Termék kategóriák

EZOTERIKUS KÖNYVEK TERMÉKAJÁNLÓ

Hagyományos kínai orvoslás könyvek

Főkategória >EZOTERIKUS KÖNYVEK >KÖNYV >KELETI FILOZÓFIA KÖNYVEK >Hagyományos kínai orvoslás könyvek

Hagyományos kínai orvoslás könyvek

 

A hagyományos kínai orvoslás jelentősebb szakterületei, az akupunktúra és az akupresszúra

A hagyományos kínai orvoslás (rövidítve HKO), egy sor Kínából eredő hagyományos orvosi eljárást takar. A nyugati világ nagy részében kiegészítő, illetve alternatív orvosi rendszernek tekintik, míg Ázsia nagy részén az elsődleges orvosi ellátás része.

A hagyományos kínai orvoslás olyan kezeléseket jelent, mint a gyógynövénykúrák, akupunktúra, akupresszúra, trendterápiák, Tui na és Siacu masszázs; gyakran a Qigong és a Tai chi-t is szorosan összefüggésbe hozzák a HKO-sal.

A HKO elmélete rendkívül összetett. Eredete évezredekre nyúlik vissza. Elmélete a természet, a kozmosz és az emberi test aprólékos megfigyelésén alapszik. Legfőbb elméleti alapjai a Jin-jang, az öt elem (öt fázis), az emberi test csatorna (meridián) rendszere, a Zand Fu elmélet, a hat megerősítés, a négy réteg, stb. Tudományos szempontból az elméletek megalapozottsága és rendszerezése hiányos.

A hagyományos kínai orvoslás filozófiája ugyanabból a tőből ered, mint a taoizmus és a buddhizmus. Azt a klasszikus keleti világlátást tükrözi, mely szerint az élet és az egyének tevékenysége minden szinten szoros kapcsolatban áll a környezettel. Említésre méltó továbbá, hogy a legkorábbi hagyományos kínai orvoslás azon taoista mesterektől származott, akik különleges érzékkel rendelkeztek az emberi testtel és működésével kapcsolatosan, több órás meditációjuknak köszönhetően. Valószínűleg ez az oka, hogy a   hagyományos kínai orvoslás oly sok taoista eredetű elvet örökölt.

A hagyományos kínai orvoslás alapjait uralkodásának aranykora alatt, i. e. 2698-tól 2596-ig, a kínai hagyományok feltételezése szerint Huang Di, a Sárga Császár alkotta meg a Nei jing su went, avagy a Belső könyvek - Egyszerű kérdések (más értelmezés szerint: A belgyógyászat alapkérdései) melyet Huang Di nei jing ként is ismerünk. A modern tudomány feltételezése szerint, a hagyományos kínai orvoslás alapját alkotó szöveget egy névtelen tudós vagy tudósok állíthatták össze, nem korábban mint a Han-dinasztia idején, alig több mint kétezer éve.

Magyarországra Dr. Eőry Ajándok, a biológiai tudományok kandidátusa meghívására érkeztek kínai professzorok hagyományos kínai orvoslás egyik szakterülete az akupunktúra megismertetésére, gyógyításra az 1989 év szeptemberében. Tevékenységüket a Magyar Tudományos Akadémia jóváhagyásával végzik.

A Hagyományos kínai orvoslás könyvek, az ezoterikus könyvek, keleti filozófia könyvek nagy csoportjában, a fentiekben jelzett szakterületeket ismertetik.


Sorrend:

A hagyományos kínai orvoslás   [ELŐRENDELHETŐ, az információk-kapcsolat menüben]
A hagyományos kínai orvoslás

A hagyományos kínai orvoslás

Lencz László

A nem konvencionális orvoslás izgalmas, átfogó rendszere a 4000 éves múltra visszatekintő hagyományos kínai orvoslás. Ez a hiánypótló munka összefoglaló, rendszerező módon dolgozza fel a kínai orvoslás teljes körét, amely - a legismertebb akupunktúra mellett - a dietetikát, a mozgásterápiát és a fitoterápiát is ugyanolyan súllyal magában foglalja. A téma tudományos áttekintése mellett a könyv értékét növelik a lebilincselően megírt, idézetekkel gazdagított történeti áttekintés és a szerző Lencz László személyes gondolatai. Ajánlott a nem konvencionális orvoslásban jártas, vagy azt éppen most elsajátítani kívánó szakembereknek, a hagyományos kínai orvoslás vizsgára készülőknek, a téma iránt érdeklődő orvosoknak és orvostanhallgatóknak, valamint bátran ajándékozható - közérthető stílusa miatt - a laikus olvasónak is.

A hagyományos kínai orvoslás (könyv) író Lencz László

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 
4 900 Ft
Nincs raktáron
A hagyományos kinai orvoslás Pálos prof. után

A hagyományos kinai orvoslás Pálos prof. után

Dr. Dravetzky Éva

 

 
9 000 Ft
A Sárga Császár belső könyvei - Egyszerű kérdések

A Sárga Császár belső könyvei - Egyszerű kérdések

A legendás Huang Dinek, vagyis a Sárga Császárnak tulajdonított mű mindmáig a hagyományos kínai orvoslás legjelentősebb forrásainak egyike, hanem nem épp a legfontosabb azok közül. A több mint kétezer éve íródott és összeállított könyv jelentőségét a nyugati orvostudomány alapjainak számító Corpus Hippocraticumhoz, a Hippokratészi gyűjteményhez szokás hasonlítani. A Sárga Császár könyvének jelentőségét az a forradalmi szemléletbeli és világnézeti paradigmaváltás adja, hogy a kínai kultúrkörben korábban létezett és széles körben elterjedt animisztikus és samanisztikus betegségmagyarázatokra adtak új, alternatív magyarázatot. A betegségeket többé nem démonok, gonosz és ártó szellemek okozzák, hanem az ember univerzumban elfoglalt helye, és az abból adódó makro- és mikrokozmikus párhuzamokban megfogalmazható egyensúly megbomlása idézi elő. Az Egyszerű kérdések címet viselő, 81 fejezetből álló mű szerint olyan racionális tényezők állnak a betegségek hátterében, mint az életmód, az étrend, az időjárás, a pszichés és mentális adottságok vagy az életkor. A hagyományos kínai világnézetre oly jellemző erőket és rendező elveket (Tao, Yin-Yang, Qi , az öt elem) ugyancsak ebben a műben állították először olyan rendszerbe, amely az emberi lények biológiai létezéséért és egészségi állapotáért felelős. A   olyan, korábbról nem ismert módszereket kínál, melyek révén ezen erők egyensúlyi állapota ismét létrehozható és a betegségek megelőzhetők, illetve gyógyíthatók.
Ez a mű nem hiányozhat az olyan szakemberek könyvárából, mint a természetgyógyászok akupunktőrök, de rendkívül hasznos és értékes olvasmánya lehet a természetgyógyászat civil elkötelezettjeinek, az egészségmegőrzés és gyógyítás alternatív módjai iránt érdeklődőknek épp úgy, mint a kínai filozófia szerelmeseinek.
A mű teljes egészében most első ízben olvasható magyarul Tokaji Zsolt szakértő tolmácsolásában.

