Termék kategóriák

EZOTERIKUS KÖNYVEK TERMÉKAJÁNLÓ

Antropozófia könyvek


Az Antropozófia a szellemtudomány, a magasabb világok, a misztérium és a szellemvilág megismerésén keresztül vezet el a makrokozmoszból a mikrokozmoszba, az antropozófia és a teozófia segítségével, a rózsakeresztesek, az akasha Rudolf Steiner könyv-ek tanításai alapján.

"Aki be akar hatolni a szellemtudomány megismeréseinek területére, szükségét fogja érezni annak, hogy az élet szellemi birodalmát egyre új s új irányból szemlélhesse." Rudolf Steiner


Sorrend:

-10%
A gyógyítás művészetének elmélyítése   [ELŐRENDELHETŐ, az információk-kapcsolat menüben]
A gyógyítás művészetének elmélyítése

A gyógyítás művészetének elmélyítése

Meditatív vizsgálódások és útmutatások

Rudolf Steiner

...A legszörnyűbb, hogy az emberek ma mindent az értelmükkel akarnak felfogni. Az orvoslásban egyáltalán semmit sem lehet az értelemmel felfogni. Az értelemmel legfeljebb az ásványok betegségeit lehetne felfogni, de azokat ugye nem gyógyítjuk. Mindent, ami orvosi, a közvetlen szemlélettel kell megragadni, és ehhez ezt előbb ki kell alakítani.

Mit jelent ez a "közvetlen szemlélet", hogyan lehet elsajátítani, alkalmazni?
Ehhez adott Rudolf Steiner konkrét módszertani útmutatást fiatal orvosoknak és orvostanhallgatóknak életének utolsó szakaszában. Felvázolta, hogyan épüljön fel egy olyan oktatás, mely az intellektuális tudást szellemtudományos szemlélettel, érzülettel itatja át.
Korszakalkotó jelentőségét, mai aktualitását mutatja, hogy azon néhány orvos munkásságából kiindulva, akik a könyvben feljegyzett 13 előadást 1924 telén és tavaszán hallgatták, mára egy minden földrészen jelenlévő gyógyászat nőtt ki.

A gyógyítás művészetének elmélyítése (könyv) író Rudolf Steiner

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 
2 700 Ft
Kedv. ár: 2 430 Ft
Kezdete: 2017.02.12
A készlet erejéig!
Nincs raktáron
A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata 1.

A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata 1.

Rudolf Steiner

A könyv két nagy fejezetre tagolódik: A karmikus erők természete és Egyes emberi sorsok karmikus meghatározottságai. Az emberi sors feltételeinek és törvényeinek tárgyalásába kezdünk bele, vagyis arról a témáról lesz szó, amit általában karmának szoktunk nevezni. A karma hatását azonban csak akkor lehet igazán megértenünk, ha előbb a világban működő törvényszerűségek különböző fajtáit is tanulmányozzuk. Ezért a legkevésbé sem kerülhető meg számunkra az, hogy - ezúttal egy kissé absztrakt formában - a világ bizonyos alapösszefüggéseibe is betekintést ne nyerjünk, hogy majd onnan eljuthassunk az emberi karma sajátos területére. Ennek szellemében Rudolf Steiner feltárja a világ törvényszerűségeit, majd az egyéni karma fogalmát.

A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata 1. (könyv) író Rudolf Steiner

 
2 700 Ft
A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata 4.   [ELŐRENDELHETŐ, az információk-kapcsolat menüben]
A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata 4.

A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata 4.

Rudolf Steiner

Az antropozófia a XX. század kereső embere előtt új szellemi világ- és emberképet tár föl; kapcsolódik az emberiség ősi bölcsességéhez, és centrumában a Krisztus-esemény áll. Rudolf Steiner szellemtudományos kutatási eredményei a gyakorlatban az élet számos területén mutatkoznak, így például a nevelésben (Waldorf-iskolák), a gyógyászatban és a gyógypedagógiában, a művészetben éppúgy, mint a mezőgazdaságban és a társadalmi élet területén.

A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata 4. (könyv) író Rudolf Steiner

 
2 490 Ft
Nincs raktáron
-10%
A magasabb világok megismerésének útja

A magasabb világok megismerésének útja

Rudolf Steiner

E könyv fejezetei eredetileg mind különálló tanulmányok, „Hogyan jutunk a magasabb világok megismeréséhez?” összefoglaló címen láttak napvilágot. Most itt könyv alakban jelennek meg. Munkám azzal a fejlődéssel foglalkozik, amelyen az embernek keresztül kell mennie, hogy a magasabb világokat megismerhesse. A benne foglalt ismertetések különböző szükségleteket akarnak kielégíteni. Elsősorban azoknak nyújtanak valamit, akik érdeklődnek a szellemi kutatás eredményei iránt s ezért bizonyára felvetik a kérdést: „Vajon honnan szerezték tudásukat azok, akik saját állításuk szerint az élet nagy és rejtélyes kérdéseiről tudnak valamit?”

A válasz erre a kérdésre így hangzik: „a szellemtudomány fedte fel előttük ezeket a rejtélyeket”. Aki azonban szellemi kutatást akar végezni, vagyis magukat a tényeket akarja megfigyelni, amelyeket a szellemtudomány közlései leírnak és feltárnak, az kell, hogy maga is felemelkedjék az érzékfeletti megismeréshez, azaz saját maga járja be a megismerésnek azt az útját, amelynek leírását itt megkíséreltem. Tévedés volna azonban azt hinni, hogy a szellemtudomány közlései értéktelenek annak számára, aki hajlam, vagy lehetőség hiányában a magasabb megismerés útját nem járhatja meg. A tények kikutatására csak az képes ugyan, aki be tud hatolni az érzékfeletti világokba, de a kikutatott tények igaz voltáról az is meggyőződhet, aki maga nem észlelte őket.

A magasabb világok megismerésének útja (könyv) író Rudolf Steiner

 
2 100 Ft
Kedv. ár: 1 890 Ft
Kezdete: 2017.12.09
A készlet erejéig!
A szellemtudomány és a gyógyítás művészete

A szellemtudomány és a gyógyítás művészete

Az egészség titka

Rudolf Steiner

Ha bepillanthatunk az emberi szervezetbe maguknak a szerveknek a viszonylagos egyensúlyát illetően; áthatóan tanulmányozhatjuk a természetet az anabolikus és katabolikus erők felfedezéséért, s így a gyógyítás művészetét valami olyanná tesszük, melyben valóban láthatjuk, hogy egy gyógyszert nem csak azért adunk be, mert a statisztikák megerősítik, hogy ebben és ebben az esetben hasznos - hanem mert mind az emberek, mind a természet igazán beható vizsgálatával miden helyzetben pontossággal ismerjük a természet termékében a természetes folyamatot, melyet az anabolikus és katabolikus erők tekintetében az emberi szervezet számára - gyógyító tényezővé alakíthatunk át. Ennek következtében, ha megtanuljuk, hogy ily módon hogyan pillantsunk be szellemileg az emberbe - (később be is mutatom, hogyan tehetjük a gyógyítás művészetét gyümölcsözővé minden egyes területen a szellem igazi tudásának segítségével) - szintén megtanuljuk, hogyan pillantsunk be a szellemvilágba az anyagi világgal egyetemben, és akkor megérkezünk - s többé már nem a régi álomszerű módon, mely elárasztotta a mitológiát, hanem egzakt módon - ekkor megérkezünk a tökéletesen racionális tudás és a gyógyítás, "üzenetének" együttes használatához. Az ember megtanulja, hogyan gyógyítson egy művészet valódi és művészi elképzelésével, mely magából a világból nőtt ki. Újra kapcsolatba lépünk azzal, mely az ókorban létezett - bár akkor még nem úgy, ahogyan ma törekszünk megtalálni a tudomány teljes gazdagságával a hátunk mögött; - ami a régi időkben az álomszerű tudás által létezett, ma elvezethet bennünket az erők és az emberek egészségével és betegségével kapcsolatban álló szellemi erők alkalmazásához.

