Új jelszó kérése

Termék kategóriák

EZOTERIKUS KÖNYVEK TERMÉKAJÁNLÓ

Partnereink

Hírek

MÁGIA KÖNYVEK


Sorrend:


Rosa Alchemica

Rosa Alchemica

William Butler Yeats

A Rosa Alchemica William Butler Yeats legmisztikusabb műve. A magas beavatás, amit az Arany Hajnal Hermetikus Rendben elért, a műveit is átszőtte a Nobel-díjas költőnek.

A Rózsakeresztes Rend misztériumaiba Robert Wentworth Little avatta be, de még nem volt tagja a Rózsakeresztes páholynak. 1887-ben részt vett az Arany Hajnal Hermetikus Rend megalapításában. A Rend élén Woodman, Mathers és Wynn Westcott álltak, kik segítették a fiatal költőt és bevezették az okkult tudományok világába. Yeats az európai hermetikus tradícióba belehelyezi az ír mondák morzsáit és vizuális élményeit.

A Rosa Alchemica rövid szövegekben világos szimbólumokkal van megírva a nagy beavatás alapelemeire utalva. Az erkölcsi tanításokkal végződő mesékben történeteket találunk a pogány idők és a kereszténység kapcsolatáról, a fehér és a fekete mágia egyensúlyáról.

Rosa Alchemica (könyv) író William Butler Yeats

 
1 800 Ft
-10%
Rúnamágia

Rúnamágia

Fetáruló titkok – a jövő megismerése – védőmágia

Paul Schmidt

A rúnák titkokat tárnak fel, megjósolnak, a jövőt rejtik, védelmet nyújtanak alkalmazójának. 

A rúnák mágikus jelek, melyeknek jelentésük van és erőt koncentrálnak. Kezdetben isteni és mágikus eredetük miatt alkalmazták őket, most a sors megismerésében segít.
A rúnamágia megtanít a rúnajelek alkalmazására, megismerjük azok történetét, jelentését, tanácsait és mágikus hatását.
Bátran alkalmazzuk a sors megismeréséhez és a siker eléréséhez.

Rúnamágia (könyv) író Paul Schmidt

 

 
1 700 Ft
Kedv. ár: 1 530 Ft
Kezdete: 2016.11.09
A készlet erejéig!
Saint Germain az alkímiáról   [ELŐRENDELHETŐ, az információk-kapcsolat menüben]
Saint Germain az alkímiáról

Saint Germain az alkímiáról

Porphet, Mark L.

Alkímiai tanulmányaiban Saint Germain olyan titkokat oszt meg velünk, melyek által megtanulhatunk teremteni.

Megszerezhetjük a képességet, hogy a szorongást boldogsággá, a félelmet szeretetté alakítsuk át.

A nagyhírű mester 12 nyelven beszélt anyanyelvi szinten. Komponált, zongorázott, úgy játszott hegedűn, ,,mint egy egész zenekar,, , s Madame Pompadour szerint olyan elixír birtokában volt, mely meghosszabbította az életet.  

Saint Germain az alkímiáról írója: Porphet, Mark L.

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 

 
1 990 Ft
Jelenleg nincs raktáron,
ELŐRENDELHETŐ, a Kapcsolat menüben
-10%
Saint-Germain gróf titkos tanításai

Saint-Germain gróf titkos tanításai

Joachim Winckelmann

Aztán, mint mindig, beszámolt azokról az élményekről, amelyeket útközben gyűjtött. A nagy és kis világot a magasztos és nevetséges dolgaival egy mindent megértő és megbocsátó jóság szemüvegén keresztül nézte, és a csodálatos humora nevetést csalt oda is, ahol mások csak az élet mogorvaságát látták. Megvolt az a csodálatos adottsága, hogy tudott figyelni a kis dolgokra, amelyre azok, akik a világot mindig nagy fontoskodással nézték, egyáltalán nem voltak képesek. Gyakran drámaian számolt be azokkal a parasztokkal folytatott beszélgetéseiről, akikkel útközben találkozott, és akik őt sok éve ismerték, inkább neki panaszkodtak, mint némelyik gyóntató atyának. Vagy arról a gyakran meglepő ravaszságról, dörzsöltségről mesélt, amellyel ezek az emberek harcoltak a nemesség ellen, amelynek előírásait zseniális agyafúrtsággal fordították saját hasznukra vagy kerültek meg. Sok megható történetről is beszámolhatott, és így gyorsan elrepültek ezek az esti órák. A beszélgetésünk azokra a dolgokra terelődött, amelyek mindkettőnket különösen érdekeltek, és a kedvenc témánkról beszéltünk az alkímiáról, a királyi művészetről.

Saint-Germain gróf titkos tanításai (könyv) író Joachim Winckelmann

 
2 100 Ft
Kedv. ár: 1 890 Ft
Kezdete: 2016.07.10
A készlet erejéig!
Sámángyakorlatok

Sámángyakorlatok

Hogyan váljunk sámánná

TED ALDON

Sámánként két különböző világban mozgunk. A „világ” kifejezés helyett használhatnánk azt a kifejezést is, hogy „valóság” vagy „tudatsík”. Mint ismeretes mindegyik kifejezés csak a valóság megközelítése. Az egyik világot TONAL-nak nevezzük vagy MINDENNAPOS VALÓSÁG. A másikat NAGUAL-nak vagy NEM MINDENNAPI VALÓSÁGNAK. A Tonal világához mindaz tartozik, amit gondolunk, érzünk, látunk, szagolunk, ízlelünk, hallunk stb. Minden, amit ismerünk és meg tudunk nevezni a Tonalhoz tartozik. Minden más, amit nem ismerünk, és nem tudunk megnevezni a Nagualhoz tartozik. Ezek a leírások, mint ahogy már szó volt róla, csak megközelítések.
Majdnem az egész életünket a Tonal világban éljük le. Minden tapasztalat, ami a Naguallal hozhatna kapcsolatba azt vizsgálattal, ésszerű magyarázatokkal, gondolkodással stb. a Tonal világába helyezzük át. Viszont a Nagualt nem lehet a Tonal eszközeivel megérteni, de még megmagyarázni sem. Minden kísérletnek, ami megpróbál magyarázatot találni a Nagual létezésére és működésére, kudarcot kell vallania. A Naguallal való találkozás ezen formája nem vezet semmire – vagy ahogy az én tanárom mondta: „Nem az a fontos, hogy érted a dolgokat. Az a fontos, hogy kész vagy-e őket befogadni.”

Sámángyakorlatok (könyv) író TED ALDON

 

 

 
1 800 Ft
Smaragdtábla

Smaragdtábla

Az analógiák tana

Szepes Mária

Az először 1994-ben megjelent Smaragdtábla címéhez hűen arra törekszik, hogy egységbe foglalja az ember és a világegyetem jelenségeit. Ezt nevezte Szepes Mária az összefüggések tudományának, amely tulajdonképpen a természettudomány, a művészet és a filozófia szintézise. A könyvet olvasva olyan rálátást kaphatunk a világ dolgaira, amellyel számunkra is kézzelfoghatóvá válik, hogy valóban minden mindennel kapcsolatban van, és nyilvánvaló igazságként fogadhatjuk el az "amint fent, úgy lent" ősi elvét.

A Smaragdtábla az egyik legfontosabb művem, amely az összefüggések tudományát próbálja bizonyítani hiteles források, az összehasonlító vallástudomány, a természettudományok, a mélypszichológia és a saját tapasztalataim alapján... E könyv megkísérli összevetni az ősi hagyomány és a modern természettudomány egymást kiegészítő szoros összefüggéseit.
- Szepes Mária
Az ókori Egyiptomból származó Smaragdtábla, amelyet Hermész Triszmegisztosznak tulajdonítanak, útmutatást nyújt az ember számára a mágikus erők használatához. Gondolati magva az, hogy lényegét tekintve minden azonos alapformákra épül, és minden mindennel összefügg.
Az először 1994-ben megjelent Smaragdtábla címéhez hűen arra törekszik, hogy egységbe foglalja az ember és a világegyetem jelenségeit. Ezt nevezte Szepes Mária az összefüggések tudományának, amely tulajdonképpen a természettudomány, a művészet és a filozófia szintézise. A könyvet olvasva olyan rálátást kaphatunk a világ dolgaira, amellyel számunkra is kézzelfoghatóvá válik, hogy valóban minden mindennel kapcsolatban van, és nyilvánvaló igazságként fogadhatjuk el az "amint fent, úgy lent" ősi elvét.
Szepes Mária Alapítvány
Célja az író teljes életművének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése, szellemi értékeinek ébrentartása, módszertanának átadása és az Egyetemes Megismerés sokszínű áramlatainak támogatása. Az Alapítvány vezérfonala: Kutassuk együtt a feledés fátylait eloszlató öröklét üzeneteit