A Sárga Császár belső könyvei - Egyszerű kérdések (könyv) író Su Wen

 
6 990 Ft
A Sárga Császár belső könyvei - Szellemi tengely

A Sárga Császár belső könyvei - Szellemi tengely

A hagyományos kínai orvoslás és az akupunktúra

legrégebbi gyakorlati kézikönyvének teljes fordítása
 

A kínai kultúra és műveltség ősatyjaként tisztelt legendás Huang Di, vagyis Sárga Császár neve fémjelzi az orvosi tárgyú szövegeknek azt a monumentális gyűjteményét, amely máig az alapját képezi a hagyományos kínai orvoslásnak. A több évezredes tudást összefoglaló gyűjtemény két művét szokás aszerint is megkülönböztetni, hogy amíg az Egyszerű kérdések inkább elméleti okfejtéseket tartalmaz, addig a Szellemi tengely a gyógyítás gyakorlati ismereteinek tárháza. Nyolcvanegy fejezetben részletesen veszi sorra a hagyományos kínai világszemlélet rendszerének kereti között az emberi test fiziológiáját, patológiáját, a diagnosztikai módszereket, a betegségek gyógyításának technikáit és folyamatát, valamint az egészségmegőrzés módjait. Érthetően és alaposan magyarázza el az emberi szervezetet behálózó csatornák és mellékcsatornák bonyolult rendszerét, s annak működését. Ezeknek köszönhetően a Szellemi tengely máig az egyik legfontosabb orvosi kézikönyvnek számít, nem csak Kínában.

A Sárga Császár belső könyvei 2011-ben felkerült az UNESCO A világ emlékezete programjának (Memory of the World Programme) szervezésében összeállított listára. A világ emlékezete listán szerepelnek az egyetemes értékkel bíró ritka és veszélyeztetett, írott vagy audiovizuális dokumentumok és gyűjtemények.

A Szellemi tengely hasznos és nélkülözhetetlen kézikönyve a hivatásos természetgyógyászoknak és akupunktőrök épp úgy, mint a természetgyógyászat civil elkötelezettjeinek, az egészségmegőrzés és a gyógyítás-gyógyulás alternatív módjai iránt érdeklődőknek, de a kínai filozófia és kultúra szerelmeseinek könyvtára is egy újabb alapművel gazdagodhat általa.

A Sárga Császár belső könyvei - Szellemi tengely (könyv)

 
6 990 Ft
A tao gyógyító fényének felébresztése

A tao gyógyító fényének felébresztése

Maneewan Chia, Mantak Chia

A tao gyógyító fényének felébresztése könyv tartalmazza a taoista belső alkímia, a Chi, az erények, a Gyógyító Fény meditációra való energetikai felkészülés, a Mikrokozmikus Pálya és megnyitásának leírását, valamint a Gyógyító Fény meditáció gyakorlatait (kapcsolódás a földi és a kozmikus energiára, a szív megnyitása, a Gyógyító Fény és a Gyógyító Szerelem kapcsolata, kapcsolat az Egyetemes Erővel, a Makrokozmikus Pálya és az öt pulzus), továbbá útmutatót a mindennapi gyakorláshoz és a gerincoszlop gyakorlatait. A második kiadás ezúttal egy kötetben.

A tao gyógyító fényének felébresztése (könyv) író Maneewan Chia, Mantak Chia

 
4 900 Ft
Akupunkt-Massage - Penzel féle 1. kötet

Akupunkt-Massage - Penzel féle 1. kötet

Willy Penzel

FKM feszültség-kiegyenlítő masszázs

Penzel-féle Akupunkt-Massage I. kötet - F. K. M. - Feszültség-kiegyenlítő masszázs
Willy Penzel számos orvosi témájú közlemény szerzője, ma az energetikai terápiák úttörőjének számít Európában.
Különböző szakklinikák munkatársaként a második világháború után kifejlesztette a róla elnevezett Akupunkt-masszázs-t (Penzel-féle APM).
A könyv a Penzel-féle AKUPUNKT-MASSZÁZS tematikájába vezeti be az olvasót, az energetika alapjairól ad felvilágosítást, tankönyvként szolgál a bevezető tanfolyamok résztvevői számára.
112 ábrát tartalmaz, terjedelme 190 oldal, 
Tartalomjegyzék
1. RÉSZ: AZ AKUPUNKT-MASSZÁZS ALAPJAI 
1. Az emberi szervezet keringési rendszerei 
2. Energiatan 
3. Az energiakeringés 
4. Az AKUPUNKT-MASSZÁZS gyökérkezelése
2. RÉSZ: A FESZÜLTSÉG-KIEGYENLÍTŐ MASSZÁZS 
1. Előzetes megjegyzések a masszázstechnikához 
2. Dorzális feszültség-kiegyenlítő masszázs
3. Ventrális feszültség-kiegyenlítő masszázs 
4. Apály-dagály hatás 
5. Yang vagy Yin állapot? 
6. Feszültség-kiegyenlítő masszázs bal-jobb
3. RÉSZ: TOVÁBBI ENERGETIKAI SZABÁLYOK 
1. Energiaáramlási zavarok a meridián egyes szakaszain
2. A földigiliszta-hatás 
3. A meridiánok csoportosítási lehetőségei 
4. Az energiakeringés hármas felosztása
4. RÉSZ: SPECIÁLIS SIMÍTÁSOK 
1. Állapotfelmérések: többlet - hiány 
2. Energetikai simítások 
3. Yin - simítások 
4. Bársony- és selyem-simítás
Tanulási tanácsok 
1. Általános utasítás 
2. Energiatöbbleten alapuló hátfájdalom 
3. Energiahiányon alapuló hátfájdalom 
4. Aranyérkezelés
Záró elmélkedés

Akupunkt-Massage - Penzel féle 1. kötet (könyv) Willy Penzel

 
10 000 Ft
Akupunkt-Massage - Penzel féle 2. kötet

Akupunkt-Massage - Penzel féle 2. kötet

Energiatan

Willy Penzel

A hallgatók a tanfolyamon szakszerű irányítás mellett sajátítják el a gyakorlati tananyagot, ezért nem sok értelme van ennek a könyvnek az anyagát gyakorlati oktatás nélkül elsajátítani.
A könyv különös figyelmet fordít a mindennapi gyakorlatra, bemutatja a klasszikus kínai terápiás szabályokat, kiegészítve azokat a "kapcsolatokkal".
A könyv a Penzel-féle AKUPUNKT-MASSZÁZS alapjai mellett, a többlet és a hiány elvén alapuló állapotfelmérést, valamint az energiakeringés különböző felosztásai alapján végzett terápiákat 
ismerteti.
Terjedelme 76 oldal, 14,5 x 21 cm, zsebkönyv.
Tartalomjegyzék
Előszó
1. A PENZEL-FÉLE AKUPUNKT-MASSZÁZS ALAPJAI 
1.1. Bevezetés az energiatanba 
1.2. QI - az életenergia 
1.3. Energiaáramlás - szervóra - energiakeringés 
1.4. Energiaáramlás a meridiánban 
1.5. Energiaáramlási zavarok 
1.6. Az energiaáramlási zavarok fajtái 
1.7. Energiaáramlási zavarok felismerése
2. A PENZEL-FÉLE AKUPUNKT-MASSZÁZS ALAPELVEI 
2.1. Energia-áthelyezések 
2.2. Az energiaáramlási zavar következményei 
1.3. Az APM terapeuta teendője 
1.4. Az APM ingertechnikája
3. TÖBBLET- ÉS HIÁNYÁLLAPOTOK MEGÁLLAPÍTÁSA 
3.1. Próbahúzás a Befogadó vezetéken 
3.2. Próbahúzás a BV mellékvezetékein 
3.3. Többlet és hiány felmérése az éjfél-dél szabály alapján 
3.4. Többlet és hiány felmérése energetikai simításokkal 
3.5. Többlet és hiány felmérése bársony- és selyem-simítással 
3.6. Többlet és hiány felmérése az energetikai kisugárzás alapján
4. A PENZEL-F. APM LEGFONTOSABB KAPCSOLÓPONTJAI 
4.1. Az akupunktúrás pontok feladatai 
4.2. A meridián kapcsolópontjainak a szerepe 
4.3. A Kis Energiakeringés pontjai
5. AZ ENERGIAKERINGÉS FELOSZTÁSA 
5.1. Terápia az EK kettes felosztásával 
5.2. Terápia az EK hármas felosztásával 
5.3. Terápia az EK hatos felosztásával 
5.4. Terápia az EK tizenkettes felosztásával 
5.5. Az anya-gyermek szabály terápiája 
5.6. Dél-éjfél szabály terápiája 
5.7. Terápia a férj-feleség szabály szerint 
1.8. Kezelés az elől-hátul, hátul-elől kapcsolat alapján 
1.9. Az energia áthelyezése távoli pontra 
1.10. Terápia KP és a KK pontjaival
6. A HEGEK HATÁSA 
6.1. Hegek az energetika szemszögéből 
6.2. A heg kezelésének módszere 
1.3. Nehezebb esetek 
1.4. Hegkezelés elektromos árammal 
1.5. Energetikai összefüggések a szabályok alapján
7. SZERVI ÉS ENERGETIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEK
8. MELEGTERÁPIÁK AZ ENERGIATAN SZEMSZÖGÉBŐL
Végezetül néhány elgondolkodtató szó

Akupunkt-Massage - Penzel féle 2. kötet (könyv) író Willy Penzel

 
6 000 Ft
Akupunktúrás Pontok Tájanatómiája

Akupunktúrás Pontok Tájanatómiája

A pontok lokalizációja, terápiás tulajdonságai, tűbevezetés technikái

Dr. Dravetzky Éva

A sikeres akupunktúra végzéshez a legfontosabb és legalapvetőbb a pontok pontos lokalizációjának ismerete, ezért tartottam fontosnak a pontok régiónkénti, testtájankénti megjelenítését. Számtalan irodalom foglalkozik csatornák és azok pontjainak leírásával, a jobb eligazodás érdekében a jegyzetben megpróbálom vázolni egy – egy régión belül, hogy viszonyul egymáshoz az ott lévő összes pont.

Minden pontnál leírásra kerül a pont tulajdonsága, lokalizációja, indikációja, funkciója, tűbeszúrás technikája.

Akupunktúrás Pontok Tájanatómiája (könyv) író Dr. Dravetzky Éva

 
6 500 Ft
Az akupunktúra csodája

Az akupunktúra csodája

Dr. Simoncsics Péter

Az akupunktúra csodája című könyv a hagyományos kínai orvoslás  egyik szakterületének széleskörű ismertetését adja.

Ritkán jelenik meg ilyen átfogó, minden részletre kitérő és széles körben felhasználható, szakmailag kifogástalan, ám nem érthetetlen szakzsargonban íródott könyv egy-egy szakterületen, mint Az akupunktúra csodája. Az ősi kínai tűszúrásos gyógymód, az akupunktúra - valamint a vele együtt fejlődött egyéb gyógymódok, mozgás- és légzéskultúra s legfőképp mindennek alapjául szolgáló élet- és világszemlélet - nagyszerű és hatásos eszköz ehhez a csodálatos folyamathoz. Ennek ismereteit, tapasztalatait foglalja össze ez a könyv, nem csak akupunktőröknek!

Az akupunktúra csodája (könyv) író Dr. Simoncsics Péter

 
5 250 Ft
Az öt elem tanáról

Az öt elem tanáról

Temesvári Gabriella

Tartalom: 

Tárkány, az elemek Ura, - Ordosz-beavatási központ, - Jókai a Kincső tartotományról, - Ősi akupunktúra nyomai a Kárpát-medencében, - A kínai orvoslás alapelve, - A négyes ciklus, - Wu Xing, - Az Öt elem és a szervek, - Az Öt elem és a klimatikus energiák, - Az Öt elem és az érzelmek, - Az Öt elem és a lélek, - Az Öt elem és ősi magyar szógyökök, - Az Öt elem és a mágikus teknős, és sok érdekesség. Olvasmányos, színes képekkel..

Az öt elem tanáról (könyv) író Temesvári Gabriella

 
3 900 Ft
Diagnózis a kínai orvoslásban

Diagnózis a kínai orvoslásban

B. Auteroche - P. Navailh

E könyv a legjobb kínai forrásokból ered. Célja, hogy az olvasót a kínai orvoslás elméleti alapjainak jobb megismerésével elvezesse a lehető legalaposabb és legpontosabb diagnózis felállításához.

Diagnózis a kínai orvoslásban (könyv) író B. Auteroche - P. Navailh

 
11 000 Ft
Fájdalomcsillapítás akupresszúrával

Fájdalomcsillapítás akupresszúrával

Marlene Weinmann

Az ókori Kínai Birodalom gyógyítói úgy tartották, hogy az akupresszúra az egészség és a jó közérzet elengedhetetlen előfeltétele. A hagyományos kínai gyógyászat legfőbb célja ugyanis mindig az ember egészségének megőrzése volt. Kínában valaha nem az számított jó orvosnak, akinek a legtöbb betege volt, hanem az, aki a legtöbb egészséges ember bizalmát élvezte. Az egészség nem más, mint az egyensúly fenntartása, míg a betegség oka mindig abban rejlik, hogy energetikai rendszerünk kibillent az egyensúlyából. Az akupresszúra holisztikus, azaz teljességre törekvő gyógymód, a test és a lélek különválasztását nem ismeri. Az energiapályák, az ún. meridiánok bizonyos pontjainak stimulálásával élénkíti az energiaáramlást, így teremtve meg a harmonikus egyensúlyt. Akár testi, akár lelki, akár szellemi problémákat okoz életerőnk kiegyensúlyozatlansága, az energiáinkat jótékonyan kiegyenlítő hagyományos vagy kopogtatós akupresszúrával a panaszok jelentősen enyhíthetők. Így a szó szoros értelmében saját kezűleg járulhatunk hozzá jó közérzetünk és egészségünk fenntartásához. Könyvünk sok-sok fényképpel és számos gyakorlati tanáccsal nyújt segítséget az akupresszúra elsajátításához, a leggyakoribb betegségek és panaszok önálló kezeléséhez, a masszázspontok gyors és biztos megtalálásához, valamint az öngyógyító erők élénkítéséhez és immunrendszerünk megerősítéséhez

Fájdalomcsillapítás akupresszúrával (könyv) író Marlene Weinmann

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 
3 500 Ft
Fülakupunktúra diagnosztika képekben

Fülakupunktúra diagnosztika képekben

Mészáros Endre Lajos

94 db színes fényképpel a szerző Mészáros Endre közreadja megfigyeléseit, tapasztalatait az érdeklődő olvasónak. Gondolatopkat ébreszt az ön- megismerésre a fülön keresztűl.

Fülakupunktúra diagnosztika képekben (könyv) író Mészáros Endre Lajos

 
5 000 Ft
Hagyományos kínai orvoslási technikák   [ELŐRENDELHETŐ, az információk-kapcsolat menüben]
Hagyományos kínai orvoslási technikák

Hagyományos kínai orvoslási technikák

újrakiadás várhatóan 2021. augusztus hóban 

a tűk, a moxák,a köpölyök, a kézi módszerek gyakorlata

Auteroche,B.-Gervais,G.-Navailh,P.

E könyv lehetőségeinek határain belül megpróbálja pontosítani és kiegészíteni az akupunktúrás és moxálási módszereket.
A könyv főbb vázlata:
- Eszközök leírása
- Olyan gyakorlatok, melyek a kéznek és az ujjaknak erőt és lazaságot biztosítanak
- A tűbeszúrás és a tűmanipulációs módszerek részletes tanítása a legegyszerübbtől a legösszetettebbig
- A moxálás és egyéb tűmódszerek (háromszög-, bőr-, hosszú-, tüzes-, gyermektű), a köpölyök és a kézi módszerek
- Egy qigong gyakorlatsorozat, melynek napi gyakorlásával az akupunktör saját szervezetét megerősítheti, és az érzékszervi észlelést finomíthatja, különösen a tapintási érzéket
- 10 hónapig tartó részletes gyakorlati program

Paul F. Völgyesi összeállítása és szakmai tanácsadása alapján

Hagyományos kínai orvoslási technikák (könyv) írók Auteroche,B.-Gervais,G.-Navailh,P.

 
11 000 Ft
Kínai légzésterápia QI Gong

Kínai légzésterápia QI Gong

antikvár példány, fűzött jegyzet

Dr. Pálos István

A kínai légzésterápia  Qi gong - napjainkban egyre népszerűbb világszerte. A most megjelent munka eredeti kínai szövegek magyarra fordításával "tiszta forrásból"  ismertet meg a gyógyító célú légzésgyakorlatok alapelveivel, a gyakorlatok végzésének feltételeivel és orvosi magyarázatával. Ezek a gyakorlatok részben "belső" fenntartó és erősítő jellegűek, részben "külső" egészségvédő célú erősítő előírások. A könyv a legelső európai nyelvenl megjelent mű e tárgykörben. A német kiadás alapján kiegészített magyar nyelvű kéziratot adjuk most közre, melynek rendkívül értékes részei az eredeti források (pl. a híres Shao-lin iskola gyakorlatai) hű, magyar nyelvű bemutatása. Dr. Pálos István professzor munkáját az angol Parkinson orvosprofesszor előszavában úgy méltatja, hogy mentes az ál-kínai "nem hagyományos" munkák azon jellegzetességeitől, melyek "negyedkézből származó" adatai állandó félreértések forrásai.

Kínai légzésterápia QI Gong (könyv) író Dr. Pálos István

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 
4 500 Ft
  Nehéz kérdések könyve - A Sárga Császár nyolcvanegy nehéz kérdésének könyve

Nehéz kérdések könyve - A Sárga Császár nyolcvanegy nehéz kérdésének könyve

A Huang Di bashiyi nan jing, vagyis A Sárga Császár nyolcvanegy nehéz kérdésének könyve, ismertebb, rövid nevén a Nan jing, vagyis a Nehéz kérdések könyve, egyike a legrégebbinek tartott orvosi kézikönyveknek. A szöveg szerzőségét a hagyomány az első név szerint ismert kínai orvosnak, Bian Quanek (Kr. e. 407-310) tulajdonítja, de valójában valamikor a Nyugati Han-dinasztia (Kr. e. 206 – Kr. u. 9) második felében kerülhetett összeállításra. A Sárga Császár belső könyveihez (Huang Di nei jing) hasonló módon, a kérdések-feleletek formájában szerkesztett Nan jing nyolcvanegy kérdése a kínai orvoslás olyan témaköreit érinti, mint pulzusdiagnosztika, az energiapályák, a Zang- és a Fu-szervek anatómiája és működése vagy az akupunktúrával történő erősítés és szétoszlatás. Jól lehet, mind a kérdések, mind pedig a válaszok gyakorta merítenek és idéznek a Huang Di nei jing két művéből, de ennek ellenére vagy épp ezért hasznos és nélkülözhetetlen kiegészítése azoknak. A mű számos olyan részletet világít meg, vagy pontatlanságot egyértelműsít, melyek a kanonikus gyűjteményben tisztázatlanok maradtak.

Nehéz kérdések könyve - A Sárga Császár nyolcvanegy nehéz kérdésének könyve (könyv)

 
5 000 Ft
Öt elem tana

Öt elem tana

Temesvári Gabriella

Az Öt elem tana azt kísérli meg, hogy az élet különböző jelenségeit, eseményeket, dolgokat a Fa, Tűz, Föld, Fém és Víz szimbólumokkal jelölt öt alapvető folyamat kategóriába sorolja. A távol-keleti természet-filozófia a nyugat számára megmagyarázhatatlan, minden ilyen szándék eddig nagyrészt csődöt mondott. Az egyes kapcsolatok, összefüggések azonban szöget üthetnek az ember fejébe, és elgondolkodtathatják, vajon hogyan volt tudomásuk több ezer évvel ezelőtt azokról az összefüggésekről, amiket a nyugati tudomány csak mostanában fedezett fel, és ezzel igazolta a Tan helyességét. Yin-Yang elmélettől az Öt Elem Tanáig testi-lelki-szellemi tulajdonságaink magyarázhatóak. Meglepő összefüggések! Nyitott szelleműeknek való olvasmányos mű.

Öt elem tana (könyv) író Temesvári Gabriella

 
2 500 Ft
Pontmasszázs

Pontmasszázs

Akupresszúra

Temesvári Gabriella

A hun-kínai kapcsolatokból kiindulva, a TAO-tól az Öt elem tanáig eljutva mutatja be a több ezer éves hagyatékot, amely a mai napig megállja a helyét. A házi alkalmazástól a professzionális szintig megtanulható a könyvből. A pontok helye jó képek segítségével található meg. A különböző energia vezetékek aktiválása testtartásokkal is elérhető. Könnyű öngyógyító módszer. Alapmű a természetgyógyász szakképzésben, ETI-vizsgához, természetgyógyász alapmodulhoz, akupresször szakképzéshez, AMM Alternatív-mozgás-masszázs szakképzéshez.

Pontmasszázs (könyv) író Temesvári Gabriella

 
3 990 Ft
Pulzusdiagnózis

Pulzusdiagnózis

Li Shi Zhen

A Pulzusdiagnózis könyvet a Binhu Maixue-t, Li Zhi Shen írta a XVI. században Binhu a szerzőnek egy másik neve, Maixue pedig pulzustanulmányozást jelenti. Ez a könyv az orsócsonti pulzusdiagnózis klasszikusa. Rövid elméleti emlékeztető után a könyv leírja a pulzus három elhelyezkedését, a szervek elhelyezkedését az orsőcsonti pulzuson és a különféle pulzusdiagnosztika-i módszereket.

Pulzusdiagnózis (könyv) író Li Shi Zhen

 
4 900 Ft
-10%
Tao a mindennapokban

Tao a mindennapokban

Az önmegismerés erőlködésmentes ösvénye

Mantak Chia - William U. Wei

A taoisták szerint meg kell tanulnunk az elmével figyelni, és a szívvel gondolkodni. Mi, nyugatiak, az ego "majom tudatának" csapdájában vergődünk. Azt hisszük, uralhatjuk a sorsunkat, ha ár ellen úszunk, de ez tévedés. Ha a meditációs módszerekkel megtanuljuk lecsendesíteni a majom tudatot, akkor meghaladhatjuk a fenti elme egyenes vonalú gondolkodását, és kapcsolódhatunk a szívközpontban lakó magasabb tudatosság multidimenziós gondolkodásához.

A jelen könyvben Mantak Chia mester és William Wei olyan módszereket tanítanak, amelyekkel túlléphetünk idő és tér korlátain, és elérhetjük az egyetemes belső igazságot - méghozzá erőlködés nélkül. A Tao a mindennapokban könnyed. Ahogyan egy apró magocskából is magasztos fa nőhet, ha megkapja a napi víz- és fényadagját, naponta néhány percnyi taoista gyakorlat nyugodt és örömteli életet biztosíthat.

A Tao azonban nem csak azt tanítja, miként ültesd el a magot, hogy gyökeret eresszen és növekedésnek induljon - energia vagy esszencia formájában - végül pedig fa váljék belőle, hanem azt is, hogyan ápoljuk a virágot, hogy az megtermékenyüljön és gyümölcsöt hozzon. Mindezt pedig anélkül érjük el, hogy elvesztenénk a dolog lényegét - a magot. Fánk, vagyis a helyesen ápolt energia - százszámra fogja a gyümölcsöket hozni, így olyan határtalan bőségben lesz részünk, amelyet már szívesen megosztunk másokkal, akik őszinték és érdemesek rá. Gondolj csak bele: Hány mag van gyümölcseinkben, amelyet meg lehetne osztani másokkal? Tehát, ha az eredeti vetőmagunkat a Tao szellemiségében neveljük - ahelyett, hogy más irányzatokhoz hasonlóan egyszerűen túladnánk rajtuk - akkor több ezer magot oszthatunk meg másokkal életük jobbátételére, mindezt pedig az eredeti mag - az esszencia - elvesztése nélkül tehetjük meg. Ebben a könyvben lehull a lepel a Tao ösvényéről. Megtudhatod hogyan építhetők be a tanok a te életedbe, hogy kényelmesen feltehesd a lábad és élvezhesd életed utazását. Ne feledd - az univerzumban nincsenek eredeti ötletek vagy gondolatok - azokat az emberek csak hasznáják vagy rosszul használják. Bármit is keress az életedben, tudd hát hogy az is keres téged. Ülj csak le nyugodtan és amikor megtalál, csatlakozz hozzá és folytassátok együtt az utat

Tao a mindennapokban (könyv) író Mantak Chia - William U. Wei

 
5 200 Ft
Kedv. ár: 4 680 Ft
Kezdete: 2020.08.15
A készlet erejéig!
A gyógyító Tao

A gyógyító Tao

Az öt elem egyensúlyán alapuló egészség

Achim Eckert

"A nyugati analitikus gondolkodásmódtól eltér - csakúgy, mint sok régi gyógyászati eljárás - az a taoista filozófia szerinti gondolkodási forma, amely a Yin és Yang, valamint a jelen könyvben tárgyalt öt elem alapulvételén nyugszik. Nevezhetjük a világ szellemi szempontból történő megközelítésének, amely arra irányul, hogy a dolgokat közös létükben ragadjuk meg, az élet egyedi jelenségeit összefüggéseikben és kölcsönhatásaikban ismerjük meg, és értelmüket így értsük meg. Ennek a gondolkodási formának az egyik sajátossága az a széles perspektíva, amely lehetővé teszi, hogy az embernek és a természetnek a különböző síkjait - a szellemi, a lelki és az anyagi síkokat - egyidejűleg lehet szemlélni, és az így megszerzett ismeretek segítségével harmonikusan lehet alakítani."

A gyógyító Tao (könyv) író Achim Eckert

 
3 990 Ft
Nincs raktáron
A hagyományos kínai orvoslás

A hagyományos kínai orvoslás

Pálos István

A hagyományos kínai orvoslás (könyv) író Pálos István

 
6 900 Ft
Nincs raktáron
A kínai orvoslás vezérfonala

A kínai orvoslás vezérfonala

Dr. Rideg Sándor

A Hagyományos Kínai Orvoslás úgy tartja, hogy az ember és az emberiség szerves része egy nagyobb egésznek, a világegyetemnek. Mindenkire ugyanazok a törvények vonatkoznak, amelyek az összes természeti folyamatokat irányítják. A kínai orvoslás a test nedveinek, energiáinak áramlásáról, mint folyókról, csatornákról beszél. A test állapotait, a hideg, a meleg, a szárazság és a nedvesség természeti fogalmaival írja le. Az egészség pedig a harmonikus és kiegyensúlyozott belső környezet fenntartásától függ. Az egyensúlyt pedig a Yin és a Yang fogalmaival írják le. A Yin és Yang két dinamikus erő, amelyeknek együttes működéséből származik minden, ami csak létrejön a világegyetemben. YIN: nyugodt, statikus, tétfen, hideg, sötét, nedves, föld, nő YANG: dinamikus, tevékeny, terjeszkedő, meleg, fényes, száraz, ég, férfi Ha a Yin és a Yang egyensúlya felbomlik, betegségek keletkeznek a szervezetben. A kezelés elsődleges célja, hogy ismét létrehozza a szervezetben a Yin és a Yang egyensúlyát. A Yin és a Yang egyensúlyának megteremtése végett, akár a szervezetben, akár a világegyetemben az életenergiának, a Qi-nek akadálytalanul és elegendő mennyiségben kell áramolnia az egész rendszeren keresztül. A Qi a test valamennyi mozgásának és tevékenységének a forrása. Ez teszi lehetővé a Yin és a Yang egyensúlyát a testben és a világegyetemben egyaránt. A kínai császárok udvarában az az orvos részesült dicsőségben, akinek soha nem kellett gyógyítania. Az elsődleges cél a betegség megelőzése, az egészség megőrzése volt és nem a gyógyítás. Ebbe az ősi szemléletbe ad betekintést A kínai orvoslás vezérfonala könyv bemutatva a diagnosztikai és terápiás folyamatokat.

A kínai orvoslás vezérfonala (könyv) író Dr. Rideg Sándor

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 
9 000 Ft
Nincs raktáron
A Tao és a Dharma

A kínai orvoslásról és az ajurvédáról

Arnie Lade - Svoboda Róbert

 A Tao és a Dharma - A kínai orvoslásról és az ajurvédáról

 A tao és a dharma, a kínai orvoslásról és az ajurvédáról

című könyv az emberiség két legrégibb töretlen gyógyító hagyományát tárja elénk. Kínában és Indiában egymástól függetlenül létrejött orvoslási kultúrák ezek, melyek fejldési korszakaik során kölcsönösen kicserélték tapasztalataikat, gyógymódjaikat és a gyógykezelésekben használt anyagaikat. Ez a könyvérdekes és értékes összehasonlító mű, mely úttörő jelentőségű a két orvoslási rendszer párhuzamos elemzése, valamint történelmi, elméleti és gyakorlati kapcsolatainak alapos tanulmányozása terén. Általa lehetővé válik ezeknek az ősi paradigmáknak szerves beillesztése a modern orvosi gyakorlatba.

A tao és a dharma, a kínai orvoslásról és az ajurvédáról

című könyv azzal a szándékkal készült, hogy bevezesse az olvasót az indiai (ajurvédikus) és a kínai orvoslás szemléletrendszerébe, de célja az is, hogy összehasonlítsa a két különböző világszemléletet. Alapvetően mind az ajurvéda, mind a kínai orvoslás sajátos szakkifejezéseivel tisztázza, hogy mit jelent a betegség és az egészség, és mindkettő különböző útmutatókat ad az egészség visszanyerésére. Mivel nagyobbrészt azonos alapokon nyugszanak, kölcsönösen megerősíthetik egyes tételeiket, bővíthetik egymás látószögét.

 
2 500 Ft
Nincs raktáron
A tudatos test   [ANTIKVÁR KÖNYVEK]
A tudatos test

A tudatos test

tökéletes állapotú, antikvár példány, első oldalon monogrammal

Kínai orvoslástan és természetgyógyászat az öngyógyítás szolgálatában

Jennifer Harper

A téma közérthető, remek összefoglalása, kiváló szemléltető ábrákkal - tankönyvként is használható! Új szemléletű és gondolatébresztő munka, a tradicionális kínai orvoslástant az egyszerű, biztonságos és hatékony természetgyógyászati terápiákkal ötvözi. A következő témaköröket találhatjuk meg benne: aromaterápia, reflexológia, növényi kivonatok, akupresszúra, egészségmegőrző gyakorlatok, meditáció, táplálkozás. A tradicionális kínai orvoslástan az öt elem vagy öt fázis tanán alapul. Ha megismerjük és megértjük ezek működését a természetben, képesek leszünk felismerni, hogy az egyes évszakokkal együtt járó szélsőséges jelenségeket hogyan tudjuk ellensúlyozni, és azt is felismerjük, hogy melyikük milyen fejlődési lehetőséget kínál a számunkra. A szervek összefüggésben állnak sok egyéb mellett az évszakokkal, a hőmérséklet alakulásával, a színekkel, az ízekkel, és mindnek valamilyen befolyása van az egészségünkre és a jó közérzetünkre.

A tudatos test (könyv) író Jennifer Harper

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 
3 790 Ft
Nincs raktáron
Akupresszúra   [ANTIKVÁR KÖNYVEK]
Akupresszúra

Akupresszúra

Maitri Hillebrecht

Maitri Hillebrecht könyvéből megismerheti a legfontosabb akupresszúrapontokat, elhelyezkedésüket, az indikációkat, az esetleges érdekességeket. Megtanulhatja a csakráknak a többi pontokkal való kapcsolatát, valamint az alkalmazás technikáit. Kitűnő illusztrációs anyag segít a pontok egyértelmű és gyors megtalálásában. A betegségek ábécé sorrendes tárgymutatója bemutatja az akupresszúra, mint „házi gyógyszer” sokoldalúságát és lehetővé teszi a szóba jöhető pontok meghatározását. Az akupresszúra – ahogy Maitri Hillebrecht gyakorolja – többet nyújthat spontán segítségnél. Lehetővé teszi energiarendszerünk harmonizálását és összhangba hoz önmagunkkal és az életmódunkkal.

Akupresszúra (könyv) író Maitri Hillebrecht

 
3 000 Ft
Nincs raktáron
Akupunktúra a gyógyításban

Akupunktúra a gyógyításban

Dr. Debreceni László

Az Akupunktúra a gyógyításban könyv az akupunktúra iránt érdeklődő olvasóhoz, a felvilágosításra, eligazításra váró betegekhez szól. Őszintén reméljük, hogy az orvosszerző elég tárgyilagos volt, amikor e könyv fejezeteit összeállította. A tapasztalat és az elméleti ismeretanyag ötvözete hozta létre ezt a munkát, amely tanácsadó, eligazító akar lenni azokban az ambivalens kérdésekben, amelyek ma az emeberekben élnek az akupuntúráról.

Akupunktúra a gyógyításban(könyv) író Dr. Debreceni László

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 
1 500 Ft
Nincs raktáron
Akupunktúra, életenergia, egészség ANTKVÁR

Akupunktúra, életenergia, egészség

Dr. Simoncsics Péter

Akupunktúra, életenergia, egészség könyvhagyományos kínai orvoslás egyik ágát, az akupunktúra módszerét mutatja be.

Ez az ősi kínai gyógymód a szervezet általános energetikai állapotának feltérképezésére és gyógyítására is kiválóan alkalmazható.

A hagyományos kínai orvoslás olyan szelíd gyógymódokat alkalmaz, melyek káros mellékhatásoktól mentesen a test és a lélek energetikai egyensúlyának visszaállítására törekszenek. Az egyik legismertebb ősi gyógymód az akupunktúra, de a hagyományos kínai orvoslás gyakorlói alkalmaztak még masszázst, köpölyözést is a gyógykezelésben.

Az egyik legősibb orvosi könyv(Huang Ti Nei Ching), a "Sárga Császár Belgyógyászati Könyve"  mely máig kiindulási alapként szolgál a keleti orvoslással foglalkozók számára. A könyv külön fejezetben foglalkozik az akupunktúra szükséges eszközeivel, valamint a meridiánrendszerrel is. Hazánkban csak 1989 óta engedélyezett hivatalosan az akupunktúra gyakorlása.

A kezelés lényege, hogy a kezelőorvos tűket szúr a test meghatározott pontjaiba és különböző mozdulatokkal mozgásba hozza azokat. A kezelt akupunktúra pontok egy úgynevezett meridiánrendszeren helyezkednek el. A meridiánokat nagyjából úgy képzeljük el, mint egy csatornarendszert, amiben kering az életenergia. A testünkben lévő szervek és a szövetek képesek átadni egymásnak ezt az energiát. Az életenergia akadálymentes áramlása biztosítja a szervek, szövetek megfelelő táplálását, azaz az egészség fenntartását.

Ha zavar keletkezik az energiaáramlásban, vagyis betegség alakul ki a szervezetben, akkor az akupunktúra pontok (a csatornák "nyílásai") nyomásra érzékennyé válhatnak.

Akupunktúra, életenergia, egészség (könyv) írója: Dr. Simoncsics Péter

 
2 900 Ft
Nincs raktáron
Idényfüggő egészséggondozás

Idényfüggő egészséggondozás

Wang Xuejun

A hagyományos kínai orvoslás szerint a természetben zajló változások az emberek energetikai rendszerében is ciklikus változásokat okoznak és ennek nagy jelentősége van az egészség megőrzése, a megelőzés szempontjából.

A helyes életvitel elveit az ősi kínaiak évszázados tapasztalataik alapján fogalmazták meg úgy, hogy azok segítsék az emberi szervezet alkalmazkodását a természet törvényeihez, az évszakok váltakozásaihoz, az időjárás változásaihoz.
A kínai gondolkodásmód egyik legfontosabb alapelve az öt elem tana. Ennek alapján minden, ami létezik, az öt elem szerint osztható fel így például az évszakok, de az emberi szervek és az azokat működtető energiák is.
Ez és még más elvek, energiák, törvényszerűségek összefüggéseit tárja fel ez a könyv az európai ember számára, hogy a szép keleti tudományok a mi életünket is segíthessék

Idényfüggő egészséggondozás (könyv) író Wang Xuejun

 
5 600 Ft
Nincs raktáron
Kínai gyógymódok

Kínai gyógymódok

Gyógyulás a hagyományos kínai orvoslással

Stephen Gascoigne

A Kínai gyógymódok, a négyezer éves múltra visszatekintő kínai gyógyászat nemcsak gyógyítás, hanem életfilozófia is. Olyan holisztikus rendszer, amely bonyolult mûködésû, összefüggő egésznek, csatornák és szervek energiával teli hálózatának tekinti az emberi szervezetet. Ez a szemlélet érvényesül a kínai orvoslásban, amelynek legfőbb célja a megfelelő életvitel kialakítása az egészség megőrzésére, a betegségek megelőzésére és leküzdésére. A Kínai gyógymódok című könyv ben ismertetett, képekkel illusztrált gyógymódok, gyógyító masszázstechnikák, meditációs gyakorlatok, a gyógynövények alkalmazásával, a táplálkozással és életvitellel kapcsolatos tanácsok ehhez nyújtanak segítséget .

Kínai gyógymódok (könyv) író Stephen Gascoigne

 
4 900 Ft
Nincs raktáron
Kínai masszázs 1.

Kínai masszázs 1.

Temesvári Gabriella

Ebben a kötetben megismerkedhetnek a  „különleges csatornákkal”, az „ín-izom csatornákkal”, a csatornákon kívüli „extrapontokkal”. Ismerteti a „Kapunyitási technikákat,”, az alapfogásokat, jó fényképekkel, valamint konkrét receptúrákat gyakoribb betegségekre. Tartalmazza az akupunktúrás pontok teljes listáját. Alapmű a természetgyógyász szakképzésben, ETI-vizsgához, természetgyógyász alapmodulhoz, akupresször szakképzéshez, Alternatív-mozgás-masszázs szakképzéshez.

Kínai masszázs 1.(könyv) író Temesvári Gabriella

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 
3 990 Ft
Nincs raktáron
Kínai masszázs 2.

Kínai masszázs 2.

Gyermekgyógyászat

Temesvári Gabriella

A gyermekgyógyászat a csecsemő- és gyermekmasszázsnál használt technikákat, a speciális - felnőttekétől eltérő - terápiás zónákat, pontokat mutatja be. Konkrét - gyermekeknél előforduló - betegségekre, fejlődési rendellenességek kezelésére ajánl terápiás receptúrákat. A könyvben sok ábra segíti a könnyű megértést, és gyakorlati alkalmazhatóságot. Ajánlja a szerző kismamáknak, gyermekorvosoknak, akupresszőröknek, gyógymasszőröknek.

