Termék kategóriák

EZOTERIKUS KÖNYVEK TERMÉKAJÁNLÓ

VALLÁSFILOZÓFIA KÖNYVEK **********************************************

Főkategória >EZOTERIKUS KÖNYVEK >KÖNYV >VALLÁSFILOZÓFIA KÖNYVEK **********************************************

VALLÁSFILOZÓFIA KÖNYVEK

Ezokönyvek Keleverustól webáruház


Sorrend:

A Biblia mint kommunikációs tankönyv

A Biblia mint kommunikációs tankönyv

Tedd próbára!

Borbás Gabriella Dóra

A Biblia mint kommunikációs tankönyv című  könyv nagyszerű fogódzót kínál mindazoknak, akik azt szeretnék, hogy a család, a barátok, a munkahelyi főnökök és kollégák, s általában az embertársaik megértsék gondolataikat, szándékaikat és érzelmeiket. A Biblia ismert és kevésbé ismert jelenetei, párbeszédei és példabeszédei ahhoz nyújtanak segítséget, hogy felismerhessük a hatásos és hatékony kommunikáció alapelveit, és képesek legyünk ezeket a mindennapi életben alkalmazni

Élvezetes és tanulságos elemzések szólnak
- a megértésről, a valódi üzenet megtalálásáról
- Jézus különleges kommunikációs módszereiről
- a beszédpartner érdeklődővé válásáról
- az indulat és az egocentrizmus szerepéről
- a gúnyról, a pletykáról, a panaszkodásról, az aggódásról
- az önszeretetről
- a közösségi kommunikációról és a kirekesztésről
- az érzelmeink és indulataink keletkezéséről
- önmagunk felzaklatásáról
- a lelki gondozásról
- a torzító szemüvegünkről
- a csend szerepéről
- a másik feletti ítélkezésről
- a szavakon túli kommunikációról
- az Istennel folytatható kommunikációról

A Biblia mint kommunikációs tankönyv (könyv) író Borbás Gabriella Dóra

 
2 995 Ft
A karácsony misztikus értelmezése

A karácsony misztikus értelmezése

Max Heindel

Az emberiség történetében jelentős helyet foglal el a téli napforduló időszaka. Erre az időpontra teszik a Naphős, a Naphérosz születésének idejét, ami a keresztény hagyomány szerint Krisztus születésének idejét jelzi, így a karácsonyi időszakot jelenti a keresztény ember számára. Max Heindel ennek az időszaknak a spirituális-misztikus értelmét fejti ki az Olvasó felé, hogy mit is jelent a mai kor emberének a Megváltó születése és milyen kozmikus és spirituális változásokat eredményezett ez az impulzus számunkra.

A karácsony misztikus értelmezése (könyv) író Max Heindel

 
1 450 Ft
-10%
A szeretet prófétája

A szeretet prófétája

Jézus szavai, tettei - az őt személyesen ismerők elmondása szerint

Khalil Gibran

Khalil Gibran csodálatos művei egy kötetben:
Jézus, az Emberfia
Lázár szerelme
Khalil, az eretnek

Khalil Gibrant Európában leginkább a Próféta vagy a Széttört szárnyak című munkájáról ismerik, de hazájában, Libanonban alig találni olyan embert, aki ne tudna idézni valamelyik verséből, rövidebb-hosszabb novellájából. A szerző muzulmán családban született, de élete során megismerkedett a keresztény vallással, és ráébredt valami furcsa, "vallások fölötti" hitre, amelynek legfontosabb mondanivalója: egyetlen Isten létezik, és ő is bennünk lakozik.
A Jézus, az Emberfia című munkája virtuális riportgyűjtemény, amelyet egy képzeletbeli újságíró készített a Megváltó halála után a kortársaival, követőivel és ellenségeivel. A Khalil Gibran, az eretnek, valamint a Lázár szerelme című novellákat átszövi a hit, a fájdalom és a remény. Remény abban, hogy az emberek, éljenek a világ bármely pontján, egy szép nap majd ráébrednek: a legfontosabb, amíg itt vagyunk, az egymás iránti szeretet.

