Termék kategóriák

EZOTERIKUS KÖNYVEK TERMÉKAJÁNLÓ

KABBALA KÖNYVEK


KABBALA KÖNYVEK

A kabbalisztika a kabbalával kapcsolatos ismeretek, különböző eljárások és módszerek gyűjteménye, illetve a kabbalához tartozó szám-, betű- és névmisztika rendszereinek összessége.

A kabbala szimbolikus magyarázattal szolgál a világegyetem eredetére, az emberek és az Isten kapcsolatára. A kabbalisztikus Életfa szimbolizálja a Teremtéstörténetet is.

A kabbala célja meghatározni a világegyetem és az emberi lét természetét, a létezésének értelmét és célját

A kabbala ókori eredetű zsidó misztikus tudomány, titkos bölcsesség, amelynek segítségével az ember közelebb kerülhet Istenhez, de jobban megértheti a világot és önmagát is. Isten a tíz szefira közvetítésével tart kapcsolatot az érzékelhető valósággal, általuk juthatunk el Hozzá, és egyúttal önmagunkhoz. A kabbala ugyanis elevenen élő hagyomány; ma elsősorban az önanalízis és az önfejlesztés eszközeként alkalmazzák.

A keresztény és a humanista kabbala mellett beszélhetünk gnosztikus kabbaláról is, hiszen több misztikát kedvelő filozófus (elsősorban az újplatonikusok) művei tükrözik a kabbala hatását. Az iszlám misztika (a szúfí) is erős kölcsönhatásban állt a zsidó kabbalával.

A zsidó kabbala két nagyobb területre osztható, az elméleti kabbalára és a gyakorlati kabbalára.

Amíg az elméleti kabbala elsősorban a Tóra misztikus értelmezésével, Isten és a világ, valamint önmagunk jobb megismerésével foglalkozik, a praktikus kabbala konkrét módszerek alkalmazásával szeretne segíteni embertársainkon, az élhetőbb élet és az önmegvalósítás érdekében.

A kabbala  főműve: a Széfer Jecira (Az alkotás könyve), amelyet a hagyomány valamennyi mű közül a legrégibbnek tart, de valószínűleg a 6. vagy a 10. században keletkezett.

Ebben a kategóriában a kabbala könyvek széles választékát találja.

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 


Sorrend:

A Kabala útja   [ANTIKVÁR KÖNYVEK]
A Kabala útja

A Kabala útja

Zev ben Shimon Halévi

A Kabala útja az ősi zsidó tanítással foglalkozik korunk szükségleteinek fényében. Megmutatja, hogy az egyiptomi szolgaság, az Ígéret Földje, Jákob és Ézsau testvérharca és Jákob küzdelme az angyallal mind az emberi lét allegóriái, a lelki fejlődés válsághelyzeteinek, fordulópontjainak szimbólumai.

Shimon Halévi ebben a könyvében ezt követően az útkereséssel, a szellemi tanítómester felbukkanásával foglalkozik, bevezetve az olvasót a Kabala elméletébe és gyakorlatába. Részletesen megvilágítja, miként vezetnek a kabalista gyakorlatok - a cselekvés, áhitat és elmélkedés megközelítésmódja révén - a Kabala útjának hét állomásán keresztül a mennybemenetel misztériumához.

A Kabala útja (könyv) író Halevi

 
2 990 Ft
-10%
A kabbala szimbolikája

Gershom Scholem

A kabbala szó szerint "hagyomány, átadás", mégpedig az isteni dolgok átadása, zsidó misztika. Hosszú története van és hosszú évszázadokon keresztül erőteljes befolyást gyakorolt a zsidó nemzet azon csoportjaira, melyek a hagyományos formák és a zsidóság elképzeléseinek mélyebb megértését szorgalmazták. A kabbalisták jelentőségteljesen intenzív irodalmi alkotása a késő középkortól kezdődően nagyon gazdag írásos anyagot őrzött meg. 
Ennek a mozgalomnak központi műve a Zohar, a "Ragyogás könyve", ami a XIII. század végéről származik, és amelyik a legszélesebb körben hosszú ideig fenntartotta a szent szöveg vitathatatlan értékeit, ezáltal a kánoni méltóságteljességet is.

 
3 100 Ft
Kedv. ár: 2 790 Ft
Kezdete: 2013.04.08
A készlet erejéig!
-10%
A kabbala titkos bölcsessége

J. F. C. Fuller

 

Az élet rejtélybe burkolózik - ez az alapvető tény, amivel szembekerülünk. Egy barlangban élünk, háttal a fénynek és, ahogyan Platón mondta, tudásunk kimerül a falakra vetülő árnyékokban. Az, hogy mi is ez a rejtély, nem tudjuk. Csupán létezésével vagyunk tisztában, és végső soron minden, amit tudunk magunkról, csak annyi, hogy létezünk. Ha e rejtélyt "Istennek" nevezzük, akkor életünk az "Isten létezik" és a "létezem" pólusok között mozog. Mivel azonban az előbbi meghaladja az értelmet - ahogyan a végtelen is meghaladja a végest. A kabbala ősrégi tudás, mely mester és tanítvány között került átadásra, ahogy maga a szó is mutatja: hagyomány, tradíció, átadás, átvétel. Transzcendens élmény: út befelé és felfelé, a mikro- és a makrokozmosz kapcsolata, amint fent, úgy lent. Ezt a tudást az angyalok őrizték és adták át az embernek, hogy boldoguljon és benépesítse a földet. A kabbala bölcsességén és technikáin keresztül megérthetjük a világ és önmagunk helyét, felfedezzük sorsunk korlátait, de életünk uralásának, irányításának lehetőségét is.

 
2 500 Ft
Kedv. ár: 2 250 Ft
Kezdete: 2013.04.08
A készlet erejéig!
Az élő Kabbala

Maggy Whitehouse

 

A Kabbala az egyetlen teljes körű nyugati misztikus hagyomány, jelenléte a három fő nyugati vallás (judaizmus, kereszténység, iszlám) alapjaiban egyaránt fellelhető. Alapvetően zsidó eredetűnek tartják, pedig a judaizmus kialakulása előtti időkből származik - állítások szerint egyidős magával az emberiséggel. Egyszerre szolgál a személyes fejlődés útjaként, valamint a világegyetem működésének megértését elősegítő módszerként. Vallástól, nemzetiségtől, nemtől és meggyőződéstől függetlenül gyakorolható. E kötet fellebenti a misztérium fátylát a Kabbala ősi rendszeréről, és megmutatja, miképpen használhatjuk fel a benne lévő erőteljes technikákat önismeretünk elményítéséhez, emberi fejlődésünkhöz.

 
2 990 Ft
Az igazi kabbala kulcsa   [ELŐRENDELHETŐ, az információk-kapcsolat menüben]
Az igazi kabbala kulcsa

Az igazi kabbala kulcsa 

A kabbalista, mint a mikro- és makrokozmosz ura

Franz Bardon

Azokat az olvasókat és tanulókat, akik a szellemtudományban, valamint a hermetikus gyakorlatban már jó előre jutottak, érthető öröm hatja át, és bizakodásukat a már elért gyakorlati tapasztalat megerősíti, hogy az út, amelyen járnak, valóban a legmegbízhatóbb, és minden várakozásuknak meg fog felelni. E mű tartalma sok olyan tudóst fog nagyon meglepni, akiket a kabbala iránti nagy érdeklődés vitt rá, hogy e tudományterület tanulmányozását megfelelő előképzettség nélkül, csupán elméleti alapon kezdje. 

...hamarosan be kell látniuk, hogy valamennyi e könyvben közölt - és sokszorosan kipróbált - kabbalista módszer lényegesen különbözik az eddig megjelent kabbalista könyvekben leírtaktól...

 
4 200 Ft
Nincs raktáron
-10%
Az olvadó tégely tüze

Az olvadó tégely tüze

Es Maceref

Az alkimisták mindannyin kabbalisták is, így az okkult hagyományhoz, ezzel az alkímiához is a kabbala adja a megértés kulcsát. A kabbalisztikus módszer és technika behatolt bizonyos alkimista írásokba és azok nyelvi szimbolikájába. Ezekből a leghíresebb, de legtitkosabb könyv az Es Maceref, azaz Az olvadó tégely tüze című értekezés, amelyet soha nem nyomtattak ki, és amelynek kéziratai ez idáig hozzáférhetetlenek voltak.

Az olvadó tégely tüze (könyv) író Es Maceref

 
1 900 Ft
Kedv. ár: 1 710 Ft
Kezdete: 2015.04.02
A készlet erejéig!
-10%
Isten 72 neve   [ELŐRENDELHETŐ, az információk-kapcsolat menüben]
Isten 72 neve

A spirituális fejlődés útja

Yehuda Berg

Isten 72 neve - A spirituális fejlődés útja

 

Az Isten 72 neve nem fizikai szinten, hanem a lelki élet terén fejti ki hatását. Középpontjában nem a vallásosság, hanem a spiritualitás áll. Az isteni nevek bölcsessége túllép azokon a különbségeken, melyek minket, embereket elválasztanak egymástól; túllép az emberiség történetét végigkísérő hitvitákon és nézeteltéréseken, s azt állítja a figyelem középpontjába, ami összeköti az egyes embereket éppúgy, mint a különböző nemzeteket: az emberi lelket.

 

 

 

 
4 990 Ft
Kedv. ár: 4 490 Ft
Kezdete: 2017.11.03
A készlet erejéig!
Nincs raktáron
-10%
Kabbala

Papus

 

A kabbalisták titkos tudományuk használatát öt részre osztották. A természetes kabbalát a természet misztériumainak tanulmányozására használták. Az analogikus kabbalát azért alapították meg, hogy segítségével azt a kapcsolatot mutassák be, mely a Természetben található összes dolog között fennáll, és a bölcseknek megmutattatott, hogy minden teremtmény és szubsztancia lényege egy, és hogy az ember - a Kis Univerzum - Isten kicsinyített mása - aki a Hatalmas Univerzum. Az elmélkedő kabbala azon okból lett kifejlesztve, hogy feltáruljanak általa a magasabb szellemi képességek, a mennyei szférák misztériumai. Az absztrakt ítélőképességek általa segítenek megérteni a végtelenség mérhetetlenségét, és megismerni azokat a teremtményeket, amik a végtelenségben léteznek. A asztrológiai kabbalát azok ismerték meg, akik az erőben és a nagyságban tanulmányozták tanait, valamint a valós testek szubsztanciáját, és a bolygók misztikus szervezetét. Az ötödik, vagy mágikus kabbalát azok tanulták, akik uralkodni akartak a démonok, és az embernél alacsonyabb szellemek felett, melyek a láthatatlan világhoz tartoznak. A talizmánok, amulettek, varázslatok és könyörgések által történő gyógymódok is nagyon becsesek voltak. 
Adolph Franck szerint a Széfer Jecirá abban különbözik más szent könyvektől, hogy az nem magyarázza meg a világot, és azt a csodát, ami Isten gondolatán nyugszik, vagyis nem akar az Isteni akarat lefordítója lenni. Az ősi művek Istent színes alkotásai alapján mutatják be. 
A kabbala azt tanítja, hogy a világegyetem szervesen és meghatározott rend szerint fejlődött, követve a Lángoló Kard útját. Így szimbolikus magyarázattal szolgál a világegyetem eredetére, az ember és Isten kapcsolatára, magát a teremtést emanációként fogva fel, amelyben a Végtelen Fény az Élet Fáján keresztül manifesztálódik.

 
2 700 Ft
Kedv. ár: 2 430 Ft
Kezdete: 2020.10.27
A készlet erejéig!
Kabbala - Bevezetés a misztikába és a titkos tudományba

Kabbala - Bevezetés a misztikába és a titkos tudományba 

Dr. Erich Bischoff

A klabbala generációról generációra továbbadott hagyomány, amely misztikus teológiát, pszichológiát és mágikus ismeretet tartalmaz, ami a Törvény titkaiban gyökerezik. 

A kabbala nem más, mint felülről jövő bölcsesség, ami feltárja az ember helyét és feladatát az életben. 
Két fő részre osztható: elméleti és gyakorlati kabbalára. 
Az elméleti rész a Sefer Jecira és a Zohar írásait tanulmányozza és magyarázza.
A gyakorlati rész a mágikus kéziratokat és magával a mágiával foglalkozik.
Ezen kívül érinti a misztika, a metafizika, az antropológia és az asztrológia területét is.

Kabbala - Bevezetés a misztikába és a titkos tudományba  (könyv) író Dr. Erich Bischoff 
2 300 Ft
-10%
Kabbala kezdőknek

Rav Michael Laitman

A Kabbala története, tanai és jelenkori alkalmazása


A Kabbala nem misztika, nem meditáció, nem is vallás. A Kabbala a legősibb eszmerendszer, amely az emberi lét alapvető kérdéseire keresi és adja meg a választ. A kiadvány nem a miszticizáló ismertetők egyike: a szakavatott tanár szavával szól a Kabbalával ismerkedőkhöz. A könyv első része a Kabbala történetét mutatja be, a második a valóság eredetét és felépítését fedezi fel, a következő a belső valóságunkat vizsgálja, míg a negyedik rész az előzőket koherens, gyakorlati világképpé formálja.

 
2 990 Ft
Kedv. ár: 2 690 Ft
Kezdete: 2013.04.08
A készlet erejéig!
-10%
Pszichologia és Kabbala

Zev ben Shimon Halevi


A nemzetközi hírű szerző, kabbala kutató tudományos igényességgel és pontossággal vezeti be az olvasót a kabbala rejtelmeibe és az ősi héber rendszert a modern pszichológia - S. Freud és C. G. Jung - tanításával összevetve egy új arculatát mutatja meg a régmúlt tradicionális világlátás és a modern lélektan azonosságának.

Művében olyan kérdéseket feszegetve, mint az Élet Fája és az emberi psziché felépítése, az újraszületés, a halál, a sors és az ember rendeltetése, a végső megismerés.…


 
2 800 Ft
Kedv. ár: 2 520 Ft
Kezdete: 2013.04.08
A készlet erejéig!
Széfer jecírá

Széfer jecírá

Az Alkotás könyve a kabbala elmélete és gyakorlata

Aryeh Kaplan

A Széfer Jecirá, az Alkotás Könyve (a kabbala elmélete és gyakorlata) az ősi tudás egy olyan ritkaságszámba menő, írásba öltött formája, amely évszázadokon, sőt évezredeken át csak a kiválasztottak körében és szájról szájra történő személyes tanítással került átadásra. Ez a magyarázata annak, hogy számos változata forgott közkézen. Néhány változatról sejthetjük, hogy tudatosan tartalmaz különbségeket a többi verzióhoz képest, talán abból a célból, hogy ne legyen sokak számára hozzáférhető mindaz, amely bármely halandót képessé tehet a teremtésre, pontosabban a már meglévő anyagból történő – és szellemből való – alkotó formálás művészetére. Ha az eredetit leginkább megközelítő óhéber szöveg tömörségét, nyelvezetét, mondanivalóját, stílusát közelebbről megvizsgáljuk, arra a következtetésre jutunk, hogy ennek a kabbalisták idejében és írásban rögzített zsidó forrásműnek eredeti alkotói jóval a bibliai kort megelőzően, a hindu tudást hordozó vallási szövegek íróival, a Védákkal egyidősek.

Miért érdekes ez a kötet?
– Magyarázatot kapunk belőle többek között a tér, idő és szellem viszonyára, az univerzum felépítésére.
– Megtudhatjuk milyen tudatállapotokat jelöl a Bölcsesség 32 útja, miért „mesterszámok” az 1, 2, 3, 7 és 12?
– Világossá válik a kabbalista életfa szimbóluma mögötti eredeti tartalom, a szefirotok valós jelentése és jelentősége.
– Megtaláljuk a matematika, számmisztika (numerológia), asztrológia, homeopátiás természetgyógyászat, nyelvészet gyökereit is, de a sort tovább folytathatnánk. Ugyanígy minden ma ismert hitvilág és vallás tanainak egységes előzményrendszerét is felismerhetjük benne.
– A számok és betűjelek hatalma és ereje precíz filozofikus és matematikai elvontsággal, ám egyúttal gyakorlati alkalmazhatóságuk illusztrációival jelenik meg.
– A polaritás fogalma vagy a négy alapelem működési mechanizmusa is új értelmet nyer.
– Konkrét és teljes meditációs gyakorlatokkal lehetünk gazdagabbak, melyek eredményeképpen nem kevesebbre tehetünk szert, mint a teremtő formálás képességére.
A Széfer Jecírá 1500 soros szövegét Aryeh Kaplan (Amerikában élő, Izraelben tanult fizikus, zsidó rabbi és Tóra-szakértő) magyarázatai teszik teljessé és mindenki számára érthetővé.
„A Kabbala legrégebbi, legmisztikusabb és leginkább ellentmondásos részeként a Széfer Jecírára a szakértők úgy tekintenek, mint a teremtést elvont módon leíró metaforák együttesére.
Héber betűk és az élet alapját jelentő elemek közötti közvetlen kapcsolat felfedezése azt sugallja, hogy a Széfer Jecírá valójában egy pontos beszámoló arról, hogyan teremtette Isten az univerzumot, a világot és testünket, saját nevének betűit használva közben.

A Kabbala ősi Teremtés könyvében, a Széfer Jecírában számos helyen találunk utalásokat egy univerzális kulcsra, mely nem kevesebbre adja meg a rég elfeledett választ, mint hogy ki volt a Teremtő és hogyan keletkezett fajunk. Legalább 1000 évvel megelőzve az azt igazoló modern tudományt. A mindössze 1500 sorból álló szöveg párját ritkító részletességgel tárja elénk a kozmosz és testünk születését és az ahhoz vezető eseményeket. Az univerzum teremtéséről és az emberiség eredetéről nagy részletességgel számol be a héber teremtő Formálás Könyve, a Széfer Jecírá. A ma is hozzáférhető könyv a maga teljességében részletes leírással szolgál arról, miként teremtette egy felsőbb hatalom univerzumunkat és világunkat.”

Az angol kiadás fordítója, aki ugyanakkor az első szakavatott és európai nyelvű modern tolmácsolója a nehezen érthető formában írott héber nyelvű műnek, Rabbi Aryeh Kaplan, híres amerikai rabbi és több, mint 50 kitűnő könyv szerzője, illetve fordítója, akit egyaránt jegyeznek a fizika tudományában és a judaisztika szakterületén. 

Széfer jecírá (könyv) író Aryeh Kaplan

 

 
5 000 Ft
72 Angyal   [ANTIKVÁR KÖNYVEK]
72 Angyal

72 Angyal

A kabbalisztikus misztika gyakorlata

E könyv a 72 isteni név című kötet folytatásaként feltárja a mózesi mennyei tudományokat, Isten neveinek titkát, a teremtésmisztérium rendjének isteni bölcsességét, az Egytől az Egyig vezető körforgás törvényének lét-káprázatos teljességét, a kozmikus szeretetrezgés formaképződésének kozmikus nyelvét, a harmónia látható világbeli törvényszerűségeinek polarizációját, az átszellemiesedés szakrális boldogságának megváltó jelenlétét, az Egyedülvaló kozmikus megsokszorozódásának mérhetetlen kegyelem általi mágikus fejlődését, Isten 72 nevének határtalan irgalom általi bölcsesség kivetülését, a 72 angyal - Isten kisugárzott hímnemű és nőnemű energiáinak összesűrűsödései - erejét.

72 Angyal (könyv) 

 
6 500 Ft
Nincs raktáron
A kabala útja   [ANTIKVÁR KÖNYVEK]
A kabala útja

A kabala útja

Halevi

Halevi a Kabala útja című könyvében  az ősi zsidó tanítással foglalkozik korunk szükségleteinek fényében.

Halevi  megmutatja, hogy az egyiptomi szolgaság, az Ígéret Földje, Jákob és Ézsau testvérharca és Jákob küzdelme az angyallal mind az emberi lét alleghóriái, a lelki fejlődés válsághelyzeteinek, fordulópontjainak szimbólumai. A könyv  ezt követően az egyéni útkereseéssel, a szellemi tanítómester felbukkanásával foglalkozik, bevezetve az olvasót a Kabala elméletébe és gyakorlatába 

A kabala útja (könyv) író Halevi

 
3 690 Ft
Nincs raktáron
A kabbala alapjai

 Paul Roland

 

Paul Roland a kabbala, a kabbalista meditáció képzett szakértõje és tanára. Könyve átlátható, mindenki számára érthetõ bevezetés a zsidó misztika világába. Nem csupán a kabbala elméletét magyarázza el, hanem összefüggésbe hozza a tarot-val és a csakrákkal, s meditációs gyakorlataival szinte személyiségfejlesztő tréninget is nyújt: felfogása szerint a kabbala örök hagyomány, amely minden nemzedékhez szól, a mai kor számára a személyes fejlődés, a lelki tudatosodás és a szellemi megújulás kulcsát jelenti.szellemi megújulás kulcsát jelenti.

 
3 500 Ft
Nincs raktáron
A Kabbala és a zsidó misztika

A Kabbala és a zsidó misztika

Bevezetés a judaizmus misztikus hagyományainak filozófiájába és gyakorlatába

Perle Besserman

A ​Kabbala „szájról szájra terjedő tanítás", az időtlen lelki bölcsesség. Olyan sajátos elmélkedési forma, amely a bibliai szöveg rejtett értelmét igyekszik föltárni. A zsidó misztikusok a bibliai időktől kezdve mind a mai napig azzal a céllal kutatják a Tóra rejtelmes titkait, hogy közvetlen tapasztalatokat szerezzenek Istenről, és a meditáció révén mintegy eggyé váljanak vele. 
A Közel-Kelet ősi világából kiemelkedett, egzotikus jelképekkel átszőtt Kabbalát mindig is kifürkészhetetlennek, nem ritkán pedig veszélyesnek tartották. A huszadik században lebbent fel először a titokzatosság fátyla egyes világi írók – többek között Franz Kafka – munkássága révén. Ezzel párhuzamosan merült föl az az igény, hogy a tanításokat korra, nemre és felekezetre való tekintet nélkül, mindenki számára hozzáférhetővé tegyék. Így – a modern felfogású rabbik erőfeszítéseinek köszönhetően – mostanra a Kabbala bölcsessége mindazok számára elérhetővé vált, akik meg akarják ismerni ezeket a tanításokat.

Perle Besserman, aki maga is komoly tapasztalattal rendelkezik a meditációs gyakorlatok terén, ebben az útmutatóban a laikus olvasó számára is hozzáférhető módon és közérthető nyelven nyújt részletes bevezetést a Kabbala és a zsidó miszticizmus összetett világába.

A Kabbala és a zsidó misztika (könyv) író Perle Besserman

 
4 290 Ft
Nincs raktáron
Kabbala - A tudat térképe

Kabbala - A tudat térképe 

Will Parfitt

A kabbala - szó szerint átadás, hagyomány - a középkor végén virágzó, misztikus zsidó irányzat. A VII. század óta Biblia-értelmező módszerként ismert. A XIII. századtól kezdődően nagy hatást gyakorolt az európai keresztény gondolkodókra. Is. A kabbalisztika a kabbalával kapcsolatos ismeretek, különböző eljárások és módszerek gyűjteménye, illetve a kabbalához tartozó szám-, betű- és névmisztika rendszereinek összessége. A kabbala több könyvből áll, a legnagyobb a Ragyogás Könyve, amelynek központi gondolata szerint a világegyetemben minden mindennel kapcsolatban áll, s e kozmikus tánc mögött rejtett rend és jelentés húzódik meg. Ebben az egyetemes rendszerben segít eligazodni a szerző, aki harminc éve foglalkozik ezoterikus pszichológiával és a kabbalával a személyiségfejlesztés keretein belül.

Kabbala - A tudat térképe (könyv) Will Parfitt

 

 

 
2 990 Ft
Nincs raktáron
Káoszból a harmóniába

Rav Michael Laitman

A Kabbala nem misztika, nem meditáció, nem is vallás.

 

A Kabbala a legősibb eszmerendszer, amely az emberi lét alapvető kérdéseire keresi és adja meg a választ. A kiadvány ugyanakkor azokat a speciális tényezőket is vizsgálat tárgyává teszi, amelyek jelenünk globális válsághelyzetének kialakulásához vezettek. Sok tudós és kutató ért egyet abban, hogy az emberiség problémáink a zömét az emberi ego okozza. A szerző azonban nemcsak azt mutatja meg, hogyan lehet és kell személyes életünkben új szintre lépni, de azt is, hogyan tehetjük meg mindezt társadalmi értelemben.A Kabbala útmutatása a globális válság megoldására

 
2 490 Ft
Nincs raktáron

Sorrend:

Ezokönyvek Keleverustól 

Ezoterikus könyvekezoterikus pszichológia könyvek,

természetgyógyászat könyvek, a népi gyógyászat könyvei,

továbbá asztrológia horoszkóp ezoterikus könyvek,

számmisztika könyvek, numerológia könyvek 

tarot kártya  és angyal kártya, valamint az egészséges életmód,

paleolit, bach virágterápia könyvek és esszenciái,

a magyar őstörténelem műveinek webáruháza.

 

Az Ezokönyvek Keleverustól webáruházban

válogathat az ezoterikus pszichológia könyvek, 

ezoterikus könyvek, természetgyógyászat könyvek,

népi gyógyászat könyvek,

az egészséges életmód kialakítását segítő reformtáplálkozás könyvek

az asztrológia-horoszkóp, számmisztika könyvek, numerológia könyvek 

multat, jelent és jövőt elemző  kiadványai közül, melyek az ezoterikus

 irodalom meghatározó ágazatai.

Továbbá az önismeret, pozitív gondolkodás, szeméyiségfejlesztés témakörét ismertető

ezoterikus könyvektarot kártya és angyal kártya,

bach virágterápia  és esszenciái,

radiesztézia eszközök és könyvek,   

fali-, matrica-,hűtőmágnes-, energetizáló mandalák

valamint a magyar őstörténelmet bemutató könyvek között.

 

Fentiek mellett lehetősége van böngészni   további  

ezoterikus könyvek, asztrológia horoszkóp könyvek,

az álomfejtés, ezoterika, kabbala, mágia és meditáció,

karma-reinkarnáció érdekfeszítő ezoterikus  nyvek választékából, 

a depresszió által okozott lelki problémák megoldását elősegítő 

 lélekgyógyászat, energiagyógyászat, ezoterikus könyvek,  

  a keleti tanításokat képviselő tao filozófia, buddhizmus ezoterikus  könyvek

a kínai orvoslás, a bioterápia, homeopátia, feng shui, ajurvéda, párkapcsolat-szerelem, családfelállítás témakörű ezoterikus könyvek között,

továbbá természetgyógyászat témakörében a

makrobiotika, paleolit étrend, méregtelenítés-böjt, táplálkozás-reformtáplálkozás,

aromaterápia, mozgásterápia, légzésterápia, fitoterápia, reflexológia, masszázs könyvek között

melyeket a kiválasztott könyv kategóriára klikkelve előhívhat, kinagyíthat,

ismerkedhet a tartalmukkal.

 

Szaktudásommal, mint a MANTRA Alternatív Természettudományi Főiskola végzett parapszichológusa és ezoterikus szakkönyvellátója,

kérésére készséggel segítem választását.

 

Tel: 06-70-933-0021

E-mail: keleverus@gmail.com

Keleverus

A legérdekfeszítőbb ezoterikus könyvek az ezoterikus irodalom könyvek kategóriában találhatók, melyek regényességükkel főleg az olvasmányosságot kedvelő érdeklődők igényeit elégítik ki. Az Anasztázia sorozat művei, az egzotikus környezetben játszódó történéseket bemutató ezoterikus könyvek iránt elkötelezett olvasóknak nyújtanak élményt jelentő időtöltést. Andrea Weaver regényei ma is tele vannak rejtélyekkel. „Olyan, mintha nem is én írtam volna, úgy látszik, az égiek fogták a kezem írás közben” mondja az írónő műveiről. Regényei az ezoterikus könyvek szerelmeseinek íródtak.                                                                      

Az aranyasszony trilógia könyveiben a kalandos dél-amerikai út során feltárul egy ember izgalmas és megrázó belső utazása önmaga végső valójához. Kinyílik egy kapu, mely az ősi bölcsességek, rejtélyes legendák és misztikus tanítások világába vezeti az olvasót. Az ezoterikus könyvek mindegyikében a történet alapja valóságos. A magyar származású Móricz János a hatvanas években egy barlangrendszerre bukkant Dél-Amerikában. Az őslakosok szerint egy kataklizma túlélői itt rejtették el ősi civilizációjuk üzenetét a mai ember számára egy kristálykorongba kódolva. Ezt a kristálykorongot keresik a főhősök. Az aranyasszony trilógia az  ezoterikus könyvek között az egyik legnépszerűbb sorozat.                                                                                           

Az ezoterikus könyvek kategóriában  a legkeresettebb művek a Coelho sorozat regényei. Paulo Coelho napjainkban a világ egyik legnépszerűbb írója. Az alkimista meghozta számára a világhírt. Ez a regény mára az egyetemesen elismert modern klasszikusok sorába emelkedett. A sokak által időtlennek tartott történet arra hivatott, hogy jövendő olvasók egész nemzetségeit elbűvölje és megihlesse.

Coelho művei az ezoterikus könyvek kategória remekei.

Dan Millman különleges, személyes útmutatásai intuitív felismerésekhez vezetik az olvasót saját életével kapcsolatban. Az ezoterikus könyvek önelemzésre, önmagunk megismerésére sarkallnak. Hozzásegítenek ahhoz, hogy önmagunkba mélyedve rátaláljunk rejtett, benső igazságainkra.

Az ezoterikus és spirituális regények a legnagyobb mértékben reprezentálják az  ezoterikus könyvek kategóriában a témakör mondanivalóját, a spirituális és ezoterikus tanítás elméleteit és gyakorlati útmutatásait.

Mennyei prófécia sorozat új értelmet adhat az emberiség létének.  A főhős részt vesz a kilenc ókori pergamentekercs, más néven a Mennyei prófécia felkutatására irányuló expedícióban.Az ezoterikus könyvek kategóriában  az egyik legnépszerűbb sorozat, melyben az új spirituális tudatosság átélése, illetve az ehhez vezető önfejlődési folyamat állomásainak bemutatása a célja Redfield "Mennyei" sorozatának.

Müller Péter húsz évig tanulmányozta az ősi kínai Ji-kinget, a világ egyetlen könyvét, amellyel beszélgetni lehet, amely válaszol a kérdéseinkre. A Ji-king keleten évezredek óta az emberek tanácsadója. Fontos, hogy ez a könyv nem jövendőt mond, hanem jósol, megmondja, mi a jó. Müller Péter jóskönyve megmondja, mit tegyünk, hogy a jövendőnk jó legyen. Az ezoterikus könyvek kategória keretében a műveiben a szeretet, a boldogság és az önmegvalósítás  lehetőségének tanításai, iránymutatásai fogalmazódnak meg. Felajánlja olvasóinak, hogy kézenfogva kalauzolja őket az elveszett boldogság keresésében.

Az ezoterikus könyvek legnépszerűbb szerzői, az ezotéria nagy tanítói. Műveikben az ezoterikus tanok hirdetését, a spirituális felismerések átadását, az antropozófia impulzusainak alkalmazását, az emberi tudat kibontakoztatását tartották feladatuknak, lámpást adva a mai lelki kereső kezébe.

Az ezoterikus könyvek kategóriában  Dahlke, Tepperwein munkássága, kutatási eredményei, tanításai folyamatosan formálják át gondolkodásmódunkat. A szellemtudomány nagy gondolkodói: Hamvas Béla, Rudolf Steiner helyezte át más alapokra az emberi lét fogalmát. Szepes Mária az Ezotéria Nagyasszonya haláláig folyamatosan írt és tanított, friss szellemmel és áradó szeretettel embertársai felé.  Dr. Szász Ilma összehasonlító vallás-kutató , a keresztény szemlélettel is egyező magasabb szférák ismertetésére és ezek átélését elősegítő szellemi praxis kidolgozására törekszik.

Az ezoterikus könyvek meghatározó témaköreit, az ezoterikus pszichológia könyvek kategóriában, különböző módszerek dolgozzák fel a családfelállítás, a pozitív gondolkodás, az önismeret, a személyiségfejlesztés alkalmazásával, a testi és lelki harmónia visszaállítására.

Az ezoterikus könyvek különlegességei között a keleti filozófia könyvek elkalauzolják a témakör iránt elkötelezett olvasót a buddhizmus, hinduizmus valláselméleti kérdéseinek vizsgálatához és a keleti tanítások,  hagyományos kínai orvoslás, Tao filozófia évezredes múltra visszatekintő elméletéhez.

szellemtudomány könyvek    az antropozófia és a teozófia tudományát tárják elénk neves szerzők elméleteinek bemutatásával az ezoterikus könyvek kategórián belül. Az Antropozófia a szellemtudomány, a misztérium, a magasabb világok, és a szellemvilág megismerésén keresztül vezet el a makrokozmoszból a mikrokozmoszba. 

teozófia a szellemtudomány ága, egyfajta szintézis, amely a vallások, a tudományok és a művészetek legmélyén rejtőző közös gyökereket és törvényszerűségeket tárja fel.

Az asztrológia tudománya a bolygók, zodiákus jegyek, fényszögek és a horoszkóp elemzésével, teljes képet alakít ki az ember jelleméről és nyomon követhetőek életünk eseményei a sorselemzés segítségével. Az asztrológia horoszkóp könyvek értelmezik a horoszkóp kifejtését. Az asztrológia horoszkóp könyvek kitérnek a keleti és a nyugati kultúrák eltéréseire. Nyugaton négy elemet ismernek el: föld, tűz, levegő, víz. Kínában pedig ötöt: föld, fém, fa, víz, tűz. Az asztrológia horoszkóp könyvek ismertetik az állatövi csillagképek használatát. Ezekben a csillagképekben mozog a Nap, a Hold és itt haladnak a bolygók is. Az asztrológia ezeket a csillagképeket használja a sorselemzés, a horoszkóp értelmezésénél.

számmisztika könyvek és a numerológia könyvek segítségével   jövőnk nagymértékben megismerhető.

Az ezoterikus könyvek kategóriában, a számmisztika könyvek és a numerológia könyvek tanulmányozásával megtudhatjuk, hogy miként befolyásolják életünket a számok, melyek különböző energiamintákat jelölnek, így egy ember születésekor pontosan meghatározott, hogy milyen energiák hatnak rá, amelyekből megismerhető és nagymértékben kikövetkeztethető a jövője.

Az ezoterikus könyvek kategória e témakörébe tartozó számmisztika könyvek és a numerológia könyvek  tanulmányozásával közelebb kerülhetünk az egyén, az ember és az emberi kapcsolatok bonyolult rendszeréhez.

számmisztika könyvek és a numerológia könyvek betekintést nyujtanak a számok és betűk kapcsolatrendszerébe.

számmisztika könyvek és a numerológia könyvek  - ben a számmisztika törvényszerűségei, a számok és betűk kapcsolatának összefüggései, a belölük levonható következtetések tanulmányozhatóak.

Az ezoterikus könyvek kategóriában a mágia könyvek olyan okkult titkokat tárnak fel, melyek elzártak a hétköznapi tapasztalástól.

mágia, misztika, okkultizmus sejtelmes témaköre több száz éve foglalkoztatja az embereket. Válaszokat keresnek a racionális dolgok és események mögött megbúvó rejtett összefüggésekre.

mágia az igazság kutatása , az ember teljességének keresése, a testi-, lelki-, szellemi-tökéletesség megvalósításának tudománya. Olyan okkult titkokat tár fel, melyek elzártak a hétköznapi tapasztalástól.

mágia célja az ember ráébresztése saját spirituális és szellemi valóságára. A mágia módszert kínál az ember magasabb dimenzióinak elérésére. A módszer elsődleges részét a hermetikus hagyomány ezoterikus rendszerei képezik. Ezek olyan univerzális rendszerek, melyek felfedik az ember rejtett szellemi képességeit, és rávilágítanak a világ rejtett összefüggéseire.

Az ezoterikus könyvek kategóriában a meditáció könyvek, különböző elméleti útmutatásokat és gyakorlati példákat ajánlanak, melyek segítségével a meditáció folyamán, olyan megnyugtató, ellazult, pihentető állapotot érhetünk el, melyben nemcsak fizikai testünk frissül fel, hanem közelebb kerülhetünk felsőbb énünk üzeneteinek megértéséhez is.

Az ezoterikus könyvek sorában az Energiagyógyászat  könyvek,  a tudásanyagot a régmúltban alkalmazott gyógyítási technikákból merítik és adják át a mai kor emberének

Az energiagyógyászat elfogadásában hatalmas előrelépés történt az elmúlt 20-30 évben, hiszen a prána gyógyítás, reiki kezelés, jóga, aura és csakra kezelések, radiesztéziai technikák alkalmazásával csodálatos gyógyulási eredmények születtek, amit már a tudomány is kénytelen elismerni.

Testünkön megtalálhatók azok a területek, melyek jelzik a betegség, vagy életünk diszharmonikus történéseit, figyelmeztetnek bennünket, hogy itt a változtatás ideje.

A keresésben a diagnosztika több ága közül mi magunk választhatunk.

Az ezoterikus könyvek között a diagnosztika könyvek segítenek a  számunkra legmegfelelőbb diagnosztika; az arcelemzés, kézelemzés, testdiagnosztika vagy akár az írás, a grafológia tudománya kiválasztásában.

Az ezoterikus könyvek sorában megtalálhatjuk álmaink rejtélyeire adott válaszokat, megismerhetjük jelentésüket, a könyvek segítenek az egyes álmok értelmezésében.

A kreativitás velünk született készség. Jó hír azoknak akik nem érzik magukat eléggé kreatívnak, hogy nagymértékben fejleszthető. Az ezoterikus könyvek kategóriában található, e témakörökkel foglalkozó kreativitás, tanulás könyvek tanulmányozásával   meglepő eredmények érhetők el.

A párkapcsolat, szerelem könyvek olvasása során megtudhatjuk, hogy a harmonikus párkapcsolat meghatározója a szeretet és szerelem összhangja, nem utolsó sorban a kölcsönös tisztelet. Az ezoterikus könyvek e témakörrel foglalkozó kiadványai ráhangolhatnak a boldogságkeresés eredményének eléréséhez vezető útra.

Az ezoterikus könyvek  véletlenszerű zárókategóriája a szimbólumok, mely mintegy összefoglaló zárszava e széles skálájú irodalomnak. Az ezoterikus irodalom is, mint a szimbólumok, ahogy ezt C. G. Jung megfogalmazta, nem csak a történelem és a kultúra egyszerű irányjelzői, hanem eszközök is az emberek számára, hogy minél jobban megérthessék önmagukat.