Kínai masszázs 2.(könyv) író Temesvári Gabriella

 
3 200 Ft
Nincs raktáron
Nyelvdiagnózis a kínai orvoslásban

Nyelvdiagnózis a kínai orvoslásban

Tartalom:

- A kínai nyelvdiagnózis története
- Nyelvvizsgálat
- Nyelvjelek
- A nyolc elv a nyelvdiagnózisban
- A nyelv lelke és a nyelvtest színe
- A nyelvtest alakja
- A nyelvlepedék
- Mellékletek

Paul F. Völgyesi összeállítása és szakmai tanácsadása alapján

Nyelvdiagnózis a kínai orvoslásban

 
11 000 Ft
Qi avagy az életerő megőrzésének ősi, kínai módjai

Qi avagy az életerő megőrzésének ősi, kínai módjai

Urbán István-Saáry Kornélia

A szerzők az ország egyik legnagyobb kórházának orvosai. Többször jártak Kínában, ahol különböző intézetekben tanulmányozták a hagyományos kínai orvoslást. Ez a többezer éves orvosi praktika a szervezet saját energiájának növelésével, illetve a kialakult egyensúlyzavarok helyreállításával gyógyít. Hangsúlyt helyez a megelőzésre, így a szerzők nemcsak a betegeknek, hanem az életmódjukon változtatni szándékozóknak is ajánlják könyvüket.

Qi avagy az életerő megőrzésének ősi, kínai módjai (könyv) író Urbán István-Saáry Kornélia

 
2 500 Ft
Nincs raktáron

Sorrend:

Ezokönyvek Keleverustól 

Ezoterikus könyvekezoterikus pszichológia könyvek,

természetgyógyászat könyvek, a népi gyógyászat könyvei,

továbbá asztrológia horoszkóp ezoterikus könyvek,

számmisztika könyvek, numerológia könyvek 

tarot kártya  és angyal kártya, valamint az egészséges életmód,

paleolit, bach virágterápia könyvek és esszenciái,

a magyar őstörténelem műveinek webáruháza.

 

Az Ezokönyvek Keleverustól webáruházban

válogathat az ezoterikus pszichológia könyvek, 

ezoterikus könyvek, természetgyógyászat könyvek,

népi gyógyászat könyvek,

az egészséges életmód kialakítását segítő reformtáplálkozás könyvek

az asztrológia-horoszkóp, számmisztika könyvek, numerológia könyvek 

multat, jelent és jövőt elemző  kiadványai közül, melyek az ezoterikus

 irodalom meghatározó ágazatai.

Továbbá az önismeret, pozitív gondolkodás, szeméyiségfejlesztés témakörét ismertető

ezoterikus könyvektarot kártya és angyal kártya,

bach virágterápia  és esszenciái,

radiesztézia eszközök és könyvek,   

fali-, matrica-,hűtőmágnes-, energetizáló mandalák

valamint a magyar őstörténelmet bemutató könyvek között.

 

Fentiek mellett lehetősége van böngészni   további  

ezoterikus könyvek, asztrológia horoszkóp könyvek,

az álomfejtés, ezoterika, kabbala, mágia és meditáció,

karma-reinkarnáció érdekfeszítő ezoterikus  nyvek választékából, 

a depresszió által okozott lelki problémák megoldását elősegítő 

 lélekgyógyászat, energiagyógyászat, ezoterikus könyvek,  

  a keleti tanításokat képviselő tao filozófia, buddhizmus ezoterikus  könyvek

a kínai orvoslás, a bioterápia, homeopátia, feng shui, ajurvéda, párkapcsolat-szerelem, családfelállítás témakörű ezoterikus könyvek között,

továbbá természetgyógyászat témakörében a

makrobiotika, paleolit étrend, méregtelenítés-böjt, táplálkozás-reformtáplálkozás,

aromaterápia, mozgásterápia, légzésterápia, fitoterápia, reflexológia, masszázs könyvek között

melyeket a kiválasztott könyv kategóriára klikkelve előhívhat, kinagyíthat,

ismerkedhet a tartalmukkal.

 

Szaktudásommal, mint a MANTRA Alternatív Természettudományi Főiskola végzett parapszichológusa és ezoterikus szakkönyvellátója,

kérésére készséggel segítem választását.

 

Tel: 06-70-933-0021

E-mail: keleverus@gmail.com

Keleverus

A legérdekfeszítőbb ezoterikus könyvek az ezoterikus irodalom könyvek kategóriában találhatók, melyek regényességükkel főleg az olvasmányosságot kedvelő érdeklődők igényeit elégítik ki. Az Anasztázia sorozat művei, az egzotikus környezetben játszódó történéseket bemutató ezoterikus könyvek iránt elkötelezett olvasóknak nyújtanak élményt jelentő időtöltést. Andrea Weaver regényei ma is tele vannak rejtélyekkel. „Olyan, mintha nem is én írtam volna, úgy látszik, az égiek fogták a kezem írás közben” mondja az írónő műveiről. Regényei az ezoterikus könyvek szerelmeseinek íródtak.                                                                      

Az aranyasszony trilógia könyveiben a kalandos dél-amerikai út során feltárul egy ember izgalmas és megrázó belső utazása önmaga végső valójához. Kinyílik egy kapu, mely az ősi bölcsességek, rejtélyes legendák és misztikus tanítások világába vezeti az olvasót. Az ezoterikus könyvek mindegyikében a történet alapja valóságos. A magyar származású Móricz János a hatvanas években egy barlangrendszerre bukkant Dél-Amerikában. Az őslakosok szerint egy kataklizma túlélői itt rejtették el ősi civilizációjuk üzenetét a mai ember számára egy kristálykorongba kódolva. Ezt a kristálykorongot keresik a főhősök. Az aranyasszony trilógia az  ezoterikus könyvek között az egyik legnépszerűbb sorozat.                                                                                           

Az ezoterikus könyvek kategóriában  a legkeresettebb művek a Coelho sorozat regényei. Paulo Coelho napjainkban a világ egyik legnépszerűbb írója. Az alkimista meghozta számára a világhírt. Ez a regény mára az egyetemesen elismert modern klasszikusok sorába emelkedett. A sokak által időtlennek tartott történet arra hivatott, hogy jövendő olvasók egész nemzetségeit elbűvölje és megihlesse.

Coelho művei az ezoterikus könyvek kategória remekei.

Dan Millman különleges, személyes útmutatásai intuitív felismerésekhez vezetik az olvasót saját életével kapcsolatban. Az ezoterikus könyvek önelemzésre, önmagunk megismerésére sarkallnak. Hozzásegítenek ahhoz, hogy önmagunkba mélyedve rátaláljunk rejtett, benső igazságainkra.

Az ezoterikus és spirituális regények a legnagyobb mértékben reprezentálják az  ezoterikus könyvek kategóriában a témakör mondanivalóját, a spirituális és ezoterikus tanítás elméleteit és gyakorlati útmutatásait.

Mennyei prófécia sorozat új értelmet adhat az emberiség létének.  A főhős részt vesz a kilenc ókori pergamentekercs, más néven a Mennyei prófécia felkutatására irányuló expedícióban.Az ezoterikus könyvek kategóriában  az egyik legnépszerűbb sorozat, melyben az új spirituális tudatosság átélése, illetve az ehhez vezető önfejlődési folyamat állomásainak bemutatása a célja Redfield "Mennyei" sorozatának.

Müller Péter húsz évig tanulmányozta az ősi kínai Ji-kinget, a világ egyetlen könyvét, amellyel beszélgetni lehet, amely válaszol a kérdéseinkre. A Ji-king keleten évezredek óta az emberek tanácsadója. Fontos, hogy ez a könyv nem jövendőt mond, hanem jósol, megmondja, mi a jó. Müller Péter jóskönyve megmondja, mit tegyünk, hogy a jövendőnk jó legyen. Az ezoterikus könyvek kategória keretében a műveiben a szeretet, a boldogság és az önmegvalósítás  lehetőségének tanításai, iránymutatásai fogalmazódnak meg. Felajánlja olvasóinak, hogy kézenfogva kalauzolja őket az elveszett boldogság keresésében.