A szellemtudomány és a gyógyítás művészete (könyv) Rudolf Steiner

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 
2 100 Ft
-10%
A szellemvilág küszöbén

A szellemvilág küszöbén

Rudolf Steiner

Ez az írás elmélkedésszerű formában ismerteti a világ és az emberi lényiség életének ama részeit, amelyek akkor szemlélhetőek, ha a szellemi megismerés az érzéki világot a szellemvilágtól elválasztó határokon átlendül. Sem rendszeres leírásra, sem bármilyen vonatkozású teljességre nem törekszünk; szellemléti élmények néhány szabad formájú képének megrajzolását kívánjuk megkísérelni csupán.

Aki csakugyan be akar hatolni a szellemtudomány megismeréseinek területére, szükségét fogja érezni annak, hogy az élet szellemi birodalmát egyre új s új irányból szemlélhesse.

Minden egyes ily leíráskor, amely bizonyos szemszögből készül, alkalmunk nyílik oly megismerések közlésére, amelyek más szemszögből meg nem szerezhetők. Annak, aki maga is törekszik szellemszemléletre, ebben az írásban újabb irányítások kínálkoznak majd elmélkedése anyagául. Az olvasó észre fogja venni ezt, ha keresi ezeket az irányításokat, hogy lelki életben megfelelő módon alkalmazhassa majd.

A szellemvilág küszöbén (könyv) író Rudolf Steiner

 

 

 
2 100 Ft
Kedv. ár: 1 890 Ft
Kezdete: 2015.03.18
A készlet erejéig!
A templomlegenda és az aranylegenda

A templomlegenda és az aranylegenda

Rudolf Steiner

A templomlegenda és az aranylegenda című könyv tartalma:

A kötetben szereplő előadásokat Rudolf Steiner 1904-ben, illetve 1905-ben tartotta, tehát az úgynevezett „korai” előadásokhoz tartoznak. Számos olyan közlést tartalmaznak, amelyek máshol nem szerepelnek, vagy legalábbis nem ilyen részletességgel. Így például sok mindent megtudhatunk a templomlegendáról, a szent kereszt legendájáról, a Prométheusz-mondáról, a rózsakeresztesekről, a manicheizmusról és a szabadkőművességről.

A templomlegenda és az aranylegenda (könyv) író Rudolf Steiner

 
2 490 Ft
Nincs raktáron
A ​teljes ember gyógyítása

A ​teljes ember gyógyítása

Az antropozófus orvoslás ismertetése

Geoffrey Douch

Az antropozófus orvoslás nem csak a testet, hanem a lelket és az egyéni életutat is figyelembe veszi a gyógyítás során, s így ad tágabb dimenziót a modern orvoslásnak.

Ez a füzet rövid áttekintést ad az antropozófus orvoslás filozófiájáról. Hasznos forrásmunka, amely leírja a fő terápiákat, ideértve a ritmikus masszázst, a hidroterápiát,a szobrászati és a beszédterápiát, továbbá felsorolja a mindennapos panaszokra ajánlott gyógyszereket is

A ​teljes ember gyógyítása (könyv) író Geoffrey Douch

 
1 500 Ft
-10%
Az ember és csillagai

Az ember és csillagai

Kozmikus analógiák

Rudolf Steiner

Legyen az az orvostudomány vagy a pedagógiai embertan, a filozófia vagy a vallás, vagy akár a mezőgazdaság és a természettudomány, a bolygók és az állatöv kozmikus adottságaira mindenütt találunk ösztönző és serkentő utalásokat. Pontosan azért, mert Rudolf Steiner egész művészete példaértékű a kozmikus vonatkozásokra nézve. Az ember és csillagai kapcsolódik „Az asztrológiáról" szóló előadásokhoz, mert az ember teremtése, valamint az ember és az Univerzum szoros szálakkal kapcsolódik egymásba

Az ember és csillagai (könyv) író Rudolf Steiner

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 
1 700 Ft
Kedv. ár: 1 530 Ft
Kezdete: 2014.03.13
A készlet erejéig!
-10%
Az ezotéria alapjai

Az ezotéria alapjai

Rudolf Steiner

A tudás útja az embert elvezeti oda, hogy megismeri a mikrokozmosz és a makrokozmosz közötti összefüggést, hogy szétoszthatja a természetbe, hogy elmondhatja, a világ melyik részéhez tartozik annak minden egyes orgánuma. Az ó germán mítosz így osztja fel Ymir óriást.

Koponyájából a mennyország boltíve jön létre, csontjaiból a helységek alakulnak ki stb. Ez a belső látásmód a mitológia esetében. Az ezoterikus a világ minden részében valamiféle összefüggésre lel önmagával. Majd belső rokonlelkűség bukkan elő. Erről a látásmódról intenzíven kell gondoskodni. Ilyen intenzív gondoskodásra mutat rá az összes vallás. Ez az evangéliumokban is felbukkan.

Az ezoterikus így fogalmaz: a környező világ összes dolga, köve, növénye és állata tulajdon fejlődésének nyilvánvaló jele, nem létezhetne, ha ezek a birodalmak nem lennének jelen. Ennek ismerete nemcsak annak érzetével tölt el minket, hogy e birodalmak fölé emelkedtünk, hanem annak tudatosításával is, hogy nélkülük nem létezhetnénk.

Az ezotéria alapjai (könyv) író Rudolf Steiner

 
3 100 Ft
Kedv. ár: 2 790 Ft
Kezdete: 2015.03.18
A készlet erejéig!
-10%
Az orvosok és a lelkipásztorok együttműködése   [ELŐRENDELHETŐ, az információk-kapcsolat menüben]
Az orvosok és a lelkipásztorok együttműködése
 
2 590 Ft
Kedv. ár: 2 330 Ft
Kezdete: 2017.12.14
A készlet erejéig!
Nincs raktáron
-10%
Ember és világ   [ELŐRENDELHETŐ, az információk-kapcsolat menüben]
Ember és világ

Munkás előadások 5. kötet

 

Rudolf Steiner

 

Rudolf Steiner életművében különleges helyet foglalnak el az 1922-24-es évek úgynevezett munkásoknak tartott előadásai. Ezek témájukat tekintve nem zárt előadásciklusok voltak, és nem is az antropozófiát már jól ismerő hallgatósághoz szóltak. Keletkezésük története az, hogy amikor a svájci Dornachban az Antropozófiai Társaság székhelyének, a Goetheanumnak az építése folyt, Rudolf Steiner az ott dolgozó munkásoknak a kezdetben kötetlen beszélgetések nyomán és az érdeklődés hatására előadásokat kezdett tartani, amelyek végül rendszeressé váltak.

 
2 690 Ft
Kedv. ár: 2 421 Ft
Kezdete: 2016.12.31
A készlet erejéig!
Nincs raktáron
Gyógyulás a gondolattal   [ELŐRENDELHETŐ, az információk-kapcsolat menüben]
Gyógyulás a gondolattal

Gyógyulás a gondolattal

Massimo Scaligero

Amint szerző Massimo Scaligero rámutat, a mai ember "a gyógyulás útján lévő beteg"  ugyanis tudattalanul egy olyan gondolkodást használ, amely az érzékekhez kötött; ezek az agynak csak a tények ásványi megjelenését közvetítik, s ilyen értelemben ez a gondolkodás hiányos és beteggé tesz. Ezzel szemben egy szabad és így gyógyítani képes, mert az Életet, a Fényt, a Gyógyulást gondolni tudó gondolkodást mutat meg.

