Termék kategóriák

EZOTERIKUS KÖNYVEK TERMÉKAJÁNLÓ

Rudolf Steiner könyvek


Az ezotéria nagy tanítónak munkássága, kutatási eredményei, tanításai folyamatosan formálják át gondolkodásmódunkat, segítik lelki és spirituális fejlődésünket.

Rudolf Steiner műve ahhoz nyújt alapot az egész világon, hogy az emberek az antropozófia impulzusait ne csak az egyes ember fejlődése számára tegyék eredményessé, hanem a munka és az élet legkülönfélébb területeinek megelevenítésére törekedjenek.Rudolf Steiner műveit, tanulmányait, előadásait - több mint 4000 maradt meg a hallgatók jegyzeteiben -, valamint terjedelmes művészi munkásságát a Rudolf Steiner összkiadás áttekinthetően csoportosítva teszi hozzáférhetővé a nyilvánosság számára.


Sorrend:

-10%
A gyógyítás művészetének elmélyítése   [ELŐRENDELHETŐ, az információk-kapcsolat menüben]
A gyógyítás művészetének elmélyítése

A gyógyítás művészetének elmélyítése

Meditatív vizsgálódások és útmutatások

Rudolf Steiner

...A legszörnyűbb, hogy az emberek ma mindent az értelmükkel akarnak felfogni. Az orvoslásban egyáltalán semmit sem lehet az értelemmel felfogni. Az értelemmel legfeljebb az ásványok betegségeit lehetne felfogni, de azokat ugye nem gyógyítjuk. Mindent, ami orvosi, a közvetlen szemlélettel kell megragadni, és ehhez ezt előbb ki kell alakítani.

Mit jelent ez a "közvetlen szemlélet", hogyan lehet elsajátítani, alkalmazni?
Ehhez adott Rudolf Steiner konkrét módszertani útmutatást fiatal orvosoknak és orvostanhallgatóknak életének utolsó szakaszában. Felvázolta, hogyan épüljön fel egy olyan oktatás, mely az intellektuális tudást szellemtudományos szemlélettel, érzülettel itatja át.
Korszakalkotó jelentőségét, mai aktualitását mutatja, hogy azon néhány orvos munkásságából kiindulva, akik a könyvben feljegyzett 13 előadást 1924 telén és tavaszán hallgatták, mára egy minden földrészen jelenlévő gyógyászat nőtt ki.

A gyógyítás művészetének elmélyítése (könyv) író Rudolf Steiner

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 
2 700 Ft
Kedv. ár: 2 430 Ft
Kezdete: 2017.02.12
A készlet erejéig!
Nincs raktáron
A karma megnyilvánulásai   [ANTIKVÁR KÖNYVEK]
A karma megnyilvánulásai

A karma megnyilvánulásai

antikvár pl, néhány oldalon aláhúzásokkal

Rudolf Steiner 

Rudolf Steiner német filozófus neve nem ismeretlen már a magyar olvasóközönség előtt. 1861-ben született Kraljevecben, és 1925-ben halt meg a svájci Dornachban. Sokszínű tevékenységének legfontosabb területe a szellemfilozófia művelése és terjesztése. Kötetünk anyaga előadás-sorozatként hangzott el 1910-ben. Az előadások témája a reinkarnáció problémájának részletes kifejtése. Az előadások központi fogalma a karma. A karma eredetileg a hinduizmusnak az a tétele, hogy az emberek és általában az élőlények sorsát különböző életeikben elkövetett tettek határozzák meg. Rudolf Steiner ezt a keleti ihletésű fogalmat nyugati szellemben kelti újjá, s ezen az alapon vizsgálja a karma lényegét az emberiség, a személyiség szempontjából, megkülönböztetve ettől a karma megnyilvánulásait az állatvilágban és a növényvilágban. Érdekes fejtegetéseket olvashatunk a könyvben a betegségek és a karma viszonyáról, a női és a férfiélmények karmikus hatásairól, a karma szerepéről a földrengésekben, a vulkánkitörésekben és a járványokban. Rudolf Steiner hatása életében is rendkívül nagy volt, s a tanítása iránti érdeklődés ma is jelentős, eszméi sok hívet vonzanak.

A karma megnyilvánulásai (könyv) író Rudolf Steiner

 
3 500 Ft
A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata 1.

A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata 1.

Rudolf Steiner

A könyv két nagy fejezetre tagolódik: A karmikus erők természete és Egyes emberi sorsok karmikus meghatározottságai. Az emberi sors feltételeinek és törvényeinek tárgyalásába kezdünk bele, vagyis arról a témáról lesz szó, amit általában karmának szoktunk nevezni. A karma hatását azonban csak akkor lehet igazán megértenünk, ha előbb a világban működő törvényszerűségek különböző fajtáit is tanulmányozzuk. Ezért a legkevésbé sem kerülhető meg számunkra az, hogy - ezúttal egy kissé absztrakt formában - a világ bizonyos alapösszefüggéseibe is betekintést ne nyerjünk, hogy majd onnan eljuthassunk az emberi karma sajátos területére. Ennek szellemében Rudolf Steiner feltárja a világ törvényszerűségeit, majd az egyéni karma fogalmát.

A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata 1. (könyv) író Rudolf Steiner

 
2 700 Ft
A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata 4.   [ELŐRENDELHETŐ, az információk-kapcsolat menüben]
A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata 4.

A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata 4.

Rudolf Steiner

Az antropozófia a XX. század kereső embere előtt új szellemi világ- és emberképet tár föl; kapcsolódik az emberiség ősi bölcsességéhez, és centrumában a Krisztus-esemény áll. Rudolf Steiner szellemtudományos kutatási eredményei a gyakorlatban az élet számos területén mutatkoznak, így például a nevelésben (Waldorf-iskolák), a gyógyászatban és a gyógypedagógiában, a művészetben éppúgy, mint a mezőgazdaságban és a társadalmi élet területén.

A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata 4. (könyv) író Rudolf Steiner

 
2 490 Ft
Nincs raktáron
-10%
A magasabb világok megismerésének útja

A magasabb világok megismerésének útja

Rudolf Steiner

E könyv fejezetei eredetileg mind különálló tanulmányok, „Hogyan jutunk a magasabb világok megismeréséhez?” összefoglaló címen láttak napvilágot. Most itt könyv alakban jelennek meg. Munkám azzal a fejlődéssel foglalkozik, amelyen az embernek keresztül kell mennie, hogy a magasabb világokat megismerhesse. A benne foglalt ismertetések különböző szükségleteket akarnak kielégíteni. Elsősorban azoknak nyújtanak valamit, akik érdeklődnek a szellemi kutatás eredményei iránt s ezért bizonyára felvetik a kérdést: „Vajon honnan szerezték tudásukat azok, akik saját állításuk szerint az élet nagy és rejtélyes kérdéseiről tudnak valamit?”

A válasz erre a kérdésre így hangzik: „a szellemtudomány fedte fel előttük ezeket a rejtélyeket”. Aki azonban szellemi kutatást akar végezni, vagyis magukat a tényeket akarja megfigyelni, amelyeket a szellemtudomány közlései leírnak és feltárnak, az kell, hogy maga is felemelkedjék az érzékfeletti megismeréshez, azaz saját maga járja be a megismerésnek azt az útját, amelynek leírását itt megkíséreltem. Tévedés volna azonban azt hinni, hogy a szellemtudomány közlései értéktelenek annak számára, aki hajlam, vagy lehetőség hiányában a magasabb megismerés útját nem járhatja meg. A tények kikutatására csak az képes ugyan, aki be tud hatolni az érzékfeletti világokba, de a kikutatott tények igaz voltáról az is meggyőződhet, aki maga nem észlelte őket.

A magasabb világok megismerésének útja (könyv) író Rudolf Steiner

 
2 100 Ft
Kedv. ár: 1 890 Ft
Kezdete: 2017.12.09
A készlet erejéig!
A nyugati és a keleti világ különbözősége

A nyugati és a keleti világ különbözősége

Rudolf Steiner

Az antropozófiai mozgalom 2. nemzetközi kongresszusán Bécsben 1922. június 1. és 12. között tartott előadások.

"Az utóbbi időben meglehetősen sok szó esett a Kelet, valamint a Nyugat kulturális sajátosságairól. Ebből próbálták meg felismerni, hogyan keletkeznek felemelkedési erők a ma annyira tevékeny hanyatlási erőkkel szemben. Ez oda vezetett, hogy ez a személetmód a bécsi kongresszusi előadások középpontjába került. A kongresszus a Nyugat-Kelet Kongresszus címet kapta, abból a meggyőződésből, hogy ma a Föld egész kultúrvilágába el kell jönnie a megértésnek, mégpedig leginkább szellemi alapokra építve.
Korábban Európa és Európa kapcsolata Amerikával ezen múlott; az újabb kor kulturális élete lényegében nyugati irányultságú kulturális élet lett. Azzal, hogy most már a külső kulturális élet szemlélete eltolódik a Csendes-óceán felé, elkezdődhet, hogy az egész Föld olyan nagy terület legyen, amelyet minden kulturális kérdés tekintetében egységesen kell kezelni. Mivel azonban az emberek között, akik szeretnék, hogy közük legyen egymáshoz, nagyon is szükséges a megértés és a bizalom, mindezt meg kell előznie a szellemi területen való megértésnek. Minden attól függ, hogy Nyugaton megtanuljanak nagyobb megértéssel tekinteni a Keletre, annak ellenére is, hogy ma milyen hanyatlási termékek, sőt hanyatlási érzések találhatók ott, és hogy Keleten megtanuljanak igenléssel tekinteni a Nyugatra, nem pusztán elutasítással, ahogyan eddig történt. Természetesen még nagyon sok mindenre lesz szükség azoknak a szellemi alapoknak a megteremtéséhez, amelyek ehhez a megértéshez kellenek.
Ma, amikor a gazdasági viszonyok oly rendkívüli módon követelik meg az együttműködést, egyáltalán nem szabad azt remélnünk, hogy ezeknek a gazdasági viszonyoknak a rendje, még ha olykor úgy is tűnik, bármi mást érhetne el, mint egy pótlékot, és a végleges megoldás mindaddig várat magára, amíg a szellemi viszonyok elhozzák a megértést. Ezt, a fontos szellemi terűleten kialakuló megértést kellett a bécsi kongresszusunknak szolgálnia."
Rudolf Steiner dornachi beszámolója a Kelet-Nyugat Kongresszusról

A nyugati és a keleti világ különbözősége (könyv) író Rudolf Steiner

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 
2 500 Ft
-10%
A szellemvilág küszöbén

A szellemvilág küszöbén

Rudolf Steiner

Ez az írás elmélkedésszerű formában ismerteti a világ és az emberi lényiség életének ama részeit, amelyek akkor szemlélhetőek, ha a szellemi megismerés az érzéki világot a szellemvilágtól elválasztó határokon átlendül. Sem rendszeres leírásra, sem bármilyen vonatkozású teljességre nem törekszünk; szellemléti élmények néhány szabad formájú képének megrajzolását kívánjuk megkísérelni csupán.

Aki csakugyan be akar hatolni a szellemtudomány megismeréseinek területére, szükségét fogja érezni annak, hogy az élet szellemi birodalmát egyre új s új irányból szemlélhesse.

Minden egyes ily leíráskor, amely bizonyos szemszögből készül, alkalmunk nyílik oly megismerések közlésére, amelyek más szemszögből meg nem szerezhetők. Annak, aki maga is törekszik szellemszemléletre, ebben az írásban újabb irányítások kínálkoznak majd elmélkedése anyagául. Az olvasó észre fogja venni ezt, ha keresi ezeket az irányításokat, hogy lelki életben megfelelő módon alkalmazhassa majd.

A szellemvilág küszöbén (könyv) író Rudolf Steiner

 

 

 
2 100 Ft
Kedv. ár: 1 890 Ft
Kezdete: 2015.03.18
A készlet erejéig!
A templomlegenda és az aranylegenda

A templomlegenda és az aranylegenda

Rudolf Steiner

A templomlegenda és az aranylegenda című könyv tartalma:

A kötetben szereplő előadásokat Rudolf Steiner 1904-ben, illetve 1905-ben tartotta, tehát az úgynevezett „korai” előadásokhoz tartoznak. Számos olyan közlést tartalmaznak, amelyek máshol nem szerepelnek, vagy legalábbis nem ilyen részletességgel. Így például sok mindent megtudhatunk a templomlegendáról, a szent kereszt legendájáról, a Prométheusz-mondáról, a rózsakeresztesekről, a manicheizmusról és a szabadkőművességről.

A templomlegenda és az aranylegenda (könyv) író Rudolf Steiner

 
2 490 Ft
Nincs raktáron
A ​gyógyítóművészet kitágításának megalapozása

A ​gyógyítóművészet kitágításának megalapozása 

Rudolf Steiner · Ita Wegman

Nem ​arról van szó, hogy szembe akarunk helyezkedni a korunk elismert tudományos módszereivel dolgozó orvostudománnyal. 
Ennek alapelveit teljes egészében elismerjük. 
Azon a véleményen vagyunk, hogy az általunk megadottakat csak olyasvalaki használhatja fel a gyógyítás művészetében, aki e princípiumok értelmében képes arra, hogy teljes értékű orvos legyen. 
De mindahhoz, amit a ma elismert tudományos módszerekkel az emberről megtudhatunk, további ismereteket fűzünk, amelyek egyéb módszerekkel találhatóak meg, és ezért egyben kényszerítve érezzük magunkat, hogy ebből a kitágított világ- és emberismeretből kiindulva azon fáradozzunk, hogy a gyógyítás művészetét is kitágítsuk. 
Az elismert orvoslás alapjában véve nem tehet ellenvetést azzal szemben, amivel előállunk, hiszen mi ezt a gyógyászatot nem tagadjuk meg. 
Csak az utasíthatja el elejétől fogva a próbálkozásunkat, aki nem csak azt várja el, hogy tudását elismerjék, de azt is megköveteli, hogy semmiféle, az ő ismereteit meghaladó tudással ne lehessen előállni.

A ​gyógyítóművészet kitágításának megalapozása (könyv) írók Rudolf Steiner · Ita Wegman

 
2 500 Ft
Az emberi fejlődés útjai

Az emberi fejlődés útjai

Rudolf Steiner

Nemigen egyezik meg a mai gondolkodásmóddal, hogy a karácsonyi ünnep alatt előadássorozatot tartsunk; ez különösnek látszik, mert már megszoktuk, hogy az év nagy ünnepeit a pihenés és a vallásos gyakorlatok idejének tekintsük. A jelenlegi viszonyok mélyebb ismerete azonban félreismerhetetlenül megmutatja, hogy a mostani ünnepekhez nem illik az, ami eddig hosszú időn keresztül érvényben volt. Nehéz időket élünk s könnyelműség lenne, ha figyelmen kívül hagynánk a mai helyzet súlyosságát s egyszerűen folytatni akarnánk a régi szokásokat, tekintet nélkül arra, hogy mi játszódik le éppen ma a látható és láthatatlan világokban. Ilyenkor, a nagy ünnepeken az emberek megajándékozzák egymást, a hagyományhoz híven feldíszítik a karácsonyfát és azt cselekszik, ami évszázadok óta szokás. Most azonban elérkezett az ideje annak, hogy észrevegyük: ez a szokás ma már szinte bűn .

Az emberi fejlődés útjai (könyv) író Rudolf Steiner

 
1 750 Ft
-10%
Az ezotéria alapjai

Az ezotéria alapjai

Rudolf Steiner

A tudás útja az embert elvezeti oda, hogy megismeri a mikrokozmosz és a makrokozmosz közötti összefüggést, hogy szétoszthatja a természetbe, hogy elmondhatja, a világ melyik részéhez tartozik annak minden egyes orgánuma. Az ó germán mítosz így osztja fel Ymir óriást.

Koponyájából a mennyország boltíve jön létre, csontjaiból a helységek alakulnak ki stb. Ez a belső látásmód a mitológia esetében. Az ezoterikus a világ minden részében valamiféle összefüggésre lel önmagával. Majd belső rokonlelkűség bukkan elő. Erről a látásmódról intenzíven kell gondoskodni. Ilyen intenzív gondoskodásra mutat rá az összes vallás. Ez az evangéliumokban is felbukkan.

Az ezoterikus így fogalmaz: a környező világ összes dolga, köve, növénye és állata tulajdon fejlődésének nyilvánvaló jele, nem létezhetne, ha ezek a birodalmak nem lennének jelen. Ennek ismerete nemcsak annak érzetével tölt el minket, hogy e birodalmak fölé emelkedtünk, hanem annak tudatosításával is, hogy nélkülük nem létezhetnénk.

Az ezotéria alapjai (könyv) író Rudolf Steiner

 
3 100 Ft
Kedv. ár: 2 790 Ft
Kezdete: 2015.03.18
A készlet erejéig!
Az önismeretről

Az önismeretről

Nyolc meditáció

Rudolf Steiner

Ezen értekezés célja, hogy az emberi léthez kapcsolódó szellemtudományos ismeretet közvetítsen. A leírás módszere oly módon rendszerezett, hogy az olvasó magáévá teheti a sorok tartalmát úgy, hogy olvasás közben az egyfajta belső megvitatássá válik számára. Ha e monológ olyan formát ölt, hogy azok az eddig rejtőző erők, amiket minden lélekben fel lehet ébreszteni, ezáltal megmutatva magukat, akkor az olvasás a lélek egy valós belső munkájához vezet. Ez utóbbi pedig fokozatosan törekszik arra a lelki vándorlásra, aminek tényleges célja a szellemvilág birtoklása. Ezért mindaz, amit el kell sajátítani, nyolc olyan meditáció alakjában lett megadva, amit valóban gyakorolni lehet. Ha ez elvégeztetett, fel lehet őket használni arra, hogy a lélek saját belső elmélyedésén keresztül közvetítsék afelé azt, amiről szólnak.

Az önismeretről (könyv) író Rudolf Steiner

 
1 800 Ft
Mantrák

Mantrák

A hetesség misztériuma

Rudolf Steiner

Az ember csak akkor ért meg egy dolgot, amikor azt a szívével felfogja. Az értelem és az ész csupán közvetítők a szív megértéséhez. Az ész és az értelem által jutunk el az Isten gondolataihoz. Amikor azonban az ember így birtokolja a gondolatot, akkor meg kell tanulnia azt szeretni. Az ember lassanként megtanul szeretni minden dolgot. Ez nem azt jelenti, hogy megítélés nélkül mindent meg kell szeretnie, amivel találkozik. Hiszen tapasztalatunk mindenekelőtt csalóka. Ha azonban az ember azon fáradozik, hogy egy lényt vagy dolgot isteni alapokra helyezve kutasson, akkor el is kezdi szeretni. Amikor egy eltévelyedett ember áll előttem, úgy nem az eltévelyedettségét kell szeretnem. Azáltal csak tévedésben lennék, és neki sem segítenék. Ha azonban elgondolkodom azon, hogy ez az ember hogyan tévelyedett el, és ha melléállok, hogy tévelyedettségét levesse, akkor segítek neki, s én pedig eltökélem magam az igazságra. Mindenütt keresnem kell, hogy hogyan szerethetek. Isten minden dologban ott van, de ezt az istenit benne először meg kell keresnem.

Mantrák (könyv) író Rudolf Steiner

 
1 700 Ft
-10%
Megismerés és halál

Megismerés és halál

Rudolf Steiner

A Krisztus-legendáknak sok-sok vonása van, melyek mélyen feltárják sokrétű jelentőségét annak, amit a Krisztus-princípium jelent, és amit a világban véghez kell vinnie. A Krisztus-legendák egyik legmélyebb vonásához tartozik a három mágusnak, a három keleti királynak imádása és áldozata. De a keresztény tradícióknak ehhez az alapvető szimbólumához csak mélységes megértéssel szabad közelednünk. Később az a nézet alakult ki, hogy a három király közül az első az ázsiai népeket reprezentálja, a második az európai népeket, a harmadik pedig az afrikai népek képviselője. Ahol a kereszténységet, mint a földi harmónia vallását akarják mindjobban a világ különböző áramlatainak és vallásos irányzatainak az Egy princípiumban, a Krisztus-princípiumban való egyesülését látják.

Megismerés és halál (könyv) író Rudolf Steiner

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 
1 800 Ft
Kedv. ár: 1 620 Ft
Kezdete: 2015.03.07
A készlet erejéig!
Mihály arkangyal korszaka

Mihály arkangyal korszaka

Rudolf Steiner

Amikor az emberek spirituális víziók révén megtalálják azt az utat, ami a fizikailag, érzékszervek útján észlelhető világ mögött rejtőzik, akkor megjelenik számukra a szellem világa. Abban a világban úgy érezzük, hogy a fizikai világ képei vezetnek bennünket, ezeket, a spirituális képeket látjuk magunk előtt. Az emberiséget, fejlődése során egyfolytában segítették és vezették a spirituális világból származó ösztönzések. Azok számára, akik messze elláttak, ezek a hatások a spiritualitás fényében teljesen érthetőek voltak, és megmutatták, milyen irányba kell haladniuk. Ily módon tehát, amit a spirituális világban találunk, azt össze kell vetni a fizikai világ jelzéseivel; nem azokkal, amelyek csupán mutatnak egy irányt, vagy jelölik egy helynek a nevét, hanem azokkal az erőteljes (vagy legalábbis erőteljesnek tűnő) szavakkal megjelenített jelzőtáblákkal, amelyek képesek megváltoztatni az emberi gondolkodást, érzéseket, vágyakat. A spirituális jelzésekről beszélek. A spirituális világban viszont az ilyen irányokat minden korszakban figyelemreméltó módon közlik az emberekkel: mégpedig talányos, többféleképpen értelmezhető nyelven. Annak, hogy valaki képes legyen értelmezni az efféle talányt, megvan a maga módja. Ahhoz, hogy az ilyen többértelmű jelzések valódi sugallatot adjanak az életre vonatkozóan, az illetőnek össze kell gyűjtenie szinte minden benne rejlő tudásanyagot. Így aztán napjainkban, hiszen valamit az emberiség megkapott a jelenben és a közeli jövőben, láthatjuk az általam asztrális fénynek elnevezett sugallatot, és ezek a nyílt szavak sugallatot jelentenek majd az emberiség számára.

Mihály arkangyal korszaka (könyv) író Rudolf Steiner

 
1 490 Ft
Okkult fiziológia

Okkult fiziológia

GA128 – Nyolc előadás – Prága, 1911. március 20-28.

Rudolf Steiner

Ezeket az előadásokat nem csak orvosok hallgatták és nem csak orvosoknak szól, de kétségtelen, hogy jó, ha az olvasó rendelkezik ilyen előismeretekkel. Hasznos lehet továbbá a teozófia és az antropozófia alapfogalmainak ismerete, bár minden kifejezés körül van írva, hiszen a hallgatóság összetétele ezt megkívánta. Orvosok, terapeuták és elfogulatlan komoly érdeklődők számára fontos, lehetőleg közösen megvitatandó, fordítás kerül az olvasók, az ilyen irányú tanulmányokat folytatók kezébe.

A nyolc előadás lehetséges címei:

1. Az ember mivolta 
2. Kettősség az emberiben 
3. Együttműködés az emberi kettősségben 
4. Az ember belső kozmikus rendszere 
5. Az érzékfeletti erők rendszerei 
6. A vér, mint az emberi én megnyilvánulása és eszköze 
7. A tudatos ember élete 
8. Az emberi forma és érzékfeletti formáló

Okkult fiziológia (könyv) író Rudolf Steiner

 
2 800 Ft
Nincs raktáron
Okkult pecsétek mágikus szimbólumok

Okkult pecsétek mágikus szimbólumok

Rudolf Steiner

A szellemtudomány értelmében a fizikai világ dolgainak okai az érzékfeletti, láthatatlanban szunnyadnak. Ami fizikailag megnyilvánul, annak az asztrálvilágban megvan a maga ősképe, míg a szellemvilágban a maga szellemi ősereje van jelen. A hét pecsét az asztrális ősképeken keresztül – a szellemtudomány értelmében – az emberiség fejlődését nyújtja a Földön. Ha az „asztrális lángolás” ezt a fejlődést a régmúltban és a távoli jövőben keresi, akkor számára ez a fejlődés a bemutatott hét pecsét képeiben mutatkozik meg. Nem kell semmit felfedezni, hanem csak a valóságot kell megérteni, melyet szellemileg észlel.

Okkult pecsétek mágikus szimbólumok (könyv) író Rudolf Steiner

 
1 900 Ft
-10%
Reinkarnáció

Reinkarnáció

Rudolf Steiner

Az élet mélyebb értelmének és az ember földi sorsának kérdései szorosan összefüggnek a következő kérdéssel: Egyszeri-e az élet vagy mindig újabb és újabb megtestesülések egymásra következése? Ez utóbbi véleményt egyre többen osztják napjainkban, mint ahogy az a számos "Újra megtestesüléssel" foglalkozó publikációból is kivehető.

Reinkarnáció (könyv) író Rudolf Steiner

 
1 800 Ft
Kedv. ár: 1 620 Ft
Kezdete: 2016.01.15
A készlet erejéig!
Rudolf Steiner él   [ANTIKVÁR KÖNYVEK]
Rudolf Steiner él

Rudolf Steiner él

antikvár példány, könyv oldala enyhén sárgult 1998.

Arkánum szellemi iskola sorozat 9.

Az élő antropozófia

Bistey Zsuzsa

Ki az ember? ANTROPOS! Milyen sorsra van szánva? SOPHIA! A válasz a kettő egységében, az antropozófiában várakozik. Az emberiséget a szellemfelejtés nehéz álmából felébreszteni ma talán a legnehezebb földi feladat, amelynek felelőssége alól több senki sem húzhatja ki magát. Ezt minden Földre küldött beavatott közül Rudolf Steiner tudta a legjobban, aki számára ez a feladat egész földi életének meghatározó motívuma volt. Az a ragyogó ív, amelyet hatvannégy földi esztendejével az ember evolúció földi-kozmikus képletébe írt, nem rögzített, befejezett forma, hanem élő szellemi erőközpont, amely a jelenkor emberének szellemi aspirációiból tovább él, formálódik, erősödik. Az emberi élet minden történése mögött a szellem munkál. Ennek a szellemi jelenlétnek a felismerése rendkívüli módon befolyásolja az élet további alakulását. Más szóval: a szellem jövője az emberiség kezében van letéve. Rudolf Steiner öröksége a mi jövőnk záloga. Minden fátyol lehullt, minden eddig rejtett tudás napvilágra került. A kérdés: vállaljuk-e a napvilág fényét, erejét, felelősséget? Aki vállalja, annak lesz szeme és látni fog, lesz füle és hallani fog, lesz bátorsága, ezért benne és általa Steiner és a modern Michael-Krisztus-reveláció földi impulzusa, az antropozófia az emberi jövő szellemi gerincévé válik.

Rudolf Steiner él (könyv) író Bistey Zsuzsa
 
3 990 Ft
Rudolf Steiner fontos megállapításai   [ELŐRENDELHETŐ, az információk-kapcsolat menüben]
Rudolf Steiner fontos megállapításai

Rudolf Steiner fontos megállapításai

Dr. Dubravszky László

Rudolf Steiner fontos megállapításai (könyv) író Dr. Dubravszky László

 
1 590 Ft
Nincs raktáron
  Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban

Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban

Állatöv, planéták és kozmosz

Rudolf Steiner

Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban - Állatöv, planéták és kozmosz

Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban 

című előadássorozat a szellemi világ magas régióiba vezet bennünket. Földi lakóhelyünkről nemcsak a kozmosz fizikai térségeibe vezet el, hanem felemel a szellemi világokba is, amelyekből a fizikai világ keletkezett. De éppen egy ilyen

Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban 

előadássorozat mutatja majd meg, hogy alapjában véve minden tudás és bölcsesség célja a legnagyobb rejtély, az ember rejtélyének megoldása. Hogy ezt megtehessük, igen távoli dolgokkal kell foglalkoznunk..

Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban (könyv) író Rudolf Steiner

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 

 
3 100 Ft
Tudás és beavatás

Tudás és beavatás

Rudolf Steiner

A tisztánlátás, amely a beavatás modern tudományának alapja, mindig is létezett. Az elmúlt korszakokban a tisztánlátás elemi erőként jelent meg az emberekben. A ma élő emberek lelkének szükségleteit ki kell elégítenünk, nem alapozhatunk a hatalomra, hanem a beavatási képzéssel a fejlődési szintet kell emelnünk. 
Rudolf Steiner jelen előadásaiban Krisztus megismerését és ezáltal az emberi én fejlődését mutatja be az antropozófia látásmódján keresztül.

Tudás és beavatás (könyv) író Rudolf Steiner

 
1 650 Ft
Útmutató az ezoterikus gyakorlatokhoz

Útmutató az ezoterikus gyakorlatokhoz

A megvilágosodás ösvénye

Rudolf Steiner

Bárki is törekszik ezoterikus fejlődésre, mindenek fölött tisztában kell lennie azzal, hogy bizonyos roppant egyszerű formulák olyan erőt rejtenek, ami akkor fejti ki hatását, ha ezek a formulák vagy mondatok életre hívatnak a lélekben. Nem ragadhatja meg ezek valós jelentését, ha csupán az intellektus segítségével akarja e mondatokat megérteni. Így kevéssé fognak bármit is jelenteni a számára. Az emberi alak korai evolúciójában volt egy szakasz, amikor még a "Létezem"-et nem lehetett belül elgondolni, sem akarni, sem érezni. Helytelen lenne azonban azt gondolni, hogy a test alakja önmagában képes lett volna előhívni a "Létezem"-et. Ez a "Létezem" már jelen volt, csak még nem tudta magát megfelelő módon kifejezésre juttatni. Csakúgy, mint ahogy most az ember testi alakjában fejezi ki magát, úgy tette korábban ezt a lélek világában. A "Létezem"-nek ez az az ereje, ami a régmúltban egyesülve a mai arcformával nem rendelkező emberi testtel, hozzásegítette a homlokot jelenlegi alakjához. Ezért van az, hogy ha az ember mélyen a "Létezem"-be süllyed, megérezheti magában az erőt, ami jelenlegi alakjába formálta. Ez az erő pedig magasabbrendű azoknál, amik a mindennapi életében éreztetik hatásukat. Mert a lélek teremtő ereje az, ami a lélekből a testi természetet kialakítja.

Útmutató az ezoterikus gyakorlatokhoz (könyv) író Rudolf Steiner

 
1 700 Ft
A karácsony és a húsvét misztériuma

A karácsony és a húsvét misztériuma

Rudolf Steiner

Rudolf Steiner 1906 és 1921 között tartott előadásaiból készült kiadvány.

Rudolf Steiner a magyar társadalom, de az egész világ két talán legfontosabb keresztény ünnepéről írt tanulmányait olvashatjuk e kötetben. Az emberiség fejlődés története két jelentős részre oszlik. A fejlődés egyik része az istenekkel teljes állapottól az istennélküliséghez, a másik rész - amelynek most a kezdetén vagyunk - az istennélküliségből a remélt istennel telítettséghez vezet. És középen, a két fejlődési áramlat között áll a golgotai kereszt... Vajon hogyan él a golgotai esemény az emberiség tudatában? Kiderül A karácsony és a húsvét misztériuma könyvből.

A karácsony és a húsvét misztériuma (könyv) író Rudolf Steiner

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 
2 500 Ft
Nincs raktáron
A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata 2.

A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata 2.

Rudolf Steiner

A könyv három nagy fejezetre tagolódik: Az emberiség történelmi haladására vonatkozó karmikus fejtegetések; Az individuális emberi élet karmikus kutatása; Karmaformálás a halál és az újabb születés közötti életben. A könyv tizenhét előadása 1924-ben hangzott el.

A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata 2. (könyv) író Rudolf Steiner

 
2 490 Ft
Nincs raktáron
A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata 3.

A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata 3.

Rudolf Steiner

A Dornach-ban, 1924. nyarán elhangzott tizenegy előadás témáiból: Az intellektualizmus és az azt megelőző lelkiállapot: a gondolatokat a világ éteriségéből veszik fel; A karmában a régebbi inkarnációk úgy hatnak a későbbiekre, mint az én-ben lévő szellemi ösztön; Az égi folyamatok összefüggése az ember földi létével; Az antropozófiai mozgalomban elkülönülő lelkek csoportja; A megismerés intézménye az első keresztény századokban; Michael erői az egész emberre hatnak, és ezáltal erősen belehatnak a fizikai karmába is; A szellemiség karmikus impulzusa azt foglalja össze, amit a lélek, a földi testbe való leszállása előtt a leírt módon átél.

A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata 3. (könyv) író Rudolf Steiner

 
2 490 Ft
Nincs raktáron
A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata 5.

A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata 5.

Rudolf Steiner

Ez a könyv Rudolf Steiner különböző európai városokban tartott 16 előadását tartalmazza. Ezekben folytatódnak a karmával kapcsolatos fejtegetések. Megtudhatjuk belőlük, hogy a halál és az újabb születés közötti életben hogyan készül el az ember új karmája, és az egyes emberi lelkek karmájukon keresztül hogyan hatnak a földi világ eseményeire. Képet kapunk a különböző bolygó-szférák titkairól, és további nevezetes személyiségek különböző megtestesüléseiről.

A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata 5. (könyv) író Rudolf Steiner

 
2 490 Ft
Nincs raktáron
A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata 6.

A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata 6.

Rudolf Steiner

Tartalom:

A földet körülvevő égitestek jelentősége az emberi élet számára

A karmikus összefüggések az emberiség történelmi fejlődésében

Az antropozófiai társaság karmája és az antropozófiai mozgalom

A kereszténység elmélyítése Michael nap-erői  révén

A karma az egyes emberben és az emberiség fejlődésében

Bővebben a "Részletes leírás" - ban

A FÖLDET KÖRÜLVEVŐ ÉGITESTEK JELENTŐSÉGE AZ EMBERI ÉLET SZÁMÁRA 
I. ELŐADÁS – Bern, 1924. január 25. 
A Hold és a Nap, mint a szellemi világ két kapuja. A múlt (individualitás) és a jövő (az általános 
emberi). Szükségszerűség és szabadság: kozmikus Hold- és Naplét. Az emberiség ősi bölcsessége. A 
Hold és a Nap két ember sorsszerű találkozásánál. A Hold a múlt, a szükségszerűség, a Nap, a jövő, a 
szabadság. A kozmikus sors átérzése. A Karácsonyi Gyűlés impulzusai. 
II. ELŐADÁS – Bern, 1924. április 16. 
Új ezoterikus impulzus az antropozófiai mozgalomban. Gyakorlati karma-kérdések. Az emberiség 
történelmi fejlődése. Természettudomány és arabizmus. A régiek Atya-, Fiú- és Szellem-misztériumai. 
A szabadság impulzusa a kereszténységben és az ellentétes mohamedán impulzus. Harun al-Rasid 
udvara. Amos Comenius „Pansophiá”-ja. Conrad Ferdinand Meyer és Heinrich Pestalozzi. 
III. ELŐADÁS – Zürich, 1924. január 28. (nem teljes) 
A Nap-kapu és a Hold-kapu. Az ősi tanítók feljegyzik az ember múltbeli tetteit a Holdon. A magasabb 
hierarchiák előkészítik a Napon az ember jövőjét. A karmikusan hozzánk kapcsolódó emberek, és a 
hozzánk nem kötődők, a halál és az újabb születés közötti életben. A Karácsonyi Gyűlés. 
IV. ELŐADÁS – Stuttgart, 1924. február 6. 
A Hold és a Nap a szellemi világba vezető két kapu. A holdszerű a múltból hat, a napszerű a jövőre. A 
testi szükségszerűség és a sors a holdszerűvel kapcsolatos, a szabadság a napszerűvel. Ha az ember 
nem képes a Föld környezetének erőit átalakítani, akkor betegség jön létre. – A Karácsonyi Gyűlés 
impulzusának az antropozófiai élet és a szellemi elevenség realitásaként kell megnyilvánulnia.


A KARMIKUS ÖSSZEFÜGGÉSEK AZ EMBERISÉG TÖRTÉNELMI FEJLŐDÉSÉBEN 
V. ELŐADÁS – Stuttgart, 1924. április 9. 
Harun al-Rasid és tanácsadói. Verulami Bacon és Comenius. Garibaldi, az ír misztériumok beavatottja, 
mint politikai látnok a XIX. Században. Lord Byron és a geometria tanár. A Palladium. Marx és Engels. 
Muavija és Wilson. 
VI. ELŐADÁS – Stuttgart, 1924. június 1. 
Az ember éber és alvó állapota. A halál után fordítva éljük le az életünket. A földi események negatív
képmásai. Az ősi tanítók. A kozmosz átélése, és a karma első csírája. Az elhaltak lelkével és a 
hierarchiákkal való közösség. A bolygórendszer lényeivel végzett munka a karmán. Konkrét példák: 
Schiller, Goethe, Heine, Eliphas Levi.


AZ ANTROPOZÓFIAI TÁRSASÁG KARMÁJA ÉS AZ ANTROPOZÓFIAI MOZGALOM TARTALMA 
VII. ELŐADÁS – Arnheim, 1924. július 18. 
Az antropozófiai mozgalom rendeltetése. Korábbi együttműködés a szellemiségben. Az érzékfeletti 
kultusz hatalmas imaginációi Micahel földi tanításának előjeleként. Michael áramlata és az új 
kereszténység. Az emberek kétféle csoportja: a Krisztusba belefáradt, és a Krisztus után vágyódók. A 
platonikusok és arisztotelikusok. VIII. ELŐADÁS – Arnheim, 1924. július 19. 
Az emberiséggel összefüggő szellemi lények fejlődése. A Michael-korszak. Mennyei intellektualitás és 
saját gondolkodás. A Napról lehullott intelligencia. Arabizmus és természettudomány. Harun al Rasid 
és Verulami Bacon. A Chartres-i iskola és a skolasztika. Előkészületek a szellemi világban a Földre 
hullott intelligencia spiritualizálására. A démoni-ahrimáni hatalmak ellenállása. 
IX. ELŐADÁS – Arnheim, 1924. július 20. 
Michael érzékfeletti iskolája a XV. és XVIII. század között. Az ellentétes ahrimáni iskola. A Földön 
kígyóvá vált intelligenciát Michaelnek kell meghódítania és spiritualizálnia. Az antropozófus 
szellemnek ezt a célt kell szolgálnia.


A KERESZTÉNYSÉG ELMÉLYÍTÉSE MICHAEL NAP-ERŐI RÉVÉN 
X. ELŐADÁS – Torquay, 1924. augusztus 12. 
A Karácsonyi Gyűlés, mint eleven szellemi impulzus. A történelmi impulzusok elmélyült megértése az 
ismétlődő földi életek tanítása révén. Korunk alapvető impulzusai: a kereszténység, és a 
kereszténységgel még át nem hatott tudomány. Bacon és Darwin. A Káli Juga befejezése és a Michael 
korszak kezdete. A Társaság szekciói és osztályai. 
XI. ELŐADÁS – Torquay, 1924. augusztus 14. 
Nagy Károly. Harun al Rasid és udvara, mint hatalmas, szellemi-kozmikus kultúra művelésének helye, 
és bölcs tanácsadója. Találkozásuk a szellemi világban Arisztotelésszel és Nagy Sándorral 869 körül, a
nyolcadik ökumenikus zsinat idején. Arisztotelész és Nagy Sándor egy elmélyült kereszténységet 
követően ragadja meg Michael impulzusát, rátekintve Michael új korszakára. Harun al Rashid és 
tanácsadója, a mohamedánizmus által hat. 
XII. ELŐADÁS – Torquay, 1924. augusztus 21. 
Michael révén kozmikus naperők hatolnak az ember fizikai és étertestébe. Michael mellől elmaradt 
az általa régebben kormányzott kozmikus intelligencia. Beleáradt az emberek lelkébe, mint saját 
intelligenciájuk. Michaelnek az emberi szívben kell ismét rátalálnia. Tintagélben, ahol régebben Artus
vára állt, még ma is meglátható a természet működésében a Nap hatása a földi anyagban. Ez volt a 
pogány áhitat lényege. Az Artus lovagok tizenketten harcoltak a külső civilizációért. A Grál-áramlat 
ellentétes az Artus-áramlattal, és csak az emberek szívében keresi a Nap szellemiségét. A Chartresi 
Iskola közbülső helyen áll az Artus és Grál áramlat között. A Földet elhagyó chartresi tanítók 
találkoznak a Földre leszálló arisztotelikusokkal. Michaeli iskolája a szellemi világban.


A KARMA AZ EGYES EMBERBEN ÉS AZ EMBERISÉG FEJLŐDÉSÉBEN 
XIII. ELŐADÁS – London, 1924. augusztus 24. 
Az atlantiszi kor utáni ember három tudatállapota. Az ősi idők emberei számára a karma szemlélése a 
tudat realitása volt. Régen az emberek még érzékelték a szellemi lények jelenlétét a természet 
világában, aminek emlékét megtaláljuk a mítoszokban. A karmáról, az ismétlődő földi életekről való 
tudat fokozatosan kialszik a káldeai-egyiptomi korszakig. Az elementáris lények megpillantása a 
természet jelenségeiben. A karma tudatának kezdődő felébredése. XIV. ELŐADÁS – London, 1924. augusztus 24. 
A karmakutatás nehézségei. Történelmi karma. Byron, Voltaire, Swedenborg és Laurence Oliphant. 
Mars-géniuszok és Merkúr-géniuszok. Az ember akarati élete kozmikus szempontból. 
XV. ELŐADÁS – London, 1924. augusztus 27. 
A kereszténység fokozatos kibontakozása az antropozófiai mozgalommal kapcsolatban. Tintagél és az 
ír misztériumok. A kereszténység előtti kereszténység: a Golgotai-történés révén megragadja az 
emberiség vérét és szívét. – A Grál-áramlat. A két áramlat találkozása Európában. A Michael áramlat.

A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata 6.(könyv) író Rudolf Steiner

 

 

 

 

 

 
2 790 Ft
Nincs raktáron
A Kelet a Nyugat fényében   [ANTIKVÁR KÖNYVEK]
A Kelet a Nyugat fényében

A Kelet a Nyugat fényében

Lucifer gyermekei és Krisztus testvérei

Rudolf Steiner

A Kelet a Nyugat fényében (könyv) író Rudolf Steiner

 
1 900 Ft
Nincs raktáron
A magasabb világok valósága

A magasabb világok valósága

Rudolf Steiner

Rudolf Steiner 1921-ben tartott nyolc előadását tartalmazza a könyv. Mert az antropozófia nem kíván valamiféle laikus módon beszélni, hanem épp oly tudományos lelkiismerettel, belső tudományos fegyelemmel és metodikával kíván a magasabb, érzékfeletti világokhoz közeledni, mint ahogyan a világ természettudományos szemlélete közelít régtől fogva a természet törvényeihez. R. Steiner

A magasabb világok valósága (könyv) író Rudolf Steiner

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 
1 990 Ft
A szabadság filozófiája

A szabadság filozófiája

Rudolf Steiner

Rudolf Steiner egy új világnézeti irányzat, az antropozófia megalkotója, melynek lényege abban áll, hogy azokat az érzékfeletti tapasztalatokat is valóságnak fogadja el, amelyeket a tudomány a maga technikai eszközeivel nem tud mérni vagy igazolni, így nem is ismer el. Ezzel kapcsolatos alapműve: A szabadság filozófiája

A szabadság filozófiája (könyv) író Rudolf Steiner

 
2 200 Ft
Nincs raktáron
Az akasha krónikából

Az akasha krónikából

Rudolf Steiner

Mindaz, ami az időben keletkezik, az örökkévalóból ered, csakhogy az örökkévalóság az érzéki észlelés számára nem hozzáférhető. Az ember számára azonban nyitva áll az út az örökkévaló észleléséhez. Kifejlesztheti a benne szunnyadó erőket úgy, hogy ezt az örökkévalót képes legyen megismerni… Ha az ember így kiterjeszti megismerőképességét, akkor a múlt megismerésénél már nem szorul a külső tárgyi bizonyítékokra. Akkor láthatja azt, ami az eseményekkel kapcsolatban érzékekkel nem észlelhető, amit az idő nem rombolhat szét belőlük. Akkor a múlandó történelemtől eljut a maradandóhoz. Ez a történelem azonban más betűkkel van írva, mint a közönséges történelem. A gnózis és az antropozófia „Akasha Krónikának” nevezi… Aki megszerezte magának a szellemi világban való észlelés képességét, ott megismeri azt, ami az elmúlt folyamatokban örökkévaló. Az események nem úgy állnak előtte, mint a történelem holt bizonyítékai, hanem teljesen elevenen. Bizonyos módon lejátszódik előtte, ami történt. Akik beavatottak ennek az eleven írásnak az olvasásában, sokkal távolabbi múltba pillanthatnak bele, mint amit az általános történelem ábrázol, és közvetlen szellemi észlelésük folytán a dolgokat sokkal megbízhatóbban írhatják le, mint azt a történelem teheti… 

Az akasha krónikából (könyv) író Rudolf Steiner

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 
3 500 Ft
Nincs raktáron

Sorrend:

Ezokönyvek Keleverustól 

Ezoterikus könyvekezoterikus pszichológia könyvek,

természetgyógyászat könyvek, a népi gyógyászat könyvei,

továbbá asztrológia horoszkóp ezoterikus könyvek,

számmisztika könyvek, numerológia könyvek 

tarot kártya  és angyal kártya, valamint az egészséges életmód,

paleolit, bach virágterápia könyvek és esszenciái,

a magyar őstörténelem műveinek webáruháza.

 

Az Ezokönyvek Keleverustól webáruházban

válogathat az ezoterikus pszichológia könyvek, 

ezoterikus könyvek, természetgyógyászat könyvek,

népi gyógyászat könyvek,

az egészséges életmód kialakítását segítő reformtáplálkozás könyvek

az asztrológia-horoszkóp, számmisztika könyvek, numerológia könyvek 

multat, jelent és jövőt elemző  kiadványai közül, melyek az ezoterikus

 irodalom meghatározó ágazatai.

Továbbá az önismeret, pozitív gondolkodás, szeméyiségfejlesztés témakörét ismertető

ezoterikus könyvektarot kártya és angyal kártya,

bach virágterápia  és esszenciái,

radiesztézia eszközök és könyvek,   

fali-, matrica-,hűtőmágnes-, energetizáló mandalák

valamint a magyar őstörténelmet bemutató könyvek között.

 

Fentiek mellett lehetősége van böngészni   további  

ezoterikus könyvek, asztrológia horoszkóp könyvek,

az álomfejtés, ezoterika, kabbala, mágia és meditáció,

karma-reinkarnáció érdekfeszítő ezoterikus  nyvek választékából, 

a depresszió által okozott lelki problémák megoldását elősegítő 

 lélekgyógyászat, energiagyógyászat, ezoterikus könyvek,  

  a keleti tanításokat képviselő tao filozófia, buddhizmus ezoterikus  könyvek

a kínai orvoslás, a bioterápia, homeopátia, feng shui, ajurvéda, párkapcsolat-szerelem, családfelállítás témakörű ezoterikus könyvek között,

továbbá természetgyógyászat témakörében a

makrobiotika, paleolit étrend, méregtelenítés-böjt, táplálkozás-reformtáplálkozás,

aromaterápia, mozgásterápia, légzésterápia, fitoterápia, reflexológia, masszázs könyvek között

melyeket a kiválasztott könyv kategóriára klikkelve előhívhat, kinagyíthat,

ismerkedhet a tartalmukkal.

 

Szaktudásommal, mint a MANTRA Alternatív Természettudományi Főiskola végzett parapszichológusa és ezoterikus szakkönyvellátója,

kérésére készséggel segítem választását.

 

Tel: 06-70-933-0021

E-mail: keleverus@gmail.com

Keleverus

A legérdekfeszítőbb ezoterikus könyvek az ezoterikus irodalom könyvek kategóriában találhatók, melyek regényességükkel főleg az olvasmányosságot kedvelő érdeklődők igényeit elégítik ki. Az Anasztázia sorozat művei, az egzotikus környezetben játszódó történéseket bemutató ezoterikus könyvek iránt elkötelezett olvasóknak nyújtanak élményt jelentő időtöltést. Andrea Weaver regényei ma is tele vannak rejtélyekkel. „Olyan, mintha nem is én írtam volna, úgy látszik, az égiek fogták a kezem írás közben” mondja az írónő műveiről. Regényei az ezoterikus könyvek szerelmeseinek íródtak.                                                                      

Az aranyasszony trilógia könyveiben a kalandos dél-amerikai út során feltárul egy ember izgalmas és megrázó belső utazása önmaga végső valójához. Kinyílik egy kapu, mely az ősi bölcsességek, rejtélyes legendák és misztikus tanítások világába vezeti az olvasót. Az ezoterikus könyvek mindegyikében a történet alapja valóságos. A magyar származású Móricz János a hatvanas években egy barlangrendszerre bukkant Dél-Amerikában. Az őslakosok szerint egy kataklizma túlélői itt rejtették el ősi civilizációjuk üzenetét a mai ember számára egy kristálykorongba kódolva. Ezt a kristálykorongot keresik a főhősök. Az aranyasszony trilógia az  ezoterikus könyvek között az egyik legnépszerűbb sorozat.                                                                                           

Az ezoterikus könyvek kategóriában  a legkeresettebb művek a Coelho sorozat regényei. Paulo Coelho napjainkban a világ egyik legnépszerűbb írója. Az alkimista meghozta számára a világhírt. Ez a regény mára az egyetemesen elismert modern klasszikusok sorába emelkedett. A sokak által időtlennek tartott történet arra hivatott, hogy jövendő olvasók egész nemzetségeit elbűvölje és megihlesse.

Coelho művei az ezoterikus könyvek kategória remekei.

Dan Millman különleges, személyes útmutatásai intuitív felismerésekhez vezetik az olvasót saját életével kapcsolatban. Az ezoterikus könyvek önelemzésre, önmagunk megismerésére sarkallnak. Hozzásegítenek ahhoz, hogy önmagunkba mélyedve rátaláljunk rejtett, benső igazságainkra.

Az ezoterikus és spirituális regények a legnagyobb mértékben reprezentálják az  ezoterikus könyvek kategóriában a témakör mondanivalóját, a spirituális és ezoterikus tanítás elméleteit és gyakorlati útmutatásait.

Mennyei prófécia sorozat új értelmet adhat az emberiség létének.  A főhős részt vesz a kilenc ókori pergamentekercs, más néven a Mennyei prófécia felkutatására irányuló expedícióban.Az ezoterikus könyvek kategóriában  az egyik legnépszerűbb sorozat, melyben az új spirituális tudatosság átélése, illetve az ehhez vezető önfejlődési folyamat állomásainak bemutatása a célja Redfield "Mennyei" sorozatának.

Müller Péter húsz évig tanulmányozta az ősi kínai Ji-kinget, a világ egyetlen könyvét, amellyel beszélgetni lehet, amely válaszol a kérdéseinkre. A Ji-king keleten évezredek óta az emberek tanácsadója. Fontos, hogy ez a könyv nem jövendőt mond, hanem jósol, megmondja, mi a jó. Müller Péter jóskönyve megmondja, mit tegyünk, hogy a jövendőnk jó legyen. Az ezoterikus könyvek kategória keretében a műveiben a szeretet, a boldogság és az önmegvalósítás  lehetőségének tanításai, iránymutatásai fogalmazódnak meg. Felajánlja olvasóinak, hogy kézenfogva kalauzolja őket az elveszett boldogság keresésében.

Az ezoterikus könyvek legnépszerűbb szerzői, az ezotéria nagy tanítói. Műveikben az ezoterikus tanok hirdetését, a spirituális felismerések átadását, az antropozófia impulzusainak alkalmazását, az emberi tudat kibontakoztatását tartották feladatuknak, lámpást adva a mai lelki kereső kezébe.

Az ezoterikus könyvek kategóriában  Dahlke, Tepperwein munkássága, kutatási eredményei, tanításai folyamatosan formálják át gondolkodásmódunkat. A szellemtudomány nagy gondolkodói: Hamvas Béla, Rudolf Steiner helyezte át más alapokra az emberi lét fogalmát. Szepes Mária az Ezotéria Nagyasszonya haláláig folyamatosan írt és tanított, friss szellemmel és áradó szeretettel embertársai felé.  Dr. Szász Ilma összehasonlító vallás-kutató , a keresztény szemlélettel is egyező magasabb szférák ismertetésére és ezek átélését elősegítő szellemi praxis kidolgozására törekszik.

Az ezoterikus könyvek meghatározó témaköreit, az ezoterikus pszichológia könyvek kategóriában, különböző módszerek dolgozzák fel a családfelállítás, a pozitív gondolkodás, az önismeret, a személyiségfejlesztés alkalmazásával, a testi és lelki harmónia visszaállítására.

Az ezoterikus könyvek különlegességei között a keleti filozófia könyvek elkalauzolják a témakör iránt elkötelezett olvasót a buddhizmus, hinduizmus valláselméleti kérdéseinek vizsgálatához és a keleti tanítások,  hagyományos kínai orvoslás, Tao filozófia évezredes múltra visszatekintő elméletéhez.

szellemtudomány könyvek    az antropozófia és a teozófia tudományát tárják elénk neves szerzők elméleteinek bemutatásával az ezoterikus könyvek kategórián belül. Az Antropozófia a szellemtudomány, a misztérium, a magasabb világok, és a szellemvilág megismerésén keresztül vezet el a makrokozmoszból a mikrokozmoszba. 

teozófia a szellemtudomány ága, egyfajta szintézis, amely a vallások, a tudományok és a művészetek legmélyén rejtőző közös gyökereket és törvényszerűségeket tárja fel.

Az asztrológia tudománya a bolygók, zodiákus jegyek, fényszögek és a horoszkóp elemzésével, teljes képet alakít ki az ember jelleméről és nyomon követhetőek életünk eseményei a sorselemzés segítségével. Az asztrológia horoszkóp könyvek értelmezik a horoszkóp kifejtését. Az asztrológia horoszkóp könyvek kitérnek a keleti és a nyugati kultúrák eltéréseire. Nyugaton négy elemet ismernek el: föld, tűz, levegő, víz. Kínában pedig ötöt: föld, fém, fa, víz, tűz. Az asztrológia horoszkóp könyvek ismertetik az állatövi csillagképek használatát. Ezekben a csillagképekben mozog a Nap, a Hold és itt haladnak a bolygók is. Az asztrológia ezeket a csillagképeket használja a sorselemzés, a horoszkóp értelmezésénél.

számmisztika könyvek és a numerológia könyvek segítségével   jövőnk nagymértékben megismerhető.

Az ezoterikus könyvek kategóriában, a számmisztika könyvek és a numerológia könyvek tanulmányozásával megtudhatjuk, hogy miként befolyásolják életünket a számok, melyek különböző energiamintákat jelölnek, így egy ember születésekor pontosan meghatározott, hogy milyen energiák hatnak rá, amelyekből megismerhető és nagymértékben kikövetkeztethető a jövője.

Az ezoterikus könyvek kategória e témakörébe tartozó számmisztika könyvek és a numerológia könyvek  tanulmányozásával közelebb kerülhetünk az egyén, az ember és az emberi kapcsolatok bonyolult rendszeréhez.

számmisztika könyvek és a numerológia könyvek betekintést nyujtanak a számok és betűk kapcsolatrendszerébe.

számmisztika könyvek és a numerológia könyvek  - ben a számmisztika törvényszerűségei, a számok és betűk kapcsolatának összefüggései, a belölük levonható következtetések tanulmányozhatóak.

Az ezoterikus könyvek kategóriában a mágia könyvek olyan okkult titkokat tárnak fel, melyek elzártak a hétköznapi tapasztalástól.

mágia, misztika, okkultizmus sejtelmes témaköre több száz éve foglalkoztatja az embereket. Válaszokat keresnek a racionális dolgok és események mögött megbúvó rejtett összefüggésekre.

mágia az igazság kutatása , az ember teljességének keresése, a testi-, lelki-, szellemi-tökéletesség megvalósításának tudománya. Olyan okkult titkokat tár fel, melyek elzártak a hétköznapi tapasztalástól.

mágia célja az ember ráébresztése saját spirituális és szellemi valóságára. A mágia módszert kínál az ember magasabb dimenzióinak elérésére. A módszer elsődleges részét a hermetikus hagyomány ezoterikus rendszerei képezik. Ezek olyan univerzális rendszerek, melyek felfedik az ember rejtett szellemi képességeit, és rávilágítanak a világ rejtett összefüggéseire.

Az ezoterikus könyvek kategóriában a meditáció könyvek, különböző elméleti útmutatásokat és gyakorlati példákat ajánlanak, melyek segítségével a meditáció folyamán, olyan megnyugtató, ellazult, pihentető állapotot érhetünk el, melyben nemcsak fizikai testünk frissül fel, hanem közelebb kerülhetünk felsőbb énünk üzeneteinek megértéséhez is.

Az ezoterikus könyvek sorában az Energiagyógyászat  könyvek,  a tudásanyagot a régmúltban alkalmazott gyógyítási technikákból merítik és adják át a mai kor emberének

Az energiagyógyászat elfogadásában hatalmas előrelépés történt az elmúlt 20-30 évben, hiszen a prána gyógyítás, reiki kezelés, jóga, aura és csakra kezelések, radiesztéziai technikák alkalmazásával csodálatos gyógyulási eredmények születtek, amit már a tudomány is kénytelen elismerni.

Testünkön megtalálhatók azok a területek, melyek jelzik a betegség, vagy életünk diszharmonikus történéseit, figyelmeztetnek bennünket, hogy itt a változtatás ideje.

A keresésben a diagnosztika több ága közül mi magunk választhatunk.

Az ezoterikus könyvek között a diagnosztika könyvek segítenek a  számunkra legmegfelelőbb diagnosztika; az arcelemzés, kézelemzés, testdiagnosztika vagy akár az írás, a grafológia tudománya kiválasztásában.

Az ezoterikus könyvek sorában megtalálhatjuk álmaink rejtélyeire adott válaszokat, megismerhetjük jelentésüket, a könyvek segítenek az egyes álmok értelmezésében.

A kreativitás velünk született készség. Jó hír azoknak akik nem érzik magukat eléggé kreatívnak, hogy nagymértékben fejleszthető. Az ezoterikus könyvek kategóriában található, e témakörökkel foglalkozó kreativitás, tanulás könyvek tanulmányozásával   meglepő eredmények érhetők el.

A párkapcsolat, szerelem könyvek olvasása során megtudhatjuk, hogy a harmonikus párkapcsolat meghatározója a szeretet és szerelem összhangja, nem utolsó sorban a kölcsönös tisztelet. Az ezoterikus könyvek e témakörrel foglalkozó kiadványai ráhangolhatnak a boldogságkeresés eredményének eléréséhez vezető útra.

Az ezoterikus könyvek  véletlenszerű zárókategóriája a szimbólumok, mely mintegy összefoglaló zárszava e széles skálájú irodalomnak. Az ezoterikus irodalom is, mint a szimbólumok, ahogy ezt C. G. Jung megfogalmazta, nem csak a történelem és a kultúra egyszerű irányjelzői, hanem eszközök is az emberek számára, hogy minél jobban megérthessék önmagukat.