Smaragdtábla (könyv) író Szepes Mária

 
3 490 Ft
-10%
Spiritizmus és okkultizmus

Spiritizmus és okkultizmus

Király József

A spiritizmus az a hiedelem, hogy a meghalt emberek lelkeivel érintkezni lehet; az okkultizmus a  tudományos módszerekkel nem megmagyarázható jelenségekre vonatkozó „titkos” tanítások gyűjtőneve. A spiritiszta, szellemidéző szeánszok és az okkultizmus körébe tartozó mágikus cselekedetek (a kártya- és tenyérjóslás, az asztrológia, a figyelmeztető álmok, sejtelmek stb.) régóta foglalkoztatják a közvéleményt.
Király József (1925-2004)kötete feldolgozza a spiritizmus történetét, és világos tudományos magyarázatot ad számtalan misztikusnak, transzcendensnek tűnő jelenségre. Részletesen ír például a hipnotikushoz hasonló, módosult tudatállapotról, a transzról, a „táncoló” asztalokról és „lefényképezett szellemekről”.
A szerző Király Józsefa hazai pszichológia egyik közismert alakja, a lelki élet és a viselkedés kultúrájának elkötelezett terjesztője, a téma alapos ismerője.

Spiritizmus és okkultizmus (könyv) író Király József

 
2 690 Ft
Kedv. ár: 2 420 Ft
Kezdete: 2015.08.19
A készlet erejéig!
-10%
Spirituális mágia

Spirituális mágia

A szellem teremtőereje

Frater Omael

Vallás és mágia


Tudjuk: a vallást és a mágiát a jövőben teljesen újra kell teremteni! A mi módszerünk: 
Jelentéseket adunk a természeti népek és a korai kultúrák "asztráltudásáról", szigorúan történelmi vonatkozásaiban és minden olyan eszközzel történő kritikus átvilágítással, amelyek a modern történettudomány rendelkezésére állnak. 
Ezt a régi korokról bemutatott tudást összehasonlítjuk a mi kultúránk tudományának megfelelően annak modern kutatási eredményeivel.
A többnyire filológiai és történelmi beállítottságú olvasó csak a mitikus és etnológiai párhuzamot vonja meg, a természettudományban képzett ember felismerheti, hogy milyen mértékben sejtették vagy előzték meg a régi népek világűrkutatásunk eredményeit. Így a régiek munkái sok területen ismét gyümölcsözőek, miközben irányadóan segítenek saját új világszemléletünk felépítésében. 
A mágikus ember ebből következően - ezt jól tudjuk - egészen más dolgot keres a régi emberiség dokumentumaiban mind etnológiai mind természettudományi tanításaiban. Az, hogy mit keres, és hogy mit talál, teljesen a szellemi és erkölcsi felfogásától függ.

Spirituális mágia (könyv) író Frater Omael


 
1 900 Ft
Kedv. ár: 1 710 Ft
Kezdete: 2017.11.02
A készlet erejéig!
-10%
Szférák

Szférák

Vay Adelma

A Szférák  könyv szoros kapcsolatban van azokkal a kinyilatkoztatásokkal, amelyek közzétételére a szellemi vezetők Vay  Adelma médiumi képességeit felhasználták. Szemlélteti a hét légkörön át az ott törvény szerint tartózkodó szellemek különféle árnyalatait és ezzel bemutatja az erkölcsi törvény működését, amely minden egyes fokozatba tartozó szellemet a maga megfelelő helyére utal.
E mellett élénk színekkel ecseteli a szférákban uralkodó állapotokat, az egyes szellemek tapasztalatait, úgy, hogy az olvasó önkéntelenül belehelyezkedhetik azokba a gondolatokba és érzésekbe, amelyek a szellemeket ott eltöltik és mindebből nagy jelentőségű tanulságot meríthet.

Szférák (könyv) író Vay Adelma

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 

 
2 500 Ft
Kedv. ár: 2 250 Ft
Kezdete: 2014.10.29
A készlet erejéig!
-10%
Titkos lelkierők

Titkos lelkierők

A harmadik szem megnyitásától a telepátiáig...

