagyar monográfia lesz, ezúttal a szülés-születésről. Akárcsak a korábbi kézikönyveimben, ebben is tudományosan bizonyítom hagyományunk örökérvényű értékeit.

  Bernád Ilona