A szeretet prófétája (könyv) író Khalil Gibran

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 
2 800 Ft
Kedv. ár: 2 520 Ft
Kezdete: 2015.01.04
A készlet erejéig!
-10%
Az elveszett evangélium

Az elveszett evangélium

Simcha Jacobovici, Barrie Wilson

Az 1500 éves ősi arámi apokrif kézirat megfejtése, amely bizonyítóan feltárja Jézus házasságát Mária Magdolnával.

Az elveszett evangélium (könyv) írók Simcha Jacobovici, Barrie Wilson

 
5 990 Ft
Kedv. ár: 5 390 Ft
Kezdete: 2015.03.31
A készlet erejéig!
-5%
Buddha vagy Jézus?

Buddha vagy Jézus?

Barlaam és Joszaphát a vallások keresztútján

Simon Róbert

A világirodalom története néha meghökkentő és elgondolkodtató meglepetésekkel szolgál a kíváncsi utókornak. Ilyen a Barlaam és Joszaphát, amely a Pancsatantra mellett vagy talán előtt a világirodalom legtöbbet fordított műve volt a 6. századtól a kora újkorig. A Buddha életét és tanítását földolgozó indiai legendának számos vallás és kultúra számára volt fontos üzenete, s állandó változtatásokkal, kiegészítésekkel és hangsúlyeltolódásokkal elkezdte hosszú vándorútját Belső-Ázsián és Iránon keresztül Bizáncba és Európába, s ennek során Bodhiszattvából Joszaphát keresztény szent lett, akinek az ünnepét az egyes keresztény felekezetek gondosan megtartották. A történet a maga radikálisan dualista világlátásával a korai buddhista eredetek után olyan kultúrák és vallások számára lett fontos, mint a szélsőségesen dualista, világtagadó manicheizmus, az etikai dualizmusra építő mazdaizmus, a nem dualista és nem megváltásvallás iszlám, az egyre halványabban dualista és a megváltás érdekében egyéni erőfeszítést alig követelő kereszténység, s a se nem dualista, se megváltást nem kínáló judaizmus. Így aztán, amíg a manicheista recepció érthető és magától értődő volt, a többi esetben a történet átvétele és viszonylagos népszerűsége megfejtendő problémaként jelentkezik, amelyet legtöbbször a mainstream ortodoxia mellett fellépő ellenáramlatok, szekták érdeklődése magyaráz meg. Ekképpen a Barlaam-regény majd ezeréves népszerűsége az összehasonlító vallás- és kultúrtörténet érdekes és fontos fejezete.
A kötet első része az előbbi kérdésekre próbál választ adni. A kötet második része tartalmazza az eredeti buddhista történethez és az elveszett manicheista verzióhoz legközelebb álló korai (valószínűleg a 9-10. században keletkezett) rendkívül míves és gondosan felépített arab verzió első magyar fordítását.

Buddha vagy Jézus? (könyv) író Simon Róbert

 
4 200 Ft
Kedv. ár: 3 990 Ft
Kezdete: 2017.05.03
A készlet erejéig!
Énok összes könyve

Énok összes könyve

Arany László

Első könyvÉnok Apokalipszise csak etióp nyelven ismerték, amíg a Holt-tengernél, a qumráni barlangokban elő nem került arámi nyelven.

 

Második könyvTitkok Könyve szláv nyelven Bulgáriában leltek rá, 2000 évesek. 

 

Harmadik könyv: Énok Héber Könyve, kb.1500 éves, ez az időszak megegyezik a Biblia szöveghamisítások korával 

 

Énok: Az Óriások Könyve -  töredékesen maradt fent, kizárólag sumér-hun-egyiptomi-magyar nyelvet beszélő területeken. 

 

Keveset tudunk az életéről, embertársai közül magasan kiemelkedett, közvetlen kapcsolatban ált Istennel, aki végül a legfőbb angyalává emelte

 

Énok egyike volt a magyarok távoli ősének,  közvetlen kapcsolatban állt Istennel,  civilizációnk égben lakozó részével.


Énok összes könyve (könyv) író Arany László

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 700 Ft
Jézus a szkíta

Jézus a szkíta

Szemerey István

"A Jézus életéről végzett kutatás próbára teszi az egyház őszinteségét; s ez az igazságért vívott legkínosabb és legkeményebb küzdelem, melynek valaha is tanúi lehettünk." "A modern kereszténységnek szembe kell néznie azzal a lehetőséggel, hogy bármikor felfedezhetik Jézusról a történelmi igazságot." Albert Schweizer gondolatai mai is érvényesek. Ki volt a történelmi Jézus, honnan származott, melyik nép szülötte volt? Ezekhez a kérdésekhez hozzátehetjük a következőket. Miért nem tudunk semmit a galileai népről, ahonnan Jézus származott? Kik voltak? Mi volt az igazi nevük? Hiszen a galileai csak egy ragadványnév, azt jelenti "idegenek". Azaz a Júdeában élő zsidók számára egy külön tartományban élő, nem zsidó származású, nem zsidó vallású és nem zsidó identitású emberek, azaz számukra idegenek. Mi volt Jézus anyanyelve? Hiszen származásilag Jézus zsidó nem lehetett, ezt a Talmud is pontosan leírja. Tehát anyanyelve sem lehetett a zsidók által beszélt nyelv. Kik voltak a pártusok, a galileaiak szövetségesei, rokonai, akik a római seregeket többször tönkreverték? Miért nem írnak erről történelemkönyveink? Mi volt a gnosztikus tudás alapja, mely Jézus filozófiájának is alapja? Kik és miért változtatták meg az emberiség két alapvetően fontos szentháromságát, a Fény Szentháromságát (Atya-Fiú-SzűzAnya), és a Trichotómiát (test-szellem-lélek)? Az előbbiből miért vették ki a SzűzAnyát, és helyettesítették a Szentlélek fogalmával, illetve az utóbbiból miért törölték el a lélek fogalmát, illetve gyúrták egybe a lelket és a szellemet? Miért és kik törölték el Jézus eredeti tanítását, nacionáléját, származását? Miért hamis a mai kép róla, személyéről, és tanításáról? Folytathatnánk a kérdések százaival. E könyv megpróbál utat találni ebben az ellenerők által kialakított mocsárban, hogy megláthassuk a lényeget, és ezáltal annak a tudásnak birtokába kerüljünk, amely már maga, az igazság. Amely Jézus szerint felszabadít. Azért, hogy a jelenben és jövőben már ne tévedjünk el újra és újra, és ne tudjanak mások sem eltéríteni minket. Kedves Olvasó, ismerd meg ebből a könyvből a tényeket, s ha egyszer újra látsz, ne engedd a hazugság kényelmes fátylával látásod elhomályosítani. Jakab István, ezoterikus író Szemerey István

Jézus a szkíta (könyv) író Szemerey István

 
3 990 Ft
-10%
Jézus szeretetének titkai

Jézus szeretetének titkai

Melin Cedamus

Olyan dolgokról olvashatsz e könyvben, melyekről nem beszél senki, melyekről nagyon kevesen tudnak. Ahhoz, hogy a Jézusi titok nyitjára rájöjjünk, mélyebben kell tudnunk átlátni a szeretetet, mert csak így lehet megérteni, hogy az valójában mit is jelent és mit ad. Sokan próbálták már megfejteni, hogy ki volt Ő, miért született le közénk, és ebben számos teória is született, arra azonban, hogy mi volt az, amit átadott az emberiségnek, hogy mit jelentett a szeretete, csak kevesen jöttek még rá. Szavait akkor sem mindenki értette meg, többen szembementek vele, és ez még ma is így van, pedig időközben eltelt kétezer év, és szinte semmi nem változott, mert nem a legfontosabb foglalkoztatta az embereket az elmúlt idő alatt. Az emberiség még nagyobb gödörbe süllyedt, mert a hatalom és az anyagi jólét vezérelte, de ki tud lábalni belőle, ha a tanítását megérti és az tudatosul minél többekben. Nem az számít már, hogy ki volt Ő, hiszen mindenki tudja, hogy a leghatalmasabb lélek, aki a Földre valaha született, hanem az, hogy mit akart átadni az emberiségnek, mi volt a tanításának létfontosságú mondanivalója, mi maga Jézus szeretetének titka.

Jézus szeretetének titkai (könyv) író Melin Cedamus

 
2 970 Ft
Kedv. ár: 2 670 Ft
Kezdete: 2017.11.14
A készlet erejéig!
Korán / Korán világa   [ELŐRENDELHETŐ, az információk-kapcsolat menüben]  [ANTIKVÁR KÖNYVEK]
Korán / Korán világa

Korán / Korán világa

antikvár, hibátlan 1987-es kiadású példány

Az iszlám alapkönyvét az 1923. évi kairói kiadás szövegéből fordította, jegyzetekkel, magyarázatokkal ellátta Simon Róbert. Ugyancsak ő írta a történeti vonatkozásokban eligazító és a Korán megismerését segítő tanulmányt.

Korán / Korán világa (könyv)

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 
5 800 Ft
Nincs raktáron
Lehet hogy szent vagyok

Lehet hogy szent vagyok

Somlai Angyalka

A Lehet hogy szent vagyok könyvecske bemutat néhány ismert szentet, leírja életüket, tevékenységüket, majd arra keresi a választ, hogy mit tanulhatunk a szentektől. Néhány kedves sziporka egészíti ki a kis kötetet.

Lehet hogy szent vagyok (könyv) író Somlai Angyalka

 
1 300 Ft
Máté evangéliuma a szellemtudomány fényében

Máté evangéliuma a szellemtudomány fényében

Az evangéliumok spirituális értelmezése 1.

Váradi Tibor

Az ember az idők során eltávolodott Istentől, felebarátaitól és a természettől. Emiatt hiányérzete van, ami aztán keresésben-kutatásban, s végül őszinte törekvésben nyilvánul meg. Az elveszett egység helyreállítására már számtalan tanító hagyott hátra utakat. Ezek egyike a szellemtudomány, amely időről időre megújulva segíti az emberiséget. Célja az egyéni szellem (az ember) visszavezetése a világszellembe (Istenbe), mégpedig az érzékfeletti világok lényeinek és tényeinek a megismerése, megélése és megvalósítása által.

A szellemtudományi megközelítés révén a szent iratoknak olyan igazságrétegei kerülnek napvilágra, amelyek a felszínes és hétköznapi olvasatban amúgy elrejtőznek.

Az emberiség számára íródott szent szövegek egyik gyöngyszeme a Krisztus tanításait magába foglaló négy evangélium, amelyeknek teljesen új és csodálatos mélységei tárulnak fel a szellemi kutatás előtt.

Az evangélium szó jelentése jó hír, örömhír. Művemmel abban szeretnék segíteni, hogy meghalljuk ezt a hírt, megváltozzon általa az életünk, és közelebb kerüljünk valódi önmagunkhoz és Istenhez

Váradi Tibor

Máté evangéliuma a szellemtudomány fényében (könyv) író Váradi Tibor

 
2 500 Ft
Nyitott tudat Nyitott szív

Nyitott tudat Nyitott szív

Az evangélium kontemplatív dimenziója

Thomas Keating

Ez a könyv - melynek szerzője elismert modern spirituális tanító - azért íródott, hogy az olvasót mély, élő kapcsolathoz segítse Istennel. Keating atya áttekintést nyújt a kontemplatív imádságról a keresztény hagyományban, és átfogó útmutatód ad a belső imához, különös figyelmet szentelve a szent szóra, a keresztény fejlődésre és átalakulásra, valamint az aktív imádságra. A mű végén részletesen kifejti az evangélium kontemplatív dimenzióját. A Nyitott tudat. nyitott szív elvezet bennünket egy olyan világba, ahol "megnyílhatunk a Végtelen számára, ennélfogva a végtelen lehetőségek számára".

Nyitott tudat Nyitott szív (könyv) író Thomas Keating

 
2 850 Ft
Szász Ilma: Az örökéletnek beszéde

Szász Ilma

Az örökéletnek beszéde szimbolikus-misztikus könyv

A kritikus szellemi körképet adó "Élő Fény Árnyéka" című könyve után a szerző Szász Ilma e művében csak igazi magas szintű forrásművek gyűjteményével és magyarázatával jelentkezik. Jungot követve törekszik a második életfélre jellemző tudatos, vagy rejtett halálfélelmet eloszlatni, ami teljes mértékben csak halhatatlanságunk bizonyossága által lehetséges.

Az örökéletnek beszéde című könyv, a kereszténység - igaz hívének - a feltámadást és mennybemenetelt  közvetíti

Az "örökéletnek beszédét" közvetíti e könyv, összehangolva a legtisztább források üzeneteit. A kereszténység - igaz hívének - a feltámadást és mennybemenetelt ígéri.

E lehetőség előkészítését és elfogadását a Biblia hatalmas vonulatban tárja elénk Szász Ilma  Az örökéletnek beszéde  című könyv ben.

E vonulat szimbolikus-misztikus (az asztroszimbológiát is felölelő) értelmezése tárulhat elénk e könyv ből.

Szász Ilma  Az örökéletnek beszéde  című könyv ben. a még ma is oly titokzatosnak tartott Jelenések könyve üzenetét is egységes történetként tárja fel és az ihletett és magas művészi értékű angers-i gobelinek képi élménye révén teszi felfoghatóvá, érthetővé. Tisztázza, hogy eddig csak az "ötödik csésze" történései zajlottak le a Földön, még több korszak kell hogy lejátszódjék, mielőtt megsemmisülhetne. Az örökéletnek beszéde a betlehemi csillag és a turini lepel, a nagy Isten, valamint egységélmények titkai elől lebbenthet fel fátylat az Olvasó számára.

A szerző Dr. Szász Ilma kutatóorvosként működött, a tudományok doktora, Akadémia-díjas, főigazgató helyettes, címzetes egyetemi tanárként ment nyugdíjba, hogy második szakmájában a pszichológia és valláslélektan terén tevékenykedjen tovább. 

Szász Ilma Az örökéletnek beszéde című könyv ben, a kereszténység - igaz hívének - a feltámadást és mennybemenetelt ígéri.

Az örökéletnek beszéde (könyv) író Szász Ilma

Szász Ilma: Tükör által 

Szász Ilma: A ponttól a mandaláig

Szász Ilma: Az élő fény árnyéka

Ezokönyvek Keleverustól webárúház

 
3 990 Ft
Szent Korán

Szent Korán

E világos magyar nyelvű fordítás az öröktől fogva létező Szent Kur’an – Isten által, Gábriel angyali ajkainak áldozata révén az utolsó próféta, Muhammad (saws) számára arab nyelven kinyilatkoztatott – szavainak tradicionális interpretációja, amely figyelembe vette a Könyv alábbi megjelenési formáit is:

– Kur’âni Kerîm. Istambul, 2017, Marmara Üniversiti

– Al-Qur’an. islam4you.info/contents/ HolyQuran/Roman_Arabic

– Al-Qur’an. www.islamawakened.com

– Alcorani textus universus. Padua, 1698, K. n.

– The Study Quran. (Seyyed Hossein Nasr Editor-in-chief). New York, 2015, Harper One

– The Message of the Qur’ân. Translated and explained by Muhammad Asad. Gibraltar, 1980, Dar al-Andalus Limited

– The Holy Qur’an. H. n., 1997, Islam International Publications Limited

– The Noble Qur’an quran.com

– The Qur’ân. H. n., é. n., Saheeh International

– Il Corano. San Casciano Val di Pesa, 1999, Grafiche Stianti s.r.l.


Jelen kiadás tartalmával és formájával is azt szándékozik elérni, hogy a Szent Koránt mindennapi használatra és értelmezésre alkalmas módon adja az olvasó kezébe. Ezért a magyar Korán ájáihoz (igéihez, verseihez) közvetlenül csak minimális kiegészítő magyarázat került. Az értelmezést segítő tanulmány külön füzetben kapcsolódik a fordításhoz.

A fordító a Szent Korán interpretációjában hagyományosan támaszkodik a hadíszokra, a Próféta társainak beszámolóira, a követők (Tabi’in) beszámolóira és a különböző tafszírokra. Az interpretáció létszemléleti bázisát az iszlám tradíción belül Muhyiddin ibn Arabi, és Sahl b. ’Abd Allah al-Tustari szúfi misztikusok Egység-tanai, illetve Jalal ad Din Rumi, Yahya ibn Habash Suhrawardi, Abdul Qadir Geylani, Mulla Sadra, Al-’Arabi ad Darqawi tanításai adják.

A helyes megértéshez elengedhetetlen tradicionális létszemlélet és tradicionális szimbólumértelmezés vonatkozásában René Guénon (Sejk Abdul Wahid Yahia), Martin Lings (Abu Bakr Siraj ad-Din), Titus Burckhardt (Ibrahim Izz al-Din), Abdul Wahid Pallavicini, Sejk Ahmed al Alawi, Frithjof Schuon (Isa Nur ad-Din ‘Ahmad) és Seyyed Hossein Nasr nevei feltétlenül megemlítendőek. A Szent Korán tradicionális szemlélet jegyében született fordításai és exegetikái kapcsán Hossein Nasr kiváló Korán-fordítását és magyarázatgyűjteményét, a Study Qur’an-t, illetve Angelo Terenzoni Il Corano című értelmezését vette alapul a fordító. A nyelvi, filológiai, jogi és társadalmi kérdések tekintetében, Ludovico Marracci 1698-ban megjelent latin nyelvű Alcorani Textus Universus Arabicae et Latinae-jára, Isma’il ibn ’Umar Ibn Kathir kiváló tafszírjára, illetve Muhammad Asad The Message of the Quran című Korán fordításában és magyarázatában megnyilvánuló különleges nyelvtehetségére támaszkodott a fordító.

Szent Korán (könyv) 

 
7 000 Ft
A Korán   [ANTIKVÁR KÖNYVEK]
A Korán

A Korán

jó állapotú antikvár példány 1994.

Közérthető, új magyar fordítás. Az 1923-as kairói kiadás szövege és számozása alapján. Mohamed próféta i. sz. 610-ben, pontosan 1400 évvel kapta meg az első isteni kinyilatkoztatást, hogy ezzel fényt hozzon a kortársai és az emberiség számára. A Korán szövege a hagyományos felfogás szerint csakis az arab nyelvű Korán, aminek minden verse hét jelentéssel bír, és egy esetleges fordításban csupán a lehetséges értelmezés adható vissza, bár egyre többen képviselik a nézetet, hogy A Korán Könyv szövege minél több nyelven virágozzon.

A Korán (könyv)

 
5 500 Ft
Nincs raktáron
A Talmud könyvei   [ELŐRENDELHETŐ, az információk-kapcsolat menüben]
A Talmud könyvei

A Talmud könyvei

(A hagyomány gyöngyei)

Az eredeti Talmud szöveg alapján Dr. Molnár Ernő

Ez a hasonmás kiadás magyar nyelven mindezideig az egyetlen átfogó képet nyújtó, tudományos igényű munka a 12 fólió kötetes, közel 6000 oldalas Talmudról.

A héber "Talmud" szó "tanulás"-t jelent. Az ókori zsidóság vallási és tudományos műveként a szóbeli hagyományt tanulhatja olvasója.

Az 1921-1923-ban megjelent könyv reprintje.

1989 kiadás, hibátlan új állapotú példány

A Talmud könyvei (könyv) Dr. Molnár Ernő

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 

 
7 000 Ft
Nincs raktáron
Belül keresd Istent

Belül keresd Istent

Sri Vasudeva

25 inspiráló beszélgetés gyűjteménye Sri Vasudeva-val, melyeket 1995-1996 folyamán Trinidadban, különböző helyszíneken folytattak. A Belül keresd Istent könyv célja, hogy az olvasót elvigye egy belső utazásra, a szerző Sri Vasudeva saját Igazság tapasztalata alapján.
Sri Vasudeva Trinidadban született és a Karib-szigeteki Egyetemen szerezte műszaki diplomáját. Spirituális keresése Indiába vitte, ahol elmélyült jóga tapasztalatainak áldása és az Istennel való egység a teljes belső béke végső állapotába vezették. Életét egyetlen célnak szenteli azóta is, az emberiség spirituális felemelésének, azért, hogy egy békésebb, szeretettel teli, harmonikus világot alkothassunk.


„Áldásban bővelkedünk, mert megérintett bennünket felvilágosult lelkének gyönyörű tudatossága, annak, aki az Igazságot tanítja, mint ahogy azt a különböző korok Nagy Útmutatói tanították és példájukkal mutatták.”
Violet Assam-Collymore tiszteletes
Trinidad és Tobago Emeritus minisztere


Sri Vasudeva erőteljes hatású tanítóvá vált, aki áthidalja a filozófiák és a gyakorlat közötti szakadékot. Az őszinte önátadás és bölcsesség csakis a szerző személyes tapasztalatából származik. A Belül keresd Istent könyv biztosan beváltja a személyes átalakuláshoz kapcsolódó ígéretét.”
Deepak Raman, vezetőségi tag,
Trinidad és Tobago Védikus Misszió

Belül keresd Istent (könyv) író Sri Vasudeva

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 
2 200 Ft
Nincs raktáron
Fény és káosz   [ANTIKVÁR KÖNYVEK]
Fény és káosz

Fény és káosz

1984. antikvár példány

A kopt gnósztikus kódexek

Kákosy László

A Nag Hammadi-i lelet késő ókori gnosztikus leletegyüttes. Az iratok jó része a Kr. u. IV. századból származik, de a szövegek jó része II. századi. Az 1945-ben előkerült lelet jelentősége a gnoszticizmus-kutatásban elsöprő, hiszen megtalálásáig a titokzatos, eretnekségnek tartott mozgalom elveiről, belső életéről, tanításairól csakis az ókeresztény eretnek-ellenes irodalomból értesülhettünk. Így meglehetősen egyoldalú és torzított kép élt a gnoszticizmus-kutatókban a XX. század közepéig.

Fény és káosz (könyv) író Kákosy László

Ezokönyvek Keleverustól webáruház

 
2 900 Ft
Nincs raktáron
Hephata

Hephata

Vay Wurmbrand Adelma

„Hephata”-nak neveztem el e könyvecskét, s ezzel ezt kívánom mondani: „Nyilatkozzál meg!”
Imáim szívből fakadnak, vajha megtalálnák az utat a szívekhez!
Be kell vallanom, hogy kissé nehezen határoztam el magamat ezeknek az imáknak a kiadására, és csakis Istenbe vetett erős hitem bírt rá. Nehezen határoztam el magamat, tudva, hogy a mai világ nem sokat törődik imádságokkal.
Istenben való hitem azonban remélnem engedi, hogy talán mégis lesznek néhányan, kiknek vigaszt nyújthatok; és ha csak egy embert vezet is Istenhez e könyv, máris meg leszek jutalmazva, és örülök, hogy a nagy világba küldtem az egyszerű imákat.

Hephata (könyv) író Vay Wurmbrand Adelma

 
6 000 Ft
Nincs raktáron
Vizsolyi biblia   [ANTIKVÁR KÖNYVEK]
Vizsolyi biblia

Vizsolyi biblia

új állapot, védődoboz nélküli példány

Biblia I-II./Károlyi Gáspár

Ez a kiadás a Károlyi-biblia - 1590-ben Vizsolyban, Mantskovit Bálint műhelyében nyomtatott - első kiadásának hasonmása. Gold-kid kötésben. Kísérőfüzet-melléklettel

Vizsolyi biblia (könyv) Károlyi Gáspár

 
30 000 Ft
Nincs raktáron

Sorrend: