Termék kategóriák

EZOTERIKUS KÖNYVEK TERMÉKAJÁNLÓ

Termék részletekMetamorfózis

Metamorfózis
3 000 Ft

Metamorfózis

Csalogány Orosz Zsolt

A magas tudatszintű társadalmak a karmikus kapcsolatokra épülnek és a sorsfeladatok alapján szerveződnek. A mai modern világ az egóra épül és a profit irányító szerepe alapján szerveződik.

Hol volt ettől Sumer aranykora? Értjük már, miért nem értjük Sumert? Az akkori gondolkodásmódot? A sumer életszemlélet illett a sorshoz, a mai nem. Az akkori támogatta az univerzum működését, a mai viszont egyáltalán nem, ezért nem is kérdés, meddig marad fenn.

 

A karmikus feladatot nem magunkért tesszük. Mi fejlődünk általa, mások számára pedig létrehozzuk azokat a lehetőségeket, melyek nélkül ők nem tudják megvalósítani saját karmikus feladataikat. Megvalósított sorsfeladataink eredményei egymásra épülnek, akár a piramis kövei. Ennek a folyamatnak a megértése, majd a tudatos alkalmazása a METAMORFÓZIS.

Ha valaki eljut oda, hogy a saját egója elé tudja helyezni a karmikus életfeladatait, és a karmikus kapcsolatait, ekkor, és csak is ekkor, éli a saját sorsát. Minden más önámítás, kósza illúzió!

 

Minden híreszteléssel ellentétben, az emberi lét nem értelmetlen és nem céltalan sem az egyén, sem az emberiség szempontjából. Végtelenül pontosan és jól kidolgozott algoritmusok vezérlik, melyek részben az Akasha Krónikában fellelhetőek, részben a saját sorsainkban. Mindenkinek vannak életfeladatai és karmikus társai, szövetségesei, akikkel közösen meg tudjuk oldani azokat a célokat, melyek miatt leszülettünk. Közös alkotásunk kézzel fogható eredményeket generál, és ezek az eredmények jók nekünk és jók másoknak. Ameddig az emberiség ezt tiszteletben tartja, addig fejlődik, építi a társadalmat. Aztán, amikor már az embert nem érdekli sem saját karmikus feladata, sem másokkal közös karmikus feladatai, a mellé születő karmikus társait pedig elhajtja, mert inkább végzi megszokott értelmetlen dolgait, ahelyett, hogy céljainak élne, akkor az emberiség lebontja a társadalmat. Ez így teljesen logikus is, hiszen amíg tudatosan építi a házát, úgy cselekszik, ahogy egy házat építeni kell, addig építő munkát végez. Ha már az ellenkezőjét teszi, legyen az bármilyen fáradtságos is, akkor bontja a házat, mely még ráadásul könnyen a fejére omlik, maga alá temetve az elemekkel küzdő munkást.

Metamorfózis (könyv) író Csalogány Orosz Zsolt

A Csalogány könyvei:

Ébredés 

Sumer

Egészség

Millió éves civilizációk

Ki vagyok?

Túl az anyagon

Az író oldala: http://maga-a-valosag.com/?page_id=2181

 


Ezokönyvek Keleverustól webárúház

 • Tartalomjegyzék

  ELŐSZÓ

  1. A KOR SZELLEME       

  A korszellem fogalma        

  Vissza a jövőbe, mit hoz a közeli jövő? 

  Individualitás          

  Akasha Krónika      

  Kiszakadtunk a kozmoszból        

  Kiszakadtunk az anyagi természetből   

  2. AZ ÁTALAKULÁS KORA          

  A korszak bemutatása

  A korszak szelleme

  A kor szellemének megértése a társadalomban         

  3. KARMA ÉS/VAGY SZABADSÁG?    

  Mi a karma, karmikus szükségszerűség?         

  Ki látja a karmát?    

  Kamra vagy szabadság?  

  Önként vállat feladat         

  4. A SZABADSÁG FILOZÓFIÁJA          

  5. METAMORFÓZIS          

  Egyszer élünk…     

  Felemelkedett mesterek    

  Mai költők, írók        

  Más törvények        

  Isten              

  Szellemvilág

  Fizikai halál, szellemi születés   

  Szellemvilág földi megértése      

  Kollektív tudat         

  Nemek harca          

  A nő              

  Párosan szép az élet         

  Az idő nem lineáris

  Félelem        

  Ébredés        

  Genetika      

  Ha tudnánk…         

  Mai ember    

  Három élet   

  Gondolkodás és szabadság        

  Emlékezni jó?         

  Sorsválasztás szabad akaratból 

  Balesetek, természeti katasztrófák         

  Ami az asztrológiából kimaradt   

  Több síkon egyszerre        

  Nem a mi dolgunk  

  6. KÉT PÓLUS        

  7. METAMORFÓZIS ÉS A NAPI ÉLET  

  Csapatmunka         

  Időtényező   

  8. METAMORFÓZIS ÉS CIVILIZÁCIÓ   

  9. HARMÓNIA A KAPCSOLATBAN, SORSBAN        

  10. ÜRESJÁRAT    

  11. KARMIKUS FELADAT   

  12. AZ EMEBRISÉG TUDATSZINTJE  

  13. A TUDAT KIKAPCSOLÁSA  

  14. A TUDÁS ÁRA 

  15. SZÁM ÉS NÉVMISZTIKA      

    1 - az egyéniség, vezető, vezető egyéniség, Éntudat/ego  

    2 – az intuíció, médiumitás, múltbéli tudás, közös tudat     

    3 - egységben önmagával és a világgal         

    4 – karmaoldás, családi kötelékek        

    5 – mágus  

    6 – munka, lehorgonyzás, önmegvalósítás, önbecsülés    

    7 – teremtés, párkapcsolat, kapcsolat a másik nemmel       

    8 – végtelen lehetőségek, pénz

    9 – harmónia megélése és tanítása     

    0 – újrakezdés      

  A születési dátum elemzése        

  A számmátrix          

  A név szerepe         

  Számok szerepe a mátrixban      

  Első példa    

  Második példa        

  Harmadik példa      

  Összefoglalva         

  16. A PÁRBESZÉD NYELVE     

  Elismerő szavak, dicséret 

  Minőségi idő

  Ajándékozás           

  Apró szívességek, figyelmességek        

  Testi érintés 

  A szeretetnyelvek a test-lélek-szellem harmóniában 

  A szeretetnyelv felfedezése        

  Félrehallás  

  Párkapcsolat           

  Család          

  Függőség    

  Munkahely  

  Orvos-páciens        

  17. KONKRÉTAN?

  EPILÓGUS  

  Ajánlott szakirodalom               

  Metamorfózis (könyv) író Csalogány Orosz Zsolt