Termék kategóriák

EZOTERIKUS KÖNYVEK TERMÉKAJÁNLÓ

Hamvas Béla könyvek


Az ezotéria nagy tanítónak munkássága, kutatási eredményei, tanításai, könyvei folyamatosan formálják át gondolkodásmódunkat, segítik lelki és spirituális fejlődésünket.

Hamvas Béla műfajául az esszét választotta, ami szószerint is annyit jelent: kísérlet. Minden írása, a regényeket is beleértve, esszészerű. Az esszé a szabadság műfaja, mivel nem köti sem filozófiai, sem tudományos konzekvencia, sem szigorú formai keret.

Az esszé nagy jelentősége: a hangsúly arról, amit valaki mond, átvihető arra, aki mondja. Ez Hamvas Béla írásainak különös erőssége. A téma, a megformált gondolat hátterében látjuk őt magát is, aki szól, anélkül, hogy hitelét a vallomás- vagy memoárirodalom gyakori pátosza és nárcizmusa lerontaná. És ezért érezzük úgy, hogy személyesen éppen hozzánk szól.  Hamvas Béla soraiban gyakran valósággal döbbenten ismerünk rá saját töprengéseink, problémáink kristálytiszta megfogalmazására és konzekvens végiggondolására. Előadásmódja művészi: igényét arra, hogy az életbe költészetet vigyen, sohasem tagadja meg. De - mint egyik naplótöredékében írja - ennek a költészetnek szabályai nem az esztétika tankönyvekben, hanem közvetlenül az evangéliumban találhatók. - Mert "az alapnyelv a kinyilatkoztatás"

Ezen az oldalon csak Hamvas Béla könyvei találhatók.


Sorrend:

 1. Anthologia humana

Anthologia humana

Hamvas Béla művei 1.

Hamvas Béla

Aki ezt a könyvet kezébe veszi, önkéntelenül azt kérdezi, vajon ezalatt az ötezer év alatt észrevehető-e az a fejlődés vagy haladás, amelyről annyit beszélnek? Vagy igazuk van azoknak, akik azt állítják, hogy haladás nincs, az emberiség mindig egy helyben állt és örökké egy helyben fog maradni. Az olvasó a könyv első átlapozása közben azt a határozott benyomást fogja nyerni, hogy semmiféle haladásról nem lehet beszélni. Négyezer-ötszáz évvel ezelőtt írta Egyiptomban valaki névtelen "Az életunt panaszait", de valaki más tegnap is írhatta volna. Formában pedig? A Su-king formája modern, sokkal modernebb, mint a tegnap élt, bizonyos tekintetben archaikus Walt Whitman. Az emberi lét nagy témái nem változtak. Mindig ugyanarról volt szó: Lao-cenél, Órigenésznél, Eckehart mesternél, Emersonnál. Az emberiséget éppen az teszi, hogy létének minden témája örök...

Anthologia humana (könyv) író Hamvas Béla

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 
3 900 Ft
2. Szilveszter - Bizonyos tekintetben - Ugyanis   [ELŐRENDELHETŐ, az információk-kapcsolat menüben]
 2. Szilveszter - Bizonyos tekintetben - Ugyanis

Szilveszter - Bizonyos tekintetben - Ugyanis

Hamvas Béla művei 2.

Hamvas Béla

A Hamvas Béla művei sorozat második kötete jelent meg újra, hosszú idő után. Ebben a könyvben három regényt találunk, melyek 1957 és 1967 között íródtak: Szilveszter (Experimentális imagináció), Bizonyos tekintetben és Ugyanis címmel.

Szilveszter - Bizonyos tekintetben - Ugyanis (könyv) író Hamvas Béla

Ezokönyvek Keleverustól webáruház 

 
3 900 Ft
Nincs raktáron
-10%
 3-4. Patmosz 1-2.

Patmosz 1-2.

Hamvas Béla művei 3-4.

Hamvas Béla

Patmosz kis Égei-tengeri görög sziget, egy a több tucatból. Az aggastyán János apostol száműzetésének helye. Az evangélista itt foglalta írásba az üdvtörténet végidejét, az Apokalipszist, a Jelenések könyvét. - írja Dúl Antal. A kétkötetes esszégyűjtemény szerzőjének, Hamvas Bélának volt egy ilyen Patmosza: Tiszapalkonya, ahol segédmunkás-raktárosként dolgozott 1954-től 1962-ig. 

Patmosz 1-2. (könyv) író Hamvas Béla

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 
7 800 Ft
Kedv. ár: 7 020 Ft
Kezdete: 2014.10.24
A készlet erejéig!
-10%
 5. A babérliget-könyv - Hexakümion

A babérliget-könyv - Hexakümion

Hamvas Béla művei 5.

Hamvas Béla

A szerző a déli szigetek közt hajózva egy babérligetben álló étterembe tért be. A babér illata és ez a hangulat úgy megfogta, hogy elhatározta, ha ideje és a Múzsák engedik, ír egy könyvet, melyet csak egy babérligetben álló étteremben lehet olvasni, más körülmények között nem élvezhető. A könyv megszületett, és csodálatos gondolatai valóban egy ilyen helyszínre repítenek.

A babérliget-könyv - Hexakümion (könyv) író Hamvas Béla

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 
3 900 Ft
Kedv. ár: 3 510 Ft
Kezdete: 2015.11.27
A készlet erejéig!
-10%
 7. Arkhai

Arkhai

Hamvas Béla művei 7.

Hamvas Béla

Arkhai görögül annyit jelent, mint kezdetek. Az alexandriai görögségben szélesebb értelmet nyert, és a szóval általában a héber szefirát fordították. Később az őskori orfikus misztériumnyelv hatása alatt a jelentés állandósult. Ez az értelem került át a középkori latinba, később a humanisták és a filozófusok nyelvébe mint a görög szó megfelelője: a latin pricipium. Jelentése az, hogy kezdet, alap, bázis, ősnyelv, őskép, ősforma, minden, ami forrásszerű: a hierarchiák, vagyis a szefirák közös megjelölése, de a hierarchiák közül egy sajátos is, mint a kezdetek urai, ugyanakkor egy a túlvilág birodalmai közül. Pál leveleiben is ilyen értelemben használatos; néha annyit is jelent, mint a latin patres, vagy a szanszkrit pitri, vagyis jelenti az ősöket és az az a atyákat. Ilyen értelemben princípiumot, vagy princeps-t is használtak. A szó azért került a könyv elé, mert e tanulmányok témája az értelmek egész gazdagságában az, hogy arkhai.

Arkhai (könyv) író Hamvas Béla

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 
3 900 Ft
Kedv. ár: 3 510 Ft
Kezdete: 2014.10.24
A készlet erejéig!
-10%
 8-9-10. Scientia sacra 1-3.

Scientia sacra 1-3.

Hamvas Béla művei 8-9-10.

Hamvas Béla

A rendkívüli jelentőségű kultúrfilozófus, író és fordító eszmei alapműve ez a háromkötetes könyvsorozat, mely a Szent Tudást az őskori emberiség szellemi hagyományának, és az aranykor tradícióját a népek és vallások szent könyveiben univerzálisnak tekinti. Hamvas Béla ennek az őskori metafizikának a rekonstruálására törekszik az archaikus források nyomán. A három kötet együtt vásárolható meg.

Scientia sacra 1-3. (könyv) író Hamvas Béla

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 
11 700 Ft
Kedv. ár: 10 530 Ft
Kezdete: 2018.01.17
A készlet erejéig!
14. Szarepta

Szarepta

Hamvas Béla művei 14.

Hamvas Béla

A szentendrei kert életrendjének fel kellett bomlania, mert túl keveset akartam. Aki képességén alul választ, válságba kerül. A világtörténeti bömbölés és a rendszerek brekegése, mint Kierkegaard mondaná, erkölcstelen neuraszténiának bizonyult. Meg kellett ismernem az életet abban az alakjában, ahogy az a megváltatlanok támolygása, tudva, hogy ugyanakkor és ugyanaz az élet a történet minden pillanatában megismételhetetlenül szakrális.

Később - szólt mesterem több mint tizenhat évvel ezelőtt – egyszer majd reá is sor kerül. Álmommal kapcsolatban Dürer metszetéről, a Ritter, Tod und Teufelről beszélgettünk, az élet arca halál, a halálé élet, mint Hérakleitosz mondja – athanatoi thnétoi, thnétoi athanatoi. Az ördög belső lénye angyal, az angyalé ördög. A lovag kivonul, de csak akkor győz, ha felismeri, hogy a halál és az ördög élet és angyal. De csak akkor győz, ha életet és halált, ördögöt és angyalt látomásában felszámolva önmagát is felszámolja. A lovagra is sor kerül. Mi marad meg?, kérdem. Semmi se vész el, volt a válasz.

Szarepta (könyv) író Hamvas Béla

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 
3 900 Ft
-10%
21. Az ősök nagy csarnoka 3.

Az ősök nagy csarnoka 3.

Hamvas Béla művei 21.

Hamvas Béla

A négy kötetes sorozat harmadik része jelen könyv, mely sorozatot Hamvas Béla 1936 és 1961 között, lopott óráiban írt. Az első kötet a védikus hagyományt és a hozzá szorosan kapcsolódó buddhista tradíció egy-egy elemét tartalmazza. A második kötet Kína taoista- és csan-hagyományából, a tibeti bön, a tibeti buddhizmus írásaiból és Japán zen szövegeiből válogat. A harmadik kötetben az Egyiptomi halottaskönyv, a Kabbala egy része és az iszlám misztika olvasható majd, a negyedikben pedig a görög hagyomány, a közép-amerikai tradíció, egy tanulmány az alkímiáról és egy Jakob Böhme-kommentár található.

Az ősök nagy csarnoka 3.(könyv) író Hamvas Béla

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 
3 900 Ft
Kedv. ár: 3 510 Ft
Kezdete: 2014.10.24
A készlet erejéig!
22. Az ősök nagy csarnoka 4.

 Az ősök nagy csarnoka 4.

Hamvas Béla művei 22.

TARTALOMJEGYZÉK:

Mexikó (tanulmány)
Santa Soledad (tanulmány)
Alkímia (tanulmány)
Jakob Böhme (tanulmány, szöveg)
A tao virágai: Csuang-Ce (tanulmány)
Eksztázis
Testvérien figyelmeztetlek arra, hogy keresésed nem lesz nehéz. Nem kutatással fogod megtalálni azt, hogy Isten megismert és szeret téged, és minden írás ezért adatott neked irányvonalként. Nem rendelkezem magamon kívül hatalommal, amit neked adhatok. De tanácsomat fogadd meg, az ész nehéz kutatásait hagyjad el, lépj Isten akaratába, szellemébe, a külső észt dobjad el, hogy akaratod Isten akarata legyen, s akkor Isten szelleme benned mindent meg fog találni. (Jakob Böhme: Psychologia vera, A lélekről szóló negyven kérdés)
Az alkímia nem kész életterv. Más szóval, az alkímia nem filozófia, és egyáltalán nem világnézet. Kész világnézetet adni annyi, mint az embert elszemélyteleníteni. Amire szükség van, nem kész élettervet, hanem eszközöket nyújtani, hogy az ember személyes képességeit felszabadíthassa. Nem kész rendszereket kell adni, hanem az ébresztő mozzanatok folyamatos lehetőségét biztosítani. Az alkímia fogalmai ezért a modern racionalizmus fogalmaihoz nem is hasonlítanak. A fogalmak az embert nem kész helyzet elé állítják, amely meg nem változtatható, hanem éppen felmérik, hogy a bizonytalanban mennyire tudja magát feltalálni. E fogalmak nem meghatározások és maradéktalan jelentések, hanem meghatározhatatlan értelmek. Urworte, ahogy Goethe mondaná, vagy Jung értelmezésében archetípusok. Anyák, mátrixok, szignatúrák, amelyek az emberi lét tulajdonképpeni értelmét érintik úgy, hogy az értelem minden esetben csak személyesen olvasható le, és senki sem olvashatja le a másik számára. Az ember sorsa ilyen ősértelmek szüntelen átminősülésének és változásának jegyében zajlik le. (Alkímia)
Az ember sorsát konfliktusai határozzák meg, és a sorsot az dönti el, hogy e konfliktusokat miképpen, főként, hogy milyen színvonalon tudja - nem megoldani, mert a létproblémák nem megoldhatók, hanem - értelemmel átitatni. Az alkímia mátrixaival a konfliktusokat értelmesíteni képes. A karmatorlódást nem oldja fel, hanem azzal, hogy az ember kezébe ad egy sereg fogalmat, amely erre alkalmas, a válság mozzanatait értelmessé teszi. Amiről pedig tudom, hogy nem értelmetlen, már nem ellenségem, hanem segítőm. A válság megmarad, de magasabb nívóra helyeződik át, vagyis nehezebb lesz, ami csak más szó arra, hogy könnyebb. A torlódás megmarad, aki azonban jól odafigyel, észreveszi, hogy nem egészen. A helyzet a maga egészében megvilágosodik. Ez a folyamat olyan, mint az érés. A válság megmarad, de az ember hatalmat nyer fölötte, nem, hogy eltüntesse, hanem, hogy pozitívan felhasználja. (Alkímia)
Ha valaki azt mondaná, hogy a kinyilatkoztatásra való hangoltság a brahmani beavatás fokozata, ha így is van, az ember nem tudna meg sokkal többet. A hangoltságról Guénon azt mondja, hogy az az état primordial, vagyis az ember állapota a kezdetek kezdetén. Érzékenység, amely az emberfölötti felé nyitva áll. Ez az alapállás. De hogy tévedés ne legyen, azonnal ki kell mondani, hogy egyben ez az ember végső állapota is, és a kettő egymáshoz úgy viszonylik, mint az első és az utolsó, az indulás ösztönzése és a cél, a paradicsom és az Új Jeruzsálem, a kert és a város, az aranykor és az üdv. Csecsemőnek lenni és bölcsnek lenni ugyanaz, szól Lao-ce. Ehhez azonban még azt is hozzá kell tenni, hogy a hangoltság nemcsak az idők elején és végén érhető el. Az état primordial mindenkiben és minden percben itt van. Az alapállás bármely pillanatban megvalósítható. Csuang-ce megveti azt, aki mint példára, örökösen a múltra hivatkozik, de ugyanúgy megveti azt, aki bolondul a jövőért lelkesedik. Az alapállás realizálása nem függ a kortól. A tao mindig jelen van. (Eksztázis) 

Az ősök nagy csarnoka 4. (könyv) írója Hamvas Béla

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 
3 900 Ft
-10%
23-24. Naplók 1-2.

Naplók 1-2.

Hamvas Béla művei 23-24.

Hamvas Béla

Naplók és jegyzetek 1942-1968-ig 

Naplók 1-2. (könyv) író Hamvas Béla

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 
7 800 Ft
Kedv. ár: 7 020 Ft
Kezdete: 2014.10.24
A készlet erejéig!
-10%
25. Levelek

Levelek

Hamvas Béla művei 25.

Hamvas Béla

PÁVA ERZSÉBETNEK

F. hó 23-án kelt meleghangú táviratukra az alábbiakat közöljük: Üdvözletüket köszönjük és az abban foglalt jókívánságokat népi demokráciánk javára kívánjuk fordítani. Tesszük ezt annál is inkább, mert márc. első napjaiban termelőszövetkezetet alapítottunk, amely a "Vörös Reménység TSZCS" büszke nevet viseli. Az ERBE irodaépület és a garázs között levő kb. 350 öles földet megműveltük, és részben be is ültettük. A sárgarépa, petrezselyem, borsó és hagyma ki is kelt és szépen díszlik. A retek sajnos elfagyott, mivel itt az időjárás rendkívül kedvezőtlen, és tegnap is nagy hóvihar volt 6-8 cm-es hóval. Bár a burgonya, kukorica és napraforgó a babbal együtt a földben van, aggódunk, hogy a hideg miatt tönkremegy. A TSZCS nyolc tagból áll, akik közül a következő dolgozók neveit említjük meg: Hamvas Béla, Hamvas Béla, Hamvas Béla, Hamvas Béla és végül Hamvas Béla. Nemdolgozók a következők: Török A. Pál, Szentmihályi András, Kovács Sándor, Nyéky Szabolcs, Győrffy József, Szabó István. Persze, majd ha érik a paradicsom, mindnyájan ott lesznek! Sokat gondolunk Inotára, és minden nap emlegetjük a szegény ottmaradottakat.

Tiszapalkonya

1954. április 27

Levelek (könyv) író Hamvas Béla

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 
3 900 Ft
Kedv. ár: 3 510 Ft
Kezdete: 2014.10.24
A készlet erejéig!
-10%
26. Művészeti írások I.

Művészeti írások I.

Hamvas Béla művei 26.

Öt meg nem tartott előadás a művészetről

Hamvas Béla

Művészeti írások I.(könyv) író Hamvas Béla

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 
3 900 Ft
Kedv. ár: 3 510 Ft
Kezdete: 2014.10.24
A készlet erejéig!
-10%
27. Művészeti írások II.

Művészeti írások II.

Hamvas Béla művei 27.

A halhatatlanság híradása

Hamvas Béla

Voltak idők és vannak népek, ahol vallás, tudomány, filozófia és költészet egy volt és ma is egy. Még nem is olyan régen azt tartották, hogy ez az egység a primitív differenciálatlanság jele. Ma tudjuk, hogy nem. (Poetica metaphysica)

Egyszerűbben: a költői teremtés tulajdonképpen nem az, hogy a látható átömlik a láthatatlanba, hanem az, hogy a láthatatlan átömlik a láthatóba. Prométheusz tette nem az, hogy fölment a tűzért, hanem, hogy lehozta. A költészet az életet átviszi a létbe, de a létet lehozza az életbe. És mérhetetlenül könnyebb a létbe, az örökbe, a hatalmak közé menni, mint onnan visszajönni. (Poetica metaphysica)

Művészeti írások II. (könyv) író Hamvas Béla
 
3 900 Ft
Kedv. ár: 3 510 Ft
Kezdete: 2015.08.19
A készlet erejéig!
-10%
28. Ördöngösök

Ördöngösök

Hamvas Béla művei 28.

Hamvas Béla

Hamvas Béla Ördöngösök című regényét saját visszaemlékezése és a mű gépiratának keltezése alapján 1928-29 fordulóján mintegy másfél hónap leforgása alatt írta: „Meg akartam ismételni azt a remek időt, amit a Szent János éjszakájának írása közben éltem, jól akartam mulatni. Több mint sikerült. Soha annyit nem nevettem, mint az alatt a hat hét alatt, amíg ez a mű elkészült” – írja regényéről szólva A magyar Hüperionban. Az a négyéves időszak (1926-30), amelyben – már a maga által is számon tartott művei között – az Ördöngösök is megszületik, saját megvallása szerint a „lángoló eredménytelenség” korszaka, melynek párhuzamos történései közé olyan, külső és belső fordulatot jelentő események tartoznak, mint szakítása az újságírással, házasságkötése első feleségével és húszéves könyvtárosi szolgálatának kezdete. Ugyanakkor egy tudatosan megtisztított magasabb életterv megvalósításának első időszaka is ez, mint mondja: „daimónom megismerésének” ideje, amely mindazonáltal bensőleg korántsem mondható csendesnek. Feldühödve „szennyen, alacsonyságon, becstelenségen” ekkor fogalmazza meg először a nevetés „divinális attitűdjével” azokat a meglátásait, amelyeket a „megzavart, rongált létezés” sajátosságaiként azonosít. Az Ördöngösök alaphangja is éppen ez a hangoltság nélküli megzavarodás, az öröktől való meg nem érintettség, ahol kivétel nélkül mindenből, a legmagasabb dolgokból is mániákus megszállottság lesz. Ez a szövevény az, ahol a szakadatlan összetévesztés által minden csak a homályt növeszti, s ahol mindenki elérhetetlen a másik számára, mert „betegsége, bűne és őrülete megsűrűsödik és forma lesz belőle. Ez a sűrű álforma a maszk. A legtöbb esetben az élőlényt helyéből kinyomja és maga próbál élni. A maszk az ördög.” – ahogy majd a Karneválban fogalmaz, amelyben bizonyos értelemben az Ördöngösök szövevénye is mintegy újra inkarnálódik. Itt azonban még olyan szövevény ez, amelyben a karneváli „angyal”, a tisztulás lehetősége még nem jelenik meg. Létezés, amely saját valótlanságában beteges és őrült képzelgéseivel próbál önmagának mélységet gesztikulálni. „Nos – mondja Hamvas később visszatekintve –, ez a pokoli nyavalya az, aminek e mű az arcába nevet.” Valójában ez a nevetés itt ennek az örvénylésnek az egyetlen ellenpólusa és világossága, de ez a hang az, amelyről – mint Hamvas maga mondja – „minden időben fel lehet majd ismerni engem itt, ebben az egyszeriségemben és mulandóságomban.”

Ördöngösök (könyv) író Hamvas Béla

 
3 900 Ft
Kedv. ár: 3 510 Ft
Kezdete: 2019.11.12
A készlet erejéig!
29. Nehéz nem szatírát írni

29. Nehéz nem szatírát írni

Ebben a könyvben két nagyon érdekes részletre is felfigyelhetünk. Az egyik Hamvas Béla viszonya a nevetéshez, végső soron a humorhoz. A másik Hamvas Béla elképzelése a nőkről, és a nők lehetőségeiről és korlátairól.

29. Nehéz nem szatírát írni (könyv) író Hamvas Béla

 
3 900 Ft
30. Álarc és koszorú

30. Álarc és koszorú

Hamvas Béla

Az életműkiadás jelen kötetétől kezdődően - összesen négy köteten át -   külön gyűjteménybe nem rendezett esszéit és tanulmányait, valamint előadásait és hozzászólásait adjuk közre. A kötetek fő gerincét azok az esszék képezik, amelyek egyfelől az 1930-as évektől kezdődően különböző társadalmi, kulturális és művészeti folyóiratokban, periodikákban és évkönyvekben jelentek meg, másfelől azok az írások, amelyeket az 1948-as elhallgattatását követő időkből kéz- vagy gépiratos formában a hagyaték őrzött meg. Hamvas számára az esszé nem pusztán műfaj, hanem az autonóm szellemi és gondolkozói magatartás műformája, ahol a látás hőfoka éppoly fontos, mint a gondolat tisztasága. Ennek a magatartásnak legfontosabb jegye az "iskolánkí- vüliség": vagyis - miként Hamvas fogalmaz - a "magány, függetlenség, szuverenitás és autonómia". Az esszéista ebben a független perspektívában "egész sereg szent látványban részesül, s mindegyik látvány, teória, ihlet, koncepció, külön világot teremt". A kötetben szereplő valamennyi esszé: egy-egy ilyen külön világ. 

"Csak az szeretheti az életet mélyről és igazán, aki tudja, hogy meghal, mint ahogy a csók annál forróbb és édesebb, minél több benne a pillanat. Az ember nem több, mint a fa, virág, állat, kristály, láng vagy víz. De nem is kevesebb. Az ember természet, s mert természet: hatalom, s mert hatalom: isten. Milyen irtózatos életvágy ragyog oly erőből, mint a fény! Ó "heroikus napsugár", életed egy villanás, - halálod születésed pillanata: ezért tied a világon a legszebb tündöklés!" (Álarc és koszorú)

[TARTALOM: Nietzsche-jubileum - Új középkor - A négyszázéves Montaigne - Vázlat egy apokaliptikus történetfilozófiához - Álarc és koszorú - Igen is, meg nem is (Ars poetica) - Természettudományos mitológia - Az orosz emigráció történetfilozófiája - Bizánc - A magány szociológiája - Modern apokalipszis - Egzisztenciafilozófia - Kultúrmorfológia - Az asztrológia újjászületése

30. Álarc és koszorú (könyv) író Hamvas Béla

 
3 900 Ft
33. A világ hazahívása

33. A világ hazahívása

Hamvas Béla

Az életműsorozat 33. kötete Hamvas Béla 1945-50 között írt esszéit tartalmazza. Az írások több mint fele most jelenik meg először nyomtatásban.

33. A világ hazahívása (könyv) író Hamvas Béla

 
4 900 Ft
-10%
A bor filozófiája

A bor filozófiája

Hamvas Béla

A kiváló filozófus író könyve tulajdonképpen egy ateistáknak szóló imakönyv. Mivel Isten nevét nem használhatja, a bort választotta mindannak a jónak a kifejezésére, mely a teremtő erőt képviseli. A borral kapcsolatos fejtegetései több mint érdekesek. Ír a magyar borvidékekről, az ott termő szőlőről és a belőle készült borokról, megismertetve bennünket a bor metafizikájával, szertartásaival, megnyilvánulásaival.

A bor filozófiája (könyv) író Hamvas Béla

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 
2 990 Ft
Kedv. ár: 2 691 Ft
Kezdete: 2014.10.24
A készlet erejéig!
A valóságban felébredni + DVD

A valóságban felébredni + DVD

Egy életút állomásai fotókban, írásokban, filmben elbeszélve - DVD melléklettel

Hamvas Béla

„ITT MINDENNEK KELL LENNI”

Bevezető A valóságban felébredni - Hamvas Béla. Egy életút állomásai fotókban, írásokban, filmben elbeszélve című kötethez

„A személyiség titkát, egyedüliségét – mondja Bergyajev –, senki sem értheti teljesen. Az emberi személyiség sokkal titokzatosabb, mint maga a világ.” – S valóban, alig van megfoghatatlanabb, mint ez a pillanatban önmagára találó személyes konstelláció, ami egy emberi élet a maga legbensőbb rajzolatával, s amelyben gyakran a külső és nyilvános élettények látszólagos mindennapisága semmit nem sejtet a „belső tájak hallatlan változatosságából”. Van olyan – írja Hamvas Béla egy helyen –, akinek élete „magányosnak, csendesnek, eseménytelennek látszik, és sorsának vad kalandjai, szédítő veszélyei, keserű kísértései és feneketlen szakadékai nagyobbak, mint egy hódítóé, aki három világrészben járt és háromszáz csatában vett részt.”
Minden életrajz elégtelensége, minden biográfiával szembeni bizalmatlansága, amely Hamvas megnyilatkozásaiban életművén végighúzódik, az ember személyes életének ebben a megfoghatatlanságában, külső és belső összemérhetetlenségében gyökerezik: hogy épp az életnek a legfontosabb mozzanatairól, szakadékairól és örvényeiről, felismeréseiről, örömeiről és világosságáról, arról, hogy „miként lesz az ember azzá, ami”, vagy hol van az, ahová „számtalan horizonton átlobbanva” elérkezhet, tényszerűen senki nem szólhat. Éppúgy nem, ahogy senki sem él nyilvános térben és időben, és senki nem ismer önmagában vett „teret” és „időt”, csakis a személyes átélésben megvalósuló „helyet” és „pillanatot”, amelyet az ember – miként Hamvas mondja – a végtelen időből és a határtalan térből leszakítva saját sorsává formál.
„Rilke mondja: Egyszer. Soha többé. Soha még egyszer. Csak egyetlenegyszer. Minden csak egyszer.” – Gyakran idézi fel Hamvas a kilencedik Duinói elégia e szakaszát, majd egy helyütt hozzáfűzi: „A pillanat. Ez a személyesség”. De éppen a létezésnek ez a leghalkabb és legtünékenyebb vonása hatja át számára is azt a semmilyen külső mozzanatban nem rögzíthető eleven személyességnek a képét, amelyből – Rudolf Kassner szavaival – „egyszerre sugárzik a megrendültség, s mely telítve van azzal a döbbenettel és szomorúsággal, hogy egyetlen embernek, egyetlen arcnak mennyi mindent és mily megfoghatatlan életet kell megtartania és magában rejtenie.”
Mintha éppen erről, a világ számtalan arculatát és rajzolatát magára öltő és átvilágító, mindent felvállaló személyes élet követelményéről és benső igényéről szólna Hamvas Béla önmagával kapcsolatban is, mikor Rudolf Pannwitz Weg des Menschen (Az ember útja) című kis könyvének egy lapjára írja megjegyzését: „Törvényhozónak lenni – Istenem! – még ennek is! Itt mindennek kell lenni, mert nincs senki. Milyen jó lenne legalább valaki – ”.
Nem csupán a magára maradottság, vagy amint másutt fogalmaz, „a valódi közösség kínzó hiánya” rajzolódik ki e megjegyzésből, sokkal inkább az emberi személynek egy olyan sajátos távlata, amelyben „a súly nem a produkcióra, hanem az emberi személy intaktságára esik.” Ismét egy olyan mozzanat, amely nemcsak minden kívülről közelítő élettörténetnek, hanem a megfogalmazhatóság csaknem valamennyi formájának ellenáll. Lehet-e bármilyen nyilvános mértéke egy effajta távlatnak, vagy a lét eredendő állapotára megnyíló fokozott érzékenységnek? Személynek lenni ebben az értelemben inkább a végső dolgoktól való érintettség, amely az életrendet a legkisebb mozzanatokig átjárja, a „valóságban való magatartás”, ugyanakkor intenzív igénye és tudata annak, hogy „az egész létezésért, az eredeti tisztaságnak magasabb fokon való helyreállítása érdekében tett erőfeszítésben neki magának személyesen és felelősen részt kell vennie.” A létezés ősképének helyreállított tisztasága azonban nemcsak a végső kérdések rendjéről és súlyáról tud, hanem ugyanúgy a felemelt és felszabadult élet világosságáról is, a pillanattal egybefonódó átélés időtlen jelenlétéről, hogy mit jelent „szabadon játszani”, hogy „milyen jó gyermeknek lenni és a tündöklő nyárba nevetni”, milyen öröm azzal a tiszta, égszerű kékséggel látni, amelynek mértéke „a tenger és a csillagos ég”, és amikor az ember „úgy él, mint a fák testvére”.
A létezés egészéért való helytállás Hamvas számára az emberi személynek is az egészét követeli, az „éber, univerzális személy” megvalósítását és jelenlétét, amelynek súlypontja már kívül van minden körülményen és szövevényen, amelynek „teljes és igaz volta az aranykori tudaton nyugszik”, amelyből nem hiányzik semmi, „élét nem vesztette el, fénye, illata, aurája ép”, s amely – miként Hamvas mondja – az egészet azért tudja elfogadni, mert maga is egész.

Amit a jelen kötet megidézni kíván, ezért inkább a személyességnek ez a „fénye és aurája”, s mindaz, ami benne egybegyűjtve megtalálható, valamiképp erről az elbeszélhetetlenről kíván szólni: kép, szó és film ebben a közelségben kísérli meg Hamvas Béla portréját megrajzolni, életének és művének állomásairól számot adni, megsejtetni és közelebb hozni azt, hogy ennek az útnak mennyi mindent, és milyen megfoghatatlan életet kellett megtartania és magában rejtenie.

Palkovics Tibor

A valóságban felébredni + DVD (könyv) író Hamvas Béla

 
7 600 Ft
Karnevál I-VII

Karnevál I-VII.

Hamvas Béla művei 

Hamvas Béla


Hamvas Béla Karneval című regényének e hétkötetes, új kiadása a ha­gyatékban található eredeti gépirat alapján készült. Az összesen mintegy 674 oldal terjedelmű gépirat az első lapon autorizált, Hamvas Béla kézírásával utólag számozott lapokon maradt fenn, melynek egy duplikált példánya – mint hiteles változat – megta­ lálható az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában. Mindkét gépiraton Hamvas Béla kézírásos javításai és kiegé­szítései olvashatóak, amelyek többnyire azonosak, helyenként pedig kiegészítik egymást. A szerkesztés során mindkét példány javításait (a lapszámozást, a szerkezeti egységek módosulásait, változásait) figyelembe vettük.
A regény megírását – naplójegyzeteinek tanúsága szerint – Hamvas Béla 1948 őszén kezdte el, és 1950. december 31­-én fejezte be. A kézirat gépelését – visszaemlékezések szerint rövid időre kölcsönkapott írógépeken – 1952-­ben fejezte be.
A kézirathoz képest a gépiratban kisebb-­nagyobb eltérések, átfogalmazások találhatók. A műnek a hagyatékban megtalálha­tó kéziratát – amely különálló, különböző méretű lapokból áll és szakaszonként hiányosan maradt fenn – csak ott és akkor vettük figyelembe, ahol a gépirat szóhasználata az esetleges elütések folytán értelmetlen vagy hibás volt, bizonytalanná vált. Az ere­deti gépiratban sok az elütés, írásmódja a névalakok, helynevek, ragok kapcsolása esetében olykor eltérő. Ezeket a sajátos kü­lönbségeket, amennyiben azokat a kéziratos anyag is megerősítette, a szerzői szándéknak megfelelően igyekeztünk megőrizni és közölni.

Karnevál I-VII. (könyv) író Hamvas Béla

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 

 
9 800 Ft
 6. Tabula smaragdina - Mágia szutra

Tabula smaragdina - Mágia szutra

Hamvas Béla művei 6.

Hamvas Béla

A Tabula smaragdina az őskori hagyomány nagy és jellegzetes műve. Keletkezése óta a hagyomány korszaka lezárult, az emberiség a történet korszakába lépett, és minden jel arra vall, hogy a történeti korszak is vége felé tart. A Tabula smaragdina tizenhárom mondat. Szerzője a szöveg szerint Hermész Triszmegisztosz, aki források szerint Thoth volt. Tanításait tartalmazza a Tabula smaragdina, melyek a hermetikai hagyományba, az alkímiába való beavatásról szólnak. A Mágia szutra a mágia tudományába és elveibe vezeti be az olvasót.

Tabula smaragdina - Mágia szutra (könyv) író Hamvas Béla

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 
4 500 Ft
Nincs raktáron
15-16. A magyar hüperion 1-2.

A magyar hüperion 1-2.

Hamvas Béla művei 15-16.

Hamvas Béla

A magyar Hüperion első kötete megismertet minket ezzel a fogalommal, az ősök és istenek útjával, és magyar vonatkozású esszéket is tartalmaz. A második kötet Az öt géniusz című esszével a magyar tájakkal foglalkozik, Bakony című írása e táj mítoszáról beszél, míg A bor filozófiája című esszégyűjtemény e nemes italt járja körül minden szempontból. A két kötet együtt vásárolható meg.

A magyar hüperion 1-2. (könyv) író Hamvas Béla

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 
7 800 Ft
-10%
17. Silentium - Titkos jegyzőkönyv - Unicornis   [ELŐRENDELHETŐ, az információk-kapcsolat menüben]
17. Silentium - Titkos jegyzőkönyv - Unicornis

Silentium - Titkos jegyzőkönyv - Unicornis

Hamvas Béla művei 17.

Hamvas Béla

A szellemtudományok nagy gondolkodója három művét adja közre a kiadó ebben a kötetben.

Silentium - Titkos jegyzőkönyv - Unicornis (könyv) író Hamvas Béla

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 
3 900 Ft
Kedv. ár: 3 510 Ft
Kezdete: 2014.10.24
A készlet erejéig!
Nincs raktáron
-10%
18. A láthatatlan történet - Sziget

A láthatatlan történet - Sziget

Hamvas Béla művei 18.

Hamvas Béla

Két esszégyűjteményt tartalmaz a kötet. A láthatatlan történetben olvashatunk a Vízöntőről, Wordsworth filozófiájáról, Poszeidónról, a Meteóráról, Milarepáról, a VII.szimfóniáról és a zene metafizikájáról, a barátságról, Héloise és Abélard legendájáról, ünnepekről és közösségekről alkotott gondolataiból. A Sziget című ciklus Brueghel festészetét értelmezi, és az irodalmat közelíti meg Rilkén és Nietzschén keresztül.

A láthatatlan történet - Sziget (könyv) író Hamvas Béla

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 
3 900 Ft
Kedv. ár: 3 510 Ft
Kezdete: 2022.03.17
A készlet erejéig!
Nincs raktáron
19-20. Az ősök nagy csarnoka 1-2.

Az ősök nagy csarnoka 1-2.

Hamvas Béla művei 19-20.

Hamvas Béla

A négy kötetes sorozat első két könyvét veheti a kezébe az olvasó, mely sorozatot Hamvas Béla 1936 és 1961 között, lopott óráiban írt. Az első kötet a védikus hagyományt és a hozzá szorosan kapcsolódó buddhista tradíció egy-egy elemét tartalmazza. A második kötet Kína taoista- és csan-hagyományából, a tibeti bön, a tibeti buddhizmus írásaiból és Japán zen szövegeiből válogat. A harmadik kötetben az Egyiptomi halottaskönyv, a Kabbala egy része és az iszlám misztika olvasható majd, a negyedikben pedig a görög hagyomány, a közép-amerikai tradíció, egy tanulmány az alkímiáról és egy Jakob Böhme-kommentár található. Dúl Antal bevezetőjéből: Az ősök nagy csarnoka a múlt nagy világkorszakait megelevenítő szintézis, amelyben kommentár és szöveg organikusan és egyenrangúan illeszkedik egymásba. Ugyanakkor egy széles ívű munkának éppen csak kezdete, és nem bevégzése. Folytatása a mi nemzedékeinkre vár.

Az ősök nagy csarnoka 1-2. (könyv) író Hamvas Béla

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 
7 800 Ft
Nincs raktáron

Sorrend:

Ezokönyvek Keleverustól 

Ezoterikus könyvekezoterikus pszichológia könyvek,

természetgyógyászat könyvek, a népi gyógyászat könyvei,

továbbá asztrológia horoszkóp ezoterikus könyvek,

számmisztika könyvek, numerológia könyvek 

tarot kártya  és angyal kártya, valamint az egészséges életmód,

paleolit, bach virágterápia könyvek és esszenciái,

a magyar őstörténelem műveinek webáruháza.

 

Az Ezokönyvek Keleverustól webáruházban

válogathat az ezoterikus pszichológia könyvek, 

ezoterikus könyvek, természetgyógyászat könyvek,

népi gyógyászat könyvek,

az egészséges életmód kialakítását segítő reformtáplálkozás könyvek

az asztrológia-horoszkóp, számmisztika könyvek, numerológia könyvek 

multat, jelent és jövőt elemző  kiadványai közül, melyek az ezoterikus

 irodalom meghatározó ágazatai.

Továbbá az önismeret, pozitív gondolkodás, szeméyiségfejlesztés témakörét ismertető

ezoterikus könyvektarot kártya és angyal kártya,

bach virágterápia  és esszenciái,

radiesztézia eszközök és könyvek,   

fali-, matrica-,hűtőmágnes-, energetizáló mandalák

valamint a magyar őstörténelmet bemutató könyvek között.

 

Fentiek mellett lehetősége van böngészni   további  

ezoterikus könyvek, asztrológia horoszkóp könyvek,

az álomfejtés, ezoterika, kabbala, mágia és meditáció,

karma-reinkarnáció érdekfeszítő ezoterikus  nyvek választékából, 

a depresszió által okozott lelki problémák megoldását elősegítő 

 lélekgyógyászat, energiagyógyászat, ezoterikus könyvek,  

  a keleti tanításokat képviselő tao filozófia, buddhizmus ezoterikus  könyvek

a kínai orvoslás, a bioterápia, homeopátia, feng shui, ajurvéda, párkapcsolat-szerelem, családfelállítás témakörű ezoterikus könyvek között,

továbbá természetgyógyászat témakörében a

makrobiotika, paleolit étrend, méregtelenítés-böjt, táplálkozás-reformtáplálkozás,

aromaterápia, mozgásterápia, légzésterápia, fitoterápia, reflexológia, masszázs könyvek között

melyeket a kiválasztott könyv kategóriára klikkelve előhívhat, kinagyíthat,

ismerkedhet a tartalmukkal.

 

Szaktudásommal, mint a MANTRA Alternatív Természettudományi Főiskola végzett parapszichológusa és ezoterikus szakkönyvellátója,

kérésére készséggel segítem választását.

 

Tel: 06-70-933-0021

E-mail: keleverus@gmail.com

Keleverus

A legérdekfeszítőbb ezoterikus könyvek az ezoterikus irodalom könyvek kategóriában találhatók, melyek regényességükkel főleg az olvasmányosságot kedvelő érdeklődők igényeit elégítik ki. Az Anasztázia sorozat művei, az egzotikus környezetben játszódó történéseket bemutató ezoterikus könyvek iránt elkötelezett olvasóknak nyújtanak élményt jelentő időtöltést. Andrea Weaver regényei ma is tele vannak rejtélyekkel. „Olyan, mintha nem is én írtam volna, úgy látszik, az égiek fogták a kezem írás közben” mondja az írónő műveiről. Regényei az ezoterikus könyvek szerelmeseinek íródtak.                                                                      

Az aranyasszony trilógia könyveiben a kalandos dél-amerikai út során feltárul egy ember izgalmas és megrázó belső utazása önmaga végső valójához. Kinyílik egy kapu, mely az ősi bölcsességek, rejtélyes legendák és misztikus tanítások világába vezeti az olvasót. Az ezoterikus könyvek mindegyikében a történet alapja valóságos. A magyar származású Móricz János a hatvanas években egy barlangrendszerre bukkant Dél-Amerikában. Az őslakosok szerint egy kataklizma túlélői itt rejtették el ősi civilizációjuk üzenetét a mai ember számára egy kristálykorongba kódolva. Ezt a kristálykorongot keresik a főhősök. Az aranyasszony trilógia az  ezoterikus könyvek között az egyik legnépszerűbb sorozat.                                                                                           

Az ezoterikus könyvek kategóriában  a legkeresettebb művek a Coelho sorozat regényei. Paulo Coelho napjainkban a világ egyik legnépszerűbb írója. Az alkimista meghozta számára a világhírt. Ez a regény mára az egyetemesen elismert modern klasszikusok sorába emelkedett. A sokak által időtlennek tartott történet arra hivatott, hogy jövendő olvasók egész nemzetségeit elbűvölje és megihlesse.

Coelho művei az ezoterikus könyvek kategória remekei.

Dan Millman különleges, személyes útmutatásai intuitív felismerésekhez vezetik az olvasót saját életével kapcsolatban. Az ezoterikus könyvek önelemzésre, önmagunk megismerésére sarkallnak. Hozzásegítenek ahhoz, hogy önmagunkba mélyedve rátaláljunk rejtett, benső igazságainkra.

Az ezoterikus és spirituális regények a legnagyobb mértékben reprezentálják az  ezoterikus könyvek kategóriában a témakör mondanivalóját, a spirituális és ezoterikus tanítás elméleteit és gyakorlati útmutatásait.

Mennyei prófécia sorozat új értelmet adhat az emberiség létének.  A főhős részt vesz a kilenc ókori pergamentekercs, más néven a Mennyei prófécia felkutatására irányuló expedícióban.Az ezoterikus könyvek kategóriában  az egyik legnépszerűbb sorozat, melyben az új spirituális tudatosság átélése, illetve az ehhez vezető önfejlődési folyamat állomásainak bemutatása a célja Redfield "Mennyei" sorozatának.

Müller Péter húsz évig tanulmányozta az ősi kínai Ji-kinget, a világ egyetlen könyvét, amellyel beszélgetni lehet, amely válaszol a kérdéseinkre. A Ji-king keleten évezredek óta az emberek tanácsadója. Fontos, hogy ez a könyv nem jövendőt mond, hanem jósol, megmondja, mi a jó. Müller Péter jóskönyve megmondja, mit tegyünk, hogy a jövendőnk jó legyen. Az ezoterikus könyvek kategória keretében a műveiben a szeretet, a boldogság és az önmegvalósítás  lehetőségének tanításai, iránymutatásai fogalmazódnak meg. Felajánlja olvasóinak, hogy kézenfogva kalauzolja őket az elveszett boldogság keresésében.

Az ezoterikus könyvek legnépszerűbb szerzői, az ezotéria nagy tanítói. Műveikben az ezoterikus tanok hirdetését, a spirituális felismerések átadását, az antropozófia impulzusainak alkalmazását, az emberi tudat kibontakoztatását tartották feladatuknak, lámpást adva a mai lelki kereső kezébe.

Az ezoterikus könyvek kategóriában  Dahlke, Tepperwein munkássága, kutatási eredményei, tanításai folyamatosan formálják át gondolkodásmódunkat. A szellemtudomány nagy gondolkodói: Hamvas Béla, Rudolf Steiner helyezte át más alapokra az emberi lét fogalmát. Szepes Mária az Ezotéria Nagyasszonya haláláig folyamatosan írt és tanított, friss szellemmel és áradó szeretettel embertársai felé.  Dr. Szász Ilma összehasonlító vallás-kutató , a keresztény szemlélettel is egyező magasabb szférák ismertetésére és ezek átélését elősegítő szellemi praxis kidolgozására törekszik.

Az ezoterikus könyvek meghatározó témaköreit, az ezoterikus pszichológia könyvek kategóriában, különböző módszerek dolgozzák fel a családfelállítás, a pozitív gondolkodás, az önismeret, a személyiségfejlesztés alkalmazásával, a testi és lelki harmónia visszaállítására.

Az ezoterikus könyvek különlegességei között a keleti filozófia könyvek elkalauzolják a témakör iránt elkötelezett olvasót a buddhizmus, hinduizmus valláselméleti kérdéseinek vizsgálatához és a keleti tanítások,  hagyományos kínai orvoslás, Tao filozófia évezredes múltra visszatekintő elméletéhez.

szellemtudomány könyvek    az antropozófia és a teozófia tudományát tárják elénk neves szerzők elméleteinek bemutatásával az ezoterikus könyvek kategórián belül. Az Antropozófia a szellemtudomány, a misztérium, a magasabb világok, és a szellemvilág megismerésén keresztül vezet el a makrokozmoszból a mikrokozmoszba. 

teozófia a szellemtudomány ága, egyfajta szintézis, amely a vallások, a tudományok és a művészetek legmélyén rejtőző közös gyökereket és törvényszerűségeket tárja fel.

Az asztrológia tudománya a bolygók, zodiákus jegyek, fényszögek és a horoszkóp elemzésével, teljes képet alakít ki az ember jelleméről és nyomon követhetőek életünk eseményei a sorselemzés segítségével. Az asztrológia horoszkóp könyvek értelmezik a horoszkóp kifejtését. Az asztrológia horoszkóp könyvek kitérnek a keleti és a nyugati kultúrák eltéréseire. Nyugaton négy elemet ismernek el: föld, tűz, levegő, víz. Kínában pedig ötöt: föld, fém, fa, víz, tűz. Az asztrológia horoszkóp könyvek ismertetik az állatövi csillagképek használatát. Ezekben a csillagképekben mozog a Nap, a Hold és itt haladnak a bolygók is. Az asztrológia ezeket a csillagképeket használja a sorselemzés, a horoszkóp értelmezésénél.

számmisztika könyvek és a numerológia könyvek segítségével   jövőnk nagymértékben megismerhető.

Az ezoterikus könyvek kategóriában, a számmisztika könyvek és a numerológia könyvek tanulmányozásával megtudhatjuk, hogy miként befolyásolják életünket a számok, melyek különböző energiamintákat jelölnek, így egy ember születésekor pontosan meghatározott, hogy milyen energiák hatnak rá, amelyekből megismerhető és nagymértékben kikövetkeztethető a jövője.

Az ezoterikus könyvek kategória e témakörébe tartozó számmisztika könyvek és a numerológia könyvek  tanulmányozásával közelebb kerülhetünk az egyén, az ember és az emberi kapcsolatok bonyolult rendszeréhez.

számmisztika könyvek és a numerológia könyvek betekintést nyujtanak a számok és betűk kapcsolatrendszerébe.

számmisztika könyvek és a numerológia könyvek  - ben a számmisztika törvényszerűségei, a számok és betűk kapcsolatának összefüggései, a belölük levonható következtetések tanulmányozhatóak.

Az ezoterikus könyvek kategóriában a mágia könyvek olyan okkult titkokat tárnak fel, melyek elzártak a hétköznapi tapasztalástól.

mágia, misztika, okkultizmus sejtelmes témaköre több száz éve foglalkoztatja az embereket. Válaszokat keresnek a racionális dolgok és események mögött megbúvó rejtett összefüggésekre.

mágia az igazság kutatása , az ember teljességének keresése, a testi-, lelki-, szellemi-tökéletesség megvalósításának tudománya. Olyan okkult titkokat tár fel, melyek elzártak a hétköznapi tapasztalástól.

mágia célja az ember ráébresztése saját spirituális és szellemi valóságára. A mágia módszert kínál az ember magasabb dimenzióinak elérésére. A módszer elsődleges részét a hermetikus hagyomány ezoterikus rendszerei képezik. Ezek olyan univerzális rendszerek, melyek felfedik az ember rejtett szellemi képességeit, és rávilágítanak a világ rejtett összefüggéseire.

Az ezoterikus könyvek kategóriában a meditáció könyvek, különböző elméleti útmutatásokat és gyakorlati példákat ajánlanak, melyek segítségével a meditáció folyamán, olyan megnyugtató, ellazult, pihentető állapotot érhetünk el, melyben nemcsak fizikai testünk frissül fel, hanem közelebb kerülhetünk felsőbb énünk üzeneteinek megértéséhez is.

Az ezoterikus könyvek sorában az Energiagyógyászat  könyvek,  a tudásanyagot a régmúltban alkalmazott gyógyítási technikákból merítik és adják át a mai kor emberének

Az energiagyógyászat elfogadásában hatalmas előrelépés történt az elmúlt 20-30 évben, hiszen a prána gyógyítás, reiki kezelés, jóga, aura és csakra kezelések, radiesztéziai technikák alkalmazásával csodálatos gyógyulási eredmények születtek, amit már a tudomány is kénytelen elismerni.

Testünkön megtalálhatók azok a területek, melyek jelzik a betegség, vagy életünk diszharmonikus történéseit, figyelmeztetnek bennünket, hogy itt a változtatás ideje.

A keresésben a diagnosztika több ága közül mi magunk választhatunk.

Az ezoterikus könyvek között a diagnosztika könyvek segítenek a  számunkra legmegfelelőbb diagnosztika; az arcelemzés, kézelemzés, testdiagnosztika vagy akár az írás, a grafológia tudománya kiválasztásában.

Az ezoterikus könyvek sorában megtalálhatjuk álmaink rejtélyeire adott válaszokat, megismerhetjük jelentésüket, a könyvek segítenek az egyes álmok értelmezésében.

A kreativitás velünk született készség. Jó hír azoknak akik nem érzik magukat eléggé kreatívnak, hogy nagymértékben fejleszthető. Az ezoterikus könyvek kategóriában található, e témakörökkel foglalkozó kreativitás, tanulás könyvek tanulmányozásával   meglepő eredmények érhetők el.

A párkapcsolat, szerelem könyvek olvasása során megtudhatjuk, hogy a harmonikus párkapcsolat meghatározója a szeretet és szerelem összhangja, nem utolsó sorban a kölcsönös tisztelet. Az ezoterikus könyvek e témakörrel foglalkozó kiadványai ráhangolhatnak a boldogságkeresés eredményének eléréséhez vezető útra.

Az ezoterikus könyvek  véletlenszerű zárókategóriája a szimbólumok, mely mintegy összefoglaló zárszava e széles skálájú irodalomnak. Az ezoterikus irodalom is, mint a szimbólumok, ahogy ezt C. G. Jung megfogalmazta, nem csak a történelem és a kultúra egyszerű irányjelzői, hanem eszközök is az emberek számára, hogy minél jobban megérthessék önmagukat.