Az ezoterikus könyvek legnépszerűbb szerzői, az ezotéria nagy tanítói. Műveikben az ezoterikus tanok hirdetését, a spirituális felismerések átadását, az antropozófia impulzusainak alkalmazását, az emberi tudat kibontakoztatását tartották feladatuknak, lámpást adva a mai lelki kereső kezébe.

Az ezoterikus könyvek kategóriában  Dahlke, Tepperwein munkássága, kutatási eredményei, tanításai folyamatosan formálják át gondolkodásmódunkat. A szellemtudomány nagy gondolkodói: Hamvas Béla, Rudolf Steiner helyezte át más alapokra az emberi lét fogalmát. Szepes Mária az Ezotéria Nagyasszonya haláláig folyamatosan írt és tanított, friss szellemmel és áradó szeretettel embertársai felé.  Dr. Szász Ilma összehasonlító vallás-kutató , a keresztény szemlélettel is egyező magasabb szférák ismertetésére és ezek átélését elősegítő szellemi praxis kidolgozására törekszik.

Az ezoterikus könyvek meghatározó témaköreit, az ezoterikus pszichológia könyvek kategóriában, különböző módszerek dolgozzák fel a családfelállítás, a pozitív gondolkodás, az önismeret, a személyiségfejlesztés alkalmazásával, a testi és lelki harmónia visszaállítására.

Az ezoterikus könyvek különlegességei között a keleti filozófia könyvek elkalauzolják a témakör iránt elkötelezett olvasót a buddhizmus, hinduizmus valláselméleti kérdéseinek vizsgálatához és a keleti tanítások,  hagyományos kínai orvoslás, Tao filozófia évezredes múltra visszatekintő elméletéhez.

szellemtudomány könyvek    az antropozófia és a teozófia tudományát tárják elénk neves szerzők elméleteinek bemutatásával az ezoterikus könyvek kategórián belül. Az Antropozófia a szellemtudomány, a misztérium, a magasabb világok, és a szellemvilág megismerésén keresztül vezet el a makrokozmoszból a mikrokozmoszba. 

teozófia a szellemtudomány ága, egyfajta szintézis, amely a vallások, a tudományok és a művészetek legmélyén rejtőző közös gyökereket és törvényszerűségeket tárja fel.

Az asztrológia tudománya a bolygók, zodiákus jegyek, fényszögek és a horoszkóp elemzésével, teljes képet alakít ki az ember jelleméről és nyomon követhetőek életünk eseményei a sorselemzés segítségével. Az asztrológia horoszkóp könyvek értelmezik a horoszkóp kifejtését. Az asztrológia horoszkóp könyvek kitérnek a keleti és a nyugati kultúrák eltéréseire. Nyugaton négy elemet ismernek el: föld, tűz, levegő, víz. Kínában pedig ötöt: föld, fém, fa, víz, tűz. Az asztrológia horoszkóp könyvek ismertetik az állatövi csillagképek használatát. Ezekben a csillagképekben mozog a Nap, a Hold és itt haladnak a bolygók is. Az asztrológia ezeket a csillagképeket használja a sorselemzés, a horoszkóp értelmezésénél.

számmisztika könyvek és a numerológia könyvek segítségével   jövőnk nagymértékben megismerhető.

Az ezoterikus könyvek kategóriában, a számmisztika könyvek és a numerológia könyvek tanulmányozásával megtudhatjuk, hogy miként befolyásolják életünket a számok, melyek különböző energiamintákat jelölnek, így egy ember születésekor pontosan meghatározott, hogy milyen energiák hatnak rá, amelyekből megismerhető és nagymértékben kikövetkeztethető a jövője.

Az ezoterikus könyvek kategória e témakörébe tartozó számmisztika könyvek és a numerológia könyvek  tanulmányozásával közelebb kerülhetünk az egyén, az ember és az emberi kapcsolatok bonyolult rendszeréhez.

számmisztika könyvek és a numerológia könyvek betekintést nyujtanak a számok és betűk kapcsolatrendszerébe.

számmisztika könyvek és a numerológia könyvek  - ben a számmisztika törvényszerűségei, a számok és betűk kapcsolatának összefüggései, a belölük levonható következtetések tanulmányozhatóak.

Az ezoterikus könyvek kategóriában a mágia könyvek olyan okkult titkokat tárnak fel, melyek elzártak a hétköznapi tapasztalástól.

mágia, misztika, okkultizmus sejtelmes témaköre több száz éve foglalkoztatja az embereket. Válaszokat keresnek a racionális dolgok és események mögött megbúvó rejtett összefüggésekre.

mágia az igazság kutatása , az ember teljességének keresése, a testi-, lelki-, szellemi-tökéletesség megvalósításának tudománya. Olyan okkult titkokat tár fel, melyek elzártak a hétköznapi tapasztalástól.

mágia célja az ember ráébresztése saját spirituális és szellemi valóságára. A mágia módszert kínál az ember magasabb dimenzióinak elérésére. A módszer elsődleges részét a hermetikus hagyomány ezoterikus rendszerei képezik. Ezek olyan univerzális rendszerek, melyek felfedik az ember rejtett szellemi képességeit, és rávilágítanak a világ rejtett összefüggéseire.

Az ezoterikus könyvek kategóriában a meditáció könyvek, különböző elméleti útmutatásokat és gyakorlati példákat ajánlanak, melyek segítségével a meditáció folyamán, olyan megnyugtató, ellazult, pihentető állapotot érhetünk el, melyben nemcsak fizikai testünk frissül fel, hanem közelebb kerülhetünk felsőbb énünk üzeneteinek megértéséhez is.

Az ezoterikus könyvek sorában az Energiagyógyászat  könyvek,  a tudásanyagot a régmúltban alkalmazott gyógyítási technikákból merítik és adják át a mai kor emberének

Az energiagyógyászat elfogadásában hatalmas előrelépés történt az elmúlt 20-30 évben, hiszen a prána gyógyítás, reiki kezelés, jóga, aura és csakra kezelések, radiesztéziai technikák alkalmazásával csodálatos gyógyulási eredmények születtek, amit már a tudomány is kénytelen elismerni.

Testünkön megtalálhatók azok a területek, melyek jelzik a betegség, vagy életünk diszharmonikus történéseit, figyelmeztetnek bennünket, hogy itt a változtatás ideje.

A keresésben a diagnosztika több ága közül mi magunk választhatunk.

Az ezoterikus könyvek között a diagnosztika könyvek segítenek a  számunkra legmegfelelőbb diagnosztika; az arcelemzés, kézelemzés, testdiagnosztika vagy akár az írás, a grafológia tudománya kiválasztásában.

Az ezoterikus könyvek sorában megtalálhatjuk álmaink rejtélyeire adott válaszokat, megismerhetjük jelentésüket, a könyvek segítenek az egyes álmok értelmezésében.

A kreativitás velünk született készség. Jó hír azoknak akik nem érzik magukat eléggé kreatívnak, hogy nagymértékben fejleszthető. Az ezoterikus könyvek kategóriában található, e témakörökkel foglalkozó kreativitás, tanulás könyvek tanulmányozásával   meglepő eredmények érhetők el.

A párkapcsolat, szerelem könyvek olvasása során megtudhatjuk, hogy a harmonikus párkapcsolat meghatározója a szeretet és szerelem összhangja, nem utolsó sorban a kölcsönös tisztelet. Az ezoterikus könyvek e témakörrel foglalkozó kiadványai ráhangolhatnak a boldogságkeresés eredményének eléréséhez vezető útra.

Az ezoterikus könyvek  véletlenszerű zárókategóriája a szimbólumok, mely mintegy összefoglaló zárszava e széles skálájú irodalomnak. Az ezoterikus irodalom is, mint a szimbólumok, ahogy ezt C. G. Jung megfogalmazta, nem csak a történelem és a kultúra egyszerű irányjelzői, hanem eszközök is az emberek számára, hogy minél jobban megérthessék önmagukat.