Termék kategóriák

EZOTERIKUS KÖNYVEK TERMÉKAJÁNLÓ

Termék részletekA Tuda­tos­ság Isko­lája

A Tuda­tos­ság Isko­lája
2 990 Ft

A Tuda­tos­ság Isko­lája

Kereszty András

Test-lelki tuda­tos­ság most a XXI. szá­zad­ban, min­den Föld­la­kó­nak. A bol­dog­ság kar­nyúj­tás­nyira van. A Tuda­tos­ság Isko­lája könyv azt mutatja be, hogyan érhe­ted el! Arról szól, hogy milyen alap­tu­da­tos­sá­gok­kal kell ren­del­kez­ned ahhoz, hogy sza­ba­don, kre­a­tí­van és jó emberi kap­cso­la­tok­ban élj! A tuda­tos­ság logi­kus válasz­tás, így az alap­igaz­sá­go­kat ért­hetően, egy­szerű sza­vak­kal fogal­mazza meg. Józan és tiszta fej­jel végig­gon­dolt, kikris­tá­lyo­so­dott tudás Neked!

A te éle­ted a te pro­jek­ted!
Az első jó hírem az, hogy raj­tad kívül senki sem tudja vál­lalni a felelős­sé­get az éle­ted bol­dog­sá­gá­ért! Cso­dá­la­tos! Ez ugyanis azt jelenti, hogy végre kezedbe vehe­ted az Éle­ted irá­nyí­tá­sát! Ha most elkez­ded nyert ügyed van, hiszen már el is indul­tál az úton.
Gra­tu­lá­lok, és egy­ben lás­sunk is hozzá rögtön!

A tuda­tos­ság első fel­is­me­rése: nem kell töké­le­tes­nek lenned!

Főbb érintett témakörök

TEST

Az anyagi test egészsége — az energiák fontossága — az anyagiak bölcsessége

LÉLEK

Az értelmes és boldog élet — a kreatív alkotó élet — a teremtés művészete

 SZELLEM

Az intuitív gondolkodás — a legegyszerűbb meditáció — a sors­feladatod megtalálása

A Tuda­tos­ság Isko­lája (könyv) Kereszty András


Ezokönyvek Keleverustól webárúház