Gyógyulás a gondolattal (könyv) író Massimo Scaligero

 
2 400 Ft
Nincs raktáron
-10%
Reinkarnáció

Reinkarnáció

Rudolf Steiner

Az élet mélyebb értelmének és az ember földi sorsának kérdései szorosan összefüggnek a következő kérdéssel: Egyszeri-e az élet vagy mindig újabb és újabb megtestesülések egymásra következése? Ez utóbbi véleményt egyre többen osztják napjainkban, mint ahogy az a számos "Újra megtestesüléssel" foglalkozó publikációból is kivehető.

Reinkarnáció (könyv) író Rudolf Steiner

 
1 800 Ft
Kedv. ár: 1 620 Ft
Kezdete: 2016.01.15
A készlet erejéig!
-10%
Sors és szeretet

Sors és szeretet

A szeretet metamorfózisa a boldogságban

Rudolf Steiner

Létezik az életben még egy olyan erő, amely jobban megmozgat, mint a szerelem? Talán a sors az - de tulajdonképpen csak azért, mert a sors a szerelemmel együtt, annak beteljesedésével vagy éppen be nem teljesedésével és megtagadásával együtt jelenik meg. De mi is a szerelem? Hogyan kapcsolódunk sorsszerűen az életnek ehhez a varázslatos fájdalom és örömbirodalmához? „Mindenki tudja, hogy a szerelem jó mégpedig nem csak a szerelem és cselekedeteinek tárgya számára, hanem annak is, aki szeret. Ennek ellenére mégsem dönthetjük egyszerűen el, hogy szerelembe esünk. Ugy tűnik, hogy a szerelem szabadságunk megnyírbálása. Másrészt senki sem vonja kétségbe, hogy aki igazán szeret, sem a természeti törvény szükségességének, sem a kötelesség morális szükségességének nem engedelmeskedik, hanem szabad.

Sors és szeretet (könyv) író Rudolf Steiner

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 
1 700 Ft
Kedv. ár: 1 530 Ft
Kezdete: 2014.03.13
A készlet erejéig!
-10%
Szellemtudomány 1. Az ember és a létezés titkai

Szellemtudomány 1. Az ember és a létezés titkai

Az ember és a létezés titkai

Váradi Tibor

A szellemtudomány olyan korunknak megfelelő tanításokat és gyakorlatokat ad át, amely az embert elvezeti valódi önmagához, a magasabb isteni ÉN-hez. A könyv a legfontosabb szellemi területeken vezeti végig érthető és rendszerezett formában az olvasót: az ember felépítése, a világ keletkezése, a karma és a reinkarnáció titkai, az angyali rendek és a velük való kapcsolat lehetősége, valamint korunk beavatásának előfeltételei és ismérvei.

Szellemtudomány 1. Az ember és a létezés titkai (könyv) író Váradi Tibor

 
2 500 Ft
Kedv. ár: 2 250 Ft
Kezdete: 2015.10.31
A készlet erejéig!
-10%
Szellemtudomány 2. A tudati lélek korának titkai

A tudati lélek korának titkai

 

Váradi Tibor

 

A Föld egy "iskola", ahol a fő "tantárgyak" a bölcsesség, a szabadság, és a szeretet. Mindannyian azért születünk a Földre, hogy ezekben fejlődjünk. Égi és földi tanítóink, mestereink segítenek abban, hogy minél jobban elsajátítsuk a főtantárgyakat. Fontos megértenünk, hogy a szellemi fejlődés nem automatikusan történik, azért nap, mint nap tudatos erőfeszítéseket kell tennünk! Saját törekvésünkhöz azonban mindig hozzáadódnak a kegyelmi erők, csak így képes az ember egyre feljebb emelkedni. A szellemi képlet tehát a következő: törekvés+kegyelem=fejlődés. A szellemtudomány abban kíván segítségünkre lenni, hogy ha már felébredt bennünk a helyes törekvés, akkor a magasabb isteni szándékokkal összhangban cselekedjünk. A szellemtudomány a korszellemnek megfelelő tanítások és gyakorlatok átadásával támogatja fejlődésünket. Így tud megvalósulni a végső cél, amely az emberben lévő egyéni szellem visszavezetése az isteni Világszellembe, az érzékfeletti világ lényeinek és tényeinek valódi megismerése által.

 
2 500 Ft
Kedv. ár: 2 250 Ft
Kezdete: 2013.04.08
A készlet erejéig!
-10%
Szellemtudomány 3. A bölcsesség és a szeretet útja

Szellemtudomány 3. A bölcsesség és a szeretet útja

A bölcsesség és a szeretet útja

Váradi Tibor

A szellemtudomány az a megismerési út, amely a szellemi igazságok megértése, megélése és megvalósítása által elvezet minket valódi önmagunkhoz, belső lényegünkhöz, melynek segítségével képesek vagyunk visszatérni az isteni szeretetegységbe. Erre az útra akkor érdemes rálépnünk, ha a szándékaink tiszták és komolyak. A hiteles szellemi iskolák minden korban nehezen teljesíthető feladatokat adtak a tanítványoknak. Szellemi szempontból csak annak van maradandó értéke, ami belső erőfeszítések árán született! A mai kor embere számára talán az a legnagyobb kihívás, hogy a szellemi fejlődés útját nem a világtól elvonulva, hanem a mindennapi élet közepette kellene bejárnia. Tiszteletre méltó, ha napjaink embere a hétköznapok gondjai és terhei mellett a munkahelyi követelményeknek és a családi kötelezettségeinek egyaránt megfelelve időt szán a szellemi fejlődésre. A könyvsorozat harmadik kötete feltételezi, hogy az olvasó már alaposan és figyelmesen áttanulmányozta az előző köteteket, mert az ott leírtak ismerete nélkül a jelen könyv több ponton érthetetlen vagy félreérthető.

Szellemtudomány 3. A bölcsesség és a szeretet útja (könyv) író Váradi Tibor

 
2 500 Ft
Kedv. ár: 2 250 Ft
Kezdete: 2015.10.31
A készlet erejéig!
Tudás és beavatás

Tudás és beavatás

Rudolf Steiner

A tisztánlátás, amely a beavatás modern tudományának alapja, mindig is létezett. Az elmúlt korszakokban a tisztánlátás elemi erőként jelent meg az emberekben. A ma élő emberek lelkének szükségleteit ki kell elégítenünk, nem alapozhatunk a hatalomra, hanem a beavatási képzéssel a fejlődési szintet kell emelnünk. 
Rudolf Steiner jelen előadásaiban Krisztus megismerését és ezáltal az emberi én fejlődését mutatja be az antropozófia látásmódján keresztül.

Tudás és beavatás (könyv) író Rudolf Steiner

 
1 650 Ft
Útmutató az ezoterikus gyakorlatokhoz

Útmutató az ezoterikus gyakorlatokhoz

A megvilágosodás ösvénye

Rudolf Steiner

Bárki is törekszik ezoterikus fejlődésre, mindenek fölött tisztában kell lennie azzal, hogy bizonyos roppant egyszerű formulák olyan erőt rejtenek, ami akkor fejti ki hatását, ha ezek a formulák vagy mondatok életre hívatnak a lélekben. Nem ragadhatja meg ezek valós jelentését, ha csupán az intellektus segítségével akarja e mondatokat megérteni. Így kevéssé fognak bármit is jelenteni a számára. Az emberi alak korai evolúciójában volt egy szakasz, amikor még a "Létezem"-et nem lehetett belül elgondolni, sem akarni, sem érezni. Helytelen lenne azonban azt gondolni, hogy a test alakja önmagában képes lett volna előhívni a "Létezem"-et. Ez a "Létezem" már jelen volt, csak még nem tudta magát megfelelő módon kifejezésre juttatni. Csakúgy, mint ahogy most az ember testi alakjában fejezi ki magát, úgy tette korábban ezt a lélek világában. A "Létezem"-nek ez az az ereje, ami a régmúltban egyesülve a mai arcformával nem rendelkező emberi testtel, hozzásegítette a homlokot jelenlegi alakjához. Ezért van az, hogy ha az ember mélyen a "Létezem"-be süllyed, megérezheti magában az erőt, ami jelenlegi alakjába formálta. Ez az erő pedig magasabbrendű azoknál, amik a mindennapi életében éreztetik hatásukat. Mert a lélek teremtő ereje az, ami a lélekből a testi természetet kialakítja.

Útmutató az ezoterikus gyakorlatokhoz (könyv) író Rudolf Steiner

 
1 700 Ft
A karácsony és a húsvét misztériuma

A karácsony és a húsvét misztériuma

Rudolf Steiner

Rudolf Steiner 1906 és 1921 között tartott előadásaiból készült kiadvány.

Rudolf Steiner a magyar társadalom, de az egész világ két talán legfontosabb keresztény ünnepéről írt tanulmányait olvashatjuk e kötetben. Az emberiség fejlődés története két jelentős részre oszlik. A fejlődés egyik része az istenekkel teljes állapottól az istennélküliséghez, a másik rész - amelynek most a kezdetén vagyunk - az istennélküliségből a remélt istennel telítettséghez vezet. És középen, a két fejlődési áramlat között áll a golgotai kereszt... Vajon hogyan él a golgotai esemény az emberiség tudatában? Kiderül A karácsony és a húsvét misztériuma könyvből.

A karácsony és a húsvét misztériuma (könyv) író Rudolf Steiner

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 
2 500 Ft
Nincs raktáron
A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata 2.

A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata 2.

Rudolf Steiner

A könyv három nagy fejezetre tagolódik: Az emberiség történelmi haladására vonatkozó karmikus fejtegetések; Az individuális emberi élet karmikus kutatása; Karmaformálás a halál és az újabb születés közötti életben. A könyv tizenhét előadása 1924-ben hangzott el.

A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata 2. (könyv) író Rudolf Steiner

 
2 490 Ft
Nincs raktáron
A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata 3.

A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata 3.

Rudolf Steiner

A Dornach-ban, 1924. nyarán elhangzott tizenegy előadás témáiból: Az intellektualizmus és az azt megelőző lelkiállapot: a gondolatokat a világ éteriségéből veszik fel; A karmában a régebbi inkarnációk úgy hatnak a későbbiekre, mint az én-ben lévő szellemi ösztön; Az égi folyamatok összefüggése az ember földi létével; Az antropozófiai mozgalomban elkülönülő lelkek csoportja; A megismerés intézménye az első keresztény századokban; Michael erői az egész emberre hatnak, és ezáltal erősen belehatnak a fizikai karmába is; A szellemiség karmikus impulzusa azt foglalja össze, amit a lélek, a földi testbe való leszállása előtt a leírt módon átél.

A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata 3. (könyv) író Rudolf Steiner

 
2 490 Ft
Nincs raktáron
A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata 5.

A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata 5.

Rudolf Steiner

Ez a könyv Rudolf Steiner különböző európai városokban tartott 16 előadását tartalmazza. Ezekben folytatódnak a karmával kapcsolatos fejtegetések. Megtudhatjuk belőlük, hogy a halál és az újabb születés közötti életben hogyan készül el az ember új karmája, és az egyes emberi lelkek karmájukon keresztül hogyan hatnak a földi világ eseményeire. Képet kapunk a különböző bolygó-szférák titkairól, és további nevezetes személyiségek különböző megtestesüléseiről.

A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata 5. (könyv) író Rudolf Steiner

 
2 490 Ft
Nincs raktáron
A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata 6.

A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata 6.

Rudolf Steiner

Tartalom:

A földet körülvevő égitestek jelentősége az emberi élet számára

A karmikus összefüggések az emberiség történelmi fejlődésében

Az antropozófiai társaság karmája és az antropozófiai mozgalom

A kereszténység elmélyítése Michael nap-erői  révén

A karma az egyes emberben és az emberiség fejlődésében

Bővebben a "Részletes leírás" - ban

A FÖLDET KÖRÜLVEVŐ ÉGITESTEK JELENTŐSÉGE AZ EMBERI ÉLET SZÁMÁRA 
I. ELŐADÁS – Bern, 1924. január 25. 
A Hold és a Nap, mint a szellemi világ két kapuja. A múlt (individualitás) és a jövő (az általános 
emberi). Szükségszerűség és szabadság: kozmikus Hold- és Naplét. Az emberiség ősi bölcsessége. A 
Hold és a Nap két ember sorsszerű találkozásánál. A Hold a múlt, a szükségszerűség, a Nap, a jövő, a 
szabadság. A kozmikus sors átérzése. A Karácsonyi Gyűlés impulzusai. 
II. ELŐADÁS – Bern, 1924. április 16. 
Új ezoterikus impulzus az antropozófiai mozgalomban. Gyakorlati karma-kérdések. Az emberiség 
történelmi fejlődése. Természettudomány és arabizmus. A régiek Atya-, Fiú- és Szellem-misztériumai. 
A szabadság impulzusa a kereszténységben és az ellentétes mohamedán impulzus. Harun al-Rasid 
udvara. Amos Comenius „Pansophiá”-ja. Conrad Ferdinand Meyer és Heinrich Pestalozzi. 
III. ELŐADÁS – Zürich, 1924. január 28. (nem teljes) 
A Nap-kapu és a Hold-kapu. Az ősi tanítók feljegyzik az ember múltbeli tetteit a Holdon. A magasabb 
hierarchiák előkészítik a Napon az ember jövőjét. A karmikusan hozzánk kapcsolódó emberek, és a 
hozzánk nem kötődők, a halál és az újabb születés közötti életben. A Karácsonyi Gyűlés. 
IV. ELŐADÁS – Stuttgart, 1924. február 6. 
A Hold és a Nap a szellemi világba vezető két kapu. A holdszerű a múltból hat, a napszerű a jövőre. A 
testi szükségszerűség és a sors a holdszerűvel kapcsolatos, a szabadság a napszerűvel. Ha az ember 
nem képes a Föld környezetének erőit átalakítani, akkor betegség jön létre. – A Karácsonyi Gyűlés 
impulzusának az antropozófiai élet és a szellemi elevenség realitásaként kell megnyilvánulnia.


A KARMIKUS ÖSSZEFÜGGÉSEK AZ EMBERISÉG TÖRTÉNELMI FEJLŐDÉSÉBEN 
V. ELŐADÁS – Stuttgart, 1924. április 9. 
Harun al-Rasid és tanácsadói. Verulami Bacon és Comenius. Garibaldi, az ír misztériumok beavatottja, 
mint politikai látnok a XIX. Században. Lord Byron és a geometria tanár. A Palladium. Marx és Engels. 
Muavija és Wilson. 
VI. ELŐADÁS – Stuttgart, 1924. június 1. 
Az ember éber és alvó állapota. A halál után fordítva éljük le az életünket. A földi események negatív
képmásai. Az ősi tanítók. A kozmosz átélése, és a karma első csírája. Az elhaltak lelkével és a 
hierarchiákkal való közösség. A bolygórendszer lényeivel végzett munka a karmán. Konkrét példák: 
Schiller, Goethe, Heine, Eliphas Levi.


AZ ANTROPOZÓFIAI TÁRSASÁG KARMÁJA ÉS AZ ANTROPOZÓFIAI MOZGALOM TARTALMA 
VII. ELŐADÁS – Arnheim, 1924. július 18. 
Az antropozófiai mozgalom rendeltetése. Korábbi együttműködés a szellemiségben. Az érzékfeletti 
kultusz hatalmas imaginációi Micahel földi tanításának előjeleként. Michael áramlata és az új 
kereszténység. Az emberek kétféle csoportja: a Krisztusba belefáradt, és a Krisztus után vágyódók. A 
platonikusok és arisztotelikusok. VIII. ELŐADÁS – Arnheim, 1924. július 19. 
Az emberiséggel összefüggő szellemi lények fejlődése. A Michael-korszak. Mennyei intellektualitás és 
saját gondolkodás. A Napról lehullott intelligencia. Arabizmus és természettudomány. Harun al Rasid 
és Verulami Bacon. A Chartres-i iskola és a skolasztika. Előkészületek a szellemi világban a Földre 
hullott intelligencia spiritualizálására. A démoni-ahrimáni hatalmak ellenállása. 
IX. ELŐADÁS – Arnheim, 1924. július 20. 
Michael érzékfeletti iskolája a XV. és XVIII. század között. Az ellentétes ahrimáni iskola. A Földön 
kígyóvá vált intelligenciát Michaelnek kell meghódítania és spiritualizálnia. Az antropozófus 
szellemnek ezt a célt kell szolgálnia.


A KERESZTÉNYSÉG ELMÉLYÍTÉSE MICHAEL NAP-ERŐI RÉVÉN 
X. ELŐADÁS – Torquay, 1924. augusztus 12. 
A Karácsonyi Gyűlés, mint eleven szellemi impulzus. A történelmi impulzusok elmélyült megértése az 
ismétlődő földi életek tanítása révén. Korunk alapvető impulzusai: a kereszténység, és a 
kereszténységgel még át nem hatott tudomány. Bacon és Darwin. A Káli Juga befejezése és a Michael 
korszak kezdete. A Társaság szekciói és osztályai. 
XI. ELŐADÁS – Torquay, 1924. augusztus 14. 
Nagy Károly. Harun al Rasid és udvara, mint hatalmas, szellemi-kozmikus kultúra művelésének helye, 
és bölcs tanácsadója. Találkozásuk a szellemi világban Arisztotelésszel és Nagy Sándorral 869 körül, a
nyolcadik ökumenikus zsinat idején. Arisztotelész és Nagy Sándor egy elmélyült kereszténységet 
követően ragadja meg Michael impulzusát, rátekintve Michael új korszakára. Harun al Rashid és 
tanácsadója, a mohamedánizmus által hat. 
XII. ELŐADÁS – Torquay, 1924. augusztus 21. 
Michael révén kozmikus naperők hatolnak az ember fizikai és étertestébe. Michael mellől elmaradt 
az általa régebben kormányzott kozmikus intelligencia. Beleáradt az emberek lelkébe, mint saját 
intelligenciájuk. Michaelnek az emberi szívben kell ismét rátalálnia. Tintagélben, ahol régebben Artus
vára állt, még ma is meglátható a természet működésében a Nap hatása a földi anyagban. Ez volt a 
pogány áhitat lényege. Az Artus lovagok tizenketten harcoltak a külső civilizációért. A Grál-áramlat 
ellentétes az Artus-áramlattal, és csak az emberek szívében keresi a Nap szellemiségét. A Chartresi 
Iskola közbülső helyen áll az Artus és Grál áramlat között. A Földet elhagyó chartresi tanítók 
találkoznak a Földre leszálló arisztotelikusokkal. Michaeli iskolája a szellemi világban.


A KARMA AZ EGYES EMBERBEN ÉS AZ EMBERISÉG FEJLŐDÉSÉBEN 
XIII. ELŐADÁS – London, 1924. augusztus 24. 
Az atlantiszi kor utáni ember három tudatállapota. Az ősi idők emberei számára a karma szemlélése a 
tudat realitása volt. Régen az emberek még érzékelték a szellemi lények jelenlétét a természet 
világában, aminek emlékét megtaláljuk a mítoszokban. A karmáról, az ismétlődő földi életekről való 
tudat fokozatosan kialszik a káldeai-egyiptomi korszakig. Az elementáris lények megpillantása a 
természet jelenségeiben. A karma tudatának kezdődő felébredése. XIV. ELŐADÁS – London, 1924. augusztus 24. 
A karmakutatás nehézségei. Történelmi karma. Byron, Voltaire, Swedenborg és Laurence Oliphant. 
Mars-géniuszok és Merkúr-géniuszok. Az ember akarati élete kozmikus szempontból. 
XV. ELŐADÁS – London, 1924. augusztus 27. 
A kereszténység fokozatos kibontakozása az antropozófiai mozgalommal kapcsolatban. Tintagél és az 
ír misztériumok. A kereszténység előtti kereszténység: a Golgotai-történés révén megragadja az 
emberiség vérét és szívét. – A Grál-áramlat. A két áramlat találkozása Európában. A Michael áramlat.

A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata 6.(könyv) író Rudolf Steiner

 

 

 

 

 

 
2 790 Ft
Nincs raktáron
A magasabb világok valósága

A magasabb világok valósága

Rudolf Steiner

Rudolf Steiner 1921-ben tartott nyolc előadását tartalmazza a könyv. Mert az antropozófia nem kíván valamiféle laikus módon beszélni, hanem épp oly tudományos lelkiismerettel, belső tudományos fegyelemmel és metodikával kíván a magasabb, érzékfeletti világokhoz közeledni, mint ahogyan a világ természettudományos szemlélete közelít régtől fogva a természet törvényeihez. R. Steiner

A magasabb világok valósága (könyv) író Rudolf Steiner

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 
1 990 Ft
A rózsakeresztesek teozófiája

A rózsakeresztesek teozófiája

Rudolf Steiner

A rózsakeresztesek teozófiája, szellemtudomány, antropozófia 

Az embereknek az egész Földön szellemileg kell megtalálniuk egymást azért, hogy a jövőt pozitív irányba formálhassák. Ezért hangsúlyozta a rózsakeresztes testvériség négyszáz évvel ezelőtt, amikor korunk elindult a legmélyebb materializmus felé azt a gyakorlati szellemtudományt, amely az élet összes problémájára választ ad. Ez a felemelkedő fejlődés, amely ott áll a lesüllyedő mellett. Rudolf Steiner

A rózsakeresztesek teozófiája (könyv) író Rudolf Steiner

 
2 990 Ft
Akasa krónika

Akasa krónika 

Hogyan olvasd a lélek feljegyzéseit?

Linda Howe, Juliette Looye

A könyv az Akasa krónika azoknak a lelkeknek az ösvényét világítja be, akik szeretnék minél alaposabban megismerni az univerzum titkait.

Az Akasa krónika olyan tudati dimenzió, amely az egyes lelkekről és az útjukról készült rezgés-feljegyzéseket tartalmazza. Tudástár, ahol megtalálható minden, amit az összes lélek a létezése során valaha gondolt, mondott és tett - valamint minden jövőbeni lehetősége. Egyfajta "kozmikus internet". 
És most Linda Howe könyvének köszönhetően bárki, aki tudatos elkötelezettséggel keresi és terjeszti az Isteni Fényt és gyógyítást, hozzáférhet a bölcsesség, intuíció és iránymutatás ezen tárához. Ez a könyv az első olyan munka, amely valóban megtanít egy adott módszert az Akasa krónika olvasására, lépésről lépésre mutatja be a szerzőnek már bevált gyakorlatokat és meditációkat.
Az  Akasa krónika elolvasásával választ kapunk többek között az alábbi kérdésekre:
- Hogyan léphetünk be az Akasa krónikába?
- Mire figyeljünk az Akasa krónika olvasás során?
- Milyen szabályokat kell betartanunk?
- Milyen típusú kérdéseket érdemes föltennünk?
- Kik a Krónika Urai, a Mesterek és a Tanítók?
- Milyen viszonyban vannak az angyalok és a szellemi vezetők az Akasa krónika val?
- Mi a különbség az Akasa krónika és az intuíció között?
- Hogyan használjuk az Akasából származó információkat gyógyításra?

Az Akasa krónika feladata az, hogy információval lásson el minket, feltárja az igazságot, és támogatást nyújtson, s így mindannyian teljesebb és boldogabb életet élhessünk.

Akasa krónika írója: Linda Howe

 
4 700 Ft
Az akasha krónikából

Az akasha krónikából

Rudolf Steiner

Mindaz, ami az időben keletkezik, az örökkévalóból ered, csakhogy az örökkévalóság az érzéki észlelés számára nem hozzáférhető. Az ember számára azonban nyitva áll az út az örökkévaló észleléséhez. Kifejlesztheti a benne szunnyadó erőket úgy, hogy ezt az örökkévalót képes legyen megismerni… Ha az ember így kiterjeszti megismerőképességét, akkor a múlt megismerésénél már nem szorul a külső tárgyi bizonyítékokra. Akkor láthatja azt, ami az eseményekkel kapcsolatban érzékekkel nem észlelhető, amit az idő nem rombolhat szét belőlük. Akkor a múlandó történelemtől eljut a maradandóhoz. Ez a történelem azonban más betűkkel van írva, mint a közönséges történelem. A gnózis és az antropozófia „Akasha Krónikának” nevezi… Aki megszerezte magának a szellemi világban való észlelés képességét, ott megismeri azt, ami az elmúlt folyamatokban örökkévaló. Az események nem úgy állnak előtte, mint a történelem holt bizonyítékai, hanem teljesen elevenen. Bizonyos módon lejátszódik előtte, ami történt. Akik beavatottak ennek az eleven írásnak az olvasásában, sokkal távolabbi múltba pillanthatnak bele, mint amit az általános történelem ábrázol, és közvetlen szellemi észlelésük folytán a dolgokat sokkal megbízhatóbban írhatják le, mint azt a történelem teheti… 

Az akasha krónikából (könyv) író Rudolf Steiner

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 
3 500 Ft
Nincs raktáron
Az ember talánya   [ANTIKVÁR KÖNYVEK]
Az ember talánya

Az ember talánya

új állapotú antikvár példány

Rudolf Steiner

Nem kell, hogy benne álljunk a szellemi világban, csak olyan fogalmakat kell keresnünk, amelyek a szellemtudomány útján jönnek létre, amelyek a szellemi világ küszöbénél vannak, és akkor azt fogjuk érezni, hogy a tudás által ez az ismeret aktívabb, belsőleg sokkal erőteljesebb lesz, és hogy valóban képes lesz arra, hogy benyomuljon oda, ami a dolgok lényegében -- tehát a mi esetünkben magában az emberben - működik. Együtt kell élnünk a világmindenséggel, nem csak nézőként szerepelni és hagyni, hogy csupán annak felszíne hasson ránk. Együtt kell élnünk azzal, ami a dolgok lényegében él és működik!

Az ember talánya (könyv)  író Rudolf Steiner

 
3 200 Ft
Nincs raktáron
-10%
Az emberi lét titkai

Az emberi lét titkai

Spirituális emberismeret

Váradi Tibor

Ember, ismerd meg önmagad! - szól hozzánk a múlt messzeségéből a bölcs felszólítás. Önmagunk megismerésénél kevés dolog lehet fontosabb, hiszen az ember önmagával élete végéig "össze van zárva". Az emberi lét rengeteg titkot rejt, amit érdemes megfejteni. Az idők során sokan keresték a választ a következő kérdésekre: 

Ki az ember? Mi az ember? Mitől ember az ember? Hogyan alakult ki? Mivé fejlődhet? Mi az ember feladata a földi világban?

A spirituális emberismeret a magasabb megismerés segítségével vizsgálja az ember eredetét, kialakulását, a világban elfoglalt helyét, felépítését és fejlődését. A szellemi megközelítés szerint, ami az emberből látszik, az csak a jéghegy csúcsa. Nem szűkíthetjük le őt arra, ami belőle fizikálisan érzékelhető! Ha sikerül teljes és tiszta képet alkotnunk róla, az fejlesztő hatással lesz az élet több területére is. Másként éli az életét az ember, ha úgy gondolja, hogy léte pusztán egy véletlen eseménynek köszönhető, és másként, ha úgy tekint az emberi létállapotra, mint lehetőségre és egyúttal feladatra. Úgy gondolom, nagyobb tisztelettel és szeretettel fordulnának az emberek egymás felé is, ha tudnák és átélnék az emberi lét páratlan jelentőségét. Váradi Tibor

Az emberi lét titkai (könyv) író Váradi Tibor

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 
3 000 Ft
Kedv. ár: 2 700 Ft
Kezdete: 2020.04.23
A készlet erejéig!
Nincs raktáron
Egyiptom mítoszai és misztériumai

Egyiptom mítoszai és misztériumai

Rudolf Steiner

Az Atlantisz utáni kultúrperiódusok vallásos szemléletében szimbolikusan a kozmikus események fejeződnek ki. Az első, az ó-indiai kultúrperiódus felidézte a Föld legelső időszakát; a perzsa a másodikat, a Jó és a Gonosz princípiumát; a régi egyiptomi ember pedig a harmadik időszakot, a maga hármasságával, Oziriszével, Íziszével és Hóruszával együtt. A negyedik, görög-római kultúrkorszaknak aztán már Olümposza volt, - a lelkek Atlantisz istenalakjaira emlékeztek vissza. Majd beköszöntött az újabb periódus, az Atlantisz utáni ötödik kultúrkorszak. Mi magunk is ebben élünk. Mire emlékezhetünk? Semmire sem! Ez az oka annak, hogy miért éppen ebben a kultúrkorszakban jutott hely az oly sok vonatkozásban Isten nélküli világnak, hogy miért éppen az ötödik korszak van ráutalva arra, hogy ne a múltba tekintsen vissza, hanem előre nézzen a jövő felé. 12 előadás: Lipcse, 1908. szeptember 2-14.

Egyiptom mítoszai és misztériumai (könyv) író Rudolf Steiner

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 
2 990 Ft
Nincs raktáron
Élet a halál és az újraszületés között

Élet a halál és az újraszületés között

A kozmikus lények szemszögéből nézve

Rudolf Steiner

Azt, amit a szellemi világok üzenetének hirdetői feladatuknak tekintenek, nem csupán földi eszmékből vették! A szellemi tények nem földi eszmékből származnak, hanem a teljes élet látásából, amely akkor mutatkozik meg, ha a földi élethez hozzávesszük a halál és az újraszületés között eltöltött időt is. Ebben megmutatkozik egy termékeny emberi jövő lehetősége, nevezetesen, hogy a lélek sivárrá válása ellen munkálkodjunk. Az embernek olyan érzése támad, hogy szükség van a szellemtudományra, az el kell hogy jöjjön, jelen kell hogy legyen a világban! A valódi szellemtudomány nélkül a jövőben nem maradhat fenn az emberiség! Persze nem úgy, ahogy valamilyen más tudás nélkül nem maradhatna fenn, hiszen a szellemtudomány olyan tudomány, amely nemcsak fogalmakat és eszméket ad az embernek, hanem életet is! Amit a lélek egyik inkarnációjában, mint szellemtudományos fogalmakat és eszméket fogad magába, az következő testet öltésekor életté, belső életerővé, jó életműködéssé válik. A szellemtudomány tehát nem csupán fogalmakban és eszmékben való életet ad az embernek, hanem valódi életerő, életelixír!

Élet a halál és az újraszületés között (könyv) író Rudolf Steiner

 
2 900 Ft
Nincs raktáron
-10%
Michael küldetése   [ELŐRENDELHETŐ, az információk-kapcsolat menüben]
Michael küldetése

Az emberi lény sajátos titkainak kinyilatkoztatása. Tizenkét előadás Dornachban. 1919. nov. 21- dec. 15.

 

Rudolf Steiner

 

Rudolf Steiner ebben az előadássorozatban Michaelnek mint korszellemnek a misszióját vázolja föl. E misszió legfontosabb feladata, hogy az emberiség számára megmutassa a Krisztushoz vezető utat. Ehhez arra van szükség, hogy felismerjük az ember- és világfejlődésben mindenütt jelenlévő hármasságot, így a test-lélek kettőssége helyett a test-lélek-szellem hármasságát, a Lucifer-Ahrimán-Krisztus hármasságot és a többit, az emberi organizmusban a fej-, mellkas- és végtagrendszert, ennek összefüggését a gondolkodással, érzéssel és akarattal, valamint a társadalmi élet hármas tagozódását a jogi, a gazdasági és a szellemi élet szerint.

 
2 390 Ft
Kedv. ár: 2 151 Ft
Kezdete: 2014.03.07
A készlet erejéig!
Nincs raktáron
Modern antropozófiai beavatás

Modern antropozófiai beavatás

Dubrovszky László Dr.

A Modern antropozófiai beavatás című könyv rövid tartalma.

A tradicionális okkultizmus történelmének áttekintésével tisztán látható, hogy évszázadról évszázadra mennyire csökkent a beavatottjainak száma és azok képességei. Hiába fejlesztették és finomították a beavatás módszereit, a régi négy szent tudományból (kozmológia, alkímia, kabbala, mágia) kifogyott az átütőerő, mert az ember közben belsőleg átalakult, és ami az értékek korában még használható volt, a tudati lélek beköszöntével mindinkább használhatatlanná vált. A könyv megismerteti az antropozófiát és a beavatás gyakorlatait, összetevőit, eredményeit.

Modern antropozófiai beavatás (könyv) író Dubrovszky László Dr.

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 
1 850 Ft
Nincs raktáron

Sorrend:

Ezokönyvek Keleverustól 

Ezoterikus könyvekezoterikus pszichológia könyvek,

természetgyógyászat könyvek, a népi gyógyászat könyvei,

továbbá asztrológia horoszkóp ezoterikus könyvek,

számmisztika könyvek, numerológia könyvek 

tarot kártya  és angyal kártya, valamint az egészséges életmód,

paleolit, bach virágterápia könyvek és esszenciái,

a magyar őstörténelem műveinek webáruháza.

 

Az Ezokönyvek Keleverustól webáruházban

válogathat az ezoterikus pszichológia könyvek, 

ezoterikus könyvek, természetgyógyászat könyvek,

népi gyógyászat könyvek,

az egészséges életmód kialakítását segítő reformtáplálkozás könyvek

az asztrológia-horoszkóp, számmisztika könyvek, numerológia könyvek 

multat, jelent és jövőt elemző  kiadványai közül, melyek az ezoterikus

 irodalom meghatározó ágazatai.

Továbbá az önismeret, pozitív gondolkodás, szeméyiségfejlesztés témakörét ismertető

ezoterikus könyvektarot kártya és angyal kártya,

bach virágterápia  és esszenciái,

radiesztézia eszközök és könyvek,   

fali-, matrica-,hűtőmágnes-, energetizáló mandalák

valamint a magyar őstörténelmet bemutató könyvek között.

 

Fentiek mellett lehetősége van böngészni   további  

ezoterikus könyvek, asztrológia horoszkóp könyvek,

az álomfejtés, ezoterika, kabbala, mágia és meditáció,

karma-reinkarnáció érdekfeszítő ezoterikus  nyvek választékából, 

a depresszió által okozott lelki problémák megoldását elősegítő 

 lélekgyógyászat, energiagyógyászat, ezoterikus könyvek,  

  a keleti tanításokat képviselő tao filozófia, buddhizmus ezoterikus  könyvek

a kínai orvoslás, a bioterápia, homeopátia, feng shui, ajurvéda, párkapcsolat-szerelem, családfelállítás témakörű ezoterikus könyvek között,

továbbá természetgyógyászat témakörében a

makrobiotika, paleolit étrend, méregtelenítés-böjt, táplálkozás-reformtáplálkozás,

aromaterápia, mozgásterápia, légzésterápia, fitoterápia, reflexológia, masszázs könyvek között

melyeket a kiválasztott könyv kategóriára klikkelve előhívhat, kinagyíthat,

ismerkedhet a tartalmukkal.

 

Szaktudásommal, mint a MANTRA Alternatív Természettudományi Főiskola végzett parapszichológusa és ezoterikus szakkönyvellátója,

kérésére készséggel segítem választását.

 

Tel: 06-70-933-0021

E-mail: keleverus@gmail.com

Keleverus

A legérdekfeszítőbb ezoterikus könyvek az ezoterikus irodalom könyvek kategóriában találhatók, melyek regényességükkel főleg az olvasmányosságot kedvelő érdeklődők igényeit elégítik ki. Az Anasztázia sorozat művei, az egzotikus környezetben játszódó történéseket bemutató ezoterikus könyvek iránt elkötelezett olvasóknak nyújtanak élményt jelentő időtöltést. Andrea Weaver regényei ma is tele vannak rejtélyekkel. „Olyan, mintha nem is én írtam volna, úgy látszik, az égiek fogták a kezem írás közben” mondja az írónő műveiről. Regényei az ezoterikus könyvek szerelmeseinek íródtak.                                                                      

Az aranyasszony trilógia könyveiben a kalandos dél-amerikai út során feltárul egy ember izgalmas és megrázó belső utazása önmaga végső valójához. Kinyílik egy kapu, mely az ősi bölcsességek, rejtélyes legendák és misztikus tanítások világába vezeti az olvasót. Az ezoterikus könyvek mindegyikében a történet alapja valóságos. A magyar származású Móricz János a hatvanas években egy barlangrendszerre bukkant Dél-Amerikában. Az őslakosok szerint egy kataklizma túlélői itt rejtették el ősi civilizációjuk üzenetét a mai ember számára egy kristálykorongba kódolva. Ezt a kristálykorongot keresik a főhősök. Az aranyasszony trilógia az  ezoterikus könyvek között az egyik legnépszerűbb sorozat.                                                                                           

Az ezoterikus könyvek kategóriában  a legkeresettebb művek a Coelho sorozat regényei. Paulo Coelho napjainkban a világ egyik legnépszerűbb írója. Az alkimista meghozta számára a világhírt. Ez a regény mára az egyetemesen elismert modern klasszikusok sorába emelkedett. A sokak által időtlennek tartott történet arra hivatott, hogy jövendő olvasók egész nemzetségeit elbűvölje és megihlesse.

Coelho művei az ezoterikus könyvek kategória remekei.

Dan Millman különleges, személyes útmutatásai intuitív felismerésekhez vezetik az olvasót saját életével kapcsolatban. Az ezoterikus könyvek önelemzésre, önmagunk megismerésére sarkallnak. Hozzásegítenek ahhoz, hogy önmagunkba mélyedve rátaláljunk rejtett, benső igazságainkra.

Az ezoterikus és spirituális regények a legnagyobb mértékben reprezentálják az  ezoterikus könyvek kategóriában a témakör mondanivalóját, a spirituális és ezoterikus tanítás elméleteit és gyakorlati útmutatásait.

Mennyei prófécia sorozat új értelmet adhat az emberiség létének.  A főhős részt vesz a kilenc ókori pergamentekercs, más néven a Mennyei prófécia felkutatására irányuló expedícióban.Az ezoterikus könyvek kategóriában  az egyik legnépszerűbb sorozat, melyben az új spirituális tudatosság átélése, illetve az ehhez vezető önfejlődési folyamat állomásainak bemutatása a célja Redfield "Mennyei" sorozatának.

Müller Péter húsz évig tanulmányozta az ősi kínai Ji-kinget, a világ egyetlen könyvét, amellyel beszélgetni lehet, amely válaszol a kérdéseinkre. A Ji-king keleten évezredek óta az emberek tanácsadója. Fontos, hogy ez a könyv nem jövendőt mond, hanem jósol, megmondja, mi a jó. Müller Péter jóskönyve megmondja, mit tegyünk, hogy a jövendőnk jó legyen. Az ezoterikus könyvek kategória keretében a műveiben a szeretet, a boldogság és az önmegvalósítás  lehetőségének tanításai, iránymutatásai fogalmazódnak meg. Felajánlja olvasóinak, hogy kézenfogva kalauzolja őket az elveszett boldogság keresésében.

Az ezoterikus könyvek legnépszerűbb szerzői, az ezotéria nagy tanítói. Műveikben az ezoterikus tanok hirdetését, a spirituális felismerések átadását, az antropozófia impulzusainak alkalmazását, az emberi tudat kibontakoztatását tartották feladatuknak, lámpást adva a mai lelki kereső kezébe.

Az ezoterikus könyvek kategóriában  Dahlke, Tepperwein munkássága, kutatási eredményei, tanításai folyamatosan formálják át gondolkodásmódunkat. A szellemtudomány nagy gondolkodói: Hamvas Béla, Rudolf Steiner helyezte át más alapokra az emberi lét fogalmát. Szepes Mária az Ezotéria Nagyasszonya haláláig folyamatosan írt és tanított, friss szellemmel és áradó szeretettel embertársai felé.  Dr. Szász Ilma összehasonlító vallás-kutató , a keresztény szemlélettel is egyező magasabb szférák ismertetésére és ezek átélését elősegítő szellemi praxis kidolgozására törekszik.

Az ezoterikus könyvek meghatározó témaköreit, az ezoterikus pszichológia könyvek kategóriában, különböző módszerek dolgozzák fel a családfelállítás, a pozitív gondolkodás, az önismeret, a személyiségfejlesztés alkalmazásával, a testi és lelki harmónia visszaállítására.

Az ezoterikus könyvek különlegességei között a keleti filozófia könyvek elkalauzolják a témakör iránt elkötelezett olvasót a buddhizmus, hinduizmus valláselméleti kérdéseinek vizsgálatához és a keleti tanítások,  hagyományos kínai orvoslás, Tao filozófia évezredes múltra visszatekintő elméletéhez.

szellemtudomány könyvek    az antropozófia és a teozófia tudományát tárják elénk neves szerzők elméleteinek bemutatásával az ezoterikus könyvek kategórián belül. Az Antropozófia a szellemtudomány, a misztérium, a magasabb világok, és a szellemvilág megismerésén keresztül vezet el a makrokozmoszból a mikrokozmoszba. 

teozófia a szellemtudomány ága, egyfajta szintézis, amely a vallások, a tudományok és a művészetek legmélyén rejtőző közös gyökereket és törvényszerűségeket tárja fel.

Az asztrológia tudománya a bolygók, zodiákus jegyek, fényszögek és a horoszkóp elemzésével, teljes képet alakít ki az ember jelleméről és nyomon követhetőek életünk eseményei a sorselemzés segítségével. Az asztrológia horoszkóp könyvek értelmezik a horoszkóp kifejtését. Az asztrológia horoszkóp könyvek kitérnek a keleti és a nyugati kultúrák eltéréseire. Nyugaton négy elemet ismernek el: föld, tűz, levegő, víz. Kínában pedig ötöt: föld, fém, fa, víz, tűz. Az asztrológia horoszkóp könyvek ismertetik az állatövi csillagképek használatát. Ezekben a csillagképekben mozog a Nap, a Hold és itt haladnak a bolygók is. Az asztrológia ezeket a csillagképeket használja a sorselemzés, a horoszkóp értelmezésénél.

számmisztika könyvek és a numerológia könyvek segítségével   jövőnk nagymértékben megismerhető.

Az ezoterikus könyvek kategóriában, a számmisztika könyvek és a numerológia könyvek tanulmányozásával megtudhatjuk, hogy miként befolyásolják életünket a számok, melyek különböző energiamintákat jelölnek, így egy ember születésekor pontosan meghatározott, hogy milyen energiák hatnak rá, amelyekből megismerhető és nagymértékben kikövetkeztethető a jövője.

Az ezoterikus könyvek kategória e témakörébe tartozó számmisztika könyvek és a numerológia könyvek  tanulmányozásával közelebb kerülhetünk az egyén, az ember és az emberi kapcsolatok bonyolult rendszeréhez.

számmisztika könyvek és a numerológia könyvek betekintést nyujtanak a számok és betűk kapcsolatrendszerébe.

számmisztika könyvek és a numerológia könyvek  - ben a számmisztika törvényszerűségei, a számok és betűk kapcsolatának összefüggései, a belölük levonható következtetések tanulmányozhatóak.

Az ezoterikus könyvek kategóriában a mágia könyvek olyan okkult titkokat tárnak fel, melyek elzártak a hétköznapi tapasztalástól.

mágia, misztika, okkultizmus sejtelmes témaköre több száz éve foglalkoztatja az embereket. Válaszokat keresnek a racionális dolgok és események mögött megbúvó rejtett összefüggésekre.

mágia az igazság kutatása , az ember teljességének keresése, a testi-, lelki-, szellemi-tökéletesség megvalósításának tudománya. Olyan okkult titkokat tár fel, melyek elzártak a hétköznapi tapasztalástól.

mágia célja az ember ráébresztése saját spirituális és szellemi valóságára. A mágia módszert kínál az ember magasabb dimenzióinak elérésére. A módszer elsődleges részét a hermetikus hagyomány ezoterikus rendszerei képezik. Ezek olyan univerzális rendszerek, melyek felfedik az ember rejtett szellemi képességeit, és rávilágítanak a világ rejtett összefüggéseire.

Az ezoterikus könyvek kategóriában a meditáció könyvek, különböző elméleti útmutatásokat és gyakorlati példákat ajánlanak, melyek segítségével a meditáció folyamán, olyan megnyugtató, ellazult, pihentető állapotot érhetünk el, melyben nemcsak fizikai testünk frissül fel, hanem közelebb kerülhetünk felsőbb énünk üzeneteinek megértéséhez is.

Az ezoterikus könyvek sorában az Energiagyógyászat  könyvek,  a tudásanyagot a régmúltban alkalmazott gyógyítási technikákból merítik és adják át a mai kor emberének

Az energiagyógyászat elfogadásában hatalmas előrelépés történt az elmúlt 20-30 évben, hiszen a prána gyógyítás, reiki kezelés, jóga, aura és csakra kezelések, radiesztéziai technikák alkalmazásával csodálatos gyógyulási eredmények születtek, amit már a tudomány is kénytelen elismerni.

Testünkön megtalálhatók azok a területek, melyek jelzik a betegség, vagy életünk diszharmonikus történéseit, figyelmeztetnek bennünket, hogy itt a változtatás ideje.

A keresésben a diagnosztika több ága közül mi magunk választhatunk.

Az ezoterikus könyvek között a diagnosztika könyvek segítenek a  számunkra legmegfelelőbb diagnosztika; az arcelemzés, kézelemzés, testdiagnosztika vagy akár az írás, a grafológia tudománya kiválasztásában.

Az ezoterikus könyvek sorában megtalálhatjuk álmaink rejtélyeire adott válaszokat, megismerhetjük jelentésüket, a könyvek segítenek az egyes álmok értelmezésében.

A kreativitás velünk született készség. Jó hír azoknak akik nem érzik magukat eléggé kreatívnak, hogy nagymértékben fejleszthető. Az ezoterikus könyvek kategóriában található, e témakörökkel foglalkozó kreativitás, tanulás könyvek tanulmányozásával   meglepő eredmények érhetők el.

A párkapcsolat, szerelem könyvek olvasása során megtudhatjuk, hogy a harmonikus párkapcsolat meghatározója a szeretet és szerelem összhangja, nem utolsó sorban a kölcsönös tisztelet. Az ezoterikus könyvek e témakörrel foglalkozó kiadványai ráhangolhatnak a boldogságkeresés eredményének eléréséhez vezető útra.

Az ezoterikus könyvek  véletlenszerű zárókategóriája a szimbólumok, mely mintegy összefoglaló zárszava e széles skálájú irodalomnak. Az ezoterikus irodalom is, mint a szimbólumok, ahogy ezt C. G. Jung megfogalmazta, nem csak a történelem és a kultúra egyszerű irányjelzői, hanem eszközök is az emberek számára, hogy minél jobban megérthessék önmagukat.