Karl Brandler-Pracht

A Titkos lelkierők könyv célja elsősorban a szellem abszolút uralmának elérése a test fölött. Másodsorban, az ezen tanlevelekben lefektetett gyakorlatok az emberben látensen nyugvó okkult képességek és erők kifejlődéséhez a legjobb iskolául szolgálnak. Ezen tanlevelek hasznavehetetlenek azok számára, akik önző célokból akarják erőiket fejleszteni, akik "fekete mágiát" akarnak űzni. Az itt vázolt gyakorlatok feltétlenül egybekapcsolódnak az etikai fejlődéssel, - enélkül sikertelenek lesznek. "Aki villámokat irányít, annak az égben kell laknia." A gyakorlatok főként a reggeli és esti órákra vannak előirányozva.

Titkos lelkierők (könyv) író Karl Brandler-Pracht

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 
2 100 Ft
Kedv. ár: 1 890 Ft
Kezdete: 2016.02.29
A készlet erejéig!
-10%
Titkos rítusok és misztériumok

Titkos rítusok és misztériumok  

Hargrave Jennings

Titkos rítusok és misztériumok könyv olyan elfeledett rítusokat és misztériumokat mutat be, melyek már a feledés homályába merültek. Aki igazán az okkult filozófia tanulmányozásának szenteli magát, annak nem kell tartania attól, hogy a könyvben található hatalmas kultúrtörténeti és ezoterikus anyag nem hiteles, mert a szerző Hargrave Jennings a legtisztább tanítás közvetítésére törekedett beavatottként. A rózsa-kereszt, avagy a rózsa-keresztesek híres rendjének történetét hivatott elbeszélni. Hogy lehet az, hogy a kétellyel, tagadással telt századok után, az ésszerűséggel és a tudománnyal szemben, a természetfölötti dolgok még mindig bolygatják a modern ember elméjét? Hogy lehet az, hogy a legrettenetesebb félelem a láthatatlantól való félelem...? A szerző Hargrave Jennings ezekre és hasonló kérdésekre keresi a választ. Írását több száz képpel és azok magyarázatával színesíti.

Titkos rítusok és misztériumok (könyv) író Hargrave Jennings 

 
3 500 Ft
Kedv. ár: 3 150 Ft
Kezdete: 2015.08.09
A készlet erejéig!
-10%
Titkos tudományok enciklopédiája

Titkos tudományok enciklopédiája

Grillot De Givry

Ennek a könyvnek nincs szüksége magyarázkodó bevezetésre. Elegendő annyi, hogy a jelen könyvhöz hasonló ez idáig nem született. Grillot de Givry az okkult-mágikus tudományokhoz és tanításokhoz nyújt átfogó bevezetést, bemutatva: a boszorkányságot, a boszorkányszombatok rítusait, a démonok megidézését, a nekromancia mágikus tudományát, az asztrológia titkos nyelvezetét, a fiziognómia karaktereit, a kézelemzés tudományát, a tarot jóslehetőségeit, a tisztánlátás misztériumait, a talizmánok hatását, az alkímia, a mágia titkos tanítását, és természetesen számtalan okkult jelenség magyarázatát. Mindezt tudományos, olvasmányos és szórakoztató stílusban, közel 400 illusztrációval kiegészítve.

Titkos tudományok enciklopédiája (könyv) író Grillot De Givry

 
3 900 Ft
Kedv. ár: 3 510 Ft
Kezdete: 2017.03.11
A készlet erejéig!
-10%
Tükörmágia

Tükörmágia

A tükör erejének alkalmazása: jóslás, gyógyítás, varázslás és egyéb praktikák

Para Maya

Ősidők óta ismert, hogy a tükrök titokzatos erők birtokosai. A tükröket koncentrációhoz, meditációhoz, tisztánlátáshoz valamint gyógyításra, és mások befolyásolására használták. E könyv a tükrök kifürkészhetetlen erőinek titkait, illetve a tükörmágia gyakorlati alkalmazását mutatja be.
Jóstükrök
A mágikus tükör
A gondolatok összpontosítása a tükör segítségével
A tükrök gyógyító ereje
A tükörvilág
A szerencse mágnesei
A tükör betegségekkel szembeni ereje
Tükörvarázslás
A királyok talizmánjai

 

Tükörmágia (könyv) író Para Maya

 

 

 
2 300 Ft
Kedv. ár: 2 070 Ft
Kezdete: 2017.11.02
A készlet erejéig!
Tündöklők és bukottak - Angyalok és démonok lexikona

Tündöklők és bukottak - Angyalok és démonok lexikona

Szántai Zsolt 

Angyalok és démonok - földöntúli lények, akik segíteni próbálnak, vagy éppen ártani.
Természetfölötti lények minden kultúrában, minden korban megjelennek. Angyaloknak vagy jó szellemeknek, démonoknak vagy ártó lényeknek nevezik őket. Saját világuk van, ahol éppen úgy harcolnak és szeretnek, küzdenek és engedelmeskednek, vágynak és gyűlölnek, miképpen itt, ezen a világon, a középső földön az emberek. Saját dimenziójuk eseményei komoly hatást gyakorolnak a mi létsíkunkra. Időnként megesik, hogy véletlenül, vagy éppen azért, mert ez a feladatuk, megjelennek közöttünk, és egy-egy sugalmazással, egy-egy aprócska vagy éppen hihetetlenül fontos cselekedettel megváltoztatják a sorsunkat - az egyes emberek, vagy éppen népek, népcsoportok sorsát.

Vitathatatlan, hogy léteznek. Kétségtelen, hogy némelyikük segítő szándékkal avatkozik az életünkbe, némelyikük pedig éppen azért, hogy ártson. Valami olyasmit próbálnak megvédeni, vagy éppen megszerezni, ami mindennél értékesebb, ami mindennél több misztikus energiát tartalmaz, ami csakis itt, a mi földünkön, mibennnük létezik: az emberi lelket.
A kötet összeállítása során ó- és középkori szerzőknek tulajdonított, angelológiai és demonológiai munkákat (Lemegeton, Necronomicon stb.) használtunk.

Tündöklők és bukottak - Angyalok és démonok lexikona

 
1 990 Ft
-10%
Utazás az asztrálvilágba

Utazás az asztrálvilágba

Lobsang Rampa

Lobsang Rampa, a tibeti láma, aki korábban a „harmadik szem megnyitásáról” írott könyvével szerzett hírnevet, most újabb lebilincselő témával áll elő, mely az asztrálvilággal és az asztrálutazással foglalkozik.

Hogyan léphetünk be az asztrálvilágba?
Mik az asztrálutazás feltételei?
Mit is láthatunk az asztrálvilágban?

A 22 leckéből álló "tanfolyamon" választ kaphatunk kérdéseinkre.

Nekünk együtt kell majd dolgoznunk azon, hogy a pszichétek gyorsan fejlődhessen. A leckék némelyike hosszabb lesz, mint a többi, de ezek a leckék sem "tömöttek", hanem amennyire csak tudtuk igyekeztünk igazi „hússal” megtölteni mindenféle díszes körítést nélkülözve.
Válasszatok ki egy éjszakát minden héten, amikor ezeknek a leckéknek a tanulmányozásával foglalkozhattok. Szokjatok hozzá, hogy mindig ugyanabban az időpontban, ugyanazon a helyen és ugyanazon a napon végzitek ezt. Amit tennetek kell, az több, mint egyszerűen a szavak olvasása. Magatokévá kell tenni ezeket a gondolatokat, ami roppant különös lehet számotokra, ám az a mentális fegyelem, mely a rendszeres szokásokkal együtt jár óriási segítséget nyújthat ebben és segít eligazodni az asztrálvilágban.

Utazás az asztrálvilágba (könyv) író Lobsang Rampa

 

 

 
2 300 Ft
Kedv. ár: 2 070 Ft
Kezdete: 2017.11.02
A készlet erejéig!
Varázslás az ókori Egyiptomban

Varázslás az ókori Egyiptomban

Kákosy László

Régészeti leletek, papiruszok tömege tanúsítja, hogy a mágiának milyen nagy szerepe volt az ókori Egyiptomban. Gyógyítás, megrontás, szerelem kikényszerítése, állatok elleni védelem egyaránt lehetett a varázslók célja. Nemcsak az élők világában alkalmazták a varázslást, a múmiákat szintén amulettek tömege óvta a veszélyektől.

A mágia kedvelt témája az egyiptomi irodalomnak, de a görög és római szerzők is gyakran megemlékeztek az egyiptomi varázsló papokról.
A varázslás koronként más-más módszereket alkalmaz, egyes alapelemei azonban évezredeken át tovább élnek, s ma is könnyen fellelhetők.
A könyv foglalkozik a varázslás történeti-társadalmi hátterével, körvonalazza az egyiptomi kultúrában, vallásban elfoglalt helyét. Óegyiptomi, kopt és görög mágikus szövegek fordításait is közli a szerző és változatos képanyaggal illusztrálja mondanivalóját.

Varázslás az ókori Egyiptomban (könyv) író Kákosy László

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 
2 400 Ft
-10%
Varázstükör

Varázstükör

Mágikus tükör készítése és használata
Betekintés egy rejtett világba

A.D. Wood

A tükörmágia a gyakorlati mágia egy még fel nem derített területe, rejtélyes, sötét és titokzatos. Tükörmágia gyakorlásakor az experimentátor, mint egy jelküldő, hullámokat bocsát ki az asztrálsíkra, amelyeket különböző lények érzékelhetnek. A gyakorlat bebizonyította, hogy a különböző szimbólumok, jelek, tükrök, nevek, stb. egyértelmű befolyással vannak a kísérletekre. Ebből kiindulva fogom e hatással bíró jelek egész sorát bemutatni, melyek a tükörmágia hatásait hatékonyságukban jelentősen növelik, és melyek által lehetséges az asztrális és mentális szféra láthatatlan lényegét láthatóvá tenni.

Varázstükör (könyv) író A.D. Wood

 

 
1 900 Ft
Kedv. ár: 1 710 Ft
Kezdete: 2017.11.02
A készlet erejéig!
-10%
Wicca

A modern boszorkányság könyve

 

Fraternitas Mercurii Hermetis

 

A boszorkányságot – gyakran nevezik Wiccának, vagy Craft-nak, tartják az egyik legrégebbi vallásnak. A pogányságból eredően a boszorkányság természeten alapuló hiedelmei visszatérnek azokhoz az időkhöz, amikor az ember attól függött, amit a föld biztosított számára a túléléshez.

 
2 300 Ft
Kedv. ár: 2 070 Ft
Kezdete: 2013.04.08
A készlet erejéig!
A boszorkányság nagykönyve   [ANTIKVÁR KÖNYVEK]
A boszorkányság nagykönyve

A boszorkányság nagykönyve

jóállapotú antikvár példány

Raymond Buckland

.A hit és a rítusok gyakorlata szövevényes, változatos ismeretanyag, témái: gyógyítás, gyógynövényismeret, álomfejtés, szerelmi varázslás, a színek ereje, titkosírás, varázseszközök, meditáció, jövendölés, amulettek és talizmánok, a drágakövek ereje, gyertyamágia és még sok érdekes téma, mely a könyvet e témakör átfogó, tartalmas gyűjteményévé teszi. A szerző Raymond Buckland elismert nagymester, továbbá a szertartások és varázslatok tekintélyes kutatója. Könyve A boszorkányság nagykönyve leckék szerint csoportosítja a tudnivalókat, amelyek nyomán minden megértett ismeret kipróbálható. A pogány hagyományok, a mágia és a boszorkányság iránt érdeklődőknek valódi kincseskalendárium lehet ez az írás.

A boszorkányság nagykönyve (könyv) író Raymond Buckland

 
4 500 Ft
Jelenleg nincs raktáron,
ELŐRENDELHETŐ, a Kapcsolat menüben
-10%
  A mágikus beavatás könyve - A mágikus erők megszerzésének módszere

A mágikus beavatás könyve

A mágikus erők megszerzésének módszere

A. J. Sinett

"Az emberi szellem előtt nincs akadály, amennyiben ismeri a helyes utat és tudja, mi az igazságosság. Egyedül az igazságos szellem ismeri a törvényeket és tiszteli a harmóniát, akarata az expanzív és az azzal ellentétes mozgásra készen áll, az entellektüel annyira kifejlődött, hogy esetében a felelősség új dimenziókba jut, képes lesz végrehajtani mindazt, amit az alábbiakban leírok. Van azonban egy szívből jövő kérésem: nem kívánok moralista és felügyelő lenni, de az ismeretlen beavatottat figyelmeztetni kell a veszélyre, jóllehet ezt felesleges annak bemutatni, aki komoly önfegyelmet tanúsítva sajátította el a mágikus gyakorlatokat. Nincs szó semmiféle szörnyű dologról, amit nyíltan ki is mondok. A mágikus beavatás könyve olyan beavatottak titkos gyakorlatait összegzi, mint E. Bardon és MacGregor Mathers."

A mágikus beavatás könyve (könyv) író A. J. Sinett

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 
2 300 Ft
Kedv. ár: 2 070 Ft
Kezdete: 2014.09.10
A készlet erejéig!
Jelenleg nincs raktáron,
ELŐRENDELHETŐ, a Kapcsolat menüben
A mágikus idézés gyakorlata

Franz Bardon

 

Mindenkinek tudomásul kell vennie, hogy ezen az úton nincs sem megállás, sem visszalépés, mert az kétségívül visszaesés lenne a szürke hétköznapiságba, a sötétségbe és a tudatlanságba. Ezért tehát csak a továbbhaladás van.

 
3 990 Ft
Jelenleg nincs raktáron,
ELŐRENDELHETŐ, a Kapcsolat menüben
A varázslat bibliája

A varázslat bibliája

Ann-Marie Gallagher

A varázslat bibliája alapos és részletes útmutató a gyakorlati mágiához, és 150 olyan bűbájt ismertet, amelyek jobbá tehetik az életünket. A természet mágiájának az alkalmazásával erősíthetjük a szerencsénket és az egészségünket, előremozdíthatjuk a karrierünket, harmonikussá tehetjük a családi kapcsolatainkat, és akár még az igaz szerelemre is rátalálhatunk. A mágiába lépésről lépésre bevezető gyűjtemény hagyományos varázslatok és amulettek széles skáláját mutatja be, amik a mai életünkhöz is illeszkednek. Ann-Marie Gallagher boszorkány és tanszékvezető docens a Central Lancashire Egyetemen, politikai aktivista, történész, valamint számos mágiáról, boszorkányságról és spiritualitásról szóló könyv szerzője. Fesztiválokon ingyenes műhelygyakorlatokat tart a mágiáról és a spiritualitásról, közösségi rendezvényeket szervez, dalköröket vezet, és lelkes kertész.

A varázslat bibliája (könyv) író Ann-Marie Gallagher

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 
3 700 Ft
Jelenleg nincs raktáron,
ELŐRENDELHETŐ, a Kapcsolat menüben
Boszorkánybiblia

Boszorkánybiblia

A mágia és a bűbáj kézikönyve

Ann-Marie Gallagher

Egy részletes és átfogó könyvet tart a kezében az olvasó, amelynek segítségével elmélyítheti mesterségbeli tudását és kifejlesztheti mágikus képességeit. Megtalálhat benne mindent, amit a témáról tudni érdemes: szokások és hagyományok leírását, ösvénymunkát, szertartásokat, bűbájokat, jövendölési technikákat, a kör-munka lépéseit és a kovenetikett szabályait.

Az újoncokat gyakorlati tanácsokkal látjuk el a wicca életmód olyan hétköznapi kérdéseivel kapcsolatban is, mint az oltár felépítése, az eszközök felszentelése vagy a kör kivetése. A tapasztaltabbak pedig a könyvet forgatva még mélyebbre áshatják magukat a wicca szellemiségbe.
Ann-Marie Gallagher boszorkány, valamint az Egyenlőség és Sokszínűség docense a Central Lancashire Egyetemen, továbbá politikai aktivista és történész. Több könyvet írt mágiáról, boszorkányságról és más spirituális témákról.

Boszorkánybiblia (könyv) író Ann-Marie Gallagher

 
3 900 Ft
Jelenleg nincs raktáron,
ELŐRENDELHETŐ, a Kapcsolat menüben
Földmágia

Földmágia

Segédkönyv boszorkányoknak.

A természeti elemek mágikus kézikönyve

Scott Cunningham

Scott Cunningham a 20. századi természetmágia egyik úttörője. Neki köszönhetően ismét mindennapi életünk részévé válhatnak őseink és a természeti népek rítusai. Miért ne használhatnánk fel a természet végtelen erejét annak érdekében, hogy jobbá tegyük, segítsük önmagunk és mások életét? A természetmágia egyszerű és hatékony. A hozzá szükséges eszközök megtalálhatók a természetben és mindennapi környezetünkben. A Földmágia könyv bemutatja, hétköznapi gondjaink megoldásában hogyan használjuk fel a világmindenség energiáját. Ráébreszt arra, hogy minden, amit megérintünk magunk körül, amit belélegzünk: él. A könyv lapjait megtöltő varázslatok csupán a természet varázslatait próbálják kicsiben megismételni.

Földmágia (könyv) író Scott Cunningham
 
2 490 Ft
Jelenleg nincs raktáron,
ELŐRENDELHETŐ, a Kapcsolat menüben


